Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА

Ананьєв Б.Г. Людина як предмет пізнання. - Л., 1968.

Брунер Дж. Психологія пізнання. - М., 1977.

Бюлер К. Духовний розвиток дитини. - М., 1924.

Валлон А. Від дії до думки: нарис порівняє, психології. - М., 1956.

Валлон А. Психічний розвиток дитини. - М., 1967.

ВенгерЛ.А. Сприйняття і навчання (дошкільний вік) - М., 1969.

ВенгерЛ.А., Мухіна В. С. Психологія. - М., 1987.

Вікова та педагогічна психологія / під ред. А. В. Петровського. - М., 1979 і наступні видання.

Вікова та педагогічна психологія / під ред. М. В. Гамезо та ін - М., 1984.

Вікова психологія: Дитинство, отроцтво, юність: хрестоматія: навч. посібник для студ. пед. вузів / сост. і науч. ред. В. С. Мухіна, А. А. Хвостов. - М., 2005.

Виготський Л. С. Собр. соч.: в 6 т. - М., 1981 -1984.

Гальперін П.Я., Запорожець А. В., Карпова С. Актуальні проблеми вікової психології. - М., 1978.

Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання: досвід теоретичного та експериментального психологічного дослідження. - М., 1986.

Діагностика розумового розвитку дошкільника / під ред. Л. А. Вен-гера і В.

В. Холмівської. - М., 1978.

Дол'то Ф. На боці підлітка. - Єкатеринбург, 2004.

Запорожець А. В. Вибрані психологічні праці / під ред. В. В.Давидову, В. П. Зінченко: в 2 т. - М., 1986.

Дослідження розвитку пізнавальної діяльності / під ред. Дж.Брунер, Р.Олвер і П.Грінфілд - М., 1971.

Кон І. С. Психологія старшокласника. - М., 1982.

Крайг Г. Психологія розвитку. - 7-е вид. - СПб., 2001.

Лейтес Н. С. Розумові здібності і вік. - М., 1971.

Лейтес Н. С. Здібності та обдарованість в дитячі роки. - М., 1984.

Леонтьєв А. Я. Вибрані психологічні твори: в 2 т.-М., 1983.

Лисина М.І. Спілкування, особистість і психіка дитини. - М.; Воронеж, 1997.

Позбавлені батьківського піклування: хрестоматія / ред.-упоряд. В.С.Мухина. - М., 1991.

Мухіна В. С. Образотворча діяльність дитини як форма засвоєння соціального досвіду. - М., 1981.

Мухіна В. С. Шестирічна дитина в школі. - 2-е вид. - М., 1990.

603

Мухіна В. З Особистість: міфи і реальність. - Єкатеринбург, 2006. Мухіна В. З Таїнство дитинства: в 2 т. - 3-е вид. - Єкатеринбург, 2005. Піаже Ж. Вибрані психологічні праці.

- М., 1969. Пономарьов Я. А. Знання, мислення, розумовий розвиток. - М., 1967. Поршнєв Б.Ф. Соціальна психологія та історія. - 2-е вид. - М., 1977.

Психологія молодших школярів / під ред. В. В.Давидову. - М., 1990.

Розвиток дитини: пров. з англ. М. С. Роговина / під ред. А. В. Запорожця, Л. А. Венгера. - М., 1968. [Повідомлення: А. Валлона, Р.Заззо, Б. Інель-дер, К.Лоренца, М.Мид, Ж.Пиаже та ін]

Рубінштейн СЛ. Проблеми загальної психології. - М., 1976.

Собкин В. З Старшокласник в світі політики. - М., 1997.

З чого починається особистість? - М., 1976.

Тепле Б.М. Проблеми індивідуальних відмінностей. - М., 1961.

Фельдштейн Д. І. Проблеми вікової та педагогічної психології. - М., 1995.

Фрейд 3. Психоаналіз і дитячі неврози. - СПб., 1997.

Фромм Е. Душа людини. - М., 1992.

Штерн В. Психологія раннього дитинства до шестирічного віку. - Перм, 1915.

ЕльконінД. Б. Вибрані психологічні праці / під ред. В. В.Давидову, В.П.Зинченко. - М., 1989.

Еріксон Е. Дитинство і суспільство. - СПб., 1996.

Еріксон Е. Ідентичність: юність і криза. - М., 1996.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА "
 1. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 2. Зміст
  література 18
 3. Рекомендована література 1.
  Література / / Філософські науки. -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М.К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7. Лосєв А.Ф. Дерзання духу. -М., 1988. 8. Рашковский Е.Б., Вл. Соловйов про долі та сенсі філософії / / Питання філософії. -1988.
 4. Додаток А (рекомендований)
  рекомендований)
 5. Рекомендована література 1.
  Кочергін О.М. Наукове пізнання: форми, методи, підходи. -М., 1991. 2. Вступ до філософії. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 6. Рекомендована література 1.
  БуберМ. Я і Ти. М., 1993. 2. Коробейникова Л.А. Метаморфози техногенної культури. Томськ, 1997. 3. Волков Ю.Г., Полікарпов B.C. Людина: Енциклопедичний словник, М., 1999. 4. Людина як об'єкт філософського дослідження: Античність. Середні століття. Хрестоматія. М., 1993. 5. Світ Росії - Євразія. -М.: Вища школа. -1995. 6. Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. 7. Блинников
 7. Теми рефератів
  література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - Ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера. -М.: 1967. 4. Моїсеєв Н.Н. Людина. Середа. Суспільство. -М., 1983. 5. Гиренок Ф.І. Екологія. Цивілізація. Ноосфера. -М.: Наука,
 8. Рекомендована література
  1. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д: Фенікс, 1995 (і ін роки). 2. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 3. Асмус В.Ф. Іммануїл Кант. -М., 1973. 4. Гулига А. В. Кант. -М., 1981. 5. Нарский І.С. Кант. -М., 1986. 6. Биховський JI.JI. Фейєрбах. -М., 1967. 7. Гулига А.В. Гегель. -М., 1970. 8. Мотрошілов Н.В. Шлях Гегеля до «Науці логіки». -М., 1984. 9. Овсяников М.Ф. Гегель. -М.,
 9. Рекомендована література 1.
  Кемеров В.Є. введення в соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. -
 10. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
  рекомендовану для вивчення літературу. Крім того, навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для студентів юридичного факультету Московського інституту економіки, менеджменту і права, що навчаються за спеціальністю 021100 - "
 11. Рекомендована література
  1. Стьопін BC, Горохів В . Г., Розов М.А. Філософія науки і техніки.-М., 1995.-Гол. 1,2,3. 2. Сучасна філософія науки: знання, раціональність, цінності в працях мислителів Заходу. Хрестоматія. Изд. 2 -е, перераб. і додатк.-М., 1996. 3. Кун Т.С. Структура наукових революцій / Пер. з англ. - М., 1975. 4. Поппер К. Логіка і зростання наукового знання.-М. , 1983. 5. Фейерабенд П. Ізбр. Праця по
 12. Рекомендована література 1.
  Маркс К. Тези про Фейєрбаха / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч . Вид. 2-е. Т. 3. С. 1-4. 2. Фейєрбах Л. Вибрані філософські твори. - М "3. 955. - Т. II. - С. 772. 4. Шопенгауер А. Собр. соч. В 5т-М., 1992-Т. 1-С. 132, 141. 5. Антипов Г.А., Кочергін О.М. Проблеми методології дослідження суспільства як цілісної системи. - Новосибірськ, 1988. - С. 92 -93. 6. Бердяєв Н.А. Російська ідея / /
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  рекомендованої літератури 7. Буддизм: Словник. М., 1992. 8. Індуїзм, джайнізм, сикхізм: Словник. М., 1996. 9. Іслам: Енциклопедичний словник. М., 1991. 10. Католицизм: Словник. М., 1991. 11. Класики світового релігієзнавства. М., 1996. 12. Кон -Шербок Д., Кон-Шербок А. Іудаїзм і християнство: Словник. М., 1995. 13. Містика, релігія, наука. М., 1998. 14. Містики XX століття:
 14. Ш . М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997
  рекомендованої
© 2014-2021  ibib.ltd.ua