Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Додаток 3. Соціологічне дослідження як вимірювання в широкому сенсі 1.

Поняття вимірювання в широкому сенсі і загальна схема емпіричного соціологічного дослідження

Загальне уявлення про соціологічному дослідженні як процесі моделювання. Необхідність вивчення використовуваних соціологом модельних припущень

В основній частині даної книги показано, що процес вимірювання (зокрема, формування емпіричної та математичної систем, побудови алгоритму для відображення першої у другу) включає в себе багато модельних припущень, далеко не завжди піддаються формалізації. Так, вже в процесі опису найпростіших соціологічних шкал ми говорили про те, що тип шкали значною мірою визначається тим, «віримо» ми або «не віримо» у можливості респондента адекватним чином оцінити власну думку: тим, яку інформацію вважаємо відображеної в значеннях т . н. ознак-приладів; тим, яку модель сприйняття вважаємо відповідає реальності і т. д. Ще більше припущень ми вважали виконаними при побудові шкал не в процесі збору даних, а в процесі аналізу якоїсь первинної інформації (наприклад, при використанні латентний-но-структурного або факторного аналізу). Коло припущень, практично використовуваних дослідником і фактично відносяться до процесу вимірювання, можна було б розширити. Так, оскільки дуже багато результати аналізу даних по суті зводяться до виміру тих чи інших характеристик респондентів, то цілком обгрунтованим є включення в процес вимірювання і тих передумов, на яких базуються відповідні алгоритми аналізу даних.

Величезна кількість модельних припущень зазвичай робиться соціологом на всіх етапах проведеного дослідження. І дуже багато з цих припущень можуть вважатися характеристиками емпіричної та математичної систем, їх зв'язки один з одним. Тому весь процес проведення дослідження найчастіше має сенс розуміти як процес узагальненого виміру [Толстова, Масленников, 2000].

Чи треба це робити? Іс є такий підхід схоластичним, що не зводиться Чи він просто до навішування деякого ярлика на дії соціолога? Спробуємо обгрунтувати негативну відповідь на останнє запитання.

Насамперед відзначимо важливість вивчення використовуваних соціологом моделей. Навряд чи без їх чіткого опису можна говорити про якість одержуваного соціологом знання. Однак у більшості досліджень питання про модельних припущеннях навіть не ставляться. Реально використовувані соціологом модельні припущення далеко не завжди чітко формулюються і часто навіть явно не усвідомлюються дослідником. Більше того, в багатьох випадках, що вимагають розробки і чіткого формулювання досить складних припущень, дослідник, не ставлячи перед собою відповідного завдання, фактично користується досить примітивними модельними побудовами, тим самим знижуючи якість проведеного дослідження.

Представляється, що введення в соціологічну культуру обов'язкової вимоги чіткого формулювання використовуваних припущень може підвищити якість роботи соціологів. І така вимога, ймовірно, має супроводжуватися методологічним аналізом діяльності дослідника з точки зору виокремлення та систематизації найбільш типових модельних побудов. Однак що в літературі практично відсутні роботи, в яких увага читача фокусувалася б на окремих особливостях використовуваних соціологом моделей (див., однак, [Толстова, 20006, в]). По суті не вивчені головні, загальні для багатьох досліджень, моменти, що характеризують роботу соціолога як процес моделювання, не відстежено найбільш типові елементи моделей (а моделювання здійснюється на всіх етапах дослідження), немає чіткого виділення тих «точок», де величезну роль грають апріорні погляди дослідника. Все це аж ніяк не сприяє ефективності роботи соціолога, чіткій оцінці якості одержуваного знання.

Грубо кажучи, ми хочемо показати, що деякі загальні для різних досліджень принципи моделювання дійсно існують. При цьому звернемо особливу увагу на ті кроки, які соціолог повинен здійснити до аналізу даних, оскільки саме ці кроки зазвичай з моделюванням не пов'язує.

Ми покажемо насамперед, що перший етап моделювання по суті зводиться до формування розгорнутого уявлення про те, що таке предмет дослідження, або, як ми будемо говорити, до побудови якоїсь розгорнутої Змістовною моделі предметної області (СМІЮ), яку можна розглядати як широко розуміємо емпіричну систему (ЕС).

Чому ми говоримо про якусь предметної області? Хіба не достатньо сказати просто про предмет дослідження? Наведемо приклад, який свідчить про нашому відповіді на це питання.

Мова піде про вивчення протестної поведінки респондентів у зв'язку зі що складається в суспільстві соціальною напруженістю (СН).

Звичайним для такого дослідження буде підхід, відповідно до якого ми назвемо об'єктом дослідження, скажімо, населення такого-регіону, предметом - протсстное поведінку цього населення. Але ж сказати так - по суті справи означає нічого не сказати. Один дослідник після зазначених визначень задасть респондентам питання типу: «На які види протесту ви здатні?» Зі списком відповідей. Складання такого списку, звичайно, потребують у дослідника певних часових витрат на те, щоб уявити собі, які види протестного поведінки взагалі бувають: «напишу листа Путіну», «подам до суду», «поб'ю директора», «організую перекриття доріг», « візьму участь у збройному повстанні »і т. д. Але в цілому навряд чи такий підхід можна назвати досить глибоким. Інший, більш вдумливий, соціолог зверне увагу на більш тонкі аспекти розуміння того, що таке протестне поведінку. Так, він навряд чи буде вважати поведінку Івана та Петра ідентичним просто тому, що обидва вони брали участь у перекритті доріг, якщо, скажімо, Івана життя наполегливо штовхала на протест, але він пішов на вказаний крок тільки після того, як йому протягом року не платили зарплату і виселили разом з сім'єю з тієї квартири, де він жив 30 років; а Петро «завівся з півоберта»; у нього протік стелю, і ЖЕК відмовився оплачувати ремонт. Ясно, що якщо нас хвилюють причини, що зумовлюють протест, то названі респонденти, ймовірно, повинні уособлювати різні типи поведінки. Так само різним нашому вдумливому соціологу, напевно, здасться поведінку двох осіб, якщо для того, щоб «розштовхати» першого, змусити його повірити в звершення якогось обурливого з його точки зору події, потрібно, щоб інформація про цю подію повторювалася і в газетах , і в теле-, і в радіопередачах, щоб про це говорили сусіди та знайомі, щоб те ж публікувалося в Інтернеті і т. д., у той час як друга людина легко і беззастережно вірить тому, єдиною інформацією про що для нього послужать слова сусідки.

Ясно, що серйозне вивчення протестної поведінки можливо тільки в тому випадку, якщо підходити до роботи так, як це робить наш другий соціолог. Для того щоб відповідна точка зору була практично реалізована, треба чітко сформулювати, що ж ми називаємо протестом поведінкою, врахувавши при цьому і ціннісно-нормативні установки респондентів, і їх психологічні типи, і те, яким чином до них доходить «збудлива» інформація. А таке формулювання, з нашої точки зору, і є визначення СМІ10, тобто досліджуваної емпіричної системи, ЕС. І для того, щоб емпірична система була чітко окреслена, потрібно реалізувати низку кроків, які природно назвати процесом моделювання.

Звичайно, побудовою СМГІО справа не повинна обмежитися. Далі треба проводити власне емпіричне дослідження, спрямоване на вивчення цієї моделі, тобто треба зрозуміти, які дані ми будемо збирати, як будемо це робити, потім зібрати відповідну інформацію, проаналізувати її, зробити відповідні змістовні висновки, що конкретизують, збагачують та коригувальні нашу СМ ПО. Будемо вважати, що збір даних приведе нас до побудови якоїсь математичної системи (хоча, ймовірно, можна було б говорити про логічної, лінгвістичної та інших системах). Відображення СМПО в математичну систему зазвичай відбувається за допомогою реалізації деякого проміжного етапу - побудови Концептуальною моделі предметної області (КМПО). Під КМПО будемо розуміти СМПО в поєднанні з доданими до неї конкретними міркуваннями про те, як ми будемо збирати емпіричні дані (тут вирішується проблема поєднання теоретичного та емпіричного, саме тому ми зв'язали розглянутий крок з концептуалізацією). Іншими словами, побудова КМПО покликане поставити ті правила, відповідно до яких СМПО вивчатиметься за допомогою методів аналізу даних.

Навряд чи можна сперечатися з тим, що на всіх згаданих етапах повинні активно формуватися і використовуватися модельні побудови. Видається очевидною необхідність чіткого відстеження елементів моделювання, суворого їх опису, грамотного обліку в практичній роботі соціолога. Не менш очевидним здається і те, що зробити це можна на основі використання «духу» репрезентує-ційної теорії вимірів (ГТВ). Адже головний її принцип полягає в тому, що вимірювання являє собою відображення виділеного дослідником фрагмента реальності (емпіричної системи) у формальну (найчастіше - математичну) систему, а сукупність результатів вимірювання при цьому розглядається саме як результат моделювання.

Використання підходу теорії вимірювань може допомогти соціологу «розібратися» з модельними припущеннями і, як наслідок, підвищити якість і ефективність проведеного ним дослідження.

Після розгляду побудови СМПО і КМПО як етапів узагальненого виміру ми спробуємо показати, що з точки зору вимірювальних моделей має сенс розглядати також і етап аналізу даних. Тут - свої емпірична і математична системи. І аналізувати їх - значить чітко формувати відповідні модельні уявлення, що, природно, не може не привести до підвищення якості роботи соціолога.

