Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

1 .4. Ревізіоністські геополітичні західні теорії

У період і після Другої світової війни розвивалася переважно американська геополітична думка. Різке доминиро

Розділ I. Геополітика

вання США у світовій економіці означало, як пророкував Хаусхофер, їх експансію за межі Західної півкулі. Потрібно сказати, що геополітична історія США з часів Першої світової війни - це історія усвідомлення і практичного втілення ідеї гегемонії в Євразії. 3. Бжезинський оцінює США як першого в світі повноцінного гегемона, оскільки тільки США за всю історію вдалося здійснити гегемонію над Європою. Тепер же, після «холодної війни», завдання США полягає в контролі над всією Євразією як ключовий геополітичної ареною. У книзі «Велика шахівниця» (1998) Бжезинський писав: «Сьогодні геополітичне питання паче не зводиться до того, яка частина Євразії є відправною точкою для панування над континентом, або до того, що важливіше: влада на суші або на море. Геополітика просунулася від регіонального мислення до глобального, при цьому перевагу над усім Євразійським континентом служить центральної основою для глобального верховенства »[Бжезинський, 1998, с. 53].

Ліберальний інтернаціоналізм До першого ревізіоністів в геополіт-в поєднанні з «Realpolitik> літіке нашого століття з некото-

в роботах І. Боумена рої часткою умовності можна відне-

сти американського географа Ісайю Боумена (1878-1950), у якого в книзі «Новий світ» (1921), як пише П. Тейлор, реалізм старого стилю виключений з географії [Taylor, 1993]. Ця книга створювалася під впливом відомих «Чотирнадцяти пунктів» Вільсона, які уважно вивчив Бо-розумний (хоча не можна виключати зворотного - впливу Боумена на Вільсона, що полегшувалося його службовим становищем - Боумен був директором Ради зовнішніх зносин {Council on Foreign Relations) з 1917 по 1950 р.). Це було виклад уявлень про філософію влади в світовому геополітичному просторі, що випливає з ідеї ліберального інтернаціоналізму президента Вільсона.

Незважаючи на удаваний ідеалізм, Боумен відноситься до числа найвідоміших американських геополітиків з сильним практичним ухилом у своїй діяльності. Боумен писав про необхідність поширення домінування США після перемоги у Другій світовій війні на ключові регіони світу.

За освітою географ, народився і отримав освіту в Онтаріо, Канада. Він був свого часу Президентом Асоціації Американських географів, викладачем у ряді Універсіті, в тому числі в Гарварді

/. Історіографія зарубіжної геополітичної думки

ком. Він брав активну участь у Паризькій мирній конференції 1919 р. у якості спеціаліста по кордонах. У цій ролі він був задіяний у проекті зміни меж, що послідував після Версальського договору, на деяких ділянках кордонів між Німеччиною та Польщею, Італією і Югославією. Відомо, що Боумен послав лист президентові США Ф. Рузвельту з викладенням свого сценарію можливого розвитку подій після Мюнхенської змови 1938 р., в якому він обгрунтував неминучість нападу Німеччини на СРСР.

Одна з ідей Боумена відмова США від концепції ізоляціонізму, так як унікальне географічне положення, зокрема віддаленість від європейського театру воєнних дій, - недостатня умова для безпеки США. По суті, з методологічної точки зору це означало повернення американських геополітиків і політиків до мехеновскому і маккіндеровскому типу глобального мислення. Після цього президент США Рузвельт постійно доводив Конгресу США, що при сучасних-, ної технічній інфраструктурі географічна віддаленість і створення мережі морських і авіаційних баз на Тихому та Атлантичному океанах - зовсім недостатня умова для США, щоб відчувати себе в безпеці.

Під впливом Рузвельта в США починає посилено розвиватися військова промисловість, яка вивела до середини 1939 р. економіка США з депресії. З початком Другої світової війни США здійснювали військові замовлення з Великобританії. Цікаво, що вже Рузвельт розумів важливість Євразії для США, причому в тій інтерпретації, яка була викладена Маккіндер.

Рузвельт, по суті, визначив американську геополітичну стратегію в період 1933-1945 рр.. По-перше, він відкидав традиційний американський ізоляціонізм. По-друге, він одним з перших політиків зрозумів роль такого потужного технологічного фактора, як авіація, яка робить дуже вразливою територію «ізольованою» Америки. Геополітичні проблеми США в цей час вже не можна було вирішити, спираючись тільки на «морські» ідеї Мехен. Розвиток авіації, агресивність німецької геополітики, все більша залученість США в європейські справи - все це вимагало нових теорій. Серед розробників американської геополітики тоді, крім Боумена, виділялися Г. Уайджерт, Р. Страус-Хюпе, В. Стефенссон, О. Латімор, Д. Уілсі.

Німецькі геополітики сприймали США не як гегемон-ную державу, а як одне з трьох домінуючих держав. Дійсно, якщо звернутися до такого важливого геополітичного фактору, як технологічну перевагу, то напередодні Дру

89

Розділ I. Геополітика

рій світової війни перевага була на боці Німеччини. Науковий потенціал Німеччини набагато перевищував потенціал США. Після поразки Німеччини США об'єктивно стали найсильнішою економічною державою. Їх різке домінування у світовій економіці (майже 1/2 світового валового внутрішнього продукту) означало неминучість виходу США за межі Західної півкулі, яке їй відводилося німецьким панрегіона-

лізм.

Модель «хартленд-Римленд» У 1930 ™ 1940-і роки найбільшим Н. Спикмена теоретиком нової американської

геополітики став географ Ніколас Спікмен (1893-1944), який очолював Інститут міжнародних відносин в Єльському університеті. Спікмен інтегрував ідею Мехен про «морської могутності» і теорію хартленда Маккиндера з позиції інтересів безпеки США.

Геополітику він визначив як наукову дисципліну, що розробляє основи безпеки країни, тоді як німецька геополітика, на його думку, була агресивною і метафізичної за своєю суттю. У своїх теоретичних міркуваннях він ставив у центр геополітики як науки проблему безпеки. Геополітика повинна застосовуватися до формування практичної політики безпеки країни з точки зору географічних факторів.

«Географія є самим фундаментальним фактором зовнішньої політики держав, тому що цей фактор - самий постійний. Міністри приходять і йдуть, помирають навіть диктатори, але ланцюга гір залишаються непохитними »[Spykman, 1942, р. 41].

Спікмен був прихильником глобальної системи безпеки США, названої ним «інтегрованим контролем над територією». Спікмен остаточно порвав з традиційним американським ізоляціонізмом і відстоював ідею активного втручання США в справи Євразії. Це, природно, була чисто інтервенції-налістскіх позиція, якими б благими спонуканнями її автор керувався.

Геополітичний контроль США обгрунтовувався над простором не тільки Західної півкулі, а й поза ним - в цілях нібито забезпечення безпеки США.

90

1. Історіографія зарубіжної геополітичної думки

У своїй капітальній праці «Стратегія Америки у світовій політиці: Сполучені Штати і баланс сили» (1942) Спікмсі дав оцінку і прогноз розвитку подій в результаті Другої світової війни. До 1942 р. Німеччина і Японія здійснили захоплення значних територій. Їх політичний союз міг сприяти перенесенню військового удару зі Східного півкулі в Західне. США тим самим загрожувало оточення з боку Німеччини та Японії. Більше того, в цій книзі Спікмсн вважав можливою війну США з СРСР, так як США повинні були, на його думку, продовжити боротьбу доти, поки не переможуть не тільки ворогів, по і союзників.

Спікмен так визначав основні напрямки американської геополітичної діяльності:

- Зберегти Німеччину і Японію як військові держави, не допустити радянсько-китайського союзу, так як союз двох величезних континентальних держав не дозволить майбутньому англо-американо-японському союзу контролювати світ.

- Не допустити об'єднання Європи, так як ця потужна федерація держав послабить зрештою світові позиції США.

Як видно з подальшого розвитку подій, багато з рекомендацій Н. Спикмена не здійснилися. Німеччина і Японія не збереглися як військові великі держави, а Європа, навпаки, пішла по шляху інтеграції. Війна США з СРСР не відбулася, хоча конфронтація обох країн переросла в «холодну війну» з її величезними економічними витратами і людськими жертвами. Не отримали США і «інтегрованого контролю» над світом, оскільки він був поділений між двома супердержавами - США і СРСР. Прогноз щодо розколу між СРСР і Китаєм виправдався (він відбувся в 1960-ті роки).

У 1944 р. посмертно була опублікована невелика книга Н. Спикмена "Географія світу" [Spykman, 1944]. Основна вихідна позиція цієї роботи полягала у структуруванні світу, а актуальність видання пояснювалася різким посиленням впливу СРСР в ході переможного наступу на Німеччину. Основна ідея книги зводилася до того, що на євразійському континенті знаходиться велика кількість центрів сили, які активно впливають на глобальну безпеку, тому їх об'єднання в будь-якого роду коаліції неприпустимо для США. Коаліція стане неминуче ворожої Сполученим Штатам. Отже, над євразійським континентом повинен бути встановлений «інтегрований контроль».

91

Розділ I. Геополітика

Якщо Маккиндер вважав ключовою зоною усього світу хартленд, то Спікмен, навпаки, до такої в Євразії відносив Римленд (rim - дуга, обід). Ця зона відповідає за географічним місцем розташування «внутрішньому півмісяцю» Маккиндера (рис. 6). Вона включає прибережні держави Євразії, які, на думку Спикмена, утворилися в результаті настання кочових племен з глибин материкової серцевини. Ця гігантська «материкова облямівка» - «спірний пояс», «буферна зона конфлікту між континентальними і морськими державами» - підлягала «інтегрованого контролю», оскільки тут здійснюється протистояння між океанічної гегемонної державою (США) і власником хартленда (СРСР).

Модель Спікмеіа отримала назву «хартленд-Римленд». Від внутрішніх і окраїнних морів Західної Європи в Балтійському та Північному морях через Середземне, Червоне моря, Індійський океан до Японії проходить і закінчується в Охотському морі Великий морський шлях. Між центром євроазіатської континентальної маси і цим Великим морським шляхом лежить велика концентрична зона. Вона включає Західну і Центральну Європу, плоскогірні країни Близького Сходу, Туреччину, Іран, Афганістан, потім Тибет, Китай, Східну Сибір і три півострова - Аравійський, Індійський і Бірмано-Сіамський [Spykman, 1944, р. 43].

Спікмен вважав, що центральна частина материкової Серцевиною області недостатньо індустріалізувалося, в ній дуже слабо розвинене сільське господарство, а суворі природно-кліматичні умови перешкоджають становленню тут центру світових комунікацій.

Ще не закінчилася Друга світова війна, а Спікмен, що отримав прізвисько «американський Хаусхофер», прогнозував можливу війну між США і СРСР. Війна дійсно відбулася, але тільки «холодна».

У наслідування Маккиндеру Спікмен висунув свою максиму:

- Хто контролює Римленд, той контролює Євразію,

- Хто контролює Євразію, - контролює світ.

Висновки американського геополітика спиралися не лише на теоретичні концепції Мехен і Маккиндера, а й на практику війни німецько-японського блоку.

Він вважав, що в якийсь момент Другої світової війни германо-японський блок був бли-

92

Рис. б. Геополітична модель Н. Спікмела (A Strategic Atlas, 1990).

Розділ I. Геополітика

зок до здійснення контролю над Римленд з метою ізолювати хартленд від морських держав Великобританії та США.

Насправді ж, як відомо, ситуація під час Другої світової війни розвивалася за Маккиндеру. Сильний тиск з хартленда в західному, східному і південному напрямках призвело до ще більшого його контролю над Євразією. Одним з геополітичних підсумків Другої світової війни стало утворення під контролем хартленда величезного блоку континентальних держав, що перевищували за площею імперію Чингісхана.

Проте в геополітичних моделях не завжди важливо те, що ця модель точне або абсолютно неточне відображення реальності. Велику роль відіграє ментальний фактор. Досить велике число політиків вірили в правоту моделі хартленд-Римленд, в результаті чого вона стала ідеологічним інструментом творців зовнішньої політики.

В американському журналі «Foreign Afers» в 1947 р. була опублікована стаття дипломата Джорджа Кеннана під псевдонімом «Ікс» [Kennan, 1947, р. 566-582). Цю талановиту статтю під назвою «Витоки радянського поведінки» називають біблією «політики стримування СРСР». Як зазначає Кіссінджер, «всі різні напрямки американської післявоєнної думки були зведені воєдино в цій виняткової за змістом статті» [Кіссінджер, 1997, с. 408]. Варто було б підкреслити, що без робіт Спік-МЕПА навряд чи могла з'явитися ця стаття. Ксннан пояснював природу непоступливості СРСР в післявоєнних переговорах із західними державами.

 Головну причину цього він бачив у первісному властивості комуністичного світогляду і радянської системи - ворожості до зовнішнього світу. А стратегію, вибудувану на такій основі, можна перемогти тільки за допомогою «політики твердого стримування», призначеної «для протидії російським за допомогою завжди наявної в наявності протистоїть сили в будь-якій точці, де проявляються ознаки замаху на інтереси мирного і стабільного миру» [цит. по: Кіссінджер, 1997, с. 409] 19. 

 "Дж. Кеннан був одним з небагатьох, хто передбачив можливість фундаментальної трансформації СРСР, яка випливає через незаконність передачі влади. У якийсь момент, писав він, різні здобувачі влади« зможуть спуститися у надра політично незрілих і недосвідчених мас, щоб знайти у них підтримку своїм певним вимогам. І якщо це коли-небудь трапиться, то звідси будуть виникати неймовірні наслідки для комуністичної партії: бо членство в ній в широкому плані грунтується па залізній дисципліні і покорі, а не на мистецтві компромісу і взаємного пристосування. Якщо внаслідок зазначеного відбудеться небудь, що зруйнує єдність партії і ефективність її як політичного інструменту, Радянська Росія за одну ніч з одного і:! найсильніших національних спільнот перетвориться на одне з найбільш слабких і жалюгідних »(піт. по: Кіссінджер, 1997, с. 409J. 

 94 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 95 

 У відповідності з моделлю хартленд-Римленд в США проводилася так звана «полшпіка стримування», на ній грунтувалася доктрина Трумена як полшпіка протистояння тиску СРСР. Американський дослідник Г. Алперовіц ввів поняття «контрфактуальной історії». У світлі такого підходу він писав, «що без прийняття Сполученими Штатами політики стримування Радянський Союз неминуче поширив би свою експансію на всю Європу» [Алперовіц, 1994, с. 32]. 

 Світове геополітичний простір після Другої світової війни досить швидко спростилося до бінарного будови, тобто протиборства двох наддержав. У Римленд утворювалися військово-політичні союзи, і тут дійсно йшло серйозне протистояння між США і СРСР, починаючи з війни в Кореї (1950-1953) і кінчаючи війною в Афганістані (1979-1988). 

 У якості «ізоляторів» хартленда (СРСР і його союзників) були утворені військові блоки: 

 НАТО - North Atlantic Treaty Organisation - в Європі (16 держав-членів: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція. Причому Франція в 1966 вийшла з інтегрованої військової структури цієї організації); 

 СЕНТО в Західній Азії (спочатку називалося Багдадським пактом і включало Туреччину, Ірак, Іран, Пакистан і Великобританію; США були представлені спостерігачем); 

 СЕАТО у Східній Азії (Австралія, Нова Зеландія, Пакистан, Таїланд, Філіппіни, а також які знаходяться поза цього регіону країни - Великобританія і Франція). Таким чином, харт-ленд був майже повністю оточений поясом, перебував у відомих вже нам кільцях «анаконди». 

 Там, де ізоляція порушувалася, відбувалися зіткнення у формі великих і малих конфліктів або локальних воєн в післявоєнні роки, після 1945 р.: війна в Кореї з 1950 по 1953 р., повстання в Берліні 17 червня 1953, повстання в Польщі та Угорщині в 1956 р., Берлінський криза і зведення Берлінської стіни 13 серпня 1961, арабо-ізраїльські війни в 1948/49, 1956 (Суецький криза), 1967 і 1973 рр.., введення військ Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 р., війна Франції проти В'єтнаму (1946-1956) і війна США проти В'єтнам (иа (1965-1974), постійна військова допомога з боку США Ізраїлю, який ще Маккін 

 Розділ I. Геополітика 

 дер називав форпостом англо-американського впливу в Азії; події в Камбоджі з 1967 р., Лаосі з 1975 р. і т.д. 

 Вся американська політика в зоні Рімленда була спрямована на запобігання радянського домінування в Євразії і в Світі-Острові в цілому. В даний час прийом до НАТО країн Центрально-Східної Європи багато геополітики розцінюють як просування Заходу в зону рімлекда. Потрібно зауважити, що геополітика СРСР була дзеркальним відображенням американської. Лише ідеологічно вона обгрунтовувалася антиімперіалізмом, а США оголосили себе захисниками вільного світу. Самі поняття «Захід» і «Схід» придбали ідеологічне вимір. За цим принципом розташована на Далекому Сході Японія стала частиною Заходу. СРСР на противагу НАТО утворив військовий блок Організації Варшавського Договору, розпущений 1 квітня 1991 

 «Політика стримування» привела до створення обмежених, але простих просторових моделей, за допомогою яких пояснювалася і прогнозувалася геополітична ситуація в окремих секторах Рімленда, а також поширювалася і на інші райони Третього світу. Класична аналогія таких моделей була теорія доміно, названа так У. Ростоу, М. Тейлором і Р. Макнамара [Dictionary, 1994, р. 64]. По «теорії доміно» «падіння» однієї країни неминуче призведе до збитку інтересам США в сусідніх країнах: втрата Камбоджі призвела до посилення ризику в Таїланді, Малайзії і прилеглих країнах. 

 У Західній Європі теорія доміно була замінена терміном фінляндізація, який був введений Р. Левенталем в 1966 р. [Dictionary, 1994, р. 80]. Суть його така. Фінляндія, як відомо, була в коаліції з Німеччиною проти СРСР. Однак в 1944 р. СРСР зобов'язав цю країну змінити курс і вступити в боротьбу проти Німеччини. Паризький мирний договір був м'який по відношенню до Фінляндії. Вона повинна була поступитися деякі території СРСР, обмежити чисельність своєї армії і виплатити СРСР репарації на суму в 300 млн дол товарами [Бергу, 1998, с. 95]. Фінляндією управляли урядові коаліції, в яких комуністи грали важливу роль. Задля забезпечення повного суверенітету у внутрішніх справах Фінляндія утримувалася від антирадянських дій. Допускалася екстраполяція такої моделі на інші країни Західної Європи. При цьому виходили з того, що СРСР не буде здійснювати захоплення країн військовим шляхом, але радянський вплив буде поширено за допомогою нав'язаного контролю політики залучених до сфери впливу СРСР країн. Вважалося, що Фінляндія є зразком такого процесу. 

 96 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 Ця концепція була піддана гострій критиці з боку Р. Лейбовітц [Leibowitz, 1983]. Він показав, що насправді Фінляндія має значної автономією в порівнянні з дефініцією «теорії фінляндізації». 

 Виходячи з «теорії доміно», політики США не раз «перегинали палицю», ставив в досить принизливе становище навіть своїх значних за впливом партнерів по НАТО. Про це красномовно говорять дії президента Шарля де Голля в другій половині 1960-х років, який вивів Францію з військової організації НАТО, не погодившись з положенням Франції як плацдарму США для протистояння з СРСР. 

 Концепція «динамічного Спікменовскую лінію моделиро- 

 стримування »К. Грея вання продовжив президент Наці- 

 онального інституту суспільної політики (Вашингтон) Колін Грей, який вніс до модель істотні поправки. Згідно Грею, СРСР, здійснюючи світову експансію, «перестрибнув» за кільце стримування і утвердився по інший сторонурімленда. Так, Кіссінджер пише: «... після Кубинської ракетної кризи Поради сконцентрували свої зусилля на проникненні в світ країн, що розвиваються. Результатом стала біполярна стабільність в Європі, парадоксальний характер якої був резюмирован в 1958 році великим французьким філософом і вченим-політологом Раймоном Ароном »[Кіссінджер, 1997, с. 537]. Грей вважав, що США слід було переглянути свою «політику стримування» в Римленд і направити її на ті регіони, які знаходяться і поза Рімленда, при цьому ключовим регіоном для США залишається все ж Євразія. Таку геополітику Грей позначив терміном «динамічне стримування». 

 Він одним з перших геополітиків відзначив тенденцію переходу від біполярного світу до мультиполярному. 

 По закінченні «холодної війни» Грей застерігав від демонтажу американської інфраструктури внаслідок можливої раптової зміни демократичної влади в Росії на тоталітарну. 

 Ідея «Третього світу» Ідея біполярний ™ світу часів 

 як альтернатива «Півночі» «холодної війни» була порушена 

 ідеєю «Третього світу», яку представляють в якості нового елемента світового порядку. Відправною точкою ідеї «Третього світу» була Бандунгськой конференція 1955 

 7 - 2659 

 97 

 Розділ I. Геополітика 

 Виник рух, яке може бути названо альтернативою Півдня Півночі. Спочатку його очолила Індонезія, а потім Індія. Ідеї, що лежали в основі руху, були розвинені індійськими політиками Крішною Меноном і Джавахарлал Неру. Пізніше американський географ С. Коен розглядав Індію не як лідера країн, що розвиваються, а як потенційний геостратегічний регіон. 

 Р. Уолтере обгрунтував поділ світу на «Північ» і «Південь», що суперечило усталеній поданням про дихотомії «Схід-Захід» [Walters, 1974]. Світ став сприйматися, принаймні, як тріполярний (трінарний), тобто на проблеми Півдня стали дивитися як на проблеми планети в цілому. 

 Теоретично це ставить питання про природу світової геополітичної системи: чи не існує четвертий, п'ятий і так далі геополітичний актор у світовій системі. Виникає проблема нового підходу до пояснення світового порядку. 

 «Атомна дипломатія» Ще до Другої світової війни 

 Г. Алперовіца Альберт Ейнштейн висловив перед- 

 положення, що нацистська Німеччина спробує справити бомбу з ядерним зарядом, що володіє величезною руйнівною силою. Перед лицем цієї загрози американський уряд Ф. Рузвельта запустило потужну військову програму «Проект Манхеттен», в який за період з 1942 по 1945 р. було інвестовано близько 2 млрд дол

 і для його здійснення були залучені кращі західні вчені [Soppelsa, 1994]. 

 Випробування першої атомної бомби США стався 16 липня 1945 р., тобто перед початком Потсдамської конференції (17 липня - 2 серпня 1945 р.), на якій глави урядів головних держав - переможниць у Другій світовій війні приймали рішення про демілітаризацію і денацифікації Німеччини, знищенні німецьких монополій, про репарації, західному кордоні Польщі та ін Цікаво зауважити , що президент США Г. Трумен, який віддав кілька днів пізніше наказ про атомне бомбардування Хіросіми і Нагасакі, ні словом не обмовився про випробування в Аламагордо (штат Нью-Мексико) Й. Сталіну, який очолював радянську делегацію в Потсдамі. 

 Атомна бомба давала США величезну геополітичну владу і означала світової контроль. У зв'язку з цим американський поли 

 98 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 Таблиця 1 

 Формування «Атомного клубу» Країни Час випробування атомної бомби Час випробування водневої бомби США СРСР 

 Великобританія 

 Франція 

 Китай 

 Індія Червень 1945 Серпень 1949 Жовтень 1952 лютий 1960 жовтень 1964 травень 1974 Листопад 1952 Серпень 1953 Травень 1957 Серпень 1968 Липень 1967 тологіі Гар Алперовіц в 1965 р. ввів термін «атомна дипломатія» [Alperoviz, 1965]. СРСР зазнав атомну бомбу в 1949 р. в Семипалатинську, а потім поступово сформувався «Атомний клуб» (табл. 1). 

 Характерно, що на відміну від США керівництво СРСР аж до 1962 р. не змінювало свою військову стратегію під впливом такого фактора, як ядерна зброя. «Нова стратегія» відома як доктрина Соколовського. 

 Доктрина Соколовського грунтувалася на трьох принципах: 

 - Будь-який конфлікт між двома супердержавами буде ядерним з самого початку війни, отже, головним є фактор раптовості. 

 - Під час другої фази результат ядерних ударів, нанесених по цілям, розташованим як у глибокому тилу, так і з тактичних формуванням, підкріплюється використанням усього комплексу засобів ведення війни, в тому числі морського флоту, ударні підводні човни якого мають абсолютний пріоритет. 

 - СРСР прикладає всі можливі зусилля, щоб уникнути раптового першого удару; тактика полягає в тому, щоб атакувати противника при припущенні, що він готується нанести удар. 

 Таким чином, відповідно до доктрини Соколовського ядерні сили мають абсолютний пріоритет, а їх доповнює комплекс озброєнь. Ця доктрина залишалася основною до початку 1980-х років. 

 II Водночас багатьма політиками і дослідниками 

 11 вважається, що ядерна зброя (політика ядерного стриму 

 99 

 Розділ I. Геополітика 

 вання) виховало політичну психологію, яка виключає досягнення політичних цілей протиборчих ідеологій військовим шляхом. 

 У зв'язку з випробуванням США атомної бомби є інший важливий аспект, пов'язаний з розвитком процесу «холодної війни» - відношенням правлячих кіл США до переозброєння переможеної Німеччини. У США в особі Рузвельта було глибоке занепокоєння з приводу можливого відродження німецького військового потенціалу. Рузвельт виступав за зміцнення американо-радянського співробітництва в контролі над переможеною Німеччиною. Після оволодіння настільки потужною зброєю-аргументом, як атомна бомба, США наприкінці 1945-го і навесні 1946 стали відходити від рузвельтовской стратегії контролю над Німеччиною. Політика США еволюціонувала від індустріального роззброєння до відновлення німецької економічної потужності. «Американські лідери розуміли, що навіть відновлення значного німецького економічного потенціалу буде розглядатися як загроза Радянському Союзу ... Як тільки Німеччина була переозброєна, «придушення» Східної Європи стало не тільки неминучим, але і незворотнім »[Алпер-віц, 1994, с. 29]. 

 Гонка озброєнь відбувалася по лінії військових технологій, пов'язаних з підвищенням ефективності ядерної зброї (табл. 2). 

 Два протиборчих полюса не раз стояли на межі застосування ядерної зброї (переважно тактичного) в умовах реального або потенційного кризи. Перетин ядерної риси було можливо: 

 - Під час троїстої агресії - Франції, Великобританії та Ізраїлю після націоналізації президентом Єгипту Г. Насером Суецького каналу, на Близькому Сході, коли СРСР заявив про можливість використання ракетної зброї. 

 - Під час Карибської кризи (жовтень 1962 р.) 20. 

 - У період загострення радянсько-китайських відносин в 1969 р. 

 20 Як пише І. Бергу, «14 жовтня 1962 розвідувальний літак У-2 (літак США. - Н. М.) здійснює політ над Кубою. Коли наступного дня були проявлені знімки, з'ясувалося, що Радянський Союз створює на Кубі пускові установки, призначені для 48 ракет типу СС-4 (ближнього радіусу дії) і 18 ракет СС-5 (середнього радіусу дії) ... Чи знаходилися на Кубі небудь ядерні боєголовки, залишається питанням »[Бергу, 1998, с. 152 - 153j. 

 100 

 1. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 Таблиця 2 Гонка військових технологій під час «холодної війни» Виц винаходи. США СРСР Міжконтинентальні бомбардувальники 1945 1949 Термоядерна боєголовка 1954 1955 Підводний човен на ядерному паливі 1954 1958 Перше випробування міжконтинентальної 1958 1957 балістичної ракети (МБР) Чинна МБР I960 1959 Перше випробування міжконтинентальної 1960 1957 балістичної ракети, що запускається з підводних човнів (БРПЛ) МБР на твердому паливі 1962 1968 Перше випробування ракет 1968 1973 з боєголовками без індивідуального наведення Перше випробування ракет 1970 1974 з боєголовками індивідуального наведення Перше випробування стратегічної 1976 1979 крилатої ракети (класів «земля-земля», «Повітря-повітря») МБР високої точності наведення 1980 1975 Протисупутникова озброєння 1984 1984 - Восени 1980 р. у американських верхах обговорювалися плани нанесення ядерних ударів по радянських військах в разі їх вторгнення в Іран з території окупованого Афганістану. 

 Система поглядів на ядерну зброю і можливість його застосування змінювалася в міру його вдосконалення і накопичення. 

 - У перші десятиліття після його створення не заперечувалася можливість перемоги, хоча визнавалося, що переможець при цьому понесе важкі втрати. 

 - Потім проводяться дослідження з 1960-х років показали можливість руйнування при ядерній війні озонного шару атмосфе 

 101 

 Розділ I. Геополітика 

 ри і подальшої біологічної катастрофи. Наслідки були названі феноменом «ядерної зими». 

 - Ядерна зброя третього покоління (нейтронна бомба) істотно менш небезпечно з позиції можливості виникнення «ядерної зими». Проте воно як і раніше залишається провідним інструментом тиску в геополітичних суперечках. 

 - У стратегії ядерного залякування сучасної організації НАТО і в доктрині національної безпеки Росії як і раніше обгрунтовується необхідність зберегти «перспективу» використання атомної зброї першими. 

 США, Росія, Великобританія, Франція і Китай входять в «Атомний клуб». ПАР відмовилася від володіння ядерною зброєю і демонтувала створені ядерні пристрої. Всі Південна півкуля оголошено без'ядерною зоною планети. Після поразки у війні в Перській затоці Ірак був примушений Радою Безпеки ООН до демонтажу промислового потенціалу для створення зброї масового знищення. 

 Слідом за без'ядерними зонами в Латинській Америці і в південній частині Тихого океану з'явилися без'ядерні зони в Африці і в Південно-Східній Азії. Більше 100 країн стали учасниками без'ядерних зон [Давидов, 1997, с. 52]. Головна увага ядерних держав до недавнього часу було направлено на пошуки шляхів відмови від ядерної зброї головних претендентів в «Атомний клуб» - Індії, Пакистану та Ізраїлю. 

 Індія і Пакистан в травні 1998 р. провели ядерні випробування (Індія - 5 випробувань на полігоні Покхаран, а Пакистан - приблизно стільки ж випробувань на полігоні в горах Чагай). Ізраїль взагалі негативно ставиться до проблеми міжнародного контролю над його ядерною програмою, хоча в даний час ніякої ядерної загрози для Ізраїлю практично не існує. Союзницькі відносини з США і фактичні гарантії основ його безпеки позбавляють подальші роботи над військовою ядерною програмою переконливою мотивування. 

 Величезну загрозу миру складає так зване ядерне підпіллі. Як зазначає французький географ Жак Соппелса, від 25 до 30 держав світу володіють можливостями для створення ядерної зброї [Soppelsa, 1994, р. 11]. Загроза ядерного залякування може також виходити від терористичних організацій. 

 Американський політолог Г. Алперовіц висловлював свою думку щодо можливих сценаріїв розвитку геополітичних подій після закінчення Другої світової війни: 

 - Існування ядерних озброєнь в деякому сенсі допомогло запобігти велику війну, можливості їх застосування невеликі - цей урок, засвоєний політиками в період «холодної війни», має велике значення для майбутньої геополітики. 

 102 

 /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 

 - «Малі військові інтервенції» (В'єтнам, Афганістан, Перська затока) продемонстрували обмежену корисність ядерної зброї, виходячи з фінансових, моральних і політичних оцінок. 

 - Підтримання масованого військового потенціалу західними великими державами веде до зниження їх міжнародної конкурентоспроможності в порівнянні з країнами, які не несуть суттєвого військового тягаря. У той же час реальної і безпосередньої загрозою національній безпеці є, звичайно, ядерна зброя в руках безрозсудною держави [Алпер-віц, 1994, с. 32-33]. 

 «Два блоки - дві культури» Американський геополітик Дональд Д. Майнінг Майнінг розвинув культурологічний 

 аспект геополітики США: «два блоки-дві культури» [Meining, 1956]. У Третьому світі США натрапили на військовий опір національних держав та їх народів. У цей час відбувалися активні процеси деколонізації. Зростала ідеологічний вплив СРСР. У зв'язку з цим Майнінг вважав, що США повинні ввести в свою практичну геополітику більш привабливу культурну компоненту. Геополітик підкреслював, що 

 боротьба за уми і душі людей не менш, а, може бути, навіть більш важлива складова геополітики, ніж військова сила. 

 У плані моделювання Майнінг волів розрізняти два Рімленда: морський і континентальний. Останній не можна виділяти по формальному критерію виходу держави до океану. Більш важливою субстанцією є уклад суспільства. Так, наприклад, Китай, В'єтнам (Північний), Бангладеш, Прибалтику, як виходять до моря, він відносив до просторів континентальної культури. Індія, Південна Корея, Бірма - геополітично нейтральні. Водночас країни Західної Європи, Туреччина, Пакистан і Таїланд схильні до талассократіческому блоку. 

 За Майнінг, перший етап у становленні культур був пов'язаний з континентальним розвитком, а морська орієнтація - пізніша стадія розвитку. 

