Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

11. Види умов в угодахУгода може бути здійснена під відкладальною або зазна-чої умовою.
Угода визнається укладеною під відкладальною умовою, якщо сторони поставили виникнення прав і обов'язків у залежність від настання умови (п. 1 ст. 157 ЦК). Тому права та обов'язки в угоді з відкладальною умовою виникають не з моменту її вчинення, а з моменту настання умови. Виникнення прав і обов'язків як би відкладається до настання умови. Наприклад, один громадянин продає іншому меблевий гарнітур, обумовлюючи при цьому, що право власності перейде до покупця після покупки продавцем іншого гарнітура.
1 Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). С. 122.
З огляду на те що права і обов'язки в угоді з відкладальною умовою пов'язуються з настанням умови, виникає питання про існування між сторонами правових відносин у період з моменту укладання угоди до настання відкладальної умови. Видається, що з моменту укладення угоди під відкладальною умовою боку полягають у правового зв'язку і з цього моменту не допускається довільне відступ від угоди і вчинення умовно зобов'язаною особою дій, що створюють неможливість настання условія1.
Угода, укладена під відкладальною умовою, необхідно відрізняти від попереднього договору (ст. 429 ЦК). При настанні відкладальної умови угода, у зміст якої воно включено, без будь-яких додаткових юридичних фактів породжує ті права та обов'язки, виникнення яких ставилося в залежність від настання умови. Так, наприклад, сторони домовилися про те, що продається бібліотека, але право власності на неї перейде до покупця тільки після від'їзду продавця в інше місто у зв'язку з підвищенням по службі. Наступ зазначеного відкладального умови саме по собі є підставою переходу права власності на бібліотеку. Якщо ці ж особи уклали б попередній договір про те, що вони зобов'язуються в майбутньому укласти договір купівлі-продажу бібліотеки, то для переходу права власності на бібліотеку необхідно було б укласти окремий (основний) договір купівлі-продажу.
Угода вважається укладеною під отменітельнимумовою, якщо сторони поставили припинення прав і обов'язків у залежність від настання умови. Наприклад, громадянин надає в користування іншій дачу строком на один рік з умовою, що якщо протягом цього терміну повернеться з наукового відрядження його дочка, то права орендаря припиняються. Права та обов'язки в даному випадку виникають у сторін у момент укладання угоди і припиняються з моменту повернення дочки орендодавця.
Для суб'єктів, недобросовісно перешкоджають настанню умови або недобросовісно сприяють його наступу, закон передбачає невигідні наслідки правового порядку. Якщо настанню умови недобросовісно перешкодив суб'єкт, якому це невигідно, умова визнається настала.
1В юридичній літературі має місце інша думка, згідно з яким з правочину, вчиненого під відкладальною умовою, ніяких прав та обов'язків не виникає. Див: Радянське цивільне право. Т. 1. М., 1986. С. 221 (автор глави - О. А. Красавчиков).
Якщо настанню умови недобросовісно сприяв суб'єкт, якому настання умови вигідне, воно визнається не настали (п. 3 ст.157 ЦК).
Від умови в угоді слід відрізняти термін - обставина, яка неминуче закінчиться або наступить у майбутньому. Термін є відкладальною, якщо з його настанням пов'язується виникнення прав та обов'язків, або отменітельним, якщо з його настанням права та обов'язки припиняються. Включення подібних термінів в операції не перетворює їх на умовні. Дані терміни будуть або часом виникнення, існування угоди, або часом її виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. Види умов в угодах "
 1. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  види її адм. д-ти. 2. Адм.-прав. регулювання в'їзду в РФ і виїзду громадян за гра-ніцу. 1. Н / а з-н "Про міліцію" від 18 квітня 91 р. Міліція підрозділяється на кримінальну і міліцію заг. безп. (Місцеву). Основними завданнями крим. міліції є: 1) попередження, припинення і розкриття злочинів, а також організація та здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів доз-нания,
 2. Види співучасті
  умовою вирішення спору . Інакше не можна буде ні правильно вирішити суперечку, ні виконати судове рішення. Обов'язкове співучасть виникає в наступних випадках: при розгляді справ, що виникають з відносин спільної власності, при множинності суб'єктів зобов'язального відносини, при спільному заподіянні шкоди, при субсидіарної відповідальності, 5) при аффілірованності осіб (взаємної
 3. Види позовів
  умов договору). Слід враховувати, що сучасна судова діяльність носить досить творчий характер, арбітражні суди встановлюють безліч фактичних обставин, особливо в тих випадках, коли регулювання здійснюється С допо-могою норм С щодо невизначеними гіпотезами. Ар-арбітражного суди стикаються З необхідністю конкретизувати фактичний склад і надати
 4. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам справ. Справи окремого провадження і про неспроможність (банкрутство) порушуються шляхом подачі заяви. Таким чином, позов - один із засобів порушення арбітражного процесу по конкретній справі. Саме поняття
 5. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  умов його дійсності, правосуб'єктності сторін і т. д. У той же час питання взаємовідносин арбітражу і державного суду (наприклад, допустимість спору в якості предмета арбітражного розгляду, ухвалення забезпечувальних заходів , приведення у виконання арбітражного рішення) будуть вирішуватися на підставі процесуального права тієї держави, на території якого має місце
 6. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і правовідносини нерозривно пов'язані, вони - частини єдиного механізму правового регулювання. Реальний характер - правовідносини завжди присутні зовні у діях, рішеннях, словах
 7. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Види організованої злочинності економічної спрямованості 1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія-методу, однак вони поєднані в одній організаційній структурі, що виконує і основну злочинну діяльність.
 8. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  види кримінальних організацій з'являються як результат заміни короткострокових і випадкових контрактів стійкими відносинами, єдиним контрактом, що дозволяє контролювати поведінку учасників угод, забезпечувати надійність економічної середовища, контролювати підключення до злочинної групи тих, хто опиняється під його Гаухман Л.Д. Організована злочинність: поняття, види, тенденції, проблеми
 9. § 2. Види співучасників злочину
  види агітації та пропаганди, якщо вони не містять призову до вчинення певних злочинів. Не можна розглядати як підбурювання вираз думки зробити конкретний злочин, якщо це не звернено до конкретних осіб. Так само, якщо виконавець вчинив в інтересах іншого суб'єкта небудь злочин, знаючи, що цей суб'єкт зацікавлений в ньому, останній також не може
 10. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Види застави (права забудови, права вимоги тощо), не йшла мова про перезаставу і т.д. З'явився також новий спосіб забезпечення зобов'язань - гарантія, що була по суті, поручительством, але у відносинах між соціалістичними організаціями (ст. 196). Таким чином, був закріплений принцип "винного з виключенням" начала. Це стало кроком вперед. Окремими видами зобов'язань присвячена друга
© 2014-2021  ibib.ltd.ua