Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика обвинуваченого.


Обвинувачений - це фізична особа, щодо якої в установленому законом порядку винесено постанову про притягнення її якобвинуваченого.
Підставою участі обвинуваченого у кримінальному процесі євинесення слідчим або прокурором постанови про притягненняяк обвинуваченого.
Обставини, що виключають (тимчасово) участь: тяжка хвороба, ухилення від слідства. Вони зумовлюють зупинення досудовогослідства (ст. 206 КПК) - тимчасову перерву у провадженні слідчихдій - до видужання обвинуваченого або його розшуку.
Обвинувачений зобов 'язаний:
з'являтися за викликом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду;
не перешкоджати встановленню істини у незаконний спосіб;
виконувати вимоги слідчого щодо участі у провадженні слідчих дій.
Обвинувачений має право:
знати, в чому його обвинувачують;
давати показання за пред'явленим йому обвинуваченням абовідмовитися давати показання та відповідати на запитання;
мати захисника та побачення з ним до першого допиту;
подавати докази;
заявляти клопотання;
заявляти відводи;
подавати скарги на дії та рішення особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду;
ознайомлюватися після закінчення досудового слідства з усімаматеріалами справи;
за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки;
на повагу до його честі та гідності, захист його життя і здоров'я, на поводження з ним як із порядною особою до набранняобвинувальним вироком законної сили;
давати показання рідною мовою та ін.
Обвинувачений перебуває у такому статусі з моменту винесення постанови про притягнення як обвинуваченого до моментуприйняття суддею рішення про призначення справи до судовогорозгляду.
Юридична відповідальність обвинуваченого:
- кримінально-процесуальна - застосування заходів процесуального примусу: привід, попередження та ін;
- кримінальна - така сама, як і підозрюваного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика обвинуваченого."
 1. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  процесуальною формою профілактичної діяльності слідчого за результатами розслідування конкретного злочину є внесення подання до відповідного державного органу, громадської організації або повідомлення посадовій особі про вжиття заходів щодо усунення причин і умов, які сприяли вчиненню даного злочину (ст. 231 КПК). У цьому процесуальному документі слідчий повідомляє встановлені розслідуванням
 2. § 2. Криміналістичне прогнозування
  процесуальних рішень, що приймаються, і заходів щодо нейтралізації або мінімізації негативних результатів їх реалізації, а його висновки є невід'ємною частиною процесу доказування у справі, забезпечуючи планування, визначаючи найприйнятніші форми взаємодії та характеризуючи можливі варіанти розвитку слідчих і судових ситуацій та ін. Тактичне прогнозування - це прогнозування результативності
 3. § 3. Підготовка до допиту
  процесуальне становище допитуваного, характер злочину, мета допиту, організаційні можливості слідчого та його професійні знання. Під час вивчення особи допитуваного істотну допомогу слідчому може надати спеціаліст-психолог. Використання спеціальних знань у галузі психології в процесі підготовки і проведення допиту є досить ефективним. Психолог може допомогти визначити особливості психічних
 4. § 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит
  процесуальне законодавство (статті 172, 173, 304 КПК) регламентує порядок проведення очної ставки, розкриває її ознаки. Очна ставка - це слідча (судова) дія, яка передбачає одночасний допит раніше допитаних осіб про обставини, щодо яких були дані істотно суперечливі показання. Очна ставка може бути проведена між двома допитаними раніше свідками, свідком і обвинуваченим або підозрюваним, між
 5. ПЕРЕДМОВА
  процесуальні поняття (принципи, суб'єкти, запобіжні заходи, слідчі дії) за логіко-правовими схемами, що забезпечило не "випинання" особливостей понять, а їх системний опис; 2) виклав правовий блок навчальної дисципліни: методи кримінально-процесуального права, його предмет, норми тощо; 3) зробив спробу максимально поєднати положення кримінально-процесуального права із положеннями загальної теорії
 6. Кримінально-процесуальна форма
  процесуальних дій та порядок прийняття процесуальних рішень. Значення кримінально-процесуальної форми полягає в тому, що вона створює докладно врегульований, юридично визначений, суворо обов'язковий режим провадження у кримінальній справі. Процесуальна форма немає нічого спільного з формалізмом. Порядок провадження є єдиним (уніфікованим) у всіх кримінальних справах, що відіграє роль гарантії
 7. Значення принципів кримінально-процесуального права
  процесуальних норм; засобом, завдяки якому досягається упорядкованість урозв'язанні питань, щодо яких є прогалини в праві, та у випадкахзастосування кримінально-процесуального права за аналогією; підґрунтям для вирішення всіх суперечностей, що виникаютьпід час провадження у кримінальній справі. Усі принципи кримінального процесу тісно пов'язані між собою, взаємно обумовлюють один одного, а тому
 8. Принцип законності.
  процесуального та інших галузейправа. Стаття 58 та п. 1 ч. З ст. 129 Конституції України, статті 2, 5,15 КПК. Зміст принципу законності в кримінальному процесі визначається такими положеннями: усі учасники кримінального процесу зобов'язані дотримуватися приписів законів, а для державних органів і їх посадових осіб дієпринцип "дозволено тільки те, що передбачено законом"; у разі конкуренції закону
 9. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  характеристика суду (судді)'. 1. Суд - це єдиний орган держави, наділений правом здійснюватиправосуддя. Особливе місце суду як головного суб'єкта кримінального процесу визначається тим, що він є представником однієї із гілок державної влади. Правосуддя здійснюють професійні судді, народні засідателі та присяжні". Розпорядження голови суду про прийняття кримінальної справидо свого провадження.
 10. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній справі€ факт перебування його на цій посаді у відповідній
© 2014-2022  ibib.ltd.ua