Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Становлення вікової (дитячої) психології як самостійної області психологічної науки

У психологічних навчаннях минулих епох (у період античності, в середні віки, в епоху Відродження) вже були поставлені багато найважливіші питання психічного розвитку дітей1.

У роботах давньогрецьких вчених Геракліта, Демокріта, Сократа, Платона, Аристотеля розглядалися умови і фактори становлення поведінки та особистості дітей, розвитку їх мислення, творчості і здібностей, сформульована ідея гармонійного психічного розвитку людини.

У період Середньовіччя, з III по XIV в., Більша увага приділялася формуванню соціально адаптованої особистості, вихованню необхідних якостей особистості, дослідженню пізнавальних процесів і методів впливу на психіку.

В епоху Відродження (Е. Роттердамський, Р. Бекон, Я. Комен-ський) на перший план вийшли питання організації навчання, викладання на основі гуманістичних принципів, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей та їх інтересів.

У дослідженнях філософів і психологів Нового часу Р. Декарта, Б. Спінози, Дж. Локка, Д. Гартлі, Ж.Ж. Руссо обговорювалася проблема взаємодії факторів спадковості і середовища та їх впливу на психічний розвиток. Намітилися дві крайні позиції у розумінні детермінації розвитку людини, кото-

1 Див: Марцинковская Т.Д. Історія дитячої психології. М., 1998. С. 3-59.

Глава III. Виникнення вікової психології ...

35

рие виявляються (у тій чи іншій формі) і в роботах сучасних псіхологов1:

- нативізм (обумовленість природою, спадковістю , внутрішніми силами), представлений ідеями Руссо;

- емпіризм (вирішальний вплив навчання, життєвого досвіду, зовнішніх факторів), що бере початок в роботах Локка.

Поступово знання про етапи становлення психіки дитини, про вікові характеристиках розширювалися, але дитина як і раніше розглядався як досить пасивне істота, піддатливий матеріал, який при вмілому керівництві і навчанні дорослого міг бути трансформований в будь-якому бажаному напрямку .

У другій половині XIX в. склалися об'єктивні передумови для виділення дитячої психології як самостійної галузі психологічної науки. Серед найважливіших чинників - потреби суспільства в новій організації системи освіти; прогрес ідеї розвитку в еволюційної біології; розробка об'єктивних методів дослідження в психології.

Вимоги педагогічної практики були усвідомлені у зв'язку з розвитком загального навчання, яке стало потребою суспільного розвитку в нових умовах промислового виробництва. Педагогам - практикам знадобилися обгрунтовані рекомендації щодо змісту і темпу навчання великих груп дітей, виявилися потрібні методики навчання в групі. Були поставлені питання про етапи психічного розвитку, його рушійних силах і механізмах, тобто про тих закономірностях, які потрібно враховувати при організації педагогічного процесу.

Впровадження ідеї розвитку. Еволюційна біологічна теорія Ч. Дарвіна привнесла в область психології нові постулати - про адаптацію як головної детермінанті психічного розвитку, про генезис психіки, про проходження нею у своєму розвитку певних, закономірних етапів.

Фізіолог і психолог І.М. Сєченов розвивав ідею переходу зовнішніх дій у внутрішній план, де вони в перетвореному вигляді стають психічними якостями і здібностями людини, - ідею інтеріоризації психічних процесів. Сєченов писав, що для загальної психології важливим, навіть єдиним, методом об'єктивного дослідження є саме метод генетичного спостереження.

'Див: Крейн У. Теорії розвитку. Секрети формування особистості. СПб., 2002. С. 18-41.

36 Розділ другий. Історичне становлення вікової психології

Поява нових об'єктивних і експериментальних методів дослідження в психології.

Метод інтроспекції (самоспостереження) був непридатний для дослідження психіки маленьких дітей.

Німецький учений, дарвініст В. Прейер в книзі «Душа дитини» (1882) представив результати своїх щоденних систематичних спостережень за розвитком дочки від народження до трьох років1; він намагався ретельно простежити і описати моменти виникнення пізнавальних здібностей , моторики, волі, емоцій і мови. Прейер намітив послідовність етапів розвитку деяких сторін психіки, зробив висновок про значущість спадкового чинника. Їм був запропонований приблизний зразок ведення щоденника спостережень, намічені плани досліджень, позначені нові проблеми (наприклад, проблема взаємозв'язку різних сторін психічного розвитку).

Заслуга Прейера, який вважається засновником дитячої психології, полягає у введенні методу об'єктивного наукового спостереження в наукову практику вивчення самих ранніх етапів розвитку дитини.

Метод експерименту, розроблений В. Вундтом для вивчення відчуттів і найпростіших почуттів, виявився надзвичайно важливим для дитячої психології. Незабаром була відкрита доступність для експериментального дослідження та інших, набагато більш складних областей психічного, таких, як мислення, воля, мова. Ідеї дослідження «психології народів» за допомогою аналізу продуктів творчої діяльності (вивчення казок, міфів, релігії, мови), висунуті Вундтом пізніше, також збагатили основний фонд методів вікової психології і відкрили раніше недоступні можливості дослідження дитячої психіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Становлення вікової (дитячої) психології як самостійної області психологічної науки "
 1. ПЕРЕДМОВА
  В даний час знання фактів і закономірностей психологічного розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т.д. Пропонований підручник
 2. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 3. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 4. # 1. Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки
  Вікова психологія - це галузь психологічної науки, що вивчає факти і закономірності розвитку людини, вікову динаміку його психіки. Об'єкт вивчення вікової психології - розвивається, змінюється в онтогенезі нормальний, здоровий чоловік. Психологія розвитку виділяє вікові зміни в поведінці людей і прагне пояснити ці зміни, розкрити закономірності придбання
 5. Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 6. ЗМІСТ
  Введення 1-5 Поняття вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 7. ГЛАВА1.Історія дитячої практичної психології
  ГЛАВА1.Історія дитячої практичної
 8. ГЛАВА2.Організація психологічної служби в дитячому дошкільному закладі
  ГЛАВА2.Організація психологічної служби в дитячому дошкільному
 9. ГЛАВА4.Направленія професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного закладу
  ГЛАВА4.Направленія професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного
 10. I. Спеціальна Психологія
  § 476. Після того як ми досліджували область Загальною Психології, перед нами відкривається набагато більш велика область Спеціальної Психології. § 477. З великого числа досліджень, що полягають в цих межах. ми повинні зайнятися тут тільки невеликий їх частиною: спеціально психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашим завданням буде
 11. Додаткова література: 1.
  Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. - М., 1991. 2. Агафонов А.Ю. Людина як смислова модель світу. Пролегомени до психологічної теорії сенсу. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. 3. Андрєєва Г.М. Психологія соціального поз нания. 2-е вид. - М., 2000. 4. Брудний А.А. Психологічна герменевтика. - М.: Лабіринт, 1991. 5. Василькова В.В. Порядок і хаос у розвитку соціальних
 12. Теми для рефератів 1.
  Психологія глобальної освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
© 2014-2021  ibib.ltd.ua