Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В . М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

3. Вимоги до психолога-користувачеві

3.1. Психологом-користувачем є особа, яка має пси-хологические освіту, працює за цією спеціальністю в дослідницьких і практичних установах та використовує в своїй роботі психодіагностичні методики.

3.1.1. Кваліфікація користувача повинна бути не нижче тієї, яка вказана в керівництві до тесту

Коментар. Вимога, щоб тести використовувалися тільки кваліфікованими експериментаторами, покликане захистити індивіда від неправильного використання тесту. Кваліфікація користувача повинна відповідати типу тесту. Так, наприклад, для правильного застосування індивідуальних тестів інтелекту і більшості особистісних тестів потрібно відносно тривалий період інтенсивного навчання і спостереження за процесом тестування навчальних досягнень, потрібна мінімальна психологічна підготовка. Слід також зауважити, що студенти, які брали участь у навчальному тестуванні, зазвичай бувають не готові до самостійного проведення тестів або до правильної інтерпретації тестових показників.

3.2. Психолог усвідомлює межі своєї компетентності і обмеженість своїх коштів і не пропонує своїх послуг, а також не використовує методів, які не задовольняють

професійним стандартам, встановленим в конкретних областях дослідження.

3.3.

Психолог-користувач повинен бути здатний правильно вибрати тест, виходячи з стоїть перед ним завдання і особливостей обстежуваного людини або вибірки. Він несе всю відповідальність за правильне застосування тесту та інтерпретацію його результатів, а також за дотримання етичних норм по відношенню до обстежуваного. 3.4.

У своїй діяльності психолог повинен завжди дотримуватися принцип «Не нашкодь». Це стосується головним чином до повідомлень, як зверненим до випробуваному, так і про нього. Психолог повинен висловлювати свою думку, усне або письмове, з обережністю.

Коментар. Користувач повинен уникати суб'єктивізму, який перешкоджає правильному судженню стосовно випробовуваних, а також виключати будь-яке можливе негативний вплив на них, що виникає з його поведінки. При інтерпретації даних обов'язково слід розглядати поряд з найбільш вірогідною і альтернативну діагностичну гіпотезу 3.5.

Психолог-користувач забезпечує ретельне дотримання всіх стандартних вимог при використанні методики. Він не має права відхилятися від стандарту, вносити модифікації у вже видану методику і поширювати скориговані інструктивні матеріали. Робота по модифікації та адаптації методики проводиться лише за згодою автора тесту або організації, що володіє правом на дану методику 3.

6.

Неприпустимо тестування поштою.

Коментар. Виконання індивідом будь-яких тестів не може бути правильно оцінене за допомогою бланків, що висилаються і повертаються поштою. Такий спосіб не тільки не забезпечує контроль за дотриманням умов тестування, але також передбачає інтерпретацію тестових показників без залучення необхідної для цього інформації про індивіда. У цих обставинах результати тесту можуть виявитися марними і навіть шкідливими.

3.7. У своїй професійній діяльності психолог-користувач керується своїми знаннями та досвідом, на ос-нове яких він самостійно приймає рішення і особисто не-сет за нього відповідальність. У сомни тільних і спірних випадках психолог зобов'язаний проконсультуватися з експертом у відповідній області та об'єктивно розглянути отримані рекомендації.

Коментар. У разі, якщо обстежуваний перебуває на лікуванні, результати якого можуть змінитися внаслідок втручання психолога, останній може діяти тільки за згодою лікуючого лікаря.

3.8. Користувач має право збирати статистичний матеріал по виданим методиками з метою публікації наукових статей та передачі цих матеріалів розробникам методик.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Вимоги до психолога-користувачеві "
 1. 4. Вимоги до фахівців-непсіхологам 4.1.
  В якості користувачів психодіагностичних методик можуть виступати фахівці в суміжних з психологією областях: вчителі, лікарі, соціологи, економісти та ін 4.2. Фахівці-непсіхологі мають право використовувати тільки деякі, добре теоретично і психометрически обгрунтовані методики, які не потребують спеціальних знань при інтерпретації результатів (наприклад, тести навчальних досягнень або
 2. Додаток 3 Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
  Додаток 3 Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних
 3. 1. Виконання договору комерційної концесії
  Правовласник зацікавлений у належному виконанні користувачем його обов'язків за договором, насамперед обов'язків щодо забезпечення якості наданих споживачам товарів і послуг. Адже останній виступає під його фірмою, тому недоліки в діяльності користувача безпосередньо позначаються на діловій репутації правовласника. З іншого боку, споживачі в багатьох випадках
 4. 3. Здійснення колективного управління правами
  Власники авторських і суміжних прав добровільно на основі письмових договорів передають керуючим організаціям повноваження на колективне управління майновими правами. На управління винятковими правами іноземних суб'єктів повноваження передаються за відповідними договорами з іноземними керуючими організаціями. Договори на колективне управління не є авторськими, і на них
 5. Інтуїтивність інтерфейсу
  можливість користувача розібратися в інтерфейсі без
 6. 1 . Договори про передачу виключних прав виробника фонограми
  Як і в договорах про передачу виконавських прав, в даних договорах предметом є дозвіл користувачеві відтворювати фонограму (тобто виготовляти її екземпляри); переробляти або будь-яким іншим способом переробляти її; поширювати екземпляри фонограми (продавати, здавати в прокат і т. д.; імпортувати екземпляри фонограми з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені
 7. 1. Поняття і види авторських договорів
  Під авторським договором розуміється угода між автором твору науки, літератури і мистецтва, або її працедавцем, або іншим володарем майнових авторських прав, з одного боку, і користувачем твору, за яким автор зобов'язується передати користувачеві за винагороду право використання твору обумовленим способом і у встановлений термін, а користувач зобов'язується
 8. 3. Форма авторського договору
  Своєрідністю відрізняється також форма авторського договору. По-перше, будь авторський договір незалежно від його ціни і порядку використання твору повинен укладатися в письмовій формі. Виняток зроблено лише для авторських до-1 РГ. 1998.16 липня. говорив про використання творів у періодичній пресі (п. 1 ст. 32 ЗоАП). Недотримання простої письмової форми договору позбавляє сторони
 9. 2. Вимоги до розробників тестів 2.1.
  Психологом-псіхометрістом (розробником психологічних методик) може бути фахівець в області диференціальної психометрії, що має психологічну освіту. Він повинен знати і застосовувати на практиці методи математичної статистики, забезпечувати новоствореної (адаптованої) методикою необхідні психометричні характеристики репрезентативності, надійності, валідності, встановлені
 10. 2. Комерційна субконцесія
  За концесійного договору можливе встановлення обов'язки користувача за надання обумовленим числа інших підприємців дозволу на використання на певних умовах отриманого від правовласника комплексу прав або його певної частини (субконцесія). За умовами конкретного договору надання субконцесії може бути як обов'язком користувача, так і його правом
 11. 6 . Державний захист споживача
  Сьогодні лише в окремих країнах дана проблема піднята на конституційний рівень. Однак, як ми вже відзначали, ускладнення технології виробництва найрізноманітніших товарів, і насамперед предметів споживання, часто робить скрутним контроль їх якості в передбачені зазвичай терміни. Порушення ж вимог до якості, особливо товарів масового попиту, можуть спричинити і нерідко спричиняють
 12. I. Спеціальна Психологія
  § 476. Після того як ми досліджували область Загальною Психології, перед нами відкривається набагато більш велика область Спеціальної Психології. § 477. З великого числа досліджень, що полягають в цих межах. ми повинні зайнятися тут тільки невеликий їх частиною: спеціально психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства . § 478. Нашим завданням буде
 13. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

© 2014-2022  ibib.ltd.ua