Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 6. Схема організації емпіричного дослідження

Істотне значення для вікової психології має схема організації (побудови) емпіричного дослідження. Найбільш специфічний по відношенню до завдань вікової психології метод зрізів. Метод зрізів в цілому являє собою констатацію (вимірювання) стану об'єкта на різних етапах його розвитку. Зрізовому дослідження може бути організоване двома способами: за принципом так званих поперечних або поздовжніх зрізів. При поперечних зрізах порівняння людей різного віку можна провести одночасно. Підбираються групи випробовуваних розрізняється віку і проводиться зіставлення їх результатів (наприклад, порівнюють, як діти шести-, восьми-і десятирічного віку розуміють прихований зміст прислів'їв). За даними дослідження будується усереднена крива, яка наочно демонструє картину вдосконалення досліджуваного процесу - поліпшення розуміння прихованого сенсу прислів'їв з віком. При цьому залишається невідомим, чому, за рахунок яких механізмів це відбувається.

Метод продольнихсрезов (лонгітюдінальних дослідження, лонгитюд, «длинник») націлений на простежування зміни психологічних якостей у одних і тих же людей протягом тривалого часу.

Так, в лонгитюдном дослідженні розвитку дорослих «Grant study», розпочатому в 1938 р., взяли участь майже 300 студентів молодших курсів Гарвардського уні

Глава II. Організація і методи дослідження ...

31

верситету. Дослідників цікавило, як і чому одні люди досягають успіху в зрілі роки, а інші зазнають невдачі. Для цього докладно записали історію сім'ї кожного студента, тестували, інтерв'ювали, аналізували поведінку студентів, оцінюючи по 25 рисам особистості, і стежили за їх подальшим розвитком. Успіхи дорослих учасників дослідження зіставлялися з їх юнацькими особистісними профілями. Було встановлено, що дружелюбність і товариськість, інтелект, щасливе дитинство і матеріальна забезпеченість ще не гарантують зрілої адаптації. Рисами юнаків, найбільш ясно передбачають майбутній успіх, виявилися практичність, організованість і цілісність особистості, а також набуття наставників і рольових моделей для наслідування в ранньої дорослості.

Деяких областей вікової психології лонгітюдний план дослідження має особливу цінність, зокрема для геронто-психології. Так, багато психологів сумніваються в остаточності висновків щодо ефекту старіння в інтелектуальній сфері, які зроблені зрізовим методом, шляхом порівняння результатів рішення інтелектуальних завдань людьми 20, 40 і 70 років. Випробовувані, що належать до старшої групі, крім віку, відрізняються масою інших характеристик: показниками здоров'я, рівнем і якістю отриманої освіти, мотивацією участі і т.

п.

Варіантом лонгитюда є біографічний метод. Це може бути аналіз біографій великих людей (таких, як Данте, Ганді або Фрейд) і реконструювання біографій звичайних людей різної статі і віку, расової, етнічної та професійної приналежності на основі їх інтерв'ювання. Цей метод передбачає вивчення біографій з метою відшукання якихось стійких, закономірних характеристик розвитку, наприклад показників передбачуваності розвитку або періодів криз і переходів. Для вивчення життєвого шляху особистості використовується ряд прийомів біографічного метода2.

Індивідуальна крива розвитку, побудована за допомогою лон-гітюдного методу, точніше позначає переломні точки, моменти якісних зрушень, хоча внутрішні причини, що лежать в основі поведінкових феноменів, як і раніше залишаються прихованими.

Важливий продуманий вибір плану і методу збору даних в залежності від мети дослідження. Сучасні роботи з психології розвитку, як правило, проводяться з використанням цілого комплексу дослідницьких методов3.

1 Див: Крат Г. Психологія розвитку. С. 674.

2 Див: Логінова H.A. Розвиток особистості та її життєвий шлях / / Принципи розвитку в психології / За ред. Л.І. Анциферовой. М., 1976. С. 156-166.

3 Див: Практикум з вікової психології / За ред. Л.А. Головей, Є.Ф. Рибалко. СПб., 2001; Психологічна діагностика дітей і підлітків: Навчальний посібник / Подред. K.M. Гуревича, Є.М. Борисової. М., 1995; Урунтаева Т.А., Афон'-кінаЮ.А. Практикум з дитячої психології. М., 1995.

32 Розділ перший. Предмет, завдання і методи психології розвитку ...

Питання для самоперевірки:

1. Перерахуйте переваги і недоліки методу спостереження та методу експерименту.

2. Охарактеризуйте констатує і формує стратегії дослідження у віковій психології.

3. Як вам здається, в чому різниця застосування навчального експерименту в області психології розвитку і в педагогічних цілях?

4. Наведіть приклади експериментальних досліджень зрізового типу, вже знайомі вам з курсу загальної психології.

ЗАВДАННЯ

Прочитайте уривок з книги М. Мід «Культура і світ дитинства». Про які аспектах психічного розвитку змушує задуматися наведений приклад?

«Наступний крок в оволодінні морськими навичками робиться тоді, коли дитина починає правити великими каное. Рано вранці вид села пожвавлюється пливучими каное, в яких дорослі спокійно сидять на середніх лавах, а малюки трьох років керують каное, в три-чотири рази більшими, ніж вони. ... Повільно, являючи світу картину швидше енергійних дій, ніж реального руху до мети, каное пливе через село, пливе серед інших каное, в команді яких точно так само складаються такі ж малюки.

... Це частина цілої системи, що заохочує дитину максимально напружувати свої сили. Батько поспішає. У цей день у нього багато роботи. Може бути, він зібрався в далеке плавання або ж хоче влаштувати важливе свято. Управляти каное в лагуні - зовсім звична справа для нього, для нього це легше, ніж ходити. Але для того щоб маленький дитина відчула себе і потрібним, і придатним для умов складної морського життя, батько відсаджувати на середню лавку, а маленький лоцман веде каное. І тут знову ви не почуєте різких слів, коли дитина править човном незграбно. Батько тільки не звертає ніякої уваги. Зате при першому вдалому ударі жердини, направляющем човен на потрібний курс, обов'язково піде схвалення.

Цей тип навчання можна оцінити за його результатами. Діти манус відчувають себе у воді, як вдома. Вони не бояться її і не дивляться на неї як на щось складне і небезпечне. Вимоги, що пред'являються до них, зробили їх очі гострими, реакції швидкими, а тіла умілими, як у їхніх батьків. Серед них немає п'ятирічної дитини, який не вмів би добре плавати. Дитина манус, який не вмів би плавати, був би таким же відхиленням від норми, наскільки патологічним був би американський дитина п'яти років, який не вміє ходити »(Мід М. Культура і світ дитинства. С. 181-182).

Додаткова література:

Гальперін П.Я. Метод «зрізів» і метод поетапного формування в дослідженні

дитячого мислення / / Питання психології. 1966. № 4. Краник А.А. Картина життя: можливості прогнозу / / Життєвий шлях особистості.

Київ, 1987.

Глава П. Організація і методи дослідження ...

33

Лідері А.Г., Фролов Ю.І. Формування психічних процесів як метод дослідження в психології. М., 1991.

Мартін Д. Психологічні експерименти. Секрети механізмів психіки. СПб., 2002.

Буркова В.В. Звершень триває: психологія автобіографічній пам'яті особистості. М., 2000.

Орлов А.Б. Методи сучасної вікової та педагогічної психології. М.,

1982.

Романова В. Крос - культурні дослідження дитинства в психології / / Питання психології. 1997. № 5. С. 118-129. Шванцара Й. Діагностика психічного розвитку. Прага, 1978.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Схема організації емпіричного дослідження "
 1. Складноскорочені силогізми - смітить і Епіхейрема
  - Складний силогізм, в якому пропущені деякі посилки, називається смітить. Існує два види смітить: прогресивний і регресивний. Прогресивний смітить виходить з прогресивного полісіллогізма шляхом викидання висновків просіллогізма і великих посилок епісіллогізма. Наприклад: Все, що зміцнює здоров'я (А), корисно (В) Спорт (С) зміцнює здоров'я (А) Легка атлетика (D) - спорт
 2. 3J6. Загальна схема
  емпірична операція передбачає деяку сукупність попереднього знання А. Ця сукупність включає, зокрема, безліч даних Е3 і масу фрагментів різних теорій Т2. Хоча в інших ситуаціях Ез і Т% уразливі для критики, в даному емпіричному дослідженні вони приймаються без будь-яких сумнівів. Вони розглядаються як безперечні авторитети, наскільки б далеко від авторитаризму ми по
 3. § 3. Інспектування кредитних організацій
  організацій????????????????????????????????????? ? Інспектування кредитних організацій? ????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? Планування перевірок? ?????????????????????????????????????
 4. Б. Негрошові винагороди.
  Схема дозволяє працівникові знизити суму свого податку, так як податок виплачується з комісійної ціною обраного товару, а роботодавцю при цьому не потрібно збільшувати виплати до фонду державного страхування). Крім податкових вигод, дана схема може дати більш потужну, ніж її грошовий еквівалент, мотивацію. Така ж сума грошей могла б виявитися незначною частиною заробітної плати та
 5. § 8. Департаменти та інші підрозділи центрального апарату Банку Росії
  організацій на фінансових ринках; Юридичний департамент; Департамент ліцензування та фінансового оздоровлення кредитних організацій; Департамент зовнішніх і громадських зв'язків і інші департаменти. Схема 8. Департаменти та служби Банку Росії (станом на 2000 рік)???????????????
 6. 2.4. Передбачувані моделі та їх пошуки
  схема буде наводити на думку про характер потрібної нам інформації і де її шукати: в лабораторії або в поле. Тому в разі розсіяння атомних пучків будуть вимірюватися або обчислюватися енергії і поперечні перерізи розсіяння, а не, скажімо, ентропії пружні напруги, бо загальна Теорія говорить нам, що тут доречні перші величини. Бол ^ е точно, в теоретичній науці є прямі і зворотні
 7. § 10. Головне територіальне управління Банку Росії по м. Москві і Московській області
  організацій розташована саме в Москві. Така диспропорція в значній мірі пояснюється спекулятивним характером кредитних організацій, з одного боку, і орієнтацією Банку Росії на підтримку великих столичних банків - з іншого. У формуванні цієї системи далеко не останню роль зіграли неринкові чинники розвитку банківської системи та суб'єктивний підхід. Структура
 8. 4.2. Розділовий і розділової-категоріческійсіллогізми
  схема така:
 9. 3. Самообретеніе у затвердженні Добра
  емпіричної дійсності, далекий обрій закритий її пеленою, і, щоб прориватися у вищі сфери життя і творчості, щоб трансцендентне, хоча на мить і ціною найбільших зусиль стало для нас іманентним і небо приклонилось до землі. потрібен не тільки порив натхнення, але неминучі і борошна, які зазвичай називають муками творчості і які насправді представляють собою боріння нашого
 10. Співвідношення політичної теорії та політичної філософії
  емпіричної політичної теорії, однак зникає різка межа між рівнями теоретичного політичного зна-ня - філософського і наукового. Звичайно, відмінності залишаються, але філософія політики та політична теорія взаємодіють і взаємодоповнюють один одного. У цьому зв'язку підвищується методологічне значення філософії політичного як виявленого горизонту смислів різних наукових концепцій
 11. 1.5. Організація і методи педагогічних досліджень
  досліджень
 12. 4.3. Умовно-розділовий (лемматіческій) силогізм
  Умовно-розділовий силогізм - це умовивід, в якому висновок робиться з трьох і більше посилок, причому дві і більше посилок - умовні висловлювання, а одна посилка є розділовим судженням. Залежно від числа умовних висловлювань розрізняють дилеми (два умовних висловлювання), трілемми (три умовних висловлювання), n-леми (п умовних висловлювань). При виведенні укладення
 13. 2J5. Загальна схема
  емпіричним свідченням. Як правило, навіть теореми Т \ теж ще не будуть безпосередньо перевірятися, бо вони будуть містити в собі такі теоретичні поняття, як, скажімо, напруга (будь то механічне або психологічне), які не мають якихось емпіричних аналогів. Для того щоб зв'язати 71 з досвідом, необхідно додати додаткову систему гіпотез, об'єктивують
 14. 9. Функція філософії
    емпіричної філософії, то дослідження буде обмежено збиранням даних і феноменологическими теоріями або теоріями типу чорного ящика, що охоплюють ці дані, але не пояснюють їх. З іншого боку, якщо філософські міркування виходять за рамки емпіричної філософії, то не буде накладатися жодних обмежень ні на глибину теорії, ні на залежність експериментів від теорій. У цьому
 15. 4.4. Правила висновків логіки висловлювань
    схема означає, що з посилок виду А}, А2, А-, ... Ап можна вивести висновок В. Правила висновків логіки висловлювань поділяють на основні та похідні, введення яких дозволяє скоротити процес виведення. Як основні, так і похідні правила висновків діляться в свою чергу на прямі і непрямі (непрямі). Прямі вказують на безпосередню виводимість деяких висловлювань з інших
 16. Принцип монотонності
    організації, адаптації і т.д. система в середньому не віддаляється від вже досягнутого (поточного) позитивного результату (положення рівноваги, цілі навчання і т.д.) [80, 93, 94]. На перший погляд, наведені принципи функціонування біосистем можна умовно розділити за підходами на природничо-наукові підходи, наприклад - № № 1, 2, 5, 8, 15, емпіричні підходи, наприклад - № № 4, 6, 10, 11, 14, 16,
 17. 5.3. Емпірична перевірка однієї теорії вигляді інший
    емпіричної перевірки. Релятивістська татістіческая механіка в принципі таку можливість іам надає, правда, не повністю, а саме в тій тепенно, в якій з неї слід релятивістська термо-, інаміка. Тому перевірка виявляється частковою (див. 2.6). Крім того, в даний час вона практично не здійсненна, хоча така можливість, мабуть, з'явиться в найближчому майбутньому у зв'язку з
 18. Свобода дій.
    схема взаємин і як довго встановлюються такі взаємовідносини між новачком і консультантом. Чим менш формальна система, тим більш вільний менеджер. Крім того, менеджери з хорошими навичками в області консультування, мабуть, здатні до більш високого ступеня свободи у своїй ролі консультанта, навіть у рамках нових взаємин, і ступінь свободи дій буде збільшуватися по
 19. Вимоги до подібної інформаційної системі
    організації 12.1 ОКПО П.І.Б. керівника П.І.Б. головного бухгалтера Засновники підприємства Найменування засновника ОКПО Частка в статутному фонді в тис. руб. у% Дані державної реєстрації Реєструючий орган Реєстраційний номер Дата реєстрації Економічні показники 17.1 Дані регулярної бухгалтерської звітності Дані бухгалтерського балансу Дані звіту про фінансові результати
© 2014-2021  ibib.ltd.ua