Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Структура політичної системи суспільства

У науковій літературі елементи політичної системи поділяються на такі групи:

а) власне-політичні: держава, політичні партії, окремі громадські організації.

Характерною ознакою цих організацій є їх прямий зв'язок з політикою, їх активний вплив на політику. Безпосередньою метою їх створення та функціонування виступає політична мета. Вона полягає у формуванні та здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики на різних етапах розвитку суспільства; в політичному та ідеологічному впливі (вихованні) на різні шари і класи, що існують у суспільстві; в проведенні політичних інтересів панівних кіл і почасти всього суспільства в життя.

Б) невласне-політичні об'єднання - це такі організації, які виникають і розвиваються не в силу безпосередньо політичних, а в силу економічних та інших причин. Це - профспілкові, кооперативні та інші організації. Прямий метою їх створення та функціонування, на відміну від власне-політичних об'єднань, ніколи не виступає політична мета. Свою діяльність дані інститути здійснюють не в політичній, а у виробничій, соціально-побутової, культурній та інших сферах життя. Вони не ставлять перед собою безпосередніх завдань активного впливу в політичних цілях на державну владу. Політична діяльність цих організацій не складає основу їх функціонування. Вона не має для них вирішального значення.

В) організації, що мають незначний політичний аспект.

Вони виникають і функціонують на основі особистих схильностей та інтересів того чи іншого шару людей до заняття певною діяльністю. До їх числа слід віднести об'єднання типу нумізматів, туристів і т.п.

Структура політичної системи суспільства

Політичний відтінок вони набувають лише як об'єкти впливу на них з боку державних та інших політичних за своїм характером органів і організацій, але аж ніяк не як суб'єкти , носії політичної влади і відповідних політичних рішень.

Вирішальну роль серед всіх вищеназваних об'єднань - складових частин політичної системи суспільства-завжди відігравало і продовжує відігравати держава.

Політична система складається з підсистем, які взаємопов'язані один з одним і забезпечують функціонування публічної влади. За функціональною ознакою можна виділити наступні види підсистем: інституційна, нормативна, комунікативна, культурна і функціональна.

Інституційна підсистема включає в себе держава, політичні партії, соціально-економічні та громадські організації та відносини між ними, які в сукупності утворюють політичну систему суспільства. Центральне місце в цій підсистемі належить державі. Особливе значення мають церква і засоби масової інформації, що мають здатність істотно впливати на процес формування громадської думки.

Нормативна підсистема включає в себе правові, політичні, моральні норми і цінності, традиції, звичаї. Через них політична система надає регулярне вплив на діяльність інститутів, поведінку громадян.

Нормативну підсистему утворюють різноманітні норми, якими визначають зовнішню поведінку людей у політичному житті, а саме їх участь у процесах висунення вимог, перетворення цих вимог у рішення, здійснення прийнятих рішень. Ці норми - основні правила участі у всіх типах політичного процесу. Норми можна розділити на два типи: норми-звички і норми-закони.

Функціональна підсистема - це методи політичної діяльності, способи здійснення влади. Вона складає основу політичного режиму, діяльність якого спрямована на забезпечення функціонування, перетворення і захист механізму здійснення влади в суспільстві.

203

Тема 16. Держава в політичній системі суспільства

204

Комунікативна підсистема включає в себе всі форми політичної взаємодії як усередині системи (наприклад, між інститутами держави та політичними партіями), так і з політичними системами інших держав. Комунікативна підсистема встановлює зв'язки між інститутами політичної системи. До елементів даної підсистеми можна віднести канали передачі інформації уряду (процедура слухання справ на відкритих засіданнях, комісії з розслідування, конфіденційні консультації із зацікавленими групами і т.д.), а також засоби масової інформації (телебачення, радіо, журнали, книги, розраховані на величезну аудиторію).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Структура політичної системи суспільства "
 1. 2.« Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  структури суспільства як соціально, так і територіально. Російський васалітет мав найбільш істотними своїми рисами: ієрархічністю і гарантіями прав і привілеїв панівного класу. Ю.М. Ескін вважає, що для російського типу васалітету характерна значна ступінь колективності: не тільки «статус», але і відносини панування-підпорядкування йшли в значній мірі і через корпоративну
 2. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  політичних і соціально-психологічних властивостей селянства, на його поведінкові мотиви і уявлення про належне і справедливе. Що має на увазі Дж. Скотт під поняттям «моральна економіка»? Він вважає, що визначальним у діяльності селянства є прагнення забезпечувати саме своє існування. І його взаємини з сусідами, з земельною аристократією, з державою слід
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  структурі російського суспільства. Дослідники по-різному відповідають на питання, що таке козацтво (стан, національність, народ, етнос або один зі станів російського народу), а також питання про причини його появи. Однією з головних причин його виникнення є втеча селян, холопів, посадських людей і представників інших груп населення з центру Росії у зв'язку з посиленням феодального
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  структури древнерус-ських міст; Б. А. Тимощук, який досліджував раніше шляхи виникнення південноруських міст, а в останній книзі «Східнослов'янська громада» приділив увагу раннегородскіе громаді; Г.В. Штихов, що розглядав генезис міст Полоцької землі; М. П. Кучера, який вивчав розміри південноруських міст, та інші. І. В. Дубов присвятив спеціальне дослідження містах Північно-Східної Русі
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Структурами, і філософське, куль - турологіческое ставлення до світу, суспільству. Основне завдання кон - серватізма - врівноважити радикальні тенденції, спрямовані на стрімкі, революційні зміни суспільства і людини, тому він органічний, необхідний, без нього немислимо суспільство, адже «виняткове панування революційних почав винищує минуле, знищує не тільки тлінне в ньому, а й
 6. 1.Економіка і соціальна структура
  структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX в., Але розуміння його все ще не до кінця ясне. Причина: кризовий
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Структур, а також основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917 рр..) Три революції цілком підходять до наведеного визначенням. І вони давно визнані у всьому світі справжніми революціями, а не бунтами або
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  структур політичного згоди не дозволило вирішити кардинально проблему Установчих зборів (П.В. Волобуєв); відсутність у більшості депутатів програми дій (була лише ідея скликання) прирікало Установчі збори стати непрацюючим органом (М.М. Смирнов); установчі збори упустило свій історичний шанс. В історії європейських революцій лише ті Установчі збори виконали
 9. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Структури. Нерідко практикувався і самосуд або прямий наказ про розстріл. Приміром, генерал П. Н. Врангель згадував, як він створював стрілецький полк у своїй дивізії з узятих в полон червоноармійців: «Виділивши з їхнього середовища весь начальницький елемент аж до відокремлених командирів, в числі 370 осіб, я наказав їх тут же розстріляти. Іншим було видано зброю ». Картини червоного терору
 10. 1.Сущность і уроки НЕПу
  структурі країни. Його поява помітно вплинуло на розстановку соціально-класових сил. Природно, що такий крутий поворот у політиці був хворобливо сприйнятий М. І. Бухаріним, Е.А.Преображенскім, Ю.Ларіним та ін Багато сподвижники Леніна згодом повірили, що, ліквідуючи НЕП, Сталін повертає їх до К.Маркса, і це стало однією з причин їх трагедії, трагедії всієї країни. У період НЕПу
© 2014-2021  ibib.ltd.ua