Перейдемо до опису нашого бачення найбільш загальних модельних аспектів соціологічного дослідження. Спробуємо виокремити такі кроки цього процесу, які є загальними для багатьох соціологічних досліджень.

Принципова схема дослідження

Насамперед чітко введемо в розгляд принципову схему дослідження (рис. II3.1), на яку будуть спиратися всі вводяться нижче положення (про цю схему ми по суті вже сказали раніше).

Рис. П3.1. Принципова схема дослідження

«Зв'язки» рис. П3.1 відображають процеси абстрагування (А), концептуалізації (В), формалізації (С), аналізу формальної моделі та інтерпретації його результатів (D). Підкреслимо, що між виділеними етапами існують численні зворотні зв'язки, які ми розглядати не будемо.

Однією з основних причин недостатньо високої якості і ефективності здійснюваних соціологами досліджень є слабка опрацьованість етапів побудови перших двох моделей (саме про це йшла мова вище, коли ми говорили, що найменш опрацьованими в модельному сенсі є етапи дослідження , попередні аналізу даних). Реалізація цих етапів часто вимагає досить серйозних попередніх досліджень, збору та аналізу первинного емпіричного матеріалу. Проблеми, що постають при реалізації цих етапів, в літературі відображені явно недостатньо. Нижче коротко опишемо окремі аспекти нашого бачення зазначених проблем і принципів їх вирішення. І саме на побудові перших двох моделей мив основному і зосередимо свою увагу.

Необхідно також сказати про роль прикладу в наших міркуваннях. Далі будемо користуватися прикладом, розгляд якого було розпочато вище. Але ми ні в якому разі не претендуємо па остаточність тих наших положень, які носять змістовний соціологічний характер. Все сказане слід розуміти лише як певний абрис того, якого роду модельні принципи, на наш погляд, повинні використовуватися в процесі реалізації етапів побудови розглянутих моделей предметної галузі дослідження і яке відношення ці принципи мають до процедури узагальненого виміру (деякі більш докладні ілюстрації, що відображають практичне використання цих принципів, можна знайти в [Толстова, 2001)).

Про використання математичних методів в процесі моделювання і ступінь їх розгляду в даному Додатку

Ясно, що найбільшою мірою моделювання реальності відбувається в тих випадках, коли ми користуємося математичним апаратом аналізу даних. Проте ми практично не будемо говорити про це: не будемо заглиблюватися в проблеми використання конкретних алгоритмів на якому б то ні було етапі дослідження. Причина полягає в тому, що ця тема специфічна, вимагає глибокого спеціального вивчення. Крім того, вона вже була нами в певній мірі порушена в інших роботах (див., наприклад, [Толстова, 2000а, 20046]).

Але кількох положень, пов'язаних з використанням математичного апарату в соціології, ми все ж приділимо увагу, оскільки про них не йдеться в літературі: важливе значення будемо надавати самому твердженням про необхідність застосування математичного апарату на етапах побудови змістовної і концеп льну моделей; обговоримо необхідність врахування тих суб'єктивних уявлень про явища, що вивчаються за допомогою яких математичних методів, які (явно або неявно) були присутні у творців цих методів; обгрунтуємо необхідність попереднього виявлення і оіераціоналізаціі понять досліджуваних закономірностей. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Додаток 3. Соціологічне дослідження як вимірювання в широкому сенсі 1. "
 1. Література 1.
    соціологічних дослідженнях. М.: Наука, 1982. 13. Толстова Ю. II. Логіка математичного аналізу соціологічних даних. М.: Наука, 1991а. 14. Толстова Ю. Н. Принципи аналізу даних / / Соціологія: 4М, 19916. № 1. С. 51-61. 15. Толстова 10. II. Аналіз соціологічних даних: методологія, дескриптивна статистика, вивчення зв'язків між номінальними ознаками. М.: Науковий світ, 2000а. 16.
 2.  Глава 13. Формалізація поняття соціологічного виміру
    соціологічного
 3. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 4. Широке визначення соціологічного виміру
    соціологічного шкалювання змушує дати ствердну відповідь і на це питання. Розглянемо питання про відповідному узагальненні поняття соціологічного виміру. У світлі сказаного формальне визначення виміру, виражене формулою ЕСО - homo - »ЧСО, (14.1) Має бути скориговано. Неможливість відображення багатьох цікавлять соціолога СО в ЧСО змушує
 5. Література 1.
    соціологічних досліджень. М.: Фінанси і статистика, 1981. 16. Чесноков С. В. Основи гуманітарних вимірів. М.: Наука, 1986. 17. Campbell N. R. Foundations of science. The Philosophy of theory and experiment. N.-Y.: Dover, 1957. 18. Coombs С. II A theory of data. N.-Y., 1964. 19. GuilfordJ. P. Psychomctric methods. N.-Y.: McCraw-Hill, 1954. 20. Holder O. Die Axiome der Quantitat
 6. ВИСНОВОК
    соціологічному виміру. Сподіваємося, що після прочитання книги у читача склалося правильне враження про те, наскільки розглянуті в ній питання, з одного боку, складні, а з іншого - невіддільні від змістовних дослідницьких уявлень про досліджуваному явище. Вимірювання в соціології аж ніяк не зводиться до вибору якихось технічних процедур. Проблема вимірювання в соціології носить
 7. ВСТУП.
    соціологічні опитування. Їх результати широко висвітлюються у пресі, на них спирається пересічний читач, формиру ющий свої симпатії ілі * антипатії до якого-небудь громадському діячеві чи руху, нз них посилаються публіцисти, що закликають читачів (слухачів, глядачів) повірити в обгрунтованість тієї чи іншої політичної платформи. Важливу роль відіграють результати анкетних опитувань ПРИ формуванні
 8. Запропонована Стивенсом парадигма вимірювання
    соціологічного виміру. На закінчення параграфа - кілька слів про інші напрямки розвитку цікавлять нас уявлень про вимірювання і про деякі використовуваних тут термінах. І після появи робіт Стівенса продовжують зустрічатися публікації, в яких виміром називається приписування об'єктам чисел, що розуміється дуже розпливчасто, в дусі Кемпбелла [Finkelstein, 1974].
 9. Побудова вторинної змістовної моделі (інтерпретація, зв'язка D схеми П3.1)
    соціологічного дослідження, які пов'язані з використанням методів аналізу даних. Проте дещо про ці аспекти ми все ж сказали. При цьому мова йшла про такі сторони використання відомих алгоритмів, які в літературі практично не обговорюються. Підіб'ємо підсумок сказаному щодо таких нетрадиційних аспектів. Перше. Математичні методи можуть використовуватися не
 10.  Глава 1. Проблеми вимірювання, що виникають в емпіричних дослідженнях
    дослідженнях
 11. ФА як спосіб одновимірного шкалювання
    соціологічному шкалировании. Отже, суть тестового підходу до виміру латентної змінної в розглянутому випадку (ми розглядаємо одномірне шкалювання, тобто н принципі мова йде лише про одну латентної змінної, або, як кажуть у факторному аналізі, - про одного латентному факторі) визначається такими передумовами: - існує деяка (єдина) латентна змінна,
 12. Ковалевський М. М.. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011

 13. Нечислові вимірювання в соціології
    соціологічного ..., 1987, с. 122-138; Хованов, 1982; Coombs, Dawes, Tversky, 1970; Krantz et aU 1971-1990]; в роботі Кумбса та ін в якості МС пропонуються, крім інших, певного виду діаграми та імітаційні моделі). Проте відповідного узагальнення поняття вимірювання, як нам видається, поки не зроблено. Продовжимо обговорення цього питання в главі 14. 1.6. Стан загальної теорії
 14. 3.1. Інтерпретація вихідних даних - ключовий момент вимірювання
    соціологічних ЕС. Багато з цих властивостей вивчені, систематизовані. Коротко їх опишемо. А. Розкриття згаданих властивостей призвело до народження ряду понять, деякі з яких ми повинні тут згадати, оскільки далі вони для нас стануть ключовими. Насамперед розглянемо модель сприйняття. Це словосполучення, звичайно, вимагає двох доповнень, що відбивають, що саме сприймається і
 15. Додаток I12. Коротка передісторія появи репрезентацнонной теорії вимірювань (ГТВ)
    соціологічним (або, як вище - гуманітарних). Відповідно, що цікавлять нас аспекти вимірювання будемо пов'язувати з потребами
 16. Додаток 21. Основні напрямки розвитку ідей латентно-структурного аналізу в сучасній соціології Коротка історія питання
    соціологічних досліджень П. Ф. Лазарсфельд (1901 -1976) значну частину своєї творчості присвятив проблемі операціоіаліеаціі понять, розробці таких способів опитування респондентів, які дали б можливість виміряти їх латентні характеристики (думки, установки і т. д.; нагадаємо, що латентної ми називаємо змінну, що не піддається виміру за допомогою прямого зверненого до респондента
 17. 9.1. Підхід Кумбса
    соціологічному вимірі. Їм було запропоновано ряд класифікацій соціологічних даних (шкал), за кожною з яких стоїть своє бачення їх специфіки. Цікавлять нас результати Кумбса полягають у наступному. По-перше, він глибоко проаналізував аспекти інтерпретації даних, пов'язані з моделями сприйняття, намагаючись при цьому зрозуміти, які ті мінімальні, найбільш природно
© 2014-2021  ibib.ltd.ua