Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Дозрівання нервової системи і мозку.

У період дитинства відбувається інтенсивне дозрівання організму дитини, зокрема дозрівання її нервової системи і мозку. Протягом перших семи років життя маса мозку зростає приблизно в 3,5 рази, змінюється його будова, удосконалюються функції. Дозрівання мозку дуже важливо для психічного розвитку: завдяки йому збільшуються можливості засвоєння різних дій, підвищується працездатність дитини, створюються умови, що дозволяють здійснювати все більш систематичне і цілеспрямоване навчання і виховання.

Хід дозрівання залежить від того, чи отримує дитина достатню кількість зовнішніх вражень, чи створюють дорослі умови виховання, необхідні для активної роботи мозку. Наукою доведено, що ті ділянки мозку, що не вправляються, перестають нормально дозрівати і можуть навіть атрофуватися (втратити здатність до функціонування). Це особливо яскраво проявляється на ранніх стадіях розвитку.

Дозріваючий організм являє собою найбільш благодатний грунт для виховання. Відомо, яке враження справляють на нас події, що відбуваються в дитинстві, який вплив вони часом чинять на все подальше життя. Навчання, про

86

водимо в дитинстві, має більше значення для розвитку психічних якостей, ніж навчання дорослого.

Природні передумови - будова організму, його функції, його дозрівання - основа для психічного розвитку; без цих передумов розвиток відбуватися не може, але генотип не визначає повністю того, які саме психічні якості з'являються у людини. Розвиток залежить від генотипу, умов життя і виховання, а також від внутрішньої позиції самої людини.

Громадський досвід - джерело психічного розвитку, з нього дитина через посередника (дорослого) отримує матеріал для формування психічних якостей і властивостей особистості. Доросла людина сам використовує суспільний досвід з метою самовдосконалення.

Вік (біологічна і соціальна). Вікові етапи психічного розвитку не тотожні біологічному розвитку. Вони мають історичне походження. Звичайно, дитинство, що розуміється в сенсі фізичного розвитку людини, часу, необхідного для його зростання, являє собою природне, природне явище. Але тривалість періоду дитинства, коли дитина не бере участі в суспільній праці, а тільки готується до такої участі, і форми, які приймає ця підготовка, залежать від суспільно-історичних умов.

Дані про те, як проходить дитинство у народів, що стоять на різних щаблях суспільного розвитку, показують, що, чим нижче ця ступінь, тим раніше включається підростаючий людина в дорослі види праці. В умовах примітивної культури діти буквально з моменту, коли починають ходити, трудяться разом з дорослими.

Дитинство в тому вигляді, як ми його знаємо, з'явилося тільки тоді, коли праця дорослих став недоступний для дитини, почав вимагати великої попередньої підготовки. Воно й було виділено людством як період підготовки до життя, до дорослої діяльності, протягом якого дитина повинна придбати необхідні знання, вміння, психічні якості і властивості особистості. І кожен віковий етап покликаний зіграти в цій підготовці свою особливу роль.

Роль школи полягає в тому, щоб дати дитині знання та вміння, необхідні для різних видів конкретної людської діяльності (роботи на різних ділянках суспільного виробництва, науки, культури), і розвинути відповідні психічні якості. Значення періоду від народження до вступу до школи полягає в підготовці більш загальних, вихідних людських знань і умінь, психічних якостей і властивостей особистості, які потрібні кожній людині для життя в суспільстві. До них відносяться оволодіння промовою, вживання предметів ужитку, розвиток орієнтування в просторі та часі, розвиток людських форм сприйняття, мислення, уяви і т.д., фор

87

мирование основ взаємовідносин з іншими людьми, початкове прилучення до творів літератури і мистецтва.

Відповідно з цими завданнями, з одного боку, і можливостями кожної вікової групи - з іншого, суспільство відводить дітям певне місце серед людей, виробляє систему вимог до них, коло їх прав і обов'язків. Природно, що в міру зростання можливостей дітей ці права і обов'язки стають більш серйозними, зокрема підвищуються відводяться дитині ступінь самостійності і ступінь відповідальності за свої вчинки.

Дорослі організовують життя дітей, будують виховання відповідно з тим місцем, яке відведено дитині суспільством. Суспільство визначає уявлення дорослих про те, що можна вимагати й очікувати від дитини на кожному віковому етапі.

Ставлення дитини до навколишнього світу, коло його обов'язків та інтересів, в свою чергу, залежать від займаного їм місця серед інших людей, системи вимог, очікувань і впливів з боку дорослих. Якщо для немовляти характерна потреба в постійному емоційному спілкуванні з дорослим, то це означає, що все життя малюка цілком визначається дорослим, причому визначається не яким-небудь непрямим, а самим прямим і безпосереднім шляхом: у цьому випадку здійснюється майже безперервний фізичний контакт, коли дорослий сповиває дитину, годує його, дає йому іграшку, підтримує при перших спробах ходити і т. п.

Виникаючі в ранньому дитинстві потреба у співпраці з дорослим, інтерес до найближчого предметного оточення пов'язані з тим, що, враховуючи зростаючі можливості дитини, дорослі змінюють характер спілкування з ним, переходять до спілкування з приводу тих чи інших предметів і дій.

Від дитини починають вимагати відомої самостійності в обслуговуванні себе, що неможливо без засвоєння способів вживання предметів.

Виниклі потреби долучитися до дій і взаєминам дорослих людей, вихід інтересів за межі безпосереднього оточення і разом з тим їх спрямованість на сам процес діяльності (а не на її результат) - все це відрізняє дошкільника і знаходить вираз в сюжетно-рольовій грі. Дані риси відображають подвійність місця, займаного дітьми дошкільного віку серед інших людей. З одного боку, від дитини починають очікувати розуміння людських вчинків, розрізнення добра і зла, свідомого виконання правил поведінки. З іншого боку, всі життєві потреби дитини задовольняються дорослими, серйозних обов'язків дитина не несе, до результатів його дій дорослі не пред'являють скільки-небудь значних вимог.

88

Вступ до школи - переломний момент у житті дитини. Змінюється сфера докладання психічної активності - гру змінює вчення. З першого дня в школі до учня висувають нові вимоги, відповідні навчальної діяльності. Згідно з цими вимогами вчорашній дошкільник повинен бути організованим, процвітаючим в засвоєнні знань; він повинен освоїти права та обов'язки, відповідні новим положенням у суспільстві.

Відмітна особливість положення школяра полягає в тому, що його навчання є обов'язковою, суспільно значимою діяльністю. За неї учень повинен нести відповідальність перед вчителем, сім'єю, самим собою. Життя учня підпорядкована системі однакових для всіх школярів правил. Основним правилом стає придбання знань, які він повинен засвоїти про запас, для майбутнього.

Сучасні умови життя (в обстановці соціально-економічної кризи) створили нові проблеми: 1) економічні, які на рівні школярів виступають як проблеми «Діти і гроші», 2) світоглядні - вибір позиції по відношенню до релігії; на рівні дитячого і підліткового віку це проблема «Діти і релігія»; 3) моральні - нестабільність правових і моральних критеріїв, які на рівні підліткового та юнацького віку виступають як проблем «Діти і СНІД», «Рання вагітність» і т . д.

Соціальні умови визначають також і ціннісні орієнтації, рід занять і емоційне самопочуття дорослих.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дозрівання нервової системи і мозку. "
 1. Особливості розвитку органів почуттів. Значення вправи органів.
  Дозрівання нервової системи дитини і в першу чергу його головного мозку. Вага мозку новонародженого становить '/ 4 ваги мозку дорослої людини. Кількість нервових клітин в ньому таке ж, як у дорослого, але ці клітини недостатньо розвинені. Проте вже в період новонароджене ™ (і навіть у дітей, що народилися недоношеними) виявляється цілком можливим утворення умовних рефлексів. Цей факт
 2. I. Нервова система
  нервового розвитку. § 3. Якщо серед Молюсків сидячі Асцидії володіють тільки одним нервовим вузлом з його волокнами, то діяльні Головоногие володіють набагато великими масами нервової тканини. Серед суглобистими гусениця має невелику нервову систему, а метелик порівняно велику. Найзначніші приклади ми знайдемо у Хребетних, у яких середнє відношення мозку до тіла приблизно
 3. 13.2. Природні передумови здібностей
  нервової системи, що є індивідуально-природної передумовою процесу формування та розвитку здібностей. Природні передумови здібностей включають в себе цілий спектр особливостей, серед яких підвищена чутливість аналізаторів до зовнішніх подразників. А. Г. Ковальов вважає, що задатки - це первинна природна особливість організму, яка проявляється відразу, як тільки
 4. Принцип найменшої взаємодії
  нервовій системі) буде найменшою. Або, іншими словами, система доцільно працює в деякій зовнішньому середовищі, якщо вона прагне мінімізувати взаємодію з середовищем [32,
 5. IX. Докази, отримані з випадків ненормальних змін
  нервову слабкість. Дратівливість людей, які страждають хронічними нервовими хворобами, вказує на відносну бездіяльність вищих почувань. Бо сплетення цих почувань, будучи широко поширеними, заплутаними й освіченими з менш прохідних каналів, слабшають першими, коли нервова система буває не зовсім наповнена. § 263. Подальше підтвердження нашої гіпотези ми
 6. II. Координація даних і індукцій
  нервової системи ми, незважаючи на неможливість прямого доказу, прийшли до того висновку, що нервові будови, які з'єднують і комбінують те, що з об'єктивної сторони є нервові зміни, також з'єднують і комбінують те, що з суб'єктивної сторони є стани свідомості. § 475в. У «наведення Психології» ми бачили, що субстанція Духа в її кінцевої природі незбагненна, що
 7. ГЛАВА 4. ВІДЧУТТЯ
  нервової системи на подразник при перетворенні його енергії в енергію нервових процесів і має рефлекторний характер. ? Відчуття - це відображення мозком окремих властивостей предметів або явищ, що діють на органи чуття. Воно є не тільки результат появи якої-небудь властивості предмета, але ще й процес такого. Відчуття неможливо, якщо відсутня відповідна реакція на
 8. § 2. Фізіологічні основи емоцій
  нервової системи. І. П. Павлов зазначав, що емоції пов'язані з діяльністю підкіркових утворень. Емоції як генетично обумовлена неспецифічна поведінкова програма визначаються комплексом нервових структур, що входять в так звану лімбічну систему мозку. У цю систему входять найбільш древні частини середнього, проміжного і переднього мозку. 1 Див: Павлов І. П. Полі.
 9. Використання експертами неточних формулювань
  нервової системи з психофізичним інфантилізмом. Ступінь наявних порушень психіки така, що під час правопорушення він не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. Потребує активного спостереженні у психіатра ». У цьому висновку можна відзначити такі помилки: у висновку відсутня біологічний критерій вікової
 10. III. Відправлення нервової системи
  нервова система може одночасно виконувати і ту функцію, завдяки якій руху звільняються, і ту функцію, завдяки якій ці рухи координуються. Ми повинні витлумачити її пасивне відправлення як воспрінімателя подразнень, що призводять її е рух; її активне відправлення - і як визволителя руху, і як розподільника і роздавач звільненого руху. § 18.
 11. IV. Істотні умови нервової діяльності
  нервового речовини є одне з істотних усшшіі ннрннпі доііольносгі. Повинна існувати не проста безперервність незруйнованими дотику, але непрериьность молекулярного зчепленні. § 26. Сила зовнішнього тиску повинна бути обмежена відомими межами. Лігатура (перев'язка), накладена навколо нерва, перешкоджає обуренню, яке з'явилося на одному з його кінців, призвести
© 2014-2021  ibib.ltd.ua