Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань


Факти злочинного посягання на майно можуть виявлятися органами фінансового контролю, здійснюваного відповідними контрольно-ревізійними службами, аудитом, а також незалежним фінансовим контролем.
Однак перевірки, ревізії та інвентаризації, що проводяться ними, не завжди є ефективним способом виявлення розкрадань. Це підтверджується наявністю латентних розкрадань, частина яких, як показує наступне розслідування, вчиняється порівняно нескладно і досить відомими способами. Виділяються такі недоліки у здійсненні внутрішнього контролю: неякісність ревізій та інвентаризацій; помилки в організації ревізій, що виявляються у неправильному підборі ревізорів (за компетентністю, об'єктивністю), підміна ревізій вибірковими тематичними перевірками; відсутність перевірок впродовж тривалого часу.
Матеріали аудиторської перевірки є важливим джерелом для проведення їх криміналістичного аналізу з метою виявлення ознак розкрадання та інших економічних злочинів. Для цього використовують результати порівняння даних аналітичного і синтетичного обліків, перевірки правильності кореспондентських рахунків тощо.
На практиці склалася певна система: ревізія в порядку фінансово-господарського контролю, (аудит) - ревізія, що проводиться на вимогу слідчого, - судова експертиза (виробничо-господарської, фінансової діяльності), елементи якої пов'язані єдністю мети, виявлення ознак розкрадання і встановлення обставин їх вчинення.
Ревізії і аудит, що здійснюються в порядку господарського контролю, спрямовані на встановлення випадків порушень у витрачанні коштів та матеріалів, проведенні господарських операцій, дотриманні фінансової дисципліни, веденні бухгалтерського обліку, заповненні документів, бухгалтерських записах та ін.
Ревізії, які проводяться на вимогу слідчого, мають цільове спрямування, що визначається вихідними даними і конкретними завданнями розслідування. Внаслідок експертизи ще більшу конкретизацію одержує вирішення окремих питань, що залишилися нез'ясованими через різноманітні обставини під час ревізії, що їй передувала.
У практиці розслідування розкрадань, що є провадженням у складних кримінальних справах, виникає потреба у проведенні на вимогу слідчого ревізії вже під час досудового слідства, а також призначенні відповідних судових експертиз.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань"
 1. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  рольно-ревізійна служба та ін.), а також експерти, спеціалісти та консультанти відповідних галузей знань, аудитори, представники підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, громадські формування по охороні громадського порядку. Особливе місце в даній системі посідають спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ та Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та
 2. § 6. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  рольно-ревізійних органів, інспекцій; 5) особи, які реалізували викрадене, і ті, які постачали розкрадачам сировину, не працюючі на даному підприємстві; 6) особи, які знають обвинувачених за місцем проживання, знаходження гаражів, дачних і садових ділянок, за колом уподобань, покупці, замовники та ін. Окрім питань з фактичних обставин справи у свідків з'ясовуються: стосунки між ними та
 3. § 2. Початковий етап розслідування
  роль, відомості про товари, що користуються попитом, консультації з «фахівцями», фальсифікація митних документів, тари, упакування, створення та організація злочинної групи, підбір та перевірка членів групи, проведення тренувань і їх технічне забезпечення і т. д.); 6) способи приховування контрабанди (дії щодо утаювання, знищення, маскування або фальсифікації слідів злочину і злочинця), способи
 4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  роль і значення адміністративного права. Нині потрібний принципово новий погляд на суспільне призначення адміністративного права. Він грунтується на визначенні Конституцією України головним обов'язком держави "утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина", а також встановленні принципу, згідно з яким саме "права і свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і
 5. Основные направления контроля над организованной экономической преступностью в сфере экономических отношений.
  роль над организованной экономической преступностью, на мой взгляд, можно определить как регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушения правовых норм, обеспечивающих нормальное функционирование экономической системы. Это определение отражает наиболее общее
 6. Основные направления контроля над организованной экономической преступностью в сфере пресечения незаконной деятельности организованных преступных групп .
  роль в изобличении государственных 64 чиновников, ставших жертвами коррупции. Вместе с тем, современные правительства имеют целый ряд возможностей сократить или ограничить свободу прессы в своих странах. К такого рода возможностям относятся неоправданные преследования или аресты журналистов, а также жесткое законодательство о защите граждан от клеветы и дезинформации. Формирование общественного
 7. § 3. Вчення про криміналістичну версію
  роль версії, її функція як методу пізнання у конкретній галузі, якою є судочинство. Друга проблема - методи побудови версій у різних ситуаціях розслідування: а) при обмеженій доказовій інформації; б) за відсутності доказової інформації; в) при її значному обсязі. Пізнавальна функція версії полягає у: а) систематизації доказового матеріалу; б) його аналізі; в) обґрунтованому висуненні
 8. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  виявленні трупа), привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем тощо); г) різновиди злочинів (наприклад, вбивство (коли особа потерпілого не встановлена), розкрадання при виготовленні того чи іншого виду продукції на підприємствах (ковбасної, консервної, молочної тощо). Як і будь-яка система, криміналістична характеристика складається з
 9. § 3. Початковий етап розслідування
  контролю, прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; г) заміну документів та зміну зовнішності; ґ) зміну місця роботи або навчання; д) переселення в інше місце проживання; е) поміщення до дошкільної виховної установи або установи соціального захисту населення; є) забезпечення конфіденційності відомостей про особу; ж) закритий судовий розгляд та ін. Існує
 10. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
  рольно-ревізійні органи; 5) органи державних інспекцій; 6) органи стандартизації і сертифікації, пробірного нагляду тощо; 7) контролюючі органи (Національний банк, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація, Державна митна служба, Державний комітет у справах захисту прав споживачів та ін.); 8) правоохоронні органи; 9) аудиторські фірми. Виявлення ознак
© 2014-2022  ibib.ltd.ua