Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Мельвіль. Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с. , 2002 - перейти до змісту підручника

1.5. Типи політичної зміни

До основних ідеальним типам політичної зміни в політології прийнято відносити: політичну реформу, революцію, державний переворот, рідше-реставрацію та частковий або повний перегляд (ревізію) конституції.

Під особливому кутом зору розглядаються зміни у світовій політиці. У даному випадку мирного врегулювання, що означає дозвіл на наднаціональному або міждержавному рівні конкретних спірних (аж до конфлікту) питань, протиставляють поняття мирних змін, яке вказує на значні перетворення в існуючому міжнародному порядку. Серед них - зміни в суверенітеті над територією або її частиною (наприклад, деколонізація, наділення автономією, як в разі домовленостей між Ізраїлем і Палестиною, і т.д.); довготривалі зміни в силовому балансі (проблема однополярності або багатополярності); істотний перегляд прийнятих норм і правил, що регулюють поведінку держав, їх об'єднань, а також неурядових організацій в наднаціональної сфері (наприклад, структурне і функціональне розширення Північноатлантичного блоку, здійснення проекту створення міжнародних сил безпеки, антитероризму під початком ООН). На початку XXI століття одним з найважливіших напрямків мирних змін стало політичне та міжнародно-правове забезпечення тенденцій глобалізації.

Мирне політична зміна в рамках нації-го суд ар-ства - це реформа. Даний термін відображає насамперед еволюційний і ненасильницький характер розвитку політично-

ПОЛІТИЧНА РЕФОРМА (фр. r? Forme від лат. Reformo - np? 06pa30Bbi-ваю) - H3M? H? HH?, N? p? yc-стрій в cnoco6? Д? ЯT? ЛЬ-ності і в cocTaB? інститутів, ynp?: ^? HH ^ H? знищити-жaющ?? остов cyщ? cтвyю-щ? ї пoлітіч? cкoй структури. P? Фopмa проводь ^ я, як правило, в зaкoнoдaт? Ль-ном порядге і cв? Pxy в де-лях coв? Pш? Нcтвoвaнія cno-coбнocт? Ї пoлітіч? Cкoй ст-cт? Ми aдaптіpoвaтьcя до M? - Няющімcя в xoд? paзвития устовіям?? Функціонують-http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

РЕВОЛЮЦІЯ (позднелат. геуоіігіо - поворот, переворот від геуоіуеге - перевертати) - корінне якісне зміна в розвитку чого-небудь. Соціальна революція - переворот у всій політичній та соціально-економічній структурі суспільства. В якості однієї з двох чільних форм політичного розвитку революція протівополагаєтся еволюції (лат. еуоіігіо - розгортання) - повільного, поступового процесу змін в політичній сфері. У сучасній політологічній літературі використовуються також терміни інволюція (лат. іпуоіігіо - згортання) в значенні зворотного розвитку і деволюція як рух назад, вниз, зниження рівня чого-небудь.

Го процесу. Здатність конкретної політичної системи пристосовуватися до все більш різноманітним інтересам і вимогам національної спільноти, новим структурним чинникам (економічним, соціальним, в т.ч. етнічним, і пр.), враховувати, видозмінюючись, впливу зовнішнього середовища забезпечує її стійкість. Самі наочні приклади реформи - конституційні зміни у виконавчій владі (в уряді і т.д.), перебудова співвідношення сил і впливів в партійній системі або в парламенті. Стабільність небудь політії протягом значного часу - аж ніяк не ознака відсутності змін, а свідоцтво гнучкого і вмілого системного реформування непримусового методами, передбачення проблемних ситуацій, налаштування політико-нормативних механізмів на мирні зміни.

Центральним феноменом навіть серед основних типів політичної зміни є революція - колективний, насильницький і усвідомлений захоплення влади будь-якої громадської групою. Крім того, слово революція може використовуватися і в переносному значенні для позначення потужних тенденцій, що сприяють корінного перетворення, перевороту в якій-небудь області життєдіяльності суспільства (науково-технічна, інформаційна революції, «революція в мистецтві»).

"Зверніть увагу

?

Англійська політолог Джон Данн зазначає, що до 1789 р. (початку Французької революції) ні в одній мові жодного народу не було слова революція в його сучасному розумінні. Він вважає, що це слово сходить до середньовічного латинської іменнику, що означає «обертання» (англ. revolve). Вже в той час в поняття революції вкладали сенс чогось самооновлювється і поширюється колами. Загального визначення поняття революції немає. Словники пояснюють його досить лаконічно і нейтрально. Ось приклад з французького тлумачного словника:

Революція - сукупність історичних подій в рамках національної спільноти, коли групі, яка порушувала збройне повстання, вдається взяти владу і коли в суспільстві відбуваються глибокі перетворення (політичні, економічні та соціальні).

Словник «Робер»

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

Дослідники суттєво і по-різному розширюють подібні тлумачення, звертаючи увагу і на інші характерні аспекти революційного процесу. Марксисти, як і основоположник цього вчення, виходять з послідовності общественноекономіческіх формацій і роблять висновки в плані теорії розвитку: революція - якісний стрибок на більш високу його ступінь. Штомпка (див. «Соціологія соціальних змін») при систематизації пояснень революції розділив їх на три групи. У першу входять ухвали, згідно з якими революції - це фундаментальні і широко поширені перетворення суспільства, тобто акцентується їх глибина і масштаб, і в даному сенсі вони протиставляються реформам («несподівані, радикальні зміни в політичній, економічній і соціальній структурах суспільства»; А. Баллок, О. Сталлібрас).

У другу групу включені дефініції, в яких наголос робиться на насильство, боротьбу і швидкість змін, тобто їх «техніка», а значить, революція протівополагаєтся еволюції («фундаментальні соціально-політичні зміни, здійснені швидко і насильницьким шляхом»; Тед Гурріа (нар. 1936). Третя група поєднує підходи перших двох, що, на думку Штомпки, найбільш корисно («швидкі, базові перетворення соціальної і класової структур товариств шляхом переворотів знизу »; Теда Скок-пол). Політологи очевидно сходяться в трьох відносинах, вказуючи на такі ознаки революцій: 1) це корінні, всеосяжні зміни основ соціального порядку, 2) в них діють великі маси мобілізованих людей; 3) революційний процес обов'язково супроводжується насильством .

Класичними зразками прийнято вважати Французьку революцію 1789-1793 рр.., Жовтневу революцію 1917 р. в Росії та Китайську революцію, що тривала з 1911 по 1949 р. («великі революції»). Славну революцію в Англії 1688 самі британці за традицією називають Англійським великим повстанням; показово, що це «повстання» не привело до радикальних змін у соціально-економічній структурі суспільства. Крім вищевідзначених, в різних країнах світу протягом останніх декількох століть відбулося чимало історичних подій, з тим або іншим ступенем наукової точності визначаються як революції.

Однак навіть так звані зразкові революції різняться між собою. Французька революція ввела в політичну свідомість небачений до її звершення образ «революціонера» як актора, осмислено і планомірно готує насильницьке повалення існуючого режиму заради створення на його місці

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

іншого ладу, заснованого на ідеях суспільної рівності і забезпечення прав людини. Досвід російської і китайської революцій вперше в людській історії довів можливість насадження принципово нових і довготривалих політичних систем, захищали і развивавших ідеали революцій.

Якщо прийняти за критерій визначення революції злам старих соціально-економічних структур і перехід до формування раніше не відомих, то зрозуміло, що основні рушійні сили цих політичних перетворень («група, що захопила владу») можуть змінюватися в ході самого процесу (комуністичні партії в Росії і в Китаї панували в побудові постреволюційного-ного соціально-економічного базису, але провідна роль в руйнуванні колишніх структур належала іншим акторам).

Шмуель Ейзенштадт (рід. 1923) - соціолог, фахівець в області порівняльних досліджень цивілізацій і загальнотеоретичних проблем розвитку, революції та модернізації.

Дослідники революцій, зокрема, такий видатний учений, як Ейзенштадт, особливо виділяють три риси даного політичного зміни: насильство, новизна і загальність перетворень. Але не тільки це, важливі ще й духовна складова образу революції, усвідомленість дій акторів.

Сг

Революція характеризується як найінтенсивніший , насильницький і усвідомлений процес з усіх соціальних рухів. У ній бачать граничне вираження вільної волі і глибоких почуттів, прояв неабияких організаційних здібностей і високорозвиненою ідеології соціального протесту. Особливе значення надається утопічному або визвольному ідеалу, заснованому на символіці рівності, прогресу, свободи і на переконанні , що революції творять новий і кращий соціальний порядок.

Ш. Ейзенштадт, «Революція і перетворення суспільств»

Ейзенштадт (Eisenstadt), Шмуель (нар. 1923, Варшава) - соціолог, фахівець в області порівняльних досліджень цивілізацій і загальнотеоретичних проблем розвитку, революції та модернізації. У 1951 очолив соціологічне відділення Єврейського університету в Єрусалимі; в 1960-1990 викладав в якості запрошеного професора в Гарвардському, Чиказькому, Стенфордському, Віденському, Цюріхському і др . університетах, поєднуючи педагогічну діяльність з науковою роботою. Неодноразово був удостоєний різних нагород і наукових звань, почесний доктор Гарварда. Зараз він веде самостійну дослідницьку діяльність.

Автор 15 монографій, серед яких: «Від покоління до поколінню »(1956);« Імперські політичні системи »(1963);« Порівняльні дослідження інститутів »(1965);« Модернізація: опір і зміна »(1966);« Суспільство Ізраїлю »(1969);« Традиційний Патрімоніо-ализм і сучасний неопатрімоніалізм »(1973);« Традиція, зраді-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

ня і сучасність »(1973);« Революція і перетворення суспільств.

Порівняльне вивчення цивілізацій »(1978);« Європейська цивілізація у порівняльній перспективі. Дослідження зв'язків культури та соціальної структури »(1987); бібліографію вченого становлять також численні статті.

Внесок у розвиток політичної думки. У коло наукових інтересів Ейзенштадта входять: загальнотеоретичні проблеми соціології (людська діяльність і чинники її формування; соціальні групи і інститути; соціальне регулювання і взаємодія; співвідношення між культурної та політичної системами; суспільства, цивілізації і їх динаміка; історична наступність у розвитку та ін.); порівняльні дослідження (соціологічні та політологічні); концепції соціальних змін та модернізації. Роботи вченого з проблематики модернізації сприяли тому, що інші представники соціальних наук відмовилися від прямого протиставлення сучасного і традиційного суспільств, а також зацікавилися вивченням традиційних і перехідних суспільств, кризових явищ в ході модернізації-онних процесів.

Згідно Ейзенштадт, модернізація - це набір викликів (вимог), на які суспільство має відповісти в ході свого розвитку згідно притаманним йому принципам, організаційним структурам і символам. Значить, підсумок модернізації - не обов'язково засвоєння досягнень Заходу; просто вона здійснюється як сукупність змін у традиційному (перехідному) суспільстві. Один з проявів модернізації - руху протесту, які можуть прийняти характер революцій.

Для революцій сучасності характерні: 1) зв'язок між різними рухами протесту, 2) їх вплив на політичну боротьбу в центрі; 3) виражена ідейна основа; 4) наявність самостійної структурної організації.

Політичну модернізацію Ейзенштадт визначає як «сукупність процесів, в рамках яких з'являються і розвиваються нові типи політичних вимог і організацій», як «потенційну можливість підтримувати постійні зміни», що обумовлено розвитком ряду загальних якостей, причому деякі «властиві до-со-тимчасовим системам і часто є провісниками і необхідними умовами модернізації». На думку вченого, політичної модернізації властиві чотири головні особливості: 1) високий рівень диференціації політичних ролей та інститутів, розвиненість «централізованої і єдиної політії з певними завданнями і орієнтирами», 2) розширення діяльності центральних адміністративних і політичних організацій, їх поступове проникнення в усі сфери життя суспільства; 3) тенденція до досягнення все більш широкими групами потенційної політичної влади - фактично будь-який повнолітній член політії може отримати владу; 4) ослаблення традиційних еліт і легітимності влади поряд з ростом відповідальності (ідеологічної та інституціональної) правителів перед керованими, наділеними потенційної владою, тобто здатними впливати на прийняття рішень і формулювання політики. Всі ці тенденції пов'язані «зі всезростаючої гнучкістю політичної підтримки

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 

  і зменшенням ... вірності традиційному правителю або групі правителів, ... що змушує правителів шукати у підданих політичної підтримки для збереження своєї. влади », а також для проведення політичного курсу. Результатом цих процесів є участь усіх громадян у виборі правителів і визначенні основних політичних цілей, в менше ступеня - у формуванні політики. Така участь громадян стало рисою, що відрізняє сучасні політичні системи від традиційних, так як навіть тоталітарні режими Сучасності не вважають політичну пасивність і традиційну ідентичність даністю, що не підлягає ослаблення або руйнування. Перед подібними режимами стоїть завдання створення якоїсь інституційної ілюзії влади громадян, реалізованої, зокрема, в рамках виборів. Хоча громадянам у таких системах влада не дозволяє користуватися цією потенційною політичною владою, однак вона офіційно визнана виборчим правом, тому правляча група формулює свою політику, крім іншого, і в розрахунку на її прояви, які можуть завдати шкоди влади даної групи. Більш того, тоталітарні та інші недемократичні режими прагнуть не так запобігти спонтанне виникнення організацій громадян, здатних брати участь у політичному процесі, скільки поставити їх під свій контроль, маніпулювати ними. Різниця між сучасними демократичними, перехідними і тоталітарними системами полягає, таким чином, в тому, як правляча еліта (правителі або група правителів) реагує на саме існування цієї влади у громадян і на її вираження. Ейзенш-тадт особливо підкреслює, що поява у громадян потенційної політичної влади стає індикатором політичної модернізації, однак вона може приймати різні форми при збереженні загального змісту. 

 1665 Лорд-протектор Олівер Кромвель оголошує про розпуск парламенту. (Гравюра XVIII ст.) 

 Інтерпретаіія 

 До вищенаведеним поясненням поняття революції слід додати ще кілька, які підкреслив французький політолог Жан-Луї Кермонн («Західні політичні режими», 1986). 1) Революція завжди спрямована проти існуючого режиму, для того щоб замінити його в ім'я протилежної легітимності; вона може вилитися в неконтрольований процес поетапного насадження нестабільних режимів, поки одному з них не вдасться встановити нове політичне рівновагу в суспільстві (Французька революція починаючи з 1789 р.

 ). 2) Революція приводить в рух натовп, яка ототожнює себе з усім народом. 3) Якщо революційна ініціатива належала меншості (як у Росії 1917 р.), то воно заявляє, що діє від імені більшості громадян або пригніченого, але мажоритарного класу. У політології використовується досить проста класифікація 386 революцій. 1) Політичні революції на рівні держави; вони 

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 

  обмежуються раптової трансформацією інститутів, змінюючи їх легітимізацію (Французькі революції 1830 і 1848 рр..). 2) Революції, пов'язані з перетворенням товариства (у Франції в 1789 р., в Росії в 1917 р., а також у Німеччині в 1918-1919 рр..); Вони нерідко бувають прискорені військовою поразкою держави або перервані в ході свого розвитку. 3) Революції, що створюють нову державу (Американська революція 1787 р.); вони найчастіше є продуктом розпаду багатонаціональної імперії чи деколонізації (Австро-Угорщина в 1918 р.). 

 Конфлікт Наполеона з депутатами Ради п'ятисот 18 брюмера (1799), що завершився державним переворотом, лівідіровавшім режим Директорії. 

 Тепер про результати революцій. Ейзенштадт вважає їх багатосторонніми; серед них, судячи з його міркуванням, є і реальні, і надумані, приписувані революції самими її ініціаторами. 

 По-перше, це насильницьку зміну існуючого політичного режиму, основ його легітимності і його символіки. По-друге, заміна нездатною політичної еліти або правлячого класу іншими. По-третє, далекосяжні зміни у всіх найважливіших інституційних сферах, в першу чергу в економіці і класових відносинах, - зміни, які спрямовані на модернізацію більшості аспектів соціального життя, на економічний розвиток та індустріалізацію, централізацію та розширення кола беруть участь у політичному процесі. По-четверте, радикальний розрив з минулим ... Вважають, по-п'яте, що революції здійснюють не тільки інституційні та організаційні перетворення, але і вносять зміни в моральність і виховання, що вони створюють або породжують нової людини. 

 Ш. Ейзенштадт, «Революція і перетворення суспільств» 

 Державний переворот - раптовий неконституційне захоплення влади, незаконна зміна правлячої еліти в цілому (президентства, уряду, персоналу управлінських структур), які не пов'язані з якими-небудь корінними змінами політичного режиму, соціальних та економічних відносин. Загальне для революції і державного перевороту - колективний і насильницький характер політичної дії, а також прагнення за допомогою пропаганди ідеологізувати подія. 

 Розрізняє ці поняття обставина, що джерелом державного перевороту зазвичай буває змова, причому організований всередині самих державних інститутів. У державного перевороту немає інших цілей, окрім руйнування легітимності існуючої влади, утвердження на чолі держави іншої 

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 

  особистості або меншості, яке утримуватиме придбані повноваження силою. Неконституційність перевороту змушує його кваліфікувати як політична зміна, що заперечує правову державу. 

 "Зверніть увагу 

 Аугусто Піночета Угарта (нар. 1915, Вальпараїсо) - військовий і державний діяч Чилі, у вересні 1973 р. очолив військовий переворот, що привів до повалення прокомуністичного уряду Сальвадора Альєнде. За роки правління Піночета було вбито більше 2000 чоловік, пропали безвісти понад 1000, тортурам піддалися більше 100 тис., мільйон чоловік утримувався у в'язницях і концтаборах. 

 Ідеологи «авторитарної модернізації» нерідко схильні виправдовувати жорстокість Піночета, посилаючись на нібито мало місце в результаті перевороту «економічне диво». 

 Поняття державного перевороту має кілька фактичних синонімів. Путч (нім. Putsch) - це повалення уряду (або спроба) за допомогою частини армії, групи офіцерів. У силу того що більшість випадків переворотів демонструють країни Латинської Америки, в політологічний словник увійшли також терміни «голпе» (ісп. golpe - удар) і «пронунсиамьенто» (ісп. pronuciamiento - повстання). Але як би не називався державний переворот на цьому континенті, таке політичне зміна майже завжди являє собою заперечення стабільної форми правління і веде національну спільноту до анархії або до диктатури. 

 Разом з тим, у світовій політичній історії відзначені випадки, коли результатом типового державного перевороту з'явився процес створення нового режиму. У цьому відношенні оцінка наслідків перевороту залежить від характеру встановленого політичного режиму - авторитарний, тоталітарний або орієнтований на демократію. Марш Муссоліні на Рим в 1922 р. сприяв утвердженню тоталітарної диктатури; переворот 1974 р. в Португалії, навпаки, похитнув дискредитований авторитаризм, успадкований країною від диктатора Салазара, і відкрив шлях «революції гвоздик» - циклу політичних змін, які у результаті привели до демократії . 

 Реставрацією (позднелат. restauratio - відновлення) називають процес політичних змін, спрямованих на відродження способу правління (режиму), раніше ниспровергнуто революцією або державним переворотом. В історичній ретроспективі реставрації найчастіше були реакційними (наприклад, вторинне правління династії Бурбонів у Франції в 1815 - 1830 рр..); Набагато рідше вони сприяли встановленню більш демократичного режиму («республіканська реставрація» під керівництвом генерала Ш. де Голля в цій же країні в 1945-1947 рр.., коли були проведені корисні структурні реформи в політичній і соціальній сферах). 

 Перегляд конституції (повний або значною її частини) - ще один різновид політичних змін, нерідко оцінювана як реформа. Але між цими поняттями є відмінності. Процедура одноразової ревізії основного закону дер- 

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 

  дарства використовується як політико-юридичного інструменту, що допомагає почати процес мирної зміни віджилого своє режиму. Саме цим способом скористався такий мудрий політик, як де Голль, коли в 1958 р. подав на затвердження референдумом абсолютно новий конституційний текст, і у Франції була інституціоналізована V Республіка - політичний режим, що існує, з невеликими модифікаціями, до цих пір. 

 Шарль де Голль (1890, Лілль - 1970, Коломбе-ле-Дез-Егліз) - видатний французький державний, військовий і політичний діяч. 

 "Зверніть увагу 

 Ініціатором політичної зміни будь-якого типу, як правило, виступає меншість суспільства (часто - просто мала група), нав'язує іншим громадянам власну думку. Навіть у випадку революції, мобілізуючої маси людей, багато її учасники не повною мірою усвідомлюють цілі своїх дій. Німецький соціолог Елізабет Ноель-Нойман, оцінюючи стан суспільства в періоди змін, писала про «спіралі мовчання», в яку вимушено втягуються все інакомислячі, які не підтримують панівні в даний час погляди (наприклад, організаторів державного перевороту, діячів, що здійснюють реставрацію), тоді як більшість, рухоме прагненням до самоствердження (випадок революції) або страхом насильства, рідше - самовідчуження від системи, включається до бази підтримки того чи іншого політичного зміни. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.5. Типи політичної зміни"
 1. Програмні тези
    політичної зміни і політичного розвитку. - Проблематика змін в ретроспективі: від античності до освітянської линів-но-прогрессистской схемою політичного розвитку; від песимістичних концепцій «кризи західної цивілізації» кінця XIX - початку XX ст. до відновлення оптимістичних уявлень про перспективи розвитку в концепціях модернізації в середині XX в. Головні тези
 2. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    типи проходять через періоди зародження, дозрівання, розквіту, старіння і загибелі. Європа вже пройшла через період розквіту і зараз знаходиться на шляху до старіння, а слов'янський же тип, навпаки, лише тільки дозріває, тому Захід і ненавидить Росію, відчуваючи в ній початку нової цивілізації, яка перевершує вмираючий Захід. Глав - ная ж завдання Росії - реалізація ідеї всеслов'янської єдності, для
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    типи. Деякі з них: Переконані революціонери. Їх домінуючий особистий інтерес - втілення доктрини в життя. На неминучих поворотах історії найменш прагматичні з них, стають бранцями ідеї, її заручниками »Притаманні їх соціального поведінці риси жертовності здатні перейти в фанатичне завзятість у реалізації ідей, нерозбірливість у засобах на шляху до мети. Цим вони часто прирікають
 4. § 1. Власність і право власності
    типи власності. Донедавна в якості особливого виділяли також соціалістичний тип власності, для чого, очевидно, достатніх підстав не було. Ні в одній з країн світу, що входили в соціалістичну співдружність, соціалізм насправді побудований не був. Безпосередні виробники в цих країнах як і раніше піддавалися експлуатації, возз'єднання засобів
 5. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    типи і форми держав? Поява Європейського співтовариства, нова роль ООН, утворення СНД свідчать, що такі самоорганізуються сінергестіческіе процеси в історії державності почалися і мають осмислюватися також в рамках теорії держави. У попередньому розділі - про форму держави - ми вже приділили увагу деяким з цих проблем. Тут же, розглядаючи загальні питання
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція.
 7. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    типи права. Їх зміна, обумовлена зміною формацій, типів держав, видавалася за процес правового розвитку людства. Поява соціалістичного права знаменувало нібито вершину правового розвитку, після якої мав розпочатися процес відмирання права. Всі драматичні ознаки «розвинутого» соціалістичного права, серед яких тільки одним із зол були спрощена процедура
 8. ГЛОСАРІЙ
    типи - усточивее схеми дії, корисні з точки зору ефективності діяльності та потребують постійного критичному перегляді з точки зору її раз-розвитку. Також, стійкі схеми мислення, налагоджені механізми прийняття рішень. Динамічна психологія - сукупність напрямків у психології, що вивчають мотиви в якості головних регуляторів психіки як цілісного внутрішнього процесу.
 9. 1.3.1. Види безробіття та міграція
    типи безробіття. Безробітним, за методологією Міжнародної організації праці (МОП), вважається той, хто зараз не має роботи, шукає її, готовий до неї приступити і не має інших джерел доходу, крім заробітної плати у сфері оплачуваної зайнятості. За російським законодавством, безробітними визнаються працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані
 10. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    типи проходять через періоди зародження, дозрівання, розквіту, старіння і загибелі. Європа вже пройшла через період розквіту і зараз знаходиться на шляху до старіння, а слов'янський же тип, навпаки, лише тільки дозріває, тому Захід і ненавидить Росію, відчуваючи в ній початку нової цивілізації, яка перевершує вмираючий Захід. Глав - ная ж завдання Росії - реалізація ідеї всеслов'янської єдності, для
 11. § 2. Види форм права
    типи правових систем не визнають таку форму права, або вона діє в тіні інших форм і не займає скільки-небудь значного місця в правовій системі. Визначення і правила судового прецеденту формулюються, як правило, саме для англо-санксонскіх країн. Судовий прецедент (лат. precedents, precedentis - що йде попереду, що передує) - це рішення суду (іншого державного
 12. 2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм
    типи взаємодії близькі один до одного. В обох випадках в даній правовій системі виникають нові правові норми, які стають одним з її елементів. Третій юридичний тип відносин між національними правовими системами - відносини, пов'язані з їх міжнародним взаємодією. Підкреслюючи, що міжнародна взаємодія національних правових систем виражається в доданні
 13. Релігія і генезис культури
    типи виділяються на основі однієї або декількох панівних релігійних традицій або їх модифікацій: західно-християнський тип культури, східно-християнський, індуїстсько-буддійський, конфуціансько-буддійський і т.д. У відповідності з цими концепціями сучасну культуру Європи, Росії, що стала сьогодні значною мірою світської, все-таки за деякими глибинним параметрами можна віднести до
 14. Н.Я. ДАНИЛЕВСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК І ВЗАЄМОДІЇ ЗАХІДНОЇ І РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
    типи. Данилевський пише: «Отже, природна система історії повинна полягати в розрізненні культурно-історичних типів розвитку ... Ці культурно-історичні типи, або самобутні цивілізації, розташовані в хронологічному порядку, суть: 1) єгипетський, 2) китайський, 3) ассірійської-вавилоно-фінікійський, халдейський або древнесемітіческій, 4) індійський, 5) іранський, 6) єврейський,
 15. Словник термінів
    типи обміну речовин та індивідуального розвитку в цілому. НООСФЕРА - у навчанні В.І. Вернадського - сфера розуму, що стала за своїм впливом на планету порівнянної з геологічною силою. Онтогенез - індивідуальний розвиток організмів, що охоплює всі зміни від моменту зародження до закінчення життя. Панспермії - гіпотеза про виникнення життя на Землі за допомогою перенесення з інших
 16. 3. Формаційний і цивілізаційний підходи в історичному пізнанні
    типи - це історично сформовані спільності, які займають певну територію і мають свої характерні тільки для них особливості культурного і соціального розвитку. Н.Я. Данилевський налічує 13 типів або «самобутніх цивілізацій», А. Тойнбі - 6 типів, О. Шпенглер - 8 типів. Цивілізаційний підхід має ряд сильних сторін: 1) його принципи застосовні до історії
 17. Питання до розділу 4
    типи повстанських рухів мали місце в XVII в. і чому це століття іменують «бунташним»? 17. Які були зовнішньополітичні пріоритети Росії в XVII ст.? 18. У чому полягала головна відмінна особливість культури XVII в.? 19. Назвіть основні напрямки перетворень в російському суспільстві за Петра Першого. У чому полягають сила і слабкість петровських реформ? 20. Як оцінити підсумки
 18. Методологія та історіографія проблеми
    типи модернізацій Согрін відносить до запізнілим, «захисною», «наздоганяючих». У цих термінах описується розвиток Німеччини, Росії, а також «драконів» Південно-Східної Азії у другій половині XX в. Стосовно до країнам Східної Європи кінця XX в. використовується термін «посткомуністична модернізація» 12. Неважко помітити, що згідно «класичної» теорії модернізації розвиток людства
© 2014-2021  ibib.ltd.ua