Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

5.6. Трудова причинність

Можна відзначити, що причинність і причинний зв'язок стають у Богданова, на додаток до того, що містилося про них у попередніх роботах, ще й філософською категорією. Необхідність ця обгрунтовується тим, що кожен новий клас виробляє свою кулиуру, своє світобачення. Робочий клас, як безпосередньо пов'язаний з виробник - пим працею, з природою, має право мати своє світобачення, філософію. Діалектичний матеріалізм був першою спробою висловити і оформити точку зору робітничого класу на життя і світ. Але ця спроба, на думку Богданова, успіху не мала. Бо вся справа була у формі причинного зв'язку. Яка ж повинна бути ця форма.

Як відомо, в епоху релігійного мислення панувала авторитарна схема причинного зв'язку, зразком якої служить відношення організаторського владного і виконавської підпорядкування: причина викликає наслідок. Причому причина панує над слідством. В епоху мінового, індивідуалістичного суспільства в мисленні людей панувала економічна необхідність. Тому філософський світогляд дотримувалося причинного зв'язку, заснованої на логічній або природної необхідності. Ця ж форма причинності продовжує переважати і в сучасному мисленні. У майбутньому соціалістичному суспільстві з «освітою трудових колективів» і «організацій товариського співпраці», з «подоланням економічних відносин» і з «необмеженим зростанням панування над природою за допомогою методів машинного виробництва» в основі світогляду робітничого класу повинна восторжествувати трудова причинність.

В даний час справа йде до того, щоб свідомо і неухильно, користуючись ідеєю трудової причинності, за допомогою її побудувати цілісне, ясне, науковий світогляд. Діамат ж ще не прийшов до цієї вищої схемою причинності, але він уже стояв на шляху до неї, бо в основу світобачення він поклав виробництво, соціально-трудову діяльність людей і в переможених, підкорених силах природи бачив продуктивні сили суспільства [там же, с. 267-273].

Дещо з викладеного тут здасться для нас спірним. Але не в цьому головне. Головна тут ідея трудової причинності, чи трудової причинного зв'язку, що стала обгрунтуванням ряду філософських положень емпіріомонізм. Перше, це - положення про «трудовому» походження мови, як і всіх елементів ідеології, включаючи філософію. Друге - це можливість поширення поняття «елементів досвіду», запропонованого емпіріокрітікамі, на всю історію колективної праці людства. У зв'язку з чим дійсність або «світ досвіду» розглядається як «людська колективна практика», і завдання пізнання полягає в тому, щоб доцільно організувати досвід. А «кожен елемент досвіду є продукт громадської роботи», втіленої в пізнанні; він створюється на основі суспільної потреби в розмежуванні різноманітних умов і частин цієї роботи, в чому і полягає, як сказав би Маркс, його «споживча цінність»; виділяється же він і оформляється шляхом витрати соціально-трудової енергії, в цьому його «трудова вартість».

Само собою зрозуміло, що можливий і більш правильний, тобто більш доцільний вибір елементів досвіду, і менш правильний., Але трудове розуміння елементів досвіду гарантує від можливих ошдо пліч [там же, с. 275].

Третє - це можливість обгрунтування «об'єктивності», або об'єктивної істини. І Богданов на ряді прикладів, користуючись знову-таки методом емпіріокрітіков, призводить це обгрунтування. Ось один з його прикладів, наведених коротенько.

Досліджуємо тепер ті способи, за якими відбувається угруповання елементів в систему досвіду, тобто як вирішується питання про визначення зв'язку і відзнаки «фізичного» від «психічного». Наприклад, подивимося, чим практично відрізняється сокиру, як фізичне тіло, від «сокири» як психічного комплексу. Перший служить, як знаряддя не тільки для Вас: їм може працювати і всякий інший чоловік, з ким ви маєте спілкування А один і той же момент часу, в одному і тому ж пункті простору »Крім того це тіло складається з тих же частин, володіє тими ж свойства4 ми, взагалі являє тс ж елементи в однаковій зв'язку: що відноситься до нього досвід людей соціально узгоджено або, що теж саме, соціально організований. При цьому в дослідах кожної особи до даного сокирі існує відповідність і немає протиріч; наявності достатня ясність, щоб вважати, що для всіх сокиру - тіло «один і той же». Цей досвід загальнозначимих або об'єктивний. У зв'язку з чим можемо стверджувати, що «об'єктивність фізичного досвіду є його соціальна організованість».

Що стосується «сокири», як психічного комплексу, тобто сприйняття, то він не об'єктивний. Це сприйняття приватне, виникає незалежно від досвіду інших людей. Тому воно суб'єктивно. Але і психічний або суб'єктивний досвід не позбавлений також організованості, яка, будучи індивідуальної, виникає також на основі соціального досвіду або соціальної організованості, тобто на основі набутих знань у ході навчання та обміну досвідом з іншими людьми. З цієї точки зору «легко зрозуміти, яким чином в історії думки об'єктивність іноді була на боці однієї людини», і, здавалося б, «всупереч усьому людству», як це було у випадку відкриття Коперника.

У той же час Богданов робить попередження, що питання про об'єктивність вирішується не «по більшості голосів». Справа в тому, що більшість і організованість не тільки не одне і те ж, але до цих пір всього частіше виявлялися навіть на протилежних сторонах. І він посилається на Маркса, який перший зрозумів, що «об'єктивність має не абсолютне, а соціально-практичне значення». Вказівка того він знаходить в «примітках до Фейербахом», а також в «Капіталі», звідки призводить такий вираз: «Це - общественпо-значущі, отже - об'єктивні форми мислення для даного, історично-певного способу виробництва, саме - товарного» [там же, с.

286].

Яким же чином виробляється об'єктивна закономірність, або, що те ж, соціальна організація досвіду? Першим кроком у розвитку зародків мислення до їх систематизації була основна метафора, яка представляла явища зовнішньої природи за зразком людських дій. Це був звичний соціоморфізм, який відкрив дорогу до нескінченного розширення поля думки, організуючий досвід.

Причинний зв'язок є самий загальний метод такої організації. Вона має своєю основою практичну зв'язок обществешю-трудового процесу. На цьому універсальному соціоморфізме побудовані всі світогляду, від наївно-релігійних до науково-соціалістичних.

На цілому ряді наукових та філософських схем можна відзначити, як мислення бере свої прийоми з тієї ж суспільної практики. Наприклад, багато разів і в різних видах виступала схема індивідуалізму, що характеризує відносини мінового господарства; її можна знайти в монадологію, в атомістиці, в сенсуализме, соліпсизму, Панпсіхізм, у вченні Фіхте і т. д.

Наскільки загальним є цей «закон соціоморфізма», чи завжди і всюди підпорядкована йому організація досвіду? - Питання це вирішується легко, якщо згадати про походження людського мислення. Початкові слова-поняття, його зародкові елементи відокремилися від трудових дій, мимовільну частина яких вони колись становили - трудові крики, що вириваються при фізичних зусиллях. Потім весь час мислення розвивалося, як продукт зростаючої соціально-трудової практики, відповідно її потребам.

Отже, раніше маються дії людей, в певному зв'язку і залежності, породжується самим ходом їх життєвої боротьби з природою, а потім виникають думки, скорочені образи цих дій, тобто практична організація трудових зусиль передує розумової організації елементів досвіду і виробляє її. Якщо так, то звідки можуть взятися способи організації досвіду, як пе з готівкових вже способів організації дій?

Очевидно більше нізвідки, інакше це було б вигадування саме із себе, тобто творчість з пічего. Таким чином, методи соціально-практичні дають основу для пізнавальних. Цю роль однаково грають і методи техніки, та економічні відносини.

Отже, соціоморфізм (по Богданову) є необхідний і загальний закон організації досвіду. Його можна сформулювати наступним чином: мислення бере свої форми, в кінцевому рахунку, з соціальної практики; або інакше: зв'язок елементів досвіду в пізнанні своїй основі має співвідношення елементів громадської активності в трудовому процесі [там же, с. 290-293].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6. Трудова причинність "
 1. 1. Візначте місце дісціпліні в Системі современного Менеджмент організацій
  трудового колективу, планування ділової кар'єри працівніків, професійна и соціально-психологічна адаптація новіх працівніків, аналіз и оцінка кадрового потенціалу, Формування кадрового резерву, а такоже маркетинг персоналу . У Данії годину у багатьох підпріємствах відсутнє положення про кадрову службу, не відпрацьовані кадрові технології, є характерним НИЗЬКИХ рівень коордінації ДІЯЛЬНОСТІ кадрової
 2. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
  трудове, екологічне, Конституційне право. У Кожній Галузі на Основі законодавства сформульовані ее принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, Які становляит основу загально Принципів, та врахуванні особливая сукупності норм права кожної Галузі. ВАЖЛИВО пам'ятати, что галузеві принципи, як и принципи взагалі, що не є статичними. Смороду дінамічні, оскількі в суспільному жітті,
 3. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  трудового та кримінального права, Який, зокрема, гарантував бі політічну нейтральність на державній службі. З Огляду на це ВАЖЛИВО є визначення комплексу контрольних параметрів ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ державних службовців та запровадження системи адміністратівної Юстиції. Мотивація, стимулювання, заохочення державних службовців. Слід реформуваті систему оплати праці державних службовців з тим, щоб
 4. Види і стадії адміністративного права
  трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від статі на-порушника і виду скоєного злочину. 3) дотримання внутрішнього розпорядку спеціальних установ ОВС, призначеного для утримання
 5. 1.Економіка і соціальна структура
  трудовими і природними ресурсами. Значна частина іноземних капіталів спрямовувалася на розвиток важкої промисловості. А це прискорювало процес індустріалізації Росії. Однак, іноземному капіталу не вдалося цілком пристосувати розвиток економіки Росії до власних інтересів або перетворити її в «бананову імперію». Росія не перетворилася ні в колонію, ні в напівколонію, як стверджували
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 7. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  праць радянських істориків з названої проблеми. Визначився цілий ряд «білих плям», догматичних уявлень і застарілих схем, низький теоретичний рівень багатьох робіт, прагнення згладити гострі кути в історії другої російської революції. Було б наївно думати, що вже тепер-то ці проблеми будуть науково-об'єктивно вирішені відразу. Однак на «фронті» історіографії лютого 1917 відбуваються
 8. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Трудову повинність. Введення такої політики виправдовувалося умовами нечувано важкої війни і необхідністю діяти по-військовому в економічній області. Ця політика призвела, мовляв, до розколу селянства, середня і заможна частина якого створила, а потім розширила масову базу білого руху. Так, нібито, більшовики привнесли «зверху» громадянську війну в село. На думку філософа А.
 9. 5. Оточення І. В. Сталіна
  праць. Багато чого робили на «дотик», так і будували соціалізм. Спеціальні знання здавалися тоді не настільки важливими для керівника, більше цінувалися енергія, наполегливість, уміння командувати чи примусити людей до роботи. А вже умінням командувати сталінське оточення володіло досконало. Одночасно розвивався процес духовно-морального переродження частини правлячої партійно-державної
 10. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
    трудову сім'ю. Було переконання, що праця і тільки праця перетворює особистість і що нора покінчити з тюрмами - цим мерзенним спадщиною експлуататорського режиму, створивши замість них табори, щоб вільна праця не зовсім вільно присутніх людей сприяв перековуванню злочинців та правопорушників в повноцінних громадян країни. Так були задумані і Соловки: мало не «місто Сонця» посеред моря.
 11. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
    трудових відносинах, за відволікання їх від звичайних занять отримують компенсацію З урахуванням фактично витраченого часу, виходячи зі встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці. Перекладач - особа, яка вільно володіє мовою (або навичками сурдоперекладу), знання якої необхідно для перекладу на іншу мову в процесі здійснення судочинства, та притягнуто
 12. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
    праць СЮЇ. Вип. 9. Свердловськ, 1969. С. 160. 6 Див: Добровольський А.А.., Іванова С.А. Основні проблеми позовної форми захисту прав. М., 1979. С. 18, 19 та ін 7 Про перетворювальних позовах і судовому розсуді див. докладніше: Комісарів К.І. Завдання судового нагляду у сфері судочинства. Свердловськ, 1971. С. 23-35, 106-114 і
 13. 17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
    трудовій книжці; може також встановлюватися випробувальний термін тривалістю до шести місяців, а прийняті на службу можуть проходити стажування терміном до двох місяців з метою набуття практичного досвіду та перевірки ділових якостей. Вперше в практику державної служби в Україні вводиться відсторонення від виконання повноважень за посадою без рішення відповідних правоохоронних
 14. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
    трудовим колективам, громадським об'єднанням). У справі забезпечення законності важливу роль відіграє інститут оскарження громадянами незаконних дій органів державного управління, посадових осіб та недержавних об'єднань, а також заяв і звернень громадян до відповідних органів виконавчої влади. Підтримування режиму законності в державному управлінні здійснюється
 15. 62. Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
    трудових обов'язків, дотримання правил дорожнього руху та ін.) - закріплюється в імперативних нормах у вигляді обов'язків і забезпечується, крім інших способів, державним примусом. Можливе (соціально допустимий) - бажане (участь у виборах, оскарження неправомірних дій посадових осіб, вступ до шлюбу); - небажане (розлучення, страйк та ін.) - закріплюється як
 16. 3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса
    трудові договори, відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках. У законодавстві України немає чіткого визначення терміна "цивільно-правові договори". Можна припустити, що це договори, що регулюються Цивільним кодексом України № 03-28 від 31.01.63 р. Серед документів, в яких використовується термін "цивільно-правові договори", є документи, прямо зв'язують термін "цивільно-правові
© 2014-2021  ibib.ltd.ua