Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

С. С. Мнухін Про вродженої алексии і аграфії

В результаті клінічних спостережень і експериментально -психологічних досліджень більшість займалися цим питанням авторів доходять висновку, що вроджена алексия і аграфия є ізольованим дефектом у інтелектуально повноцінних дітей (Варбург, Іллінг, Платі, Петцль, Майер та ін.), уподібнюється деякими дальтонізму.

Були спроби з боку деяких англійських авторів розглядати цю форму як часткове прояв розумової відсталості (Вольф, Енглер).

Безсумнівно, що порушення цього типу зустрічаються при різних ступенях відсталості навіть помітно частіше, ніж у нормальних дітей, але численними спостереженнями точно встановлено наявність цих порушень, часто у формі дуже грубої, і у інтелектуально повноцінних і навіть сверходаренних дітей.

Треба сказати, що на підставі вивчення наших випадків і спостережень інших авторів, нам здається можливим встановити поряд з розладами читання і письма ряд інших порушень.

Всі наші діти не могли перерахувати місяці, дні і тижні і алфавіт по порядку, хоча ці елементи вони знали і в безладному вигляді відтворювали.

Безсумнівно, що в результаті тривалого вправи вони здатні опанувати цими елементами, так само як безсумнівним є той факт, що в результаті тривалого вправи вони здатні в кінцевому рахунку навчитися читати і писати. Однак той факт, що наші діти з дуже великими труднощами і повільно опановують знанням і вмінням перерахувати ці елементи по порядку, заслуговує на увагу, вказуючи на утруднення й уповільнення у них процесів «рядообразованія» і рядоговорение.

Далі наші діти при пропозиції їм для повторення рядів з 5 цифр або слів відтворювали ці останні повністю, але завжди не в тому порядку, в якому їм це було запропоновано. Помилки у них при цьому бували зазвичай при багаторазовому повторенні ними цих рядів і навіть у випадках неодноразового повторення, заучування цих рядів ними самими.

Цим дітям було запропоновано штрихувати палички ритмом III - IIII-IIII-II до насичення (за методом Карстен з лабораторії Курта Левіна). Дуже показовим виявився той факт, що двоє з них не змогли автоматизувати цей ритм і змушені були весь час дивитися на першу сходинку, яка була заштрихована правильно, інакше вони здійснювали грубі помилки в ритмі.

Заучування віршів виявилося для наших дітей набагато більш важким процесом, ніж для контрольних. Короткі чотиривірші довелося зачитувати їм 2-3 і більшу кількість разів; в той час як нормальні діти могли ці чотиривірші відтворювати через кілька днів, все Алексік вже наступного дня безпомилково передати їх не могли. Відтворення ж розповіді, на який вимагав точної передачі по порядку прочитаного ним, вони виробляли не гірше відповідних їм нормальних дітей.

Всі ці факти підтверджують висловлене нами вище положення про сповільненості і утрудненості процесу «рядообразованія і рядоговорение» у Алексік. Відмінним від процесів «ря-домовленостями» за своєю психологічної сутності феноменом є здатність передачі місяців, днів тижня і т. п. в зворотному порядку.

Ми дозволимо собі навести ще деякі спостереження над нашими дітьми, частково в літературі вже відомі.

1. Наші діти, як правило, нездатні були порахувати кількість букв в слові.

Правильно твердження Майера про те, що сосчітиваніе кількості складів у слові їм вдається легше.

2. Всі вони нездатні складати слова з даних ним в безладному вигляді букв, необхідних для складання цього слова.

3. При пропуску в слові однієї букви (наприклад, «п-ро») або при перестановці в ньому однієї букви (наприклад, «Цалпа») прочитування слова, навіть дуже знайомого і короткого, стає для них завданням важкою і нерозв'язною.

4. У міру поліпшення процесу читання і письма ... зазначалося полегшення і у вирішенні цих завдань.

Наводячи всі ці факти і, зокрема, спостереження про порушення і утрудненості в цих випадках процесів «рядоговорение», нам здається можливим встановлення того положення, що при вродженій алексии і аграфії, що вважалася суто ізольованим дефектом, при ретельному дослідженні виявляється ряд інших порушень; ці додаткові порушення, не будучи при алексии і аграфії явищем випадковим, виникають, мабуть, на загальній з розладами читання і письма психопатологічної основі.

Які ж суть і психопатологічні механізми цього дефекту?

Ми приходимо до висновку, що при вродженій алексии і аграфії йдеться про порушення цілої системи функцій структуроутворення; складнішими проявами цього порушення є розлади читання і письма, більш елементарними - розлади «рядоговорение».

Безсумнівно, що комбінація цих розладів у наших і їм подібних дітей не випадкова. Ми вже зазначали вище на ймовірність того, що обидва ці розлади виникають на якоїсь загальної їм обом психопатологічної та анатомо-фізіологічної основі. Розглядати ж якесь одне з цих порушень як причину іншого нам не представляється поки можливим.

Переважна більшість описаних в літературі випадків складають хлопчики з різними ступенями та формами спадкової обтяженості: алкогольної, психопатичної, епілептичної та ін Епілептична обтяженість і головним чином важкі пологи, родові травми розглядаються багатьма авторами як етіологічний момент цього дефекту. Описано численні сімейні випадки цього порушення (Гіншельвуд, Варбург, Біхман та ін.)

Даних патологоанатомічних розтинів цих випадків поки немає; але на підставі частого сімейного прояви, поступового вирівнювання цього дефекту під впливом.

Радянська невропатологія, психіатрія і психогігієна. М., 1934.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " С. С. Мнухін Про вродженої алексии і аграфії "
 1. Теми рефератів 1.
  Проблема людини в російської філософії 2. Російська ідея B.C. Соловйова 3. Російська ідея Н.А. Бердяєва 4. Проблема гармонії "людина-природа" в російській космизме (Н.Ф. Федоров, К.Е. Ціолковський, В.І. Вернадський, А.Л. Чижевський) 5. Доля Росії 6. Специфіка російської філософії в період еміграції 7. Вплив православ'я на російську філософію 8. Схід у євразійської думки 9. Російська
 2. Олексій Федорович Лосєв (1893-1988)
  Олексій Федорович Лосєв
 3. Література для самостійної роботи
  Абрамович Г.В. Князі Шуйские і Російський трон. Л., 1991. 189 с. Андрєєв І. Нетіхій Тишайший / / Батьківщина. 1998. № 9. С. 39 - 44. (Олексій Михайлович Романов). Андрєєв І.Л. Дворянство і служба в ХYII столітті / / Вітчизняна історія. 1998. № 2. С. 163 - 175. Богданов А.П. Федір Олексійович / / Питання історії. 1994. № 7. С. 59 - 78. Борисов Н.С. Іван III. - М.: Молода гвардія, 2000. 643 с. (Життя
 4. 3. Соціальні властивості особистості
  На відміну від вроджених, генетичних властивостей, соціальні властивості купуються людиною тільки прижиттєво, в ході 39
 5. Відомості про авторів
  Аврус Анатолій Ілліч - доктор історичних наук, професор кафедри вітчизняної історії в новітній час історичного факультету СГУ Беспалов Сергій Валерійович - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ИНИОН РАН Варфоломєєв Юрій Володимирович - кандидат історичних наук, асистент кафедри історії Росії історичного факультету СГУ Вовина-Лебедєва Варвара
 6. перекладачі
  викидними, Наталія Г. Фреге, МЕТАФІЗИКА, теорії пізнання, ІНТЕРАКЦІЯ, ЦІННІСТЬ, екзистенційно ФІЛОСОФІЯ Голобородько, Денис ПРАВОВИЙ ПОЗИТИВІЗМ, КОМУНІКАЦІЯ Жаворонков, Олексій ТЕОРІЯ ДІЇ, філософської антропології, НЕОАРІСТОТЕЛІЗМ, АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ, Р. Нозік, ФІЛОСОФІЯ буденної мови, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА і ДЕРЖАВИ, семіотики, СЕМАНТИКА, ФІЛОСОФІЯ МОВИ Іваненко, Олександр С.Е.
 7. § 7. Як рух впливає на якість пізнання?
  вродженими, зміні не схильні. По суті, сукупність інстинктивно пережитих функцій задоволення і страждання і визначає природу конкретної людини, яка глибоко індивідуальна. Бо в більшості своїй люди переживають ці почуття таки від різних речей. Одні отримують задоволення від порочних речей, інші - від доброчесних. Можна змусити людини не віддаватися пороків, але
 8. Список літератури
  1. Башина В. М. Аутизм вдетстве. М.: Медицина, 1999. 236с. 2. Башина В. М. Клініка ранньої дитячої шизофренії: (Клініко-катамнестическое дослід.): Авто-реф. лисиць ... д-ра мед. наук. М., 1977.41 с. 3. Башина В. М. Про синдром раннього дитячого аутизму Каннера / / Журнал невропатології і психіатрії. 1974. Вип. 10: 1538-42. 4. Башина В. М. Ранній дитячий аутизм / / http://autist.narod.ru/bashina.htm.
 9. Література:
  Бадак А. Н., Войнич І. Є., Волчек Н. М. Історія середніх віків: Європа. - Мінськ, 2000. Бєляєв І. Д. Історія російського законодавства. Серія «Світ культури, історії та філософії». - СПб.: Изд-во «Лань », 1999. Вернадський Г. В. Історія Росії: Київська Русь. - Тверь, - М.: ЛЕАН; АГРАФ, 2000. Володимирський - Буданов М. Ф. Огляд історії російського права. - Ростов-на-Дону:« Фенікс » , 1995. Горський А.А. Русь
 10. ПРИРОДА І ІСТОРІЯ
  вродженими. Такими почуттями у індивіда є любов до себе, боязнь болю, страх смерті, бажання благополуччя. Але якщо, в чому не можна сумніватися, людина соціальний за своєю природою або принаймні створений, щоб стати таким, він може ним бути тільки за рахунок інших вроджених почуттів, властивих йому; фізичні потреби, поза всяким сумнівом, розділяють людей, замість того щоб їх зближувати.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua