Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Зміст підготовки

Основний зміст професійної підготовки, що проводиться безпосередньо в правоохоронному органі, виражено у розділах (навчальних дисциплінах) її програми, в числі яких зазвичай бувають:

- соціально-професійна підготовка - формування і розвиток соціально-професійної орієнтованості особистості співробітників: розуміння ними державної політики, що відбуваються в країні, значення зміцнення законності та правопорядку і своєї роботи у вирішенні поставлених перед російським суспільством завдань, виховання гордості за свою професію та відповідальності за виконання свого службового обов'язку, громадянської стійкості;

- правова підготовка - поглиблене вивчення правової бази правової діяльності, діяльності за фахом і посади, їх актуальних аспектів , нових законодавчих актів та наказів по відомству, підвищення рівня правосвідомості, установок на суворе дотримання законності у своїй діяльності, правовий аналіз її порушень у своїй організації та ін;

- морально-психологічна підготовка - вивчення взаємозв'язків моралі і права, моральних і деонтологічних аспектів правоохоронної діяльності з посади і спеціальності, професійної етики; моральний аналіз реальних ситуацій в діяльності свого правоохоронного органу та інших; розгляд моральних аспектів життя свого колективу, поведінки в ньому і ставлення до служби навчаються навчальної групи; обговорення моральних аспектів майбутніх дій; розвиток гуманного мислення і відносин до громадян, морального значення дотримання їх прав, захисту від правової несправедливості; розвиток моральних якостей з використанням спеціальних тренінгів; обговорення поведінки на службі, поза її, в сім'ї, взаємин з представниками засобів масової інформації та громадськістю , питань здорового способу життя;

- спеціальна підготовка - вдосконалення правових знань за своєю спеціальністю, обговорення та відпрацювання прийомів і способів успішного виконання спеціальних дій, вивчення шляхів реалізації новоприйнятих законодавчих і нормативних актів, що стосуються навчаються в групі фахівців; обговорення шляхів використання позитивного досвіду, питань боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень, роботи з різними категоріями громадян при вирішенні спеціальних питань і дотримання при цьому законності.

Керівників навчають способам управління в будь-якій обстановці;

- криміналістична підготовка - передбачає вдосконалення способів розкриття та розслідування злочинів, дій по гарячих слідах, використання криміналістичної техніки; нової криміналістичної техніки , що надходить до правоохоронних органів;

- тактична підготовка - пов'язана з відпрацюванням невідкладних дій органів, спеціальних груп та окремих співробітників при затриманні озброєного злочинця, проведенні спеціальних операцій, боротьби з тероризмом, при надзвичайних ситуаціях, при взаємодії з представниками та силами інших правоохоронних органів та місцевої влади; вдосконаленням навичок роботи з картами, планами, фотографіями місцевості, орієнтування на місцевості;

- технічна підготовка - вивчаються нові технічні засоби, удосконалюються навички роботи на комп'ютері, використання спеціальних засобів, засобів зв'язку, транспортних засобів;

- вогнева підготовка - має завдання відпрацювання та підтримання на високому рівні навичок догляду за зброєю, використання табельної зброї всіма можливими способами (навскидку, по декількох цілях, правої і лівою рукою тощо) і слідування правилам його використання при припиненні протиправних дій; прийняття рішень для забезпечення безпеки та недопущення порушень законності при використанні табельної зброї;

- фізична підготовка - виступає постійним напрямом вдосконалення, важливим способом підтримки натренованості в застосуванні бойових прийомів в ситуаціях силового протиборства, подоланні перешкод, використанні засобів індивідуального бронезахисту при знаходженні в літньої і зимової формі, розвитку фізичної сили, спритності, координації рухів, швидкості реакцій, витривалості, працездатності, боротьбі із зайвою вагою; співробітники навчаються також способам і правилам здорового способу життя;

- медична підготовка - формування та вдосконалення знань, навичок, умінь з надання само-та взаємодопомоги, профілактиці захворювань; для боротьби з шкідливими звичками, дотримання режиму праці і відпочинку , раціонального харчування, особистої гігієни, дій в умовах виникнення епідемій;

- екстремальна підготовка - має завдання найкращим чином підготувати співробітників до впевненим, успішним діям у ситуаціях загроз, ризику, небезпеки, високої відповідальності (див.

детально главу 11);

- професійно-психологічна підготовка - проводиться з метою підготовки співробітників до успішного подолання психологічних труднощів у своїй роботі (див. § 10.7);

- професійно-педагогічна підготовка - спеціальне призначення її - підготовка співробітників до успішного вирішення професійно-педагогічних питань у своїй службовій діяльності (див. § 10.7);

- організаційна підготовка - має завдання організаційного виховання співробітників, привчання їх до суворого і точного дотримання організаційного порядку і дисципліни в роботі (див. § 10.6);

- стройова підготовка - традиційно служить відпрацюванні подтянутости в зовнішньому вигляді, поставі, чіткому виконанню запропонованих статутами рухів, вмінню дотримуватися правил звернень, відповідей, уявлень, передбачених нормативними документами та службовим етикетом;

- підготовка до забезпечення особистої безпеки - одне з нових напрямків, запозичене із зарубіжного досвіду і ставить задачу спеціально навчити співробітників діяти таким чином, щоб не отримати на службі поранення, травми і зберегти своє життя (див. докладніше § 11.7);

- підготовка з цивільної оборони - орієнтована на випадок війни, на збагачення співробітників знаннями про можливі ситуаціях, які можуть виникнути (у тому числі і при використанні зброї масового ураження), формування навичок і вмінь вирішувати покладені на них завдання у військовій обстановці, використання засобів індивідуального захисту, а також засобів і способів ліквідації наслідків нападу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст підготовки "
 1. 1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби
  зміст, підготовку та використання в охороні громадського порядку службових тварин; входити з пропозиціями про виділення стройового підрозділу міліції службових приміщень і належному їх обладнанні, стежити за змістом та експлуатацією приміщень, підтриманням у них чистоти і порядку, а також виконанням підлеглими правил протипожежної безпеки; вживати заходів до попередження
 2. Система основних понять (категорій) педагогіки
  змісту підготовки фахівців, функціональних обов'язків посадових осіб навчального закладу. Взаємозв'язок і взаємозумовленість усіх компонентів процесу забезпечується цільовою установкою роботи викладачів, науково обгрунтованими навчальними планами і програмами, правовими рамками функціонування освітньої установи. Виховання - досі в багатьох педагогічних роботах
 3. Закономірності педагогічного процесу
  зміст підготовки фахівців, враховувати особливості контингенту учнів, їх пізнавальні та емоційно-вольові можливості, забезпечувати відповідність життя та побуту завданням формування особистості; - залежність побудови процесу поставленим цілям і завданням. Облік закономірностей педагогічного процесу передбачає його науково-обгрунтовану технологію, тобто
 4. 10.2. Педагогічні принципи професійної підготовки Особливості принципів професійної підготовки
  змістом, формами, методами, умовами і критеріями ефективності її; - є не тільки навчанням, але і підготовкою, що включає виховання і розвиток учнів. Тому принципи професійної підготовки, базуючись на загальних педагогічних, мають особливості і виступають приватними педагогічним принципами. До того ж це принципи не тільки навчання, вони більш місткі -
 5. Зміст підготовки
  змісту занять з підвищення особистої професійної безпеки
 6. Основні вимоги до змісту підготовки
  підготовки працівників приватних детективних і охоронних служб. Громадянин, який претендує на отримання ліцензії на роботу в якості приватного детектива, повинен мати юридичну освіту або стаж роботи в оперативних і слідчих підрозділах не менше трьох років або пройти спеціальну підготовку для роботи в якості приватного детектива (ст. 6 Закону). Керівник, який очолює приватне детективне
 7. Види і стадії адміністративного права
  зміст цієї діяльності входять також здійснення контролю за правильним виконанням поста-Постановою і дозвіл всіх пов'язаних з ним питань. Припинення ис-нання постанови за встановленими законодавством основани-ям. 2) фактичне виконання Діяльність державних органів з приведення в исполне-ня спрямованих їм постанов має на меті безпосередній-ную
 8. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  змісту і внутрішній порядок роботи центральних установ; 70-ті роки - створення численних тимчасових установ на місцях, як би відділень московських наказів, що призвело до зростання чисельності наказових людей. Приказні були монолітною групою. Якщо думні дяки і частина дяків з наказів зливалися за своїм майново-правового становища з феодальною знаттю, брали участь
 9. 3. ПРО6 помилках, прогалинах й викривлення у висвітленні історії Вітчизняної війни 1812 року
  змісту його політики, що призвела до війни 1812 року, але дозволяє більш об'єктивно оцінити передісторію війни. Несправедливо звинувачення Наполеона в тому, що він мріяв про розчленування Росії, повному її поневоленні і передачі її території Пруссії, Австрії та Варшавського герцогства. Посилювати ці країни Наполеону було ні до чого, а от використовувати сили і засоби Росії, зберігши її в якості
 10. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  зміст внутрішньої політики Росії з початку XIX в. склали два основних прагнення: «це рівняння станів перед законом і введення їх у спільну дружну державну діяльність». Здійснення цих завдань вимагало, до свою чергу, здійснення ряду необхідних для цього заходів: кодифікація та приведення у відповідність до вимог часу законів; підйом рівня освіти російських
 11. 5. Декабристи
  змістом воно було набагато ширше. Тут поєдналися різні погляди, групи з різними ідейними установками та інтересами, по-різному розуміють цілі, завдання руху та шляхи їх досягнення. Права дослідник В. Бокова, коли пише, що «при бажанні - і без найменших натяжок - від декабристів можна провести маршрути куди завгодно: до земського руху 1860-х років, до слов'янофільству, до теорії
 12. 6 . Селянський або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  змістом були соціалістичними. Тим часом, ні за кількістю учасників, ні за розмахом, ні за впливом революційний напрямок не було таким. Мало того, той екстремізм, який призвів до початку збройної боротьби і політичного терору проти уряду і царя, лише обурював основну масу населення і відштовхував від революціонерів найбільш передову і морально чисту частину суспільства.
 13. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  змісту і варіантів протиборства. Враховується й те, що число людей, які заздалегідь знають, що їм потрібно у революції, відносно невелике. Що ж приводить в рух суспільство в цілому? Гостра незадоволеність своїм становищем, обстановка очікування змін, обстановка надій та ілюзій про можливість швидких, ефективних зрушень на краще. Від того, як і по яких шляхах підуть пошуки
 14. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Вмістом громадянської війни? Мабуть, немає. Якби так було, то як змогли б більшовики і підтримують їх робочі перемогти, б'ючись не тільки проти інтервентів і білогвардійців, а й значної частини трудового населення країни? Наведена вище версія про антікрестьянской політиці більшовиків - як головної причини громадянської війни - не відповідає і на таке питання, чому військові справи білих
 15. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  змістом цього процесу. Свою увагу вони почали концентрувати навколо проблеми першочергового форсованого розвитку важкої промисловості. Поступово ця тема стала в літературі єдиною, процес індустріалізації в її первісному, ленінському розумінні став істотно збіднюватися. Таке уявлення стало хрестоматійним, увійшло в підручники та посібники. Ця теза фактично
 16. Драма «розселянення»
  змісту селянства, відділення його від засобів виробництва, в першу чергу від землі, перетворенню в найманого працівника, прикріпленого до колгоспу поденника. Промова Сталіна на конференції аграрників-марксистів 27 грудня 1929р., В якій він проголосив гасло - «ліквідація куркульства як класу на базі суцільної колективізації», відкрила перший етап створення жорстко централізованої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua