Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Проблема виникнення держави і права.

Походження держави і права в суспільстві - питання більш філософське, ніж історичний. Наукові відповіді на нього залежать від того, яке в цілому соціальне значення приписують праву і державної організації, від того, яке з явищ вважають визначальним - держава чи право. Першість філософського підходу визначається і двома об'єктивними (заключающимися в самій природі явища і шляхів його пізнання) обставинами. По-перше, формування держави і права історично довелося на час самої ранньої культурного життя людства. Як зауважив англійський філософ Д. Локк, «державний лад всюди передує літописом, і література рідко з'являється у народу перш, ніж тривале існування громадянського суспільства за допомогою інших більш необхідних мистецтв не забезпечить безпеку, зручності та достаток для народу, і люди тільки тоді починають цікавитися історією засновників своєї держави і шукають його джерело, коли в їх пам'яті вже изгладилось спогад про нього ». Розвиток державної організації реально проявляється у виникненні або зникненні якихось установ, у діяльності певних осіб, в посиленні або применшення їх прав чи обов'язків - тобто в політичному по своїй історичній формі процесі.

Політична історія не може не бути подієвої, тобто пов'язаної з конкретними історичними подіями: виданням закону або призначенням посадової особи. І ось про цю-то стороні життя народів того часу, коли у них формувалася держава і право, практично не збереглося ніяких історичних звісток, а більшою мірою і не могло зберегтися через відсутність письмової історії. Найбагатші дані сучасної археології (яка займається вивченням здобутих в ході розкопок стародавніх культур матеріальних залишків минулого життя) можуть тут допомогти дуже мало.

По-друге, самий процес формування державної організації і, особливо, права - це процес, історично невловимий, розтягнутий на тривалий час. Ні про одного відомого суспільстві минулого не можна сказати, що ось, до такого-то року або числа держави у народу не було, а з такого-то числа воно існує. У ще більшій мірі це відноситься до права. Коли і як починається виділення права із звичаїв первісного суспільства, коли з області зовні розпливчастих дозволений або засуджень морального і релігійного характеру формуються норми права, та і чим взагалі відрізняється право від звичаїв до епохи появи письмових законів - відповіді на ці питання, напевно, ніколи не придбають бажаної конкретності і визначеності.

Все, що відомо сьогодні про становлення (появи з малого та наповнення у міру зростання новим змістом) держави і права з даних загальної історіографії, писемних пам'яток наібліжайшіх до тих часів епох, з, головне, даних етнографії (що вивчає побут і культуру народів) з використанням порівняльно-історичного методу - все це не більше ніж історична реконструкція цього процесу. Ступінь її точності, ймовірно, ніколи не можна буде перевірити. Правильніше було б говорити про найбільш типових умовах, в яких відбувається формування держави і права в той час, коли первісна історична спільність людей, нараховуючи кілька сот тисяч років біологічної та соціальної еволюції, вступає в епоху різкого прискорення свого культурного розвитку через неолітичну революцію. З цього часу можна нарахувати не менше шести умовних стадій соціальних і культурних змін, що супроводжуються кроками по шляху становлення державної організації і права. У різних народів ці стадії припадають на різний хронологічне час історію, але зміст стадій і їх послідовність можна вважати закономірністю становлення держави і права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблема виникнення держави і права. "
 1. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. У 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок дослідника у вивчення проблем
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
  проблеми протиріччя в сфері національних відносин. Лише деякі автори (В. Д. Назаров, М.А. Рахматуллін) відмовилися від традиційного згладжування кутів в цьому плані. Знову звертаючи увагу на більш високу соціальну напруженість у XVII столітті в порівнянні з попереднім часом, дослідники пов'язують її з певним «ментальним зрушенням», викликаним поступової виробленням поняття про царя,
 3. Петро Великий
  проблемам - П.П. Єпіфанова, В.Є. Возгріна, Ю.Н. Беспятих, С.А. Фейгін і багатьох інших істориків. Великий фактичний матеріал був узагальнений в працях Н. І. Павленко. Грунтуючись на законодавстві XVIII в., Він показав, що нерідко Петро не допомагав, а навпаки перешкоджав розвитку буржуазії, як класу (створюючи, наприклад, умови для переходу буржуа в дворянство). Підтримуючи купців, государ
 4. 1. Національний характер
  проблема національного характеру не ставилася. У радянський час панувала ідея інтернаціоналізму, а в застійний період - теорія нової історичної спільності, об'єднаній поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу вивченню національних рис і особливостей того чи іншого народу, що проживає на
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Проблем революції 1905-1907 рр.. викликає різночитання і дискусії. У числі цих проблем можна назвати наступні: Причини, характер, рушійні сили і цілі революції. Класи і політичні партії в революції. Періодизація революції. Підсумки і значення революції. Всі ці та деякі інші проблеми раніше вивчалися і оцінювалися переважно з точки зору відповідності тодішньої (початку XX століття)
 6. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  проблемі. Визначився цілий ряд «білих плям», догматичних уявлень і застарілих схем, низький теоретичний рівень багатьох робіт, прагнення згладити гострі кути в історії другої російської революції. Було б наївно думати, що вже тепер-то ці проблеми будуть науково-об'єктивно вирішені відразу. Однак на «фронті» історіографії лютого 1917 відбуваються позитивні зміни. Так, ще в 1990
 7. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  проблема становлення адміністративно-командної системи стала предметом істориків і публіцистів в Росії (О. Лацис, Ю. Голанд, Ю.С. Борисов, А.Л. Гордон, Е.В. Клопов та ін.) Лавиноподібний критика Сталіна, розгорнувся процес реабілітації репресованих, «табірна» тема в літературі - все це закономірно поставило питання: що таке сталінізм? - Відхід від ленінізму, деформація його або
 8. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  проблеми теорії та практики цивільного процесу. Л., 1979. С. 53. 2 Про засади в радянський період розвитку науки цивільного та арбітражного процесуального права видано досить багато робіт: М.Г. Авдюкова, АЛ. Боннера, М.А. Гурвича, А.Ф. Клейнмана, К.І. Коміссарова, Ю.К. Осипова, В.М. Семенова, В.Ф. Тараненко, Н.А. ЧЕЧИН, К.С. Юдельсона та багатьох інших. 3 Див: Ференс-Сороцький А.А. Аксіоми
 9. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  виникнення, зміни або припинення прав на нерухоме майно, яке подається до суду за місцем знаходження нерухомого майна. Заява про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава - виконавця подається до арбітражного суду за місцем знаходження судового пристава - виконавця. Заяви по спорах між російськими організаціями, що здійснюють діяльність або
 10. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  проблему вибору права, що застосовується до регулювання конкретних зовнішньоекономічних правовідносин, суть якої полягає у відповіді на питання, яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство . Стаття 1186 ЦК РФ регулює це питання наступним чином: «Право, підлягає застосуванню до
© 2014-2021  ibib.ltd.ua