Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

23. ПОНЯТТЯ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС


Світовий економічною системою, в яку інтегрується наша держава, вироблені норми і правила, що регулюють міжнародні торговельні відносини. Оня втілені в цілому ряді документів, якими керуються бізнесмени всього світу. Найважливіші їх них - Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ("ІНКОТЕРМС").
У практиці міжнародної торгівлі склався ряд загальноприйнятих звичаїв, що регулюють питання поставки товарів. Дані питання являють собою базисні умови зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу. Вони виражені певними термінами, уніфіковані правила, тлумачення яких дано Міжнародною торговою палатою в документі під назвою "Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС)". У діловій практиці іменовані також "базисні умови поставки", так як вони встановлюють базисні ціни товару і впливають на рівень ціни товару.
Найбільш часто вживані на практиці варіанти розподілу ризиків, витрат і обов'язків між учасниками торгової угоди по передачі товару сформульовані в так званих базисних умовах поставки (базисах поставки). Кожен варіант має своє позначення і з написання являє собою скорочення (абревіатуру), як правило, утворену з поєднання початкових букв ключових англійських слів, що виражають умови, на яких проводиться постачання товару.
Повні найменування базисів поставки, застосовуваних при доставці товару морським транспортом, абревіатури, основний сенс базисів наведені в таблиці.
Правила ІНКОТЕРМС представляють собою зібрання типових умов, на яких укладаються контракти купівлі-продажу між сторонами (продавцем і покупцем), комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах. Кожне з умов визначає обов'язки продавця і покупця, розподіл витрат і ризиків, а також відповідальність сторін за виконання контракту.
Призначення "ІНКОТЕРМС" полягає в тому, щоб забезпечити зведення міжнародних правил для роз'яснення найбільш часто використовуваних умов продажу у зовнішній торгівлі. Таким чином, невизначеності різних інтерпретацій таких умов у різних країнах можна уникнути або, принаймні, звести до мінімуму. -
Сфера дії ІНКОТЕРМС обмежується питаннями, пов'язаними з правами та обов'язками сторін договору купівлі-продажу в відносно поставки товарів (під словом "товари" тут розуміються "мате-
ріальні товари", а "нематеріальні товари", такі, як комп'ютерне програмне забезпечення).
Метою ІНКОТЕРМС стало створення зводу міжнародних правил тлумачення найбільш часто зустрічаються в зовнішній торгівлі торгових термінів, що стосуються поставки товарів. Тим самим непевність у різному тлумаченні подібних термінів в окремих країнах була зведена до нуля або в значній мірі зменшена.
Найбільш часто в практиці зустрічаються два варіанти неправильного розуміння ІНКОТЕРМС.
Першим є неправильне розуміння Інкотермс як мають більше відношення до договору перевезення, а не до договору купівлі-продажу.
Другим є іноді неправильне уявлення про те, що вони повинні охоплювати всі обов'язки, які сторони хотіли б включити в договір.
Як завжди підкреслювалося міжнародною торговельною палатою, ІНКОТЕРМС мають справу тільки з відносинами між продавцями і покупцями в рамках договорів купівлі-продажу, більш того, тільки в певних аспектах.
У той час як експортерам і імпортерам важливо враховувати фактичні відносини між різними договорами, необхідними для здійснення міжнародної угоди продажу - де необхідний не тільки договір купівлі-продажу, але й договори перевезення, страхування та фінансування, - ІНКОТЕРМС відносяться тільки до одного з цих договорів, а саме договору купівлі-продажу.
Проте договір сторін використовувати певний термін має значення і для всіх інших договорів. Наведемо лише кілька прикладів: погодившись на умови СГК. або С1Р, продавець не може виконати цей договір будь-яким іншим видом транспорту, крім морського, тому що по цих умовах він повинен представити покупцеві коносамент або інший морський транспортний документ, що просто неможливо при використанні інших видів транспорту. Більш того, документ, необхідний відповідно до документального кредиту, буде обов'язково залежати від засобів транспортування, які будуть використані.
По-друге, ІНКОТЕРМС мають справу з деякими певними обов'язками сторін - такими, як обов'язок продавця поставити товар у розпорядження покупця або передати його для перевезення, або доставити його в пункт призначення - і з розподілом ризику між сторонами в цих випадках.
Далі, вони пов'язані з обов'язками очистити товар для експорту й імпорту, упаковки товару, обов'язку покупця прийняти поставку, а також обов'язком представити підтвердження того, що відповідні зобов'язання були належним чином виконані. Хоча ІНКОТЕРМС украй важливі для здійснення договору купівлі-продажу, велика кількість проблем, які можуть виникнути в такому договорі, взагалі не розглядаються, наприклад передача права володіння, інші права власності, порушення домовленості і наслідки таких порушень, а також звільнення від відповідальності в певних ситуаціях . Слід підкреслити, що ІНКОТЕРМС не призначені для заміни умов договору, необхідних для повного договору купівлі-продажу або за допомогою включення нормативних умов, або індивідуально обговорених умов.
ІНКОТЕРМС взагалі не мають справи з наслідками порушення договору та звільненням від відповідальності внаслідок різних перешкод. Ці питання повинні вирішуватися іншими умовами договору купівлі-продажу та відповідними законами.
ІНКОТЕРМС початку завжди призначалися для використання в тих випадках, коли товари продавалися для поставки через національні кордони: таким чином, це міжнародні торговельні терміни. Однак ІНКОТЕРМС на практиці найчастіше включаються в договори для продажу товарів виключно в межах внутрішніх ринків. У тих випадках, коли ІНКОТЕРМС використовуються таким чином, статті А.2 і Б.2 і будь-які інші умови статей, що стосуються експорту та імпорту, звичайно, стають зайвими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. Поняття правил ІНКОТЕРМС "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 3. Адміністративна відповідальність
  поняття дію чи бездіяльність, які відображають правові поняття діяння. Дія - це форма поведінки пр-ля, безпосередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, нару-ням заборон (наприклад, порушення правил дорожнього руху). Бездіяльність - це пасивна форма поведінки правопорушень, без-посередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних
 4. Адміністративні стягнення
  правил перевезення або зберігання вогнепальної зброї). Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, ст. 29 складається в примусовому безоплатному зверненні цього у власність держави. Конфісковано може бути лише предмет, перебуваючи-дящійся в особистій власності порушника, якщо інше не передбачено
 5. Адміністративний процес
  правильне ведення справ. 9. право оскарження рішень. Д / з: Росинский № 3, стор 53 № 1, стор 54 № 2, стор 54 Голова профспілкового комітету підприємства звернув ува-ня директора на те, що на підприємстві не укладено НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого договору для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-говір не потрібен.
 6. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 7. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і поглибилися знання про давньоруському місті. Тим часом, це сталося здебільшого завдяки археології, т.к. нові дані про місто, особливо для періоду від Х до XV ст., надійшли в розпорядження науки в значній мірі в результаті археологічних розкопок. Їх інтерпретаторами виступали переважно самі археологи, багато з яких
 8. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 9. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
 10. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua