Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяДитячий аутизм → 
« Попередня Наступна »
Мамайчук І. І.. Допомога психолога дітям з аутизмом. - СПб.: Речь. - 288 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Список літератури

1. Башина В. М. Аутизм вдетстве. М.: Медицина, 1999. 236с.
2. Башина В. М. Клініка ранньої дитячої шизофренії: (Клініко-катамнестическое дослід.): Авто-реф. лисиць ... д-ра мед. наук. М., 1977.41 с.
3. Башина В. М. Про синдром раннього дитячого аутизму Каннера / / Журнал невропатології і психіатрії. 1974. Вип. 10: 1538-42.
4. Башина В. М. Ранній дитячий аутизм / / http :/ / autist . narod . ru / bashina . htm .
5. Башина В. М. Рання дитяча шизофренія: Статика і динаміка. М.: Медицина, 1980. 248 с.
6. Башина В. М. Рання дитяча шизофренія (статика і динаміка) / / http :/ / psychiatry . ru / library / lib .
7. Башина В. М., Козлова І. А., Ястребов В. С, Сімашкова Н. В. та ін Організація спеціалізованої помоши при ранньому дитячому аутизмі: (Методичні рекомендації). М., 1989.
8. Башина В. М., Пивоварова Г. Н. Синдром аутизму у дітей / / Журнал невропатології і психіатрі-. рії, 1970. Т. 10. Вип. 6. С. 941-943.
9. Беттел'хейм Б. Порожня фортеця: Дитячий аутизм і народження Я / Пер. з англ. М.: Академічний Проект: Традиція, 2004. 783 с.
10. Блейер Е. Аутистическое мислення. Одеса: Пол! Граф, 1927. 81 с.
11. Бобкова К. А. До питання про інтелектуальні розладах при шизофренії в пубертатному віці / / Питання психоневрології дітей і підлітків. Т. 3. Л., 1936. С. 63-87.
12. Хвиля аутизму. Vesti . ru . 27.12.2002 / / http :/ / psychology . net . ru / news / content / 1041017419. Html .
13. Вроно М. Ш., Башина В. М. Синдром Каннера і дитяча шизофренія / / Журнал невропатології і психіатрії. 1975. Т. 75. Вип. 9. С. 1379.
14. Виготський Л. С. До проблеми психології шизофренії / / Радянська невропатологія, психіатрія і психогігієна. 1932. Т. 1. Вип. 8. С. 352-364.
15. Виготський Л. С. Мислення і мова. М.; Л.: Соцекгіз, 1934. 323 с.
16. Гіляровський В. А. Профілактика нервових і психічних хвороб дитячого віку / / Гіляровський В. А. Профілактика нервових і психічних захворювань. М., 1928.197 с.
17. Гуревич М. О. Психопатологія дитячого віку. М.: Держ. мед. вид., школа ФЗУ ім. Арт. Халатова, 1932.229 с.
18. Гуревич М. О. Психопатологія дитячого віку. М.: Госиздат, 1932.231 с.
19. Іванов Є. С. Дитячий аутизм: Діагностика та корекція: Учеб. посібник / Є. С. Іванов, Л. Н. Де-мьянчук, Р. В. Дем'янчук; МУСіРім. Р. Валленберга, Ін-тспеі. педагогіки та психології. СПб.: Дидактика Плюс, 2004.
20. Іванов?. С. Спірні питання діагностики раннього дитячого аутизму / / Дитячий аутизм: Хрестоматія. СПб.: МУСіР ім. Р. Валленберга, 1997.
21. Каган В.?. Аутизм у дітей. Л.: Медицина, 1981.208 с.
22. Карвасарского І. Б. Осторонь: З досвіду роботи з аутичними дітьми. М.: Теревинф, 2003.70 с.
23. Ковальов В. В. Смуток і діагностика психічних захворювань у дітей і підлітків. М.: Медицина, 1985. С. 153-238.
24. Лебединська К. С. Клініко-психологічний підхід до проблеми раннього дитячого аутизму в СРСР. М., 1979.
25. Лебединська К. С, Микільська О. С. Діагностика раннього дитячого аутизму. М.: Просвещение, 1991.
26. Лебединський В. В. Порушення психічного розвитку у дітей. М, 1985.
27. Лебединський В. В., Микільська О. С, Баенская Е. Р., Ліблінг М. М. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція. М., 1990.
28. Ломов Б. Ф. Методологічні та теоретичні проблеми психології. М.: Наука, 1984. 445 с.
29. Мамайчук І. І. Психологічна допомога дітям з проблемами в розвитку. СПб.: Мова, 2001.218 с.
30. Міжнародна класифікація хвороб (МКБ-10): Класифікація психічних і поведінкових розладів. СПб.: АДИС, 1994. 300 с.
31. Мнухін С. С, Ісаєв Д. Н. / / Актуальні питання клінічної психопатології і лікування психічних захворювань / За ред. С. С. Мнухіна.Л., 1969. С. 122-131.
32. Мнухін С. С, ЗеленецкаяА. Е., Ісаєв Д. Н. Осінлроме «раннього дитячого аутизму», або синдромі Каннера у дітей / / Журнал невропатології і психіатрії. 1967. № 10. С. 1501-1506.
33. Меш Е., Вольф Д. Дитяча патопсихологія: Порушення психіки дитини / Пер. 3-е міжнар. вид. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК; К.: Олма-Прес | 2003. 511с.
34. Нікольська О. С, Баенская Е. Р., Ліблінг М. М. Дитина з аутизмом: Шляхи допомоги. М.: Теревинф, 1997.342 с.
35. Нікольська О. С, Баенская Е. Р., Ліблінг М. М. Діти і підлітки з аутизмом: Психологічний супровід. М.: Теревинф, 2005. 224 с.
36. Озерецкий Н. І. Психопатологія дитячого віку. Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ня, 1938. 328 с.
37. Осипов В. П. Курс загального вчення про душевні хвороби. Берлін: Госиздат, 1923. 738 с.
38. Осипова Е. А. До питання про звуження групи конституціональних психопатій / / Зап. дитячої психіатрії. М., 1940.
39. Печникова Л. С. Особливості материнського ставлення до дітей з раннім дитячим аутизмом: Ав-тореф. лисиць ... канд. психол. наук. М., 1997.
40. Попов Ю. В., Вид В. Д. Сучасна клінічна психіатрія. М.: Експертне бюро, 1997. 496 с.
41. Психотерапія дітей та підлітків / За ред. X. Ремшмидт. М.: Світ, 2000. 656 с.
42. Ранній дитячий аутизм / Под ред. Т. А. Власової, В. В. Лебединського, К. С. Лебединської (ротапринт). М., 1981.112 с.
43. Симеон Т. П. Невропатії, психопатії, реактивні стани дитячого віку. М.; Л., Держ. крейда. изл-во, 1929. 256 с.
44. Соловйова 3. А. До питання про негативну фазі розвитку в пубертатному віці / / Зап. психоневрології дітей і підлітків. Л., 1936. Т. 3. С. 43-60.
45. Сухарева Г. Е. Шизоїдні психопатії у дитячому віці / / Зап. педології та дитячої психоневрології. М., 1925. Вип. 2. С. 157-187.
46. ШіпіцинаЛ. М. Дитячий церебральний параліч: Хрестоматія: Учеб. посібник для студентів вищ. і середовищ, лід., психол. і мед. навч. закладів / Л. М. Шіпіцин, І. І. Мамайчук; Ін-т спец. педагогіки і психології МУСіР ім. Р. Валленберга. М.: Дидактика Плюс: Ін-т загальгуманітарних дослід., 2003. 519 с.
47. Anthony E. An experimental approach to the psychopathology of childhood autism. Brit. J. Med. Psycho)., 1958. Vbl. 31. P. 211.
48. Asperger H. Die «Autistischen Psychopaten» im Kindesalter / / Arch. Psychiat. Nervenkr. 1944. Vol. 117. S. 76-136.
49. Baron-Cohen S., Leslie A. M., Frith U. Does the autistic child have a «theory of mind»? / / Cognition. 198S. Vol. 21. N1. P. 37-46.
50. Campbell M., Schay J. Pervasive Developmental Disorders / / Kaplan H. I., Sadock B. J. (Eds.) Comprehensive Textbook of Psychiatry. 6th ed. Baltimore: Williams and Willcins, 1995. P. 2277-93.
51. Despert L. Reflections on early infantile autism. J. Autism. A Child Schisoph., 1971, \ bl. 4. P. 363.
52. Frith? /. Cognitive development and cognitive deficit / / The psychologist. 1992.N5.P. 13-19.
53. Gillberg C. Autism and autistic-like conditions / / Aicardi J. Diseases of the Nervous System in Childhood. London: Mac Keith Press; 1992. P. 1295-1320.
54. Gillberg СAutism: neurobiological correlates / / Current Opinion in Psychiatry. 1989; 2:93-97.
55. Gillberg C, Coleman M. The Biology of the Autistic Syndromes / / Clinics in Developmental Medicine. Mac Keith Press, 1992. N 126. P. 317.
56. Haznedar M., Buchsbaum M. S., Wei T.-C. etal. Am J. Psychiatry. 2000; 157 (12): 1994-2001.
57. Hobson R. P. Beyond the cognition: the theory of autism / / Autism: nature, diagnosis and treatment. N. Y: Guildford press, 1989.
58. Hobson R. P. The autistic child's appraisal of expression of emotion / / J. of child psychology and psychiatry. 1986. Vol. 27. P. 321-342.
59. KannerL. Autistic disturbances of affective contact / / Nervous Child. 1943. Vol. 2. P. 217.
60. Krevelen van Am. D. On the relationship between Early Infentile autism and autistic Psychopathy / / Acta Paedopsychiatrica. 1963. \ Fel. 30. N 9-10. P. 303-323.
61. Lutz I. Toward better understanding of infantile autism as a disturbance of Ego activity and Ego imprint / / Int. J. Ment. Health. 1974. Vol. 3. N 1. P. 74.
62. MahlerM. S. Symbiose und Individuation. Stuttgart: Klett, 1972.
63. Mahler M., Purer M., Settlage C. Sever Emotional Disturbances in Childhood: Psychosis The Syndrome of Infantile Autism (Kanner) / / American Handbook of Psychiatry. N.Y., 1959. Vol. 1. P. 824-830.
64. MeltyffA. N., Gopnik A. The role of imitation in understanding persons and developing a theory of mind / / Understanding other minds: perspectives from autism. Oxford, 1993.
65. Nissen G. Early infantile autism / / Arch. Psychiat. Nervecr., 1963. \ Fol. 204, N 6. P. 531.
66. Rimland B. infantile autism. New York: Appleton Center-Crafts. 1964.
67. Rutter M. Child schizophrenia reconsidered / / J. Autism. Child Schizophrenia. 1972. Vol. 4. P. 315.
68. Rutter M., Maughan В., Martimore P., Outston J. Fifteen Thousand Hours: Secondary Schools and Their Effects on Children. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press, 1979.
69. Smalley S. L. Autism and genetic. Autismus bei Kindern. Berlin; Hamburg, 1988.
70. Weber D. Autistische syndrom / / Psychiatrie der Gegenwart. Berlin: Springer, 1988. Vol. 7. S. 57-87.
71. WingL. Early childhood autism. Oxford, 1976.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Список літератури "
 1. Список використаної літератури
  літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 2. Список рекомендованої літератури
  Гетманова А.Д. Підручник з логіки. - М.: Черо, 2000 - 304 с. Іванов Є.О. Логіка. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 309 с. Івлєв Ю.В. Логіка для юристів. - М.: Справа, 2000. - 264 с. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. Підручник для юридичних вузів. М, 1998. Кузьмін А.В., Очиров Д.-Д.Е. Логіка. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 1999. - 72 с. Никифоров А.Л. Загальнодоступна і захоплююча книга про логіку. М,
 3. Документація.
  Список і переконайтеся в потенційній придатності кожного з кандидатів, співбесіду дозволить Вам поповнити вже наявну інформацію і з'ясувати інші факти, які можуть мати відношення до кандидатів. Контрольний список, використовуваний Вами та іншими опитуваних, повинен відображати «мінімальні» і «ідеальні» вимоги до кандидата на посаду. Підготовлені питання повинні підтверджувати те, що Ви
 4. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  літератури 7. Буддизм: Словник. М., 1992. 8. Індуїзм, джайнізм, сикхізм: Словник. М., 1996. 9. Іслам: Енциклопедичний словник. М., 1991. 10. Католицизм: Словник. М., 1991. 11. Класики світового релігієзнавства. М., 1996. 12. Кон-Шербок Д., Кон-Шербок А. Іудаїзм і християнство: Словник. М., 1995. 13. Містика, релігія, наука. М., 1998. 14. Містики XX століття: Енциклопедія. М., 1996.
 6. Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого). , 1994
  список якої приведений в кінці
 7. Список літератури
  Алексєєв С.С, Держава і право, М. 1996. Венегеров А. Б. Теорія держави і права. Ч. 1. - М., 1995. Каутський К. Матеріалістичне розуміння історії. Т. 2: Держава і розвиток суспільства. М.; Л., 1968. Корельський В. М., Перевалов В. Д. Теорія держави і права. - М., 1997. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права - М., 1998. Лазарєв В. В. Загальна теорія держави і права. - М.,
 8. Введення
  список творів для самостійного читання, бібліографічний список). Виклад матеріалу, як і в першій частині навчального посібника, розроблено на основі сучасних досліджень історії світової літератури. Теорія художнього образу і цілісність аналізу передує історико-літературний розділ, щоб акцентувати увагу студентів на умовній формі мистецтва, специфіці
 9. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 10. Квиток № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
    список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 11. Введення в історію Росії XIX століття
    список довідкової літератури, що допомагає в пошуку самих різних подробиць історії Російської
 12. Зміст
    літератури 91
 13. Список скорочень
    Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ - Незалежна газета УЕБ - Успіхи експериментальної
 14. Контрольні питання
    літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 27. Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 20. Розділ IV. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів: У J т. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 1. Глава XIV. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua