Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

5. Зміст і виконання зобов'язання з договору порукиЗміст зобов'язання поручителя визначається законом, як було показано вище, через припис: поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату відсотків, відшкодування судових витрат по стягненню боргу та інших збитків кредитора, викликаних невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання боржником, якщо інше не передбачено договором поруки (п. 2. ст. 363 ЦК). В силу акцессорного характеру зобов'язання поручителя перед кредитором не може бути більшим за обсягом або більш обтяжливим, ніж зобов'язання боржника, за якого ручився поручитель. Зобов'язання з договору поруки забезпечує основне зобов'язання в тому обсязі, в якому воно випливає із закону, з договору між поручителем і кредитором. Тому при невиконанні боржником основного зобов'язання поручитель відповідає і за виплату кредитору законної неустойки (п. 1 ст. 332 ЦК) незалежно від того, що вона не була передбачена в договорі між боржником і кредитором. З тієї ж причини зобов'язання поручителя можуть бути більш вузькими, ніж зобов'язання боржника за основним зобов'язанням, бо поручитель може ручатися за виконання боржником основного зобов'язання повністю або в частині.
Зміст зобов'язань поручителя може бути розширене шляхом включення в договір поруки умови про відповідальність самого поручителя за невиконання вимог кредитора. При цьому слід мати на увазі, що поручитель, що не виконав свого зобов'язання перед кредитором, несе перед кредитором самостійну відповідальність тільки у разі встановлення такої відповідальності в договорі поручітельства1. Розширення змісту зобов'язань поручителя за рахунок включення в договір інших умов має здійснюватися з урахуванням акцессорного характеру поручительства.
1 См Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про поручительство, додаток до Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 20 січня 1998 р № 28, п 12 / / Вісник ВАС РФ 1998 № 3
Так, поручитель не може прийняти на себе поруку за виконання боржником обов'язків з реституції, які можуть виникнути у разі визнання забезпечуваної угоди недійсною. Справа в тому, що недійсність основного зобов'язання тягне недійсність забезпечує його зобов'язання, якщо інше не встановлено законом (п. 3 ст. 329).
Виконання поручителем свого зобов'язання перед кредитором може мати місце при настанні факту неналежного виконання (невиконання) основного зобов'язання боржником. Якщо поручитель відповідає солідарно з боржником, то саме з моменту настання факту неналежного виконання (невиконання) зобов'язання боржником кредитор має право вимагати від поручителя виконання зобов'язання з поруки без попереднього пред'явлення вимог боржнику. Якщо поручитель несе субсидіарну відповідальність, то порядок пред'явлення кредитором вимог до поручителя повинен відповідати правилам норм ст. 399 ГК.
Поручитель в силу ст. 364 ГК має право висувати проти вимоги кредитора заперечення, які міг би представити боржник, якщо інше не випливає з договору поруки Поручитель не втрачає право на ці заперечення навіть у тому випадку, якщо боржник від них відмовився або визнав свій борг.
Заперечення поручителя можуть бути найрізноманітнішими. Їх умовно можна розділити на дві групи. Першу групу складають заперечення, суть яких полягає в оскарженні дійсності угоди, що лежить в основі забезпечуваного (основного) зобов'язання. Причому слід мати на увазі, що поручитель, безумовно, може оспорювати нікчемні угоди. Оспорімие угоди можуть бути визнані недійсними за позовом поручителя тільки в тих випадках, коли поручитель може бути віднесений до осіб, зазначених у нормах ДК як уповноважених на подачу такого іска1.
Другу групу складають заперечення поручителя, спрямовані на звільнення його від відповідальності або на зменшення обсягу його зобов'язання. Так, поручитель, залучений до суду кредитором раніше боржника, може доводити, що у кредитора ще немає права на пред'явлення до нього позову
1 См Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про поручительство, додаток до Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 20 січня 1998 р № 28, п 10
Поручитель може як заперечення стверджувати, що поручительство припинилося внаслідок зміни зобов'язання боржника, що тягне збільшення відповідальності або інші несприятливі наслідки для поручителя, без згоди останнього (п. 1 ст. 367 ЦК). Поручитель може апелювати до суду з вимогою зниження обсягу зобов'язання з поруки, вказуючи на явну невідповідність неустойки, передбаченої забезпечуваним зобов'язанням, наслідків порушення цього зобов'язання (ст. 333 ЦК) і т. п.
З метою виключення подвійного виконання кредитору (як з боку поручителя, так і з боку боржника) законодавство передбачає спеціальні правила. Поручитель, який виконав своє зобов'язання перед кредитором і вступив тим самим у права останнього, зобов'язаний письмово повідомити про це боржника. Якщо боржник не був письмово повідомлений про який відбувся перехід прав кредитора до поручителя, то поручитель несе ризик викликаних цим для нього несприятливих наслідків. У цьому випадку виконання боржником, що не одержали письмового повідомлення, зобов'язання кредитору визнається виконанням належному кредиторові (п. 3 ст. 382 ЦК). Тому якщо боржник, який не отримав письмового повідомлення, надасть кредитору виконання понад виконаного поручителем, то поручитель має право вимагати повернення від кредитора безпідставно отриманого за правилами про зобов'язання з безпідставного збагачення.
Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, зобов'язаний негайно сповістити про це поручителя. В іншому випадку поручитель, в свою чергу виконав зобов'язання, має право стягнути з кредитора безпідставно отримане або пред'явити регресну вимогу до боржника. В останньому випадку боржник у свою чергу має право стягнути з кредитора безпідставно отримане (ст. 366 ЦК).
Якщо поручитель добровільно не виконує своє зобов'язання з поруки, то кредитор може вимагати виконання в примусовому порядку, як у судовому, так і в позасудовому, на підставі виконавчого напису нотаріуса, яку здійснюють у порядку, передбаченому Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат від І лютого 1993 р.1
Кредитор може задовольнити свої вимоги до поручителя шляхом списання грошових коштів з рахунку поручителя в безакцептному порядку, якщо така можливість надана кредитору умовами договору поруки та умовами договору межу поручителем і банком (п. 2 ст. 854 ЦК).
1 ВПС РФ 1992 № 10 Ст 357
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки"
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Змісті, порятунок соціалістичного майна та ін Однак найбільш істотні зміни відбулися у змісті та дусі норм. Розглянемо основні з них, слідуючи за структурою Кодексу. I розділ містить загальні положення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків, здійсненні цивільних прав та їх захист, про суб'єктів права, представництво, довіреності, позовної давності. В
 2. 101. Поняття і види зобов'язань.
  Зміст договірних зобов'язань визначається не тільки законом, але, в першу чергу, угодою їх учасників. Зміст недоговірних зобов'язань грунтується на законі, односторонньому волевиявленні, адміністративному акті і пр. 2) Залежно від мети (спрямованості) зобов'язання поділяються на регулятивні та охоронні. Регулятивні зобов'язання - це правовідносини, що мають
 3. 108. Способи забезпечення виконання зобов'язань.
  Зміст способу забезпечення виконання зобов'язання - тільки досягнення з його допомогою виконання основного зобов'язання чи одночасне покладення на боржника додаткового обтяження - способи забезпечення або відносяться до заходів цивільно-правової відповідальності, або такими не є. Так заставу, поручительство заходами відповідальності не є, тоді як неустойка є
 4. 109. Зміна осіб у зобов'язанні.
  Зміст його залишається тим самим. Поступка права вимоги не допускається якщо цесія суперечить закону або договору. Зокрема, закон (частина 2 ст. 197 ЦК) не допускає уступку вимоги, якщо це пов'язано з особою кредитора. Наприклад, у випадках заподіяння шкоди ушкодженням здоров'я або заподіянням смерті право на відшкодування збитку має саме потерпілий - особа, якій завдано такої
 5. § 2. Умови дійсності угод
  змісту. Порок будь-якого або декількох елементів угоди призводить до її недійсності. Недійсність угоди означає, що за цим дією не зізнається значення юридичного факту, у зв'язку з чим недійсний правочин не може породити юридичні наслідки, які сторони мали на увазі при укладанні угоди. Тим часом недійсна угода призводить до певних юридичних
 6. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  змісту бездоглядних тварин (ст. 231 ЦК), сповіщення порту про намір власника підняти затонуле майно (ст. 98 КТМ), п'ятирічний термін можливого невикористання зареєстрованого товарного знака (ст. 22 Закону РФ "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" від 23 вересня 1992 р.) та деякі інші. Претензійний строк - це термін, протягом
 7. Порука.
  Змісті двох названих зобов'язань було б юридично неточно. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно (п. 3 ст. 363 ЦК). Спільні поручителі несуть солідарну відповідальність не тільки один з одним, але і з боржником по забезпеченому поручительством зобов'язанню. Солідарна відповідальність сопоручітелей може бути усунена включенням спеціальної застереження
 8. Глава 17 Зміна осіб у зобов'язанні
  зміст залишається тим самим. Обсяг вимог і їх умови враховуються на момент переходу, тобто на момент досягнення домовленості про уступку вимоги. У числі інших до нового кредитора переходять права, що забезпечують виконання зобов'язання (заставне право, порука, неустойка та ін.) Так, якщо борг був забезпечений заставою, то новий кредитор теж користується цим забезпеченням. Переходять
 9. § 6. Банківська гарантія
  змістом відповідних правових зв'язків. Банківська гарантія не має широкого розповсюдження в Росії. В інших країнах, а також у відносинах російських юридичних осіб з іноземними організаціями вона використовується досить часто. Існує навіть система звичайно-правових норм по договірних гарантіях, які значною мірою зумовило зміст норм ЦК про банківську
 10. 4. Реорганізація товариства
  змісту доцільно також включити в договір, що укладається при реорганізації товариства шляхом приєднання одного або кількох товариств. Приєднанням суспільства, відповідно до статті 17 Закону, визнається припинення діяльності одного або декількох товариств з передачею всіх їх прав та обов'язків іншому товариству. Процедура приєднання аналогічна процедурі злиття товариств: укладення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua