Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Сенсорний розвиток.

Період дошкільного дитинства є періодом інтенсивного сенсорного розвитку дитини, - коли удосконалюється його орієнтування в зовнішніх властивостях і відносинах предметів і явищ, у просторі та часі.

Сприймаючи предмети і діючи з ними, дитина починає все більш точно оцінювати їх колір, форму, величину, вагу, температуру, властивості поверхні та ін При сприйнятті музики він вчиться стежити за мелодією, виділяти відносини звуків по висоті, вловлювати ритмічний малюнок, при сприйнятті мови - чути найтонші відмінності у вимові подібних звуків. Значно вдосконалюється у дітей уміння визначати напрямок у просторі, взаємне розташування предметів, послідовність подій і поділяють їх проміжки часу.

Сенсорний розвиток дошкільника включає дві взаємозалежні сторони - засвоєння уявлень про різноманітні властивості і відносини предметів і явищ і оволодіння новими діями сприйняття, що дозволяють більш повно і расчле-ненно сприймати навколишній світ.

238

Сенсорні еталони і їх засвоєння дошкільнятами. Вже в ранньому дитинстві у дитини накопичується певний запас уявлень про різноманітні властивості предметів. Окремі уявлення починають грати роль зразків, з якими дитина порівнює властивості нових предметів у процесі їхнього сприйняття.

У дошкільному віці відбувається перехід від застосування таких предметних зразків, що є результатом узагальнення власне сенсорного досвіду дитини, до використання загальноприйнятих сенсорних еталонів. Сенсорні еталони - це вироблені людством уявлення про основні різновиди властивостей і відносин. Вони виникли в ході історичного розвитку людства і використовуються людьми в якості зразків, мірок, за допомогою яких встановлюють і позначають відповідні властивості і відносини. Так, при сприйнятті форми еталонами служать уявлення про геометричні фігури (колі, квадраті, трикутнику та ін.), при сприйнятті кольору - уявлення про сім кольорах спектру, білому і чорному кольорах. У природі існує нескінченна різноманітність фарб і форм. Людство зуміло їх впорядкувати, звести до небагатьох типовим різновидам, що дає можливість сприймати навколишній світ як би крізь призму суспільного досвіду. Будь-який колір можна визначити або як відтінок одного з кольорів спектру (темно-червоний), або як результат їх поєднання (жовто-зелений), або, нарешті, як проміжний між чорним і білим (сірий). Точно так само форму будь-якого предмета можна або звести до певної геометричній фігурі (овал, прямокутник), або позначити як поєднання кількох таких фігур, певним чином розташованих у просторі (наприклад, сніговика можна зобразити за допомогою кіл, розташованих одна над іншою). І справа тут не тільки в словесних позначеннях: ми саме сприймаємо властивості предметів як різновиду і поєднання знайомих нам зразків.

Кожен вид еталонів являє собою не просто набір окремих зразків, а систему, в якій різновиди даної властивості розташовані в тій чи іншій послідовності, так чи інакше згруповані і розрізняються за строго певними ознаками.

Засвоєння дошкільнятами сенсорних еталонів починається з ознайомлення з окремими геометричними фігурами й квітами (відповідно до програми дитячого саду або в домашніх умовах). Таке ознайомлення відбувається головним чином у процесі оволодіння різними видами продуктивної діяльності. Навіть у тих випадках, коли дитину спеціально не навчають виділяти різновиди властивостей, відповідні загальноприйнятим еталонам, малюючи, конструюючи, викладаючи мозаїку, займаючись аплікацією, дошкільник має справу з матеріалами, утримуючи

239

ські необхідні зразки. Так, малюючи, дитина користується фарбами різних кольорів; конструюючи, він користується трикутними, прямокутними, квадратними елементами різної величини; в мозаїках, матеріалах для аплікації представлені різнокольорові гуртки, трикутники, квадратики і т.д. Коли дорослі допомагають дитині у виконанні малюнків, будівель, вони називають основні форми і кольору.

Засвоєння сенсорних еталонів, так само як і формування будь-яких уявлень про властивості предметів, відбувається в результаті дій сприйняття, спрямованих на обстеження форми, кольору, величини і інших властивостей і відносин, які повинні придбати значення зразків. Однак цього недостатньо. Необхідно ще, щоб дитина виділив основні різновиди властивостей, що застосовуються в якості еталонів, з усіх інших, почав порівнювати з ними властивості різноманітних предметів.

Ускладнення продуктивних видів діяльності веде до того, що дитина поступово засвоює все нові еталони.

Приблизно до чотирьох-п'яти років він опановує порівняно повним набором еталонів форми і кольору. Проте уявлення про величину предметів діти засвоюють з великими труднощами. Загальноприйняті еталони величини на відміну від еталонів форми і кольору мають умовний характер. Це заходи, свідомо встановлюються людьми (сантиметр, метр). Система мір і способи їх використання, як правило, не засвоюються в дошкільному дитинстві. Сприйняття величини розвивається у дошкільнят на основі уявлень про відносини за величиною між предметами. Ці відносини позначають словами, які вказують, яке місце займає предмет в ряду інших (великий, маленький, найбільший і ін.) Зазвичай до початку дошкільного віку діти мають уявлення про відносини за величиною тільки між двома одночасно сприймаються предметами (більше - менше). Визначити величину ізольованого предмета дитина не може, оскільки для цього потрібно відновити в пам'яті його місце серед інших. У молодшому і середньому дошкільному віці у дітей складаються уявлення про співвідношеннях за величиною між трьома предметами (великий - менше - найменший). Вони починають визначати як великі чи маленькі деякі знайомі їм предмети незалежно від того, порівнюються чи ці предмети з іншими («слон великий», «муха маленька»).

Від засвоєння окремих еталонів форми, кольору дитина п'яти-шестирічного віку переходить до засвоєння зв'язків і відносин між ними, уявлень про ознаки, за якими властивості предметів можуть змінюватися. При допомоги дорослих, в спеціально організованої діяльності, діти засвоюють, що одна і та ж форма може варіювати за величиною кутів, співвідношенню

240

осей або сторін, що форми можна згрупувати, відокремивши прямолінійні від криволінійних. При цьому система сенсорних еталонів форми відрізняється від наукової класифікації геометричних фігур, яку дає математика. Так, якщо в геометрії коло виступає як окремий випадок овалу, а квадрат - прямокутника, то в якості сенсорних еталонів всі ці фігури рівноправні, так як в рівній мірі дають уявлення про форму певної групи предметів.

Удосконалення уявлень про колір призводить до засвоєння колірних тонів спектра. Дитина дізнається про змінності кожного кольору по насиченості, про те, що кольори поділяються на теплі і холодні, знайомиться з м'якими, пастельними, і різкими, контрастними, поєднаннями кольорів.

Уявлення про величину збагачуються, коли дитина зіставляє предмет з іншими предметами. Крім загальних еталонів величини у дітей складаються уявлення про окремі її вимірах - довжині, ширині, висоті.

Все це діти засвоюють в процесі практичної діяльності, повсякденному орієнтування в навколишньому і далеко не завжди можуть висловити словесно.

Послідовне ознайомлення дітей з різними видами сенсорних еталонів та їх систематизація - одне з основних завдань сенсорного виховання дошкільнят. В основі такого ознайомлення лежить організація дій дітей з обстеження та запам'ятовування основних різновидів кожної властивості. Ці різновиди мають придбати значення еталонів. Вироблення уявлень про еталонних різновидах властивостей відбувається в тісному зв'язку з навчанням дітей малюванню, ліпленню, конструюванню, музиці, тобто з тими видами діяльності, які висувають перед сприйняттям дитини все більш складні завдання і створюють умови, що сприяють засвоєнню сенсорних еталонів.

Розвиток дій сприйняття. Засвоєння сенсорних еталонів - тільки одна зі сторін розвитку орієнтування дитини у властивостях предметів. Друга сторона, яка нерозривно пов'язана з першою, - це вдосконалення дії сприйняття.

Дитина вступає в дошкільний вік, володіючи діями сприйняття, що склалися в ранньому дитинстві. Але ці дії ще дуже недосконалі. Вони не дають можливості расчлененно сприймати складні властивості предметів, будувати ясні і точні їхні образи, які могли б направляти і регулювати нові види діяльності дитини, насамперед виконання продуктивних завдань, де необхідно відтворювати індивідуальні особливості форми, кольору предметів, їх відносини за величиною. Та ступінь точності і розчленованості сприйняття, яка достатня для обліку властивостей предметів у предметних діях, виявляється абсолютно недостатньою для дій продуктивних.

241

Молодшому дошкільнику пропонують змалювати нескладну фігуру, що має контур і внутрішні деталі. Він краще або гірше змальовує або контур, або деталі, але навіть не намагається зобразити і те й інше. У процесі будівництва з кубиків за зразком дитині не вистачає кубика певної форми і розміру.

Якщо поруч лежить безладна купка кубиків, дитина порівняно легко знаходить у ній потрібний, проте, якщо цей потрібний кубик включений в іншу споруду (яку йому дозволяють розібрати), він не бачить його, виявляється не в змозі виділити з цілого. Обидва ці приклади говорять про те, що дії сприйняття, сформовані у дитини в зв'язку з предметною діяльністю, приводячи до створення занадто загальних зразків, не дають можливості послідовно і повно обстежити предмет, виділити його частини і ознаки.

Про зміну дій сприйняття протягом дошкільного віку можна судити, спостерігаючи за тим, як діти різних вікових груп знайомляться з новими для них предметами. Трирічні дошкільнята, коли їм дають новий предмет і просять розповісти, який він, визначити, для чого він може служити, відразу ж починають діяти з предметом, маніпулювати ним. Спроб розглянути або обмацати предмет у них не спостерігається; на питання про те, який предмет, діти не відповідають. Діти чотирьох років вже починають розглядати предмет, але роблять це непослідовно, несистематично, часто переходячи до маніпулювання. При опис називають тільки окремі частини і ознаки, не зв'язуючи їх між собою.

У дітей п'яти і шести років з'являється прагнення більш планомірно і послідовно обстежувати і описати предмет. Розглядаючи предмет, вони крутять його в руках, обмацують, звертаючи увагу на найбільш помітні особливості. Тільки до семи років діти (причому далеко не всі) можуть систематично планомірно розглядати предмети. Цим дітям вже не потрібно тримати предмет в руках, вони цілком успішно описують його властивості, користуючись суто зоровим сприйняттям.

Зі спостережень видно, що на перших порах дитина намагається витягти відомості про властивості предметів не стільки з сприйняття, скільки з практичних дій з цим предметом. Сприйняття поєднується з практичними діями, вони як би допомагають один одному. І тільки наприкінці дошкільного віку дії сприйняття стають досить організованими і ефективними, щоб дати порівняно повне уявлення про предмет.

Удосконалення процесів сприйняття дитини-дошкільника має в своїй основі відому закономірність - перетворення зовнішніх орієнтованих дій в дії сприйняття. Зовнішні орієнтовні дії (ними дитина опановує протягом усього

242

дошкільного періоду) служать для того, щоб шляхом проб вирішувати завдання, які діти ще не можуть вирішити за допомогою сприйняття. Самі завдання тепер стають набагато складніше: зіставити, порівняти властивості різноманітних предметів з сенсорними еталонами, які засвоює дитина.

Протягом дошкільного періоду складаються три основних види дій сприйняття: дії ідентифікації, дії віднесення до еталону і моделюють дії. Відмінності між цими діями визначаються відмінностями у співвідношенні між властивостями сприймаються предметів і тими еталонами, за допомогою яких ці властивості визначаються.

Дії ідентифікації виконуються у разі, коли властивість сприйманого предмета повністю збігається з еталоном, ідентично йому. Вони складаються у виборі відповідного еталона та встановленні ідентичності (м'яч круглий). Дії віднесення до еталону виконуються при частковому збігу властивості предмета з еталоном, коли поряд з рисами подібності існують деякі риси відмінності. Так, яблуко, подібно м'ячу, кругле, тобто має бути спільноти за формою з еталоном кулі. Але форма яблука має і свої особливості: це, як правило, кілька приплюснутий куля з ямкою і виступом. Для того щоб сприйняти яблуко як кругле, необхідно при співвіднесенні його з еталоном відволіктися від цих додаткових моментів. Нарешті, моделюють дії виконуються при сприйнятті об'єктів зі складними властивостями, які не можуть бути визначені за допомогою одного еталона, а вимагають одночасного використання двох або більше еталонів. Найпростішим прикладом може служити форма одноповерхового сільського будиночка, що включає прямокутний фасад і трапецієподібну дах. Щоб правильно сприйняти таку форму, необхідно не тільки підібрати два еталона, але і встановити їх взаємне положення в просторі.

 Протягом дошкільного періоду зовнішні орієнтовні дії, необхідні для застосування сенсорних еталонів, інтеріорізіруются. Еталони починають застосовуватися без переміщення, суміщення, обведення контуру предметів та інших зовнішніх прийомів. Їх замінюють руху розглядає предмет очі або обмацує руки, виступаючої тепер як інструмент сприйняття. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Сенсорний розвиток."
 1. 4.2. Класифікація відчуттів
    Відчуття класифікуються за кількома підставами. На підставі аналізатора, що відображає роздратування ззовні і зсередини, відомі п'ять органів почуттів і відповідні їм відчуття - слухові, зорові, дотикові, нюхові, смакові. Наступне підстава - час виникнення в процесі еволюції сенсорних систем. За цією ознакою виділяється нова і стародавня
 2. ГЛАВА 4. ВІДЧУТТЯ
    4.1. Поняття відчуттів як сенсорної інформації про світ. 4.2. Класифікація відчуттів. 4.3. Властивості відчуттів. 4.1. Поняття відчуттів як сенсорної інформації про світ Навколишній світ діє на людину звуками, фарбами, запахами та ін Ці ознаки відображаються зором, нюхом, слухом та ін Завдяки органам почуттів у мозок надходить величезна кількість інформації про рух тіл, формах,
 3. II. ЧИ Є БІЛЬ СТАНОМ МОЗКУ?
    Тепер ми розглянемо питання «Чи є біль станом мозку?», Залишивши осторонь, як ми вирішили, проблему «зміни значення». Оскільки я розглядаю не питання, в чому полягає поняття болю, а питання, що є біль, де зв'язка «є» передбачає побудову емпіричної теорії (або, принаймні, висування емпіричного припущення), мені пробачити буде запропонувати тут
 4. 3.1. Первинні властивості уваги
    Під обсягом уваги розуміється те кількість об'єктів, які можуть бути чітко сприйняті у відносно короткий період часу (в межах 0,1 с). У дорослої людини обсяг уваги в середньому дорівнює 5-7 елементам. Обсяг уваги залежить від особливостей сприйманого матеріалу, від уміння суб'єкта його аналізувати і систематизувати, встановлювати в ньому логічні зв'язки. З
 5. ? 4. Розвиток сприйняття та інтелекту
    У першому півріччі життя (1-й подпериод дитинства) найбільш стрімкими темпами вдосконалюється сприйняття дитини, інтенсивно розвиваються сенсорні системи1. Яскраво проявляється закономірність випереджаючого розвитку сенсорики у порівнянні з моторикою. 1 Див: Журба Л.Т., Мастюкова Е.М. Порушення психомоторного розвитку дітей першого року життя. С. 115 - 153. 170 Розділ п'ятий.
 6. Вікової психології (Психологія розвитку та вікова психологія)
    Підручник Редактор Н.А. Баранова Коректор В. В. Евтюхіна Художній редактор І.С. Соколов Комп'ютерна верстка Ю.А. Кунашовой Додаток 343 Додаток психічного розвитку людини Спілкування Психологічні новоутворення Ключові поняття способу життя, повна залежність від дорослого. Соціальна посмішка як початок Спілкування з рідним дорослим - ситуативно особистісне -
 7. 4.3. Властивості відчуттів
    Відчуття характеризується і як процес, і як результат чутливості. У підсумку виникає чуттєвий образ - кислого, темного, гладкого, сильною або слабкою болю і т. д. Одна з важливих властивостей відчуттів - модальність, тобто віднесеність чуттєвого образу до якого-небудь аналізатору, на відміну від чуттєвого образу, що з'являється в результаті сприйняття, де беруть участь кілька аналізаторів.
 8. 17.5. Дидактичний контроль результатів навчання
    Процес і результат будь-якої діяльності повинен бути співвіднесена з метою, яка поставлена і досягається суб'єктом. Раніше зазначалося, що навчальна діяльність і діяльність педагога взаємообумовлено Див: Подласий І. П. Педагогіка. - С. 531. 194 Розділ 6. Педагогіка ни. Тому результат навчання залежить від багатьох факторів. По-перше, що повинно бути в результаті цієї діяльності? По-друге,
 9. 6.3. Види і типи пам'яті
    Пам'ять поділяється на види залежно від того, що людина запам'ятовує і відтворює. Педагог, маючи професійну пам'ять, запам'ятовує і відтворює образи своїх учнів. Ця образна пам'ять є й у артистів. Але якщо педагог викладає математику, то у нього з'являється символічна пам'ять. Запам'ятовування і відтворення мелодій призводить до утворення музичної пам'яті у композиторів,
 10. § 4. Критика основних положень теорії Ж. Піаже
    Насамперед піддається експериментальній перевірці та критиці саме існування феномена езопової пізнавальної позиції дитини або, принаймні, його вираженість, «глибина». Так, деякі дослідники намагаються довести, що завдання Піа Глава IX. Психічний розвиток як розвиток інтелекту ... 123 ж важкі для дитини тому, що безглузді, емоційно байдужі для
© 2014-2021  ibib.ltd.ua