Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

71. Види й форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення

Відповідальність держави - порушника міжнародного зобов"язання реалізується в конкретних видах і формах. У міжнародному праві розрізняють два види відповідальності: нематеріальну і матеріальну
У міжнародно-правовій доктрині для позначення нематеріальної відповідальності використовуються також три інших терміни: моральна, політична, морально-політична відповідальність
Від специфіки міжнародного правопорушення залежить, який вид відповідальності буде нести держава-порушник. За деякі правопорушення можуть застосовуватися обидва види відповідальності одночасно.
Форми відповідальності відбивають конкретні способи здійснення для держави-порушника несприятливих для нього наслідків за невиконання міжнародного зобов"язання
У рамках нематеріального виду відповідальності виділяються такі форми: репресалії, реторсії, сатисфакції й санкції
Репресалії - це правомірні примусові дії держави, що мають метою відновлення своїх прав, порушених іншою державою. По сучасному міжнародному праву в якості репрессалий неприпустиме застосування сили або погрози силою. Репресалії можуть виражатися в заморожуванні або арешті банківських авуарів, затримці або арешті рибальських судів (за порушення режиму рибальства) і т.п. Міри, прийняті потерпілою державою в якості репрессалий, повинні бути пропорційні їхньому правопорушенню, що викликало, і припиняються з моменту відновлення status quo (положення речей до зміни ситуації).
Реторсії являють собою правомірні примусові дії держави у відповідь на недружній акт із боку іншої держави, за допомогою якого посадові, фізичні або юридичні особи першої держави були поставлені в дискримінаційні умови. Реторсії націлені на відновлення принципу взаємності у взаєминах відповідних держав. Міри, використовувані в якості реторсий, повинні бути розмірні їхньому акту, що викликав, і припинятися з моменту відновлення колишнього положення. Як реторсія не можна використовувати збройну силу
Сатисфакція виражається в наданні державою-порушником задоволення постраждалій державі. Сатисфакція може здійснюватися у вираженні жалю й завіренні постраждалої сторони в недопущенні повторення правопорушення, у публічному вибаченні, у покаранні винних, у наданні особливих почестей постраждалій державі й т.п. Застосування конкретної форми сатисфакції залежить від прилагоджені збитки й політичні взаємини між державами
Після другої світової війни норми міжнародного права про репарацію одержали подальший розвиток. Вони були втілені в тексти мирних договорів і інших угод і домовленостей. У зв'язку з тим що матеріальний збиток, заподіяний Німеччиною державам антигітлерівської коаліції, склав більше 200 млрд доларів США, що перевищувало все національне надбання переможеної Німеччини, було ухвалене рішення про відшкодування збитку не в повному обсязі. У всіх мирних договорах установлювалося, що право на одержання репарації поширювалося не на всі держави, що брали участь у війні проти Німеччини й понесшие збитки, а лише на ті з них, на території яких велися воєнні дії й територія яких піддалася окупації. З 1 січня 1954 р. СРСР в однобічному порядку відмовився від стягнення репарацій із ГДР у кожній формі
Історично репарації передувала контрибуція, тобто виплачування грошових сум переможеною державою переможцеві після закінчення війни. Основу контрибуції становило «право переможця», незалежно тому, справедливу або загарбницьку війну вело перемігшу державу. Розмір, порядок і форми виплати контрибуції визначалися винятково державою-переможцем
Реституція - одна з форм матеріальної відповідальності, що полягає в поверненні в натурі майна, неправомірно вилученого й вивезеного воюючою державою з території супротивника. Наприклад, повернення автотранспорту, залізничного транспорту, річкових і морських суден і т.д., які були неправомірно вилучені в супротивника й викрадені воюючою державою. При цьому реституції підлягає майно, що перебуває не тільки під контролем воюючої сторони, але й оказавшееся під контролем будь-якої третьої держави
Різновидом реституції є субституція, тобто повернення майна аналогічного роду й приблизно равноценного тому, що було неправомірно вилучене й вивезено воюючою стороною з території супротивника. Відповідно до мирного договору з Італією 1947 р. дана держава зобов'язалася повернути все монетне золото, награбоване й незаконно вивезене в Італію, або передати кількість золота, рівне по вазі й пробі вивезеному
Перераховані форми матеріальної відповідальності пов'язані зі здійсненням міжнародного злочину - агресії. Однак матеріальний збиток може заподіюватися міжнародними деліктами й навіть у результаті правомірної діяльності держав при використанні джерел підвищеної небезпеки (авіації, космічних об'єктів, атомної енергії й т.п.). У цих випадках компенсації підлягає дійсний матеріальний збиток (прямій і непрямий); упущена ж вигода, як правило, не відшкодовується. Міжнародні угоди звичайно передбачають обмеження абсолютної матеріальної відповідальності, тобто відповідальності за правомірну діяльність. У таких договорах вказується максимальна сума, що може бути виплачена постраждалій стороні як компенсація за заподіяний збиток. Таке положення втримується, зокрема, у Віденській конвенції про громадянську відповідальність за ядерний збиток 1963 г.
При заподіянні такого роду збитку потерпіла сторона не може вимагати одержання суми понад установлену межу, навіть якщо фактичний збиток перевищує цю межу
Установлення договірних обмежень на суму компенсації при реалізації абсолютної відповідальності є своєрідним стимулятором держав до використання техніки, що представляє підвищену небезпеку, однак виконує важливі функції в життєдіяльності людей. При цьому відбувається як би перерозподіл ваги матеріальних збитків між експлуатуюче джерело підвищеної небезпеки державою й постраждалою стороною
При реалізації абсолютної відповідальності постраждала сторона в кожному разі одержить компенсацію, навіть якщо держава, що заподіяла збиток, буде доводити, що всієї його дії були зовсім правомірними
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "71. Види й форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  види діяльності; - видача документів, що засвідчують права громадян; - реєстрація і перереєстрація документів громадян; - видача дублікатів різних документів громадян; - державна реєстрація майнових прав громадян та інших фізич них і юридичних осіб; - видача дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї тощо, на розміщення підприємств сфери обслуговування в пунктах пропуску через
 2. Поняття екологічного права України
  види використання об'єктів тваринного світу. Найважливі-шими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та есте-тичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - ґрунто-утворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності; добування диких тварин з метою утримання і
 3. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  види. Прокурорський нагляд за законністю діяльності органів виконавчої влади. Звернення громадян, судове оскарження незаконних рішень, дій органів .-> . державної влади та їх посадових осіб як спосіб забезпечення законності і 0 дисципліни у державному управлінні. 1 Забезпечення законності передбачає необхідність створення сис теми її гарантій, а саме: загальні передумови (політичні,
 4. 70. Види міжнародних правопорушень.
  види або групи на різних підставах, хоча деякі спроби їхнього виділення починалися. Так, наприклад, у Декларації глав союзних держав від 24 травня 1915 року, прийнятій з ініціативи Росії в зв'язку з геноцидом вірменів у турецькій Османській Імперії, це діяння кваліфікувалося як «злочин проти людства і цивілізації». До другої половини XX сторіччя міжнародна доктрина починає підрозділяти
 5. 70. Класифікація міжнародних правопорушень держав
  види або групи залежно від ступеня суспільної небезпеки або специфіки об'єкта, хоча деякі передумови диференціації міжнародних правопорушень уже заставлялися. Так, у Декларації глав союзних держав від 24 травня 1915 р., прийнятої з ініціативи Росії у зв'язку з геноцидом вірменів в Османській імперії, це діяння кваліфікувалося як «злочин проти людства й цивілізації». У період між двома світовими
 6. 71. Види і форми відповідальності
  види міжнародно-правової відповідальності держав: політична і матеріальна. Деякі автори поділяють таку відповідальність на матеріальну і нематеріальну, виходячи з того, що міжнародно-правова відповідальність завжди буде виступати в політичній формі. Політична відповідальність, як правило, супроводжується застосуванням у відношенні держави-поруш-ниці примусових заходів і сполучається з
 7. 72. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненої міжнародним правом
  види діяльності держав, які не суперечать нормам міжнародного права, однак можуть мати непередбачені наслідки й завдати шкоди третім державам. Прикладом такої діяльності може служити експлуатація повітряного транспорту, атомного промислового й наукового встаткування, штучних космічних об'єктів. У доктрині й практиці міжнародного права широке визнання одержала концепція, відповідно до якої
 8. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
  форми політичної відповідальності, не суперечній специфіці їх міжнародної правосуб"єктності У цей час у міжнародній практиці проблема відповідальності міжнародних організацій вирішується переважно в площині компенсації матеріального збитку. Так, у ряді угод по космосі - Договорі про принципи діяльності держав по дослідженню й використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла,
 9. § 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності
  види юридичної відповідальності - кримінальна, адміністративна, дисциплінарна - настають лише за певні дії та розраховані, по суті, тільки на фізичних осіб. Аналіз законів України, які встановлюють відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері валютних, податкових та інших правовідносин, здійснив Конституційний Суд України 2001 року . Так, норми Декрету Кабінету Міністрів України від
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  види виробничої, господарської та іншої діяльності, що враховують екологічні, соціальні та економічні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua