Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю. К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Принципи виконання.


Чинне цивільне законодавство передбачає два принципи виконання зобов'язань: принцип належного виконання і принцип реального виконання.
Принцип належного виконання, передбачений ст. 309 ГК, встановлює, що "зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться". Принцип належного виконання передбачає, що зобов'язання має бути виконане належними суб'єктами, в належному місці, в належний час, належним предметом і належним чином.
Принцип реального виконання сформульований в ст. 396 ЦК і в якості загального правила наказує обов'язковість виконання зобов'язання в натурі, тобто вчинення боржником саме тієї дії, що становить зміст зобов'язання без заміни цієї дії грошовим еквівалентом у вигляді відшкодування збитків і сплати неустойки.
У той же час дія принципу реального виконання зобов'язання в ст. 396 ЦК звужене. Якщо сплата неустойки і відшкодування збитків у разі неналежного виконання зобов'язання не звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором, то на випадок невиконання зобов'язання сформульовано інше правило: відшкодування збитків і сплата неустойки за невиконання зобов'язання звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором.
Обидва принципи мають диспозитивний характер, оскільки норми, в яких вони втілені, надають сторонам право сформулювати правила інші, ніж встановлені законом. Так, у ст. 309 ЦК передбачено, що сторони перш за все повинні керуватися умовами зобов'язання, обумовленими сторонами, і сутністю самого зобов'язання, а також вимогами закону та інших правових актів. Стаття 396 ЦК передбачає застереження "якщо інше не передбачено законом або договором". Роль загальних принципів виконання зобов'язань проявляється в тих випадках, коли сторони не встановлюють спеціальних правил виконання, які, зрозуміло, зазначеним принципам не повинні суперечити.
Співвідношення принципів належного і реального виконання зобов'язань не може бути визначене як субординационное. Обидва принципи мають самостійне значення, і ні один не є домінуючим по відношенню до іншого. Швидше можна говорити про їх взаємообумовленості. Так, неможливо уявити належне виконання зобов'язання, якщо воно не виконане в натурі. З іншого боку, реальне виконання не може бути неналежним, бо поки зобов'язання розвивається нормально, без порушень, реальне виконання передбачає і його належне виконання. Роль принципу реального виконання виявляється повною мірою в разі неналежного виконання, коли обов'язок виконати зобов'язання в натурі не зв'язується з виплатою грошової компенсації (збитків або неустойки). Винятком з цього правила є угода про відступне (ст. 409 ЦК). В умовах ринкової економіки сплата грошової компенсації, як правило, дозволяє стороні придбати необхідну майно, роботи, послуги в іншому місці, у іншого виготовлювача. Крім того, внаслідок прострочення виконання кредитор може втратити інтерес у виконанні зобов'язання. Наприклад, якщо до терміну не зшито весільну сукню, навряд чи для замовника має сенс домагатися виконання зобов'язання в натурі після реєстрації шлюбу. Таким чином, принцип реального виконання зберігає своє значення в якості загального правила, яке може бути змінено угодою сторін або включенням в договір умови про відступне (п. 3 ст. 396 ЦК).
Законом передбачені окремі випадки примусового виконання зобов'язання в натурі. Наприклад, невиконання обов'язку передати індивідуально-визначену річ надає кредитору право вимагати відібрання цієї речі і передачі її кредитору на передбачених зобов'язанням умовах (ст. 398 ЦК). Однак невиконання обов'язку виконати певну роботу передбачає вже не вимога про виконання в натурі, а сплату грошової компенсації за виконання роботи або самим кредитором, або за його дорученням третьою особою (ст. 397 ЦК). Різний підхід законодавця до примусового виконання зобов'язання в натурі обумовлений самою природою зобов'язальних відносин. Неможливо зобов'язати боржника примусово зробити якесь дію, якщо він не бажає цього робити. Єдине, що може його спонукати до здійснення необхідного дії,-майнова санкція, тобто фактично заміна виконання зобов'язання в натурі грошовою компенсацією. Отже, принцип реального виконання має безпосередній прояв лише в зобов'язаннях з передачі індивідуально-визначених речей, в інших же зобов'язаннях виконання в натурі збігається з принципом належного виконання.
З точки зору правової природи виконання зобов'язання є правомірним вольовим дією, яка тягне припинення обов'язку боржника. Отже, можна стверджувати, що виконання зобов'язання є правочином. О. А. Красавчиков дотримувався іншого погляду. На його думку, виконання не є угодою, оскільки правові наслідки настають незалежно від того, було дія спрямована на досягнення цих наслідків чи ні. Представляється, проте, що боржник, здійснюючи передбачене зобов'язанням дію, прагне звільнити себе від лежить на ньому обов'язки. Крім того, виконання зобов'язання являє собою саме той результат, до якого сторони прагнули, досягнення цього результату є метою сторін зобов'язання. Оскільки виконання є угодою, то до виконання зобов'язання застосовуються загальні вимоги до здійснення угод. Виняток становить правило про форму угод. Відповідно до п. 3 ст. 159 ГК угоди на виконання письмового договору за угодою сторін можуть вчинятися усно.
Виконання зазвичай не зводиться до вчинення якого-небудь одного дії. Так, виконання роботи складається з декількох послідовно здійснюваних дій, які являють собою певний процес. Підчас цей процес обумовлений діями контрагента, наприклад при взаємних зобов'язаннях. У цьому випадку говорять про зустрічний виконанні зобов'язання (ст. 328 ЦК). Зустрічним визнається виконання зобов'язання однієї зі сторін, яке обумовлено виконанням зобов'язань іншою стороною. Так, передача майна за договором купівлі-продажу обумовлена сплатою покупної ціни і навпаки. Закон надає стороні, що здійснює зустрічне виконання, призупинити виконання або відмовитися від виконання і вимагати відшкодування збитків, якщо обумовлене договором виконання іншою стороною не надано, або є обставини, що свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін.
Норми закону містять правила, що відносяться до скоєння, як правило, якогось одного дії, однак такі зобов'язання зустрічаються досить рідко. Зазвичай зобов'язання мають складний зміст, що припускає вчинення для виконання зобов'язання кількох дій. При складному характері взаємних зобов'язань має значення, погашається чи виконанням окремої частини зобов'язання відповідна обов'язок боржника і кореспондуючі їй право кредитора. Видається, що взаємозумовленість-яких умов зобов'язання цілком допускає можливість погашення частини зобов'язання. Наприклад, при вчиненні покупцем за договором купівлі-продажу дії щодо сплати продавцю покупної ціни обов'язок покупця припиняється. На його боці залишається тільки право вимагати передачі йому речі і його власна обов'язок прийняти річ. Всі права та обов'язки, які стосуються сплати ціни, вичерпані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи виконання. "
 1. 103. Принципи виконання зобов'язань.
  Принципами виконання зобов'язань. Чинне законодавство в якості основоположного початку закріплює принцип належного виконання зобов'язання, під яким розуміється виконання, вироблене боржником кредитору передбаченим у договорі, законі або обумовленому звичаями способом, у встановлений термін і в належному місці. Належне виконання у всіх випадках звільняє боржника
 2. 43. Визнання та виконання міжнародних арбітражних рішень
  принципі, можливість примусового виконання іноземного арбітражного рішення передбачена у всіх країнах. Однак механізм примусового виконання може суттєво відрізнятися. Ні в одній країні іноземні арбітражні рішення не вважаються володіють безпосередній виконавчої силою. Для примусового виконання потрібне відповідне розпорядження компетентних органів тієї
 3. ЗМІСТ:
  принципи виконання зобов'язань 474 § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань 477 § 3. Предмет виконання 485 § 4. Спосіб, місце та термін виконання 488 Глава 27. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 491 § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності 491 § 2. Форми і види цивільно-правової відповідальності 494 § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності 508 Глава 28. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 4. § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
  принципами виконання
 5. Зміст
  принципи виконання зобов'язань 306 § 2. Предмет і спосіб виконання 311 § 3. Суб'єкти виконання 314 § 4. Термін та місце виконання 316 Глава 20 Забезпечення виконання зобов'язань 319 § 1. Неустойка 320 § 2. Застава 323 § 3. Утримання 345 § 4. Порука 348 § 5. Завдаток 352 § 6. Банківська гарантія 354 Глава 21. Відповідальність по російському цивільному праву 360 § 1. Поняття і форми
 6. § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
  принципами підгалузі зобов'язального права. У літературі традиційно виділяють такі принципи як реальне, належне виконання зобов'язань, принцип стабільності зобов'язань. Ряд вчених вважає, що реальне виконання (виконання в натурі) не є самостійним принципом зобов'язального права, а становить лише одне з приватних вимог, умова, аспект належного виконання
 7. Принцип належного виконання. Реальне виконання.
  Принципу належного виконання полягає в звернених до обох сторін вимогах двоякого роду. По-перше, у законодавчій установці (ст. 309 ГК РФ) виконувати зобов'язання, керуючись умовами, визначеними в його змісті, вимогами, передбаченими законодавством, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або звичайно ставляться
 8. Глава 20 Забезпечення виконання зобов'язань
  принципи виконання, передбачає неприпустимість односторонньої відмови від зобов'язання або зміни його умов, встановлює можливість примусового виконання і т. д. Одночасно воно містить ряд норм, спрямованих саме на забезпечення виконання зобов'язань (ст. 329-381 ЦК). Відповідно до п. 1 ст. 329 ГК виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою,
 9. 1. Під державною службою розуміється
  виконання своїх посадових обов'язків. 11. Позапартійність держ. служби, відділення релігійних об'єднань ний від держави. 12. Стабільність кадрів держ.
 10. Микола I
  принципам управління в поєднанні з рішучістю і сильною волею дали сумні для країни плоди. Проводячи курс на мілітаризацію цивільного управління, Микола зрештою мусив визнати, що Росією править не він і не улюблені їм «браві кавалеристи», а «сорок тисяч столоначальників». Почавши своє царювання як кат, розправи з декабристами, Микола I закінчив її як банкрут,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua