Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г. . Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2. ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕСТИ В ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПРАКТИЦІ


Психологічні тести - це стандартизовані психодіагностичні методи, призначені для вивчення і оцінки (як кількісної, так і якісної) своєрідних властивостей особистості в її переживаннях і поведінці. Ці
46

Діагностика в психосоматики
тести в принципі не виходять за межі того, що можна отримати в діагностичній бесіді з пацієнтом. Значення психологічних тестів полягає в тому, що вони складені таким чином, що з їх допомогою можна отримати об'єктивну оцінку стану пацієнта, незалежну від суб'єктивних думок дослідників. Це досягається шляхом високої стандартизації в проведенні та оцінці тесту. Багато психологічні тестові методи виникли на основі теорії особистості або збагачені нею.
Існує величезна кількість психологічних тестів, заснованих на для власної пацієнтів, а також проектні тести, де різний матеріал використовують як стимульного (тести Люшера, Розенцвейга, Роршаха і т. д.). Інтерпретація психодіагностичних тестів іноді складна і передбачає багатоваріантність трактувань. Повнота інтерпретації залежить від кваліфікації психодиагноста.
Пропоновані тут методики не вимагають складного технічного оснащення і тривалої обробки результатів, прості і доступні.
Відповіді на тести з великою кількістю питань зручно заносити в стандартний бланк з наступною обробкою результатів за допомогою масок, на яких прорізи відповідають відповідям, що належать до певної шкалою. Широке поширення отримав комп'ютеризований опитування з автоматичною обробкою результатів тестування.
Комп'ютеризовані і on-line версії багатьох психологічних тестів доступні в Інтернеті на сайтах:
http :/ / azpsy . chat . ru / tests . html
http :/ / psy . agava . ru / prog 02. Shtml
http :/ / www . psyworld . agava . rn / nauka _ psydiagnos . html
http :/ / www . psyserver . narod . ru / metodik . htm
http://wwwl . list.ru / catalog /
http://www.private.peterlink.ru/philo/blamet.html"
http: / / www.eniostyle.ru/test/
http://tarassov.port5.com/psychology/tests/
http://www.infamed. com / psy /
http://psy.synnegoria.com/cgi-bin/
http://bodyandsoul.li 1. ru / test /
http://www.fortunecity.com/millenium/scooby/454/Psytests/T ests /
47

Глава 2
Більшість особистісних тестів має характер опитувальника: такі тест-опитувальник Г. Айзенка (EPI) та методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттела (16PF). Найбільше поширення отримав тест MMPI - Міннесота-ський багатовимірний особистісний перелік, який містить 566 питань і намагається охопити клінічно визначаються риси особистості (іпохондричні, істеричні, психопатичні властивості, тенденції маскулінізації-фемінізації, параноїдні, психастенические, шизоїдні і маніакальні риси, а також соціальна інверсія), а також його скорочений варіант - опитувальник Міні-мульт, що містить 71 питання (Райгородский, 1999; Столяренко, 2000).
Для вивчення оцінки пацієнтами свого самопочуття, активності і настрою використовують тест диференціальної самооцінки функціонального стану (САН), побудований на принципах полярних профілів; для визначення рівня тривожності як властивості психіки та стану пацієнтів - шкалу особистісної та реактивної тривожності Спіл-Бергера, адаптовану Ю. Л. Ханін; для визначення рівня нейротизму, а також показників екстра-та інтровер-оці - особистісний опитувальник Айзенка (Райгородский, 1999; Столяренко, 2000).
Для визначення особливостей реагування пацієнтів на захворювання рекомендується особистісний опитувальник Бехті-Ревськ інституту - ЛОБІ (Личко, Іванов, 1980; Вассер-ман та ін, 1990) у поєднанні з опитувальником для вивчення самооцінки соціальної значимості хвороби (Михайлов та ін, 2002).
Особливе положення серед психологічних тестів займають проективні діагностичні методи, наприклад тест Рор-шаха, мета якого полягає у визначенні особистісних конфліктів за допомогою вільних реакцій пацієнтів на сла-боструктуріруемий тестовий матеріал.
Особливе становище в клініко-психологічної, а тим самим і в психосоматичної діагностиці займають опитувальники, які побудовані скоріше в прагматичному стилі, без безпосереднього відношення до теорії. Прикладом цього є Гиссенскому анкета скарг, яка складається з питань, що стосуються скарг на загальне самопочуття, біль, порушення емоційності, а також істеріформний скарг, які поширені в амбулаторній психотерапевтичної
48

Діагностика в психосоматики
практиці. Всі ці тести стандартизовані на репрезентативній вибірці населення і групах хворих, так що з їх допомогою можна оцінювати відповіді окремих пацієнтів.
Психологічні тести можуть доповнити, але ніяк не замінити загальну діагностику. В індивідуальній клінічній діагностиці вони мають допоміжне значення. Роль тестів в психосоматичних дослідженнях зростає, якщо вони проводяться серед великої кількості пацієнтів, т. к. тут використовуються систематичні і зіставні для всіх пацієнтів дані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕСТИ В психосоматичних ПРАКТИЦІ "
 1. Введення
  Метою даних« Норм ... »є виклад професійних та етичних вимог до осіб, за родом своєї діяльності пов'язаним з розробкою і застосуванням психодіагностичних методик. Як будь-який науковий інструмент, психодіагностичні тести, щоб бути ефективними, повинні правильно використовуватися. Неправильним поданням про природу і. цілі тестів, а також неправильною інтерпретацією
 2. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ знань студентів
  ТЕСТИ ДЛЯ самоконтролю знань
 3. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  Вимоги по циклу спеціальних дисциплін та обов'язкових практикумів за фахом. Фахівець повинен: - мати уявлення про предмет і структурі клінічної психології як психологічної спеціальності широкого профілю, що має міжгалузевий характер і що бере участь у вирішенні комплексу завдань в системі охорони здоров'я, народної освіти та соціальної допомоги населенню; - розуміти
 4. Малкіна -Пих І. Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005

 5. Торонтська алексітіміческая шкала
  Термін «алекситимия» був введений в 1972 р. P. E. Sifheos для позначення певних особистісних особливостей пацієнтів з психосоматичними розладами - труднощі перебування відповідних слів для опису власних почуттів, збіднення фантазії, утилітарному способі мислення, тенденції до використання дій у конфліктних і стресових ситуаціях. У дослівному перекладі термін «алекситимия»
 6. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 7. Педагогічне тестування
  Слово «тест» в перекладі з англійської означає завдання, випробування. Тестування - цілеспрямоване, однакове для всіх випробовуваних обстеження, що проводиться в строго контрольованих умовах, що дозволяє об'єктивно вимірювати досліджувані характеристики педагогічного процесу. Від інших способів обстеження тестування відрізняється точністю, простотою, доступністю, можливістю автоматизації.
 8. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 9. Введення
  В даний час різко зросла кількість антропогенних катастроф і «гарячих точок» у різних регіонах планети. Світ буквально захльостує епідемія тяжких злочинів проти особи. Ці ситуації характеризуються насамперед сверхекстремальние впливом на психіку людини, викликаючи у нього травматичний стрес, психологічні наслідки якого в крайньому своєму прояві виражаються в
 10. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ
  Гештальт- терапія традиційно розглядається як найбільш ефективний метод лікування «надмірно нормативних, соціально скутих, стриманих індивідів», чиє обмежене функціонування пов'язане з наявністю «внутрішніх блоків» (Shepherd I., 1970). А. А. Александров вважає, що цей вид лікування показаний при тривожних, фобічних, депресивних розладах, а також особам, схильним до перфекціонізму.
 11. 2. Вимоги до розробників тестів 2.1.
  Психологом-псіхометрістом (розробником психологічних методик) може бути фахівець в області диференціальної психометрії, що має психологічну освіту. Він повинен знати і застосовувати на практиці методи математичної статистики, забезпечувати новоствореної (адаптованої) методикою необхідні психометричні характеристики репрезентативності, надійності, валідності, встановлені
 12. Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001

 13. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 14. Міняйло В. Ю.. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с., 2005

 15. Оцінка інтелектуального розвитку.
  Пакет психологічних тестових методик, спрямованих на оцінку інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять ". За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування),
© 2014-2021  ibib.ltd.ua