Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.2. Психологічний інструментарій

При використанні терміну «психологічний інструментарій» у широкому сенсі розуміється система методів і технологій психологічної діяльності практичного психолога; у вузькому сенсі - сукупність засобів і матеріалів, необхідних для введення суб'єкта в корекційно-діагностичне взаємодію з практичним психологом і його результативного здійснення.

Зупинимося на класифікації психологічного інструментарію, спираючись на друге значення даного терміну. Виділяється два основних види психологічного інструментарію стосовно практичної діяльності психолога. Це специфічний вид психологічного інструментарію (власне психологічний інструментарій) і неспецифічний вид, покликаний супроводжувати або технічно забезпечувати психологічну діяльність. Подальша диференціація засобів і матеріалів здійснюється відповідно до видовою приналежністю.

41

Класифікація психологічного інструментарію Специфічний інструментарій Неспецифічний інструментарій Стомлений матеріал1 Інтерпретаційні кошти Технічний матеріал Допоміжні засоби Набір по типу «Коробочка форм» Об'ємні геометричні фігури (куб, призма, циліндр , куля, конус) Складні пірамідки Рознімна матрьошка 3-4 набору послідовностей сюжетних картинок Набори карток, об'єднаних заданих ознакою (груповим та ін.) Друкований матеріал зі схемами, матрицями, контурними і образними зображеннями Набір площинних геометричних фігур різної форми, кольору і розміру Шкали , таблиці, графіки, профілі, сітки перекладу кількісних даних у якісні характеристики

Комп'ютерні програми з співвіднесенню, порівняно та інтерпретації даних, отриманих в результаті психологічної взаємодії Кольорові олівці, фломастери, акварельні фарби, альбомні листи різного формату , кольоровий папір, ножиці і ін (див. параграф 2.1) Дискети і СБ-диски з відтворенням музичного та вербального супроводу кор-рекціонно-диаг-тичного діяльності

Атрибути основних сюжетно-роле-вих ігор дошкільнят у комплекті з предметами-заступниками

Деякі види наборів для конструювання і моделювання

М'ячі й іграшки по статевої диференціації та ін

(див. параграф 2.1) 1В таблицю включений психологічний інструментарій, необхідний для деяких діагностичних методик: «Коробочка форм», «Пірамідки», «Матрьошка». «Послідовність картинок», «Найбільша несхожа», «Класифікація», «Комплекс Венгера». Цей перелік не є повним і закінченим.

42

Стомлений і інтерпретаційний інструментарій є структурною частиною методик, тестів та корекційно-діагностичні-ких технологій. Отже, конкретний «набір» (комплект, пакет) психологічного інструментарію визначається комплексом тих прикладних засобів психолога, які лежать в полі його теоретичних і концептуальних уявлень, а також в його професійній компетенції. Так, практичний психолог, що працює тільки в руслі діяльнісного підходу, оперує методиками, концептуальною основою яких є розвиток провідних типів діяльності у дітей дошкільного віку. Це означає, що його психологічний інструментарій буде складений з матеріалів і засобів, що забезпечують цілеспрямоване рішення поставлених завдань у процесі: образотворчої діяльності («Піктограма», «домальовування фігур» тощо), діяльності конструювання («Рибка»), предметної діяльності (« пірамідки »,« Матрьошка »тощо), вироблений діяльності (« Доповнення фраз »,« Три бажання »тощо) та ігрової діяльності (« Ігрова кімната »). І навпаки, психолог-практик, теоретичною основою діяльності якого є психодинамический підхід, оснащений інструментарієм, що забезпечує механізм проекції особистісно-емоційних особливостей: фотографіями з розтушовані зображенням - CAT1, розмитими кольоровими плямами - методика Рор-шаха, установками зображення - «Малюнок сім'ї »,« Малюнок неіснуючої тварини »(більш докладно про це інструментарії можна прочитати на с. 197-199).

Практичний психолог, який об'єднує у своїй діяльності декілька теоретичних підходів, що працює в поліконцептуальном професійному просторі, використовує методичну та тестову бази в залежності від запиту та психологічної проблеми.

Таким чином, затребуваність різних технологій в роботі практичного психолога зобов'язує його до підготовки відповідного психологічного інструментарію як специфічного, так і неспецифічного.

У чому полягають вимоги, пропоновані психологічному інструментарію2.

1 CAT (Child Apperception Test) - Дитячий апперцептівний тест.

2 Дані вимоги відносяться до специфічного виду психологічного інструментарію.

43

Насамперед, це вимога відповідності. Йдеться про відповідність оригіналу, тобто стандартам, закладеним в оригінальному (авторське) екземплярі корекційно-діагностичного засобу. Це відноситься до всього стимульному і інтерпретаційних матеріалу. Так, в методиці «Самое несхоже» закладені геометричні фігури кола і квадрата певного розміру і кольору (червоний і синій). Варіювання заданих параметрів розміру, кольору і форми неприпустимо. У методиці «Послідовність картинок» серія картинок з наскрізним сюжетом і загальними персонажами не може бути замінена картинками з додаванням деталей до предмета і т.д. У методиках CAT і ТАТ фотографії не можуть бути «доопрацьовані» прорісовиваніе деталей і кольоровим оформленням. Що стосується інтерпретаційних засобів, то вони повинні відповідати авторської (оригінальної) методикою, носити ті ж кількісні та якісні значення.

Далі - вимога комплектації. Воно ставиться до необхідності комплектації стимульного і інтерпретаційного матеріалів. Якщо в оригінальній методиці (тесті) закладено комплект інструментарію, то використання даних діагностичних засобів за відсутності того чи іншого матеріалу не рекомендується. Так, відсутність шкал перекладів балів в стандартизованих методиках унеможливлює інтерпретацію діагностичних даних.

Крім того, психологічний інструментарій може бути визначений як монофункціональний. Це означає неможливість використання стимульного або інтерпретаційного матеріалів одного психодіагностичного кошти як модифікацію іншого. Психологічний інструментарій специфічний і ні в якій мірі не взаємозамінний. Так, варіанти друкованого стимульного матеріалу (комплекс Венгера) розраховані на одноразове індивідуальне використання.

Таким чином, кажучи про психологічний інструментарії як про засіб професійної діяльності, необхідно співвідносити його як з теоретичними уявленнями, корекційно-діагностичними технологіями, так і з вимогами, що пред'являються до його підбору та комплектації.

44

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Психологічний інструментарій"
 1. Вілкова Н.Г.. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО в міжнародному обігу.: Стаут. - 510 с. , 2004
  інструментарію уніфікації різних організаційно-правових способів просування товарів на зарубіжні ринки: розглянуто приписи ГК РФ, сформульовані в типових контрактах МТП рекомендації, а також практика МКАС при ТПП РФ. Використання рекомендацій такої авторитетної міжнародної організації, як МТП, покликане збагатити інструментарій договірної роботи вітчизняних учасників
 2. Синтез-технологія і психотерапія
  інструментарію - неоднорідна. У великій частині це наука і практика, що розробила свій власний інструментарій для вирішення спеціалізованих завдань. Але, крім цього, вона викристалізувала і вдало сформулювала ті техніки та прийоми, які, будучи необхідними моментами ефективного спілкування, природним чином живуть вже тисячоліття і належать загальнолюдської культурі. - Скальпель -
 3. Психологічні проблеми вилучення знань.
  Психологічний є провідним, оскільки він визначає успішність і ефективність взаємодії (спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з об'єктивними
 4. 50-і рр.. ХХ в. Концепція людських відносин - «Психологічний людина».
  Психологічна допомога, вирішення конфліктів, підвищення
 5. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Психологічні фактори, що впливають на пошук консенсусу в міжособистісних відносинах учнів, вчителів та батьків. 2. Організація полісуб'єктний взаємодії вчителів, батьків і громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 6. Теми для самостійної дослідницької роботи
  психологічної культури студентів-майбутніх вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 7. Закономірності педагогічного процесу
  психологічних, матеріальних) та умов оптимальної побудови педагогічного процесу. Суб'єктивні суперечності виникають при невідповідності реально існуючих особистих якостей (освіченості, вихованості, навчене ™ і розвиненості) беруть участь у конкретному педагогічному процесі осіб необхідним - це їх відношення до процесу, ступінь активного і доцільного участі в ньому, що допускаються в
 8. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  психологічна характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і
 9. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
  Психологічний зріз); 3) уміння користуватися правовим інструментарієм - законами та іншими актами - у практичній діяльності (поведінковий зріз). Культура особистості означає не тільки знання і розуміння права, а й правові судження про нього як про соціальної цінності, і головне - активну роботу з його здійснення, зі зміцнення законності і правопорядку. Змістом правової культури особи
 10. Соціально-психологічна адаптація
  психологічних особливостей трудової організації та входження в ситуацію в ній систему взаємовідносин, позитивному взаємодії з членами організації. Це включення працівника в систему взаємин трудової організації з її традиціями, нормами життя, ціннісними орієнтаціями. У ході такої адаптації працівник поступово отримує інформацію про трудовий організації, її нормах, цінностях, про
 11. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний взаємодії . 3. Комунікативно-поведінкові установки сучасного вчителя по відношенню до оточуючих у сфері спілкування. 4. Вплив комунікативної компетентності вчителя на індивідуальний стиль педагогічної взаємодії в процесі навчання. Тема 2. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій
 12. Переконані захисники старого ладу (контрреволюціонери).
  Психологічних типів вносить у суспільство найбільш потужні імпульси озлоблення при незначній частці тих і інших у складі населення. Разом з тим, орієнтація революціонерів і контр-революціонерів на особисті і соціальні інтереси переплітається зі служінням певного роду цінностей та ідеалів, що робить їх натурами цільними в соціально-психологічному і світоглядному
 13. VI. Судово-психологічна експертиза
  психологічна
 14. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Психологічними, економічними, політичними, релігійними, культурними. Саме в процесі прав. соц-ії досягається формування державної реєстрацiї. способу мислення, відбувається духовне ємство гос-ва і воно перетворюється на духовний союз людей, що володіють зрілим правосвідомістю, владно стверджують природне право в солідарному співробітництво. Общ.мненіе - це схвалення або несхвалення публічно спостережуваних
 15. 10.8. Педагогічна система професійно-психологічної підготовки Педагогічний аспект професійно-психологічної підготовки
  психологічної підготовленості співробітників правоохоронних органів (при своєму зародженні вона іменувалася емоційно-вольової, а потім психологічної) була доведена у психологічних дослідженнях. Як всяка підготовка, вона зажадала практичної розробки цілей, завдань, програм, форм проведення, методик, забезпечення і всього того, що в сукупності утворює
 16. Додаткова література: 1.
  Психологічної теорії сенсу. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. 3. Андрєєва Г.М. Психологія соціального поз нания. 2-е вид. - М., 2000. 4. Брудний А.А. Психологічна герменевтика. - М.: Лабіринт, 1991. 5. Василькова В.В. Порядок і хаос у розвитку соціальних систем. Синергетика і теорія соціальної амоорганизацией. - СПб., 1999. 6. Вернадський В.І. Наукова думка як планетарне явище.
 17. 5. Психологічна передумова
    психологічне сприйняття права власності як священного і недоторканного інтуїтивно сприяло виробленню прагнення творчої інтелігенції мати на свої твори модель права аналогічного характеру. Критикуючи пропрієтарних теорію прав на нематеріальні результати розумової праці, один з фахівців у даній галузі права справедливо вбачав коріння цієї теорії в прагненні
 18. Тема 13. Тактика допиту і очної ставки
    психологічний процес формування показань допитуваного? З яких стадій він складається? Планування допиту і його значення. У чому полягає значення вивчення особистості допитуваного? Назвіть тактичні прийоми допиту, спрямовані на встановлення психологічного контакту з допитуваним. Які психологічні та тактичні прийоми застосовуються при допиті підозрюваних і звинувачених у
© 2014-2021  ibib.ltd.ua