 Цю ідею до кінця розвинув американський геополітик У. Кірк, який в 1965 р. випустив книгу, відтворюючу назва доповіді Маккиндера «Географічна вісь історії». Довівши до досконалості класифікацію «берегових» зон Майнінг, він вибудував 

 103 

 Розділ I. Геополітика 

 історичну модель, в якій головну роль грають «талассокра-тично орієнтовані» цивілізації, від яких культурні імпульси надходять з тим або іншим ступенем інтенсивності всередину «теллурократімескіх» країн. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1 .4. Ревізіоністські геополітичні західні теорії"
 1. 1. Національний характер
    геополітичний. У свою чергу, природно-географічний фактор нерозривно пов'язаний з господарською, економічним життям людей. Вплив природного середовища на формування російської людини добре розуміли і вивчали дореволюційні історики, хоча їх думки не в усьому збігалися, коли вони приходили до яких-небудь висновків. В. О. Ключевський, наприклад, у своєму «Курсі російської історії» (лекція XVII) відзначав,
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    геополітичний питання, питання «питей» (вживання алкогольних напоїв, винно-горілчаної монополії) і, нарешті, питання питань - модернізації Росії, іншими словами, вибору історичного шляху, - мабуть, найважливіший, воістину «вічний» і доленосний. Виділення і вивчення саме цих питань означає методологічний розрив з гіперболізацією соціально-економічних закономірностей, нібито
 3. 1. Національний характер
    геополітичний. У свою чергу, природно-географічний фактор нерозривно пов'язаний з господарською, економічним життям людей. Вплив природного середовища на формування російської людини добре розуміли і вивчали дореволюційні історики, хоча їх думки не в усьому збігалися, коли вони приходили до яких-небудь висновків. В. О. Ключевський, наприклад, у своєму «Курсі російської історії» (лекція XVII) відзначав,
 4. 3. Виникнення давньоруського суспільства
    західного світів. Тому формування російського етносу відбувалося під сильним впливом різноспрямованих цивілізаційних чинників. Прабатьками російського етносу є східні слов'яни - анти (поляни). Основу економіки стародавніх слов'ян становило землеробство. У лісовій зоні застосовувалася підсічна система: дерева рубали, на наступний рік спалювали їх, золу змішували з землею як добрива. Якщо
 5. § 2. Розвиток робітничого руху. Поширення марксизму в Росії, освіта російської соціал-демократії
    ревізіоністські ідеї. "Легальні марксисти" зрозуміли значення капіталізму, необхідність економічної європеїзації Росії. Згадаймо знаменитий заклик П.Б. Струве піти на виучку до капіталізму. "Легальні марксисти" успішно розробляли ідеї російського демократичного конституціоналізму, стояли за перехід від натурального, переважно землеробського побуту до сучасного індустріального
 6. Р. Челлен - автор поняття «геополітика»
    геополітичної точки зору. Розмір держави становить фундамент його мощі. - Фізіополітіка - вчення про державну території з позиції її змісту або, як казав Челлен, це вчення про «домини-розумі». Предметом фізіополітікі є фізична заповнення розташованої в межах державних кордонів території. У цьому випадку важливе значення набувають все фізико-географічні
 7. Французька школа
    геополітичні теорії на критиці Ратцеля і його послідовників. Ратцель, на думку Відаля де ла Блаша, явно переоцінив вплив географічного середовища на політику і недооцінив людський фактор. Людина теж є географічним фактором, але при цьому він наділений ініціативою, підприємливістю, може виступати і виступає провідником культурного чинника в політиці. Тільки через людину і
 8. Російська школа
    геополітичної думки виступив Н.Я. Данилевський з проектом всеслов'янської федерації з центрами в Москві та Константинополі («Росія і Європа», 1871 р.). По-друге, російська географічна наука, якої не була байдужа доля імперії. Типовим представником цього консервативно-охоронного напрямку, які висунули концепцію «могутнього територіального володіння стосовно Росії»,
 9. 2.2.1. Геополітичні зміни у світі і Європі
    геополітичної теорії найбільш успішно йшло в руслі англосаксонської школи. Але в 1950-х рр.. під впливом комплексу причин в деяких країнах Європи (особливо у Франції та в Західній Німеччині) стало формуватися громадська думка за створення єдиної Європи. «Єдність Європи, - стверджував в 1954 р. канцлер ФРН К. Аденауер, - було мрією небагатьох. Воно стало надією для багатьох. Сьогодні воно -
 10. 2.2.4. Бихевиористская геополітика
    геополітична інтерпретація) державной теорії та доктрини неоколоніалізму. Нерідко «ліберали» інкримінували радянському керівництву використання однієї з різновидів ідеї «Хартленда», що підкреслює «винятковість» географічного положення Східної Європи в боротьбі держав за світове панування, якій воно дотримувалося в своїй діяльності з організації РЕВ і зміцненню
© 2014-2022  ibib.ltd.ua