Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Володимир Іванович Вернадський і наука про самоорганізацію

Великий російський вчений, натураліст і мислитель, академік В. І. Вернадський відомий як основоположник цілого ряду нових синтезованих наук, у тому числі таких, як біохімія, біогеохімія, біофізика, космохімія, радіологія, а також навчань: про живу речовину, про біосферу і ноосферу, про простір і часу, про взаємозв'язок природознавства та філософії і багатьох інших наук.

Однак мало хто знає, що Вернадський є одночасно ще й одним із творців павуки про самоорганізацію. Ми підкреслюємо «небагато» ще й тому, що серед фахівців, що займаються питаннями цієї науки, які знають справжній факт виявляються лише одиниці. Доказ тому наукова конференція в Ленінграді, що відбулася в 1988 р. за темою «Самоорганізація в природі і суспільстві» [184], де було заслухано близько ста доповідей і повідомлень. Судячи по тезах останніх, на конференції частіше говорилося про синергетики, про Г. Хакен, І. Прикладіть та ін А ім'я нашого великого вченого вдалося зустріти лише в п'яти доповідях. І тільки в одному з цих п'яти його ім'я було винесено навіть у назву доповіді: «Принципи самоорганізації в концепції В. І. Вернадського про біосферу і ноосферу», автором якого опинився В, А. Шуков. До речі, а про А. А. Богданова на тій конференції взагалі не згадали.

Якщо судити за такими способом добутої інформації, то можемо стверджувати, що коефіцієнт популярності нашого вченого серед фахівців-«земляків» лежить десь у межах 1-5%. На додаток до даного факту ми можемо простежити всі за останні десятиліття публікації, присвячені питанням самоорганізації, але наш коефіцієнт, хоча б у середньому, що не зросте. Тут важлива ще сама кількісна оцінка, незважаючи на її умовність, ступеня популярності. Важливо ще зміст, тобто те, в якій мірі кожен автор у своїй публікації володіє всім внеском Вернадського в науку про самоорганізацію. На жаль, і в цьому нас очікує досить скромна оцінка. Бо, як правило, автори згадують лише окрему роботу чи ідею вченого, розглядають лише якийсь окремий питання або окреме положення з його теорії. Аналізу ж вкладу в цілому ми поки не бачимо.

І природно виникає питання про причину низької інформованості, або, простіше кажучи, слабке знання вчених-фахівців про творчість великого вченого в галузі самоорганізації. Виправданням слабке знання може бути той факт, що Вернадський мав досить широким науковим і філософським світоглядом. І всі праці його, особливо трьох останніх десятиліть діяльності, відрізнялися тим, що об'єднували в собі знання багатьох наук. Так, свого часу один з критиків його книги про мінералогії природних вод, що включає опис 485 її видів, відзначав, що автором такої праці мав бути як фізик, так і хімік, а також геолог і біолог, метеоролог і грунтознавець і разом з тим ще й філософ. Це один із, здавалося б, маленьких прикладів. Всс ж творчість Вернадського в цілому, як наголошується в його біографії, написаної І. І. Мочаловим [135], знаменує собою поворот в історії природознавства від процесу диференціації, дроблення наук до їх синтезу, інтеграції. Звідси «гібридні» назви згаданих вище наук, виникнення і розвиток яких пов'язаний з його ім'ям. Звідси і тенденція, яка, як підкреслює автор біографії, була закладена ще Ф. Енгельсом в «Діалектика природи» - тенденція формування єдиного природознавства, що відображає взаємозв'язок і еволюцію всіх форм руху (по-нашому, процесів самоорганізації) в природі і суспільстві. Звідси і прагнення до синтезу єство-і общсствознанія, то мережа до того ідеалу, про який говорив К. Маркс: «Згодом природознавство включить у себе науку про людина в такій же мірі, в якій наука про людину включить у себе природознавство: це буде одна наука »[125, т. 42, с. 124].

Додамо до цього, що ось ця одна, загальна наука і є наука про самоорганізацію і що вона у Вернадського представлена досить об'ємно в з'єднанні безлічі наук, в роботах, на жаль, здебільшого незавершених і по ряду обставин лише також частиною в 70-х і додатково в кінці 80-х рр..

Отже, до виправдання слабкої інформованості маємо факт з'єднання безлічі наук і факт запізнілою публікації. Це - з одного боку. З іншого - змушені врахувати проблему сприйняття. Дійсно, вчений-фахівець, який намагається опанувати творчістю Вернадського, повинен володіти не менш широкої наукової підготовкою. Але, знову ж на жаль, наш теперішній фахівець в умовах все триваючої диференціації і дроблення наук має, як правило, вузьку наукову підготовку. Де тут успішно осягнути йому творчість великого вченого? Скажуть, є ж ентузіасти, яким для самостійного освоєння не страшні ніякі науки, раніше ними не вивчав. Так, ентузіасти зустрічаються, і вони без відповідної плати за працю, користуючись свободою творчості і свободою наукового пошуку, сміливо вторгаються в будь невідоме, причому самі без всякої допомоги. Але як часто зустрічаються такі фахівці, і чи багато таких? Навіть якщо не брати до уваги, як зустрічає їх офіційна, тим більше авторитарна по характеру, наука. Звичайно, найчастіше не з розпростертими обіймами ... В історії тому не мало прикладів.

Перешкодою до сприйняття, освоєння та подальшому розвитку праць великого вченого служить ще одна обставина історичного характеру, що стало причиною негативного ставлення до нього і подальшого забуття багатьох його праць.

Все почалося з 20-х рр.., А точніше 1922 р., з подій, пов'язаних з виданням чергових робіт вченого. Спочатку була збірка «Нариси й мови», який об'єднував в собі статті методологічного, загальнонаукового характеру, але вся біда була в тому, що останні народилися під пера ще до революції. А з цієї причини слід було «пеудовольствіе влади». Багато суворіше було з брошурою «Початок і вічність життя», виданою в тому ж році. Тут головна думка викладалася виходячи з принципу Ф. Реді «Все живе - з живого», згідно з яким виходило, що життя як явище вічна, так як перехід від неживого до живого не спостерігав ще ніхто. При цьому цей перехід, здійснений ка-ким-то чином, не заперечувався. І на цей раз наукова критика так само не відбулася, але зате відбулася над автором «ідеологічна проробка» філософічну «червоної професури». Така «професура» позначила себе при обговоренні книги «Матеріалізм і емпіріокритицизм», незадовго до цього виданої в Радянській Росії. Це був момент початку затвердження діалектичного матеріалізму Г. В. Плеханова в якості не тільки партійної, але державної ідеології. І з цього моменту почалося «управління» наукою по-Плеханівській. Бо одним з найактивніших законодавців цієї ідеології став А. М. Деборіп, учень самого Г. В. Плеханова. А законодавці привласнили собі право втручатися в справи вчених і вказувати їм, що науково і що ні, а також в якому напрямку вести науковий пошук. Загалом, у той час все склалося так, як у середні віки, коли всіма громадськими і науковими питаннями командувала церкву. Про нападках на свою адресу - а об'єктом нападок були багато вчених - Вернадський зазначає у своїх неопублікованих «Роздумах», про що ми ще скажемо.

А поки, з метою обгрунтування причини слабкої інформованості, нам доведеться привести на додаток наступні факти. У 1929 р. були здані в друк статті з біохімії, написані в 20-х рр.. і увійшли до збірки «Жива речовина». Але збірка не вийшов і був повернутий автору. Після чого проти вченого починається ідеологічна компанія, яка особливо посилилася після доповіді «Проблема часу в сучасній науці», прочитаного Вернадським на загальних зборах АН СРСР 26.12.31 р. Прозвучала різке заперечення Л. М. Деборина, а в журналі «Під прапором марксизму», де він був редактором, з'явився ряд статей з нападками на автора і звинуваченням його в ідеалізмі. Навіть у Малій Радянській Енциклопедії в 1934 р. була дана така характеристика: «Вернадський за своїм світоглядом прихильник ідеалістичної філософії; в наукових роботах В. проводить ідеї" нейтралізма науки ", виступає на захист релігії, містики," исконности життя і живої матерії "і ряду віталістічсскіх і антиматеріалістичних концепцій, заперечуючи матеріалістичну діалектику ». Видання праць, написаних у 30-х рр.., Регулярно затримувалося. А якщо і видавалося, то на титульному аркуші відповідної брошури або книги наводилася напис-повідомлення в тому, що редакційно-видавнича рада АН, відзначаючи великий внесок академіка В. І. Вернадського в науку, вважає все ж своїм обов'язком висловити незгоду з його філософськими висловами , які є ідеалістичними. Само собою зрозуміло, що вихід в світ праць з таким «повідомленням» опинявся явно «не поміченим». Самі праці залишалися напівзабороненим офіційною наукою, у всякому разі далеко не заохочувані, не мали жодного обговорення і критики, а тому не отримали розвитку навіть у працях його послідовників.

Звичайно, всі праці Вернадського, як стверджується, зараз видані. Але питання - як сприймаються вони. Ось, наприклад, Г. П. Аксьонов повідомляє нам, що тема про живу речовину залишалася ідеологічно забороненою аж до кінця Радянської влади. До того ж ця тема «недіссертабельна» і сьогодні, тому що знаходиться на стику наук ... [5, с. 671], для якого фахівців ніколи, додамо ми, не готували.

Хоча імені нашого великого вченого воздали, здавалося б, багато почесті - назви вулиць, інституту і навіть космічних об'єктів, але багато його ідей, цілі наукові напрямки і просто побажання, особливо біологам, залишилися не затребуваними і забутими.

Що говорити тепер про теорії самоорганізації, про пріоритет в ній нашої вітчизняної науки і про наших основоположниках цієї теорії в особі як А. А. Богданова, так і В. І. Вернадського. Що говорити тепер про всіх нас і нашої слабкої інформованості або просто про наше незнання, якщо про теорії самоорганізації у нас в країні почали говорити і писати в 60-70-і рр.. і то лише з подачі за кордону, а про наших основоположниках - тільки наприкінці 80-х, початку 90-х. Про короткої його біографії. Володимир Іванович Вернадський народився 12 березня 1863 Раннє дитинство його пройшло в Харкові, де в 1873 р. вступає до гімназії. Навчався він легко, але не дуже старанно. Багато читав, чого навчився ще задовго до гімназії. Любив міркувати про все на світі, дізнаватися про Землю та походження роду людського. Так з дитинства у спілкуванні з рідними та друзями, особливо з гімназичними, формувався духовний вигляд майбутнього натураліста й мислителя. У 1876 р. з переїздом сім'ї Вернадського в Петербург молодий гімназист став користуватися правом читати будь-яку книгу або журнал, який з'являвся в магазині «Книжник» і друкувався в друкарні «Слов'янська печатня», так як магазин і друкарня були відкриті батьком. З великим захопленням прочитав він книги «Космос» і «Картини природи» A.

Гумбольдта в оригіналі, одночасно вдосконалюючись у німецькій мові.

Ці книги не могли не вплинути на ранніх становлення у нього наукового світогляду.

У 1881 р. Володимир Іванович надходить на природне відділення фізико-математичного факультету Петербурзького університету. При цьому лекції встигає слухати по вибору і на інших факультетах. Університет в Еггі роки був осередком кольору російської наукової думки: Д. І. Менделєєв, B.

В. Докучаєв, Н. А. Меіппуткіп, А. Н. Бекетов та ін Студенти на власні очі бачили життя науки, боротьбу думок, народження відкриттів і можливості проникнення в нові таємниці природи.

За порадою В. В. Докучаєва Володимир Іванович зайнявся мінералогією і кристаллографией, лекції Д. І. Менделєєва вели його до роздумів про хімії планети, космосу, а А. Н. Бекетова - до біології.

У 1885 р. він закінчує університет зі званням кандидата наук, і його залишають при університеті для підготовки до професорського звання. Процес підготовки зазвичай включає в себе відрядження за кордон з метою навчання та вдосконалення в обраній спеціальності. Довелося багато подорожувати по Європі. Наукові екскурсії слідували то по горах, то по різних лабораторіях і музеям. Неаполь, Мюнхен, Париж і Лондон. У 1890 р. сто запросили працювати в Московський університет, іде він віддається викладацькій діяльності, захищає магістерську, а потім докторську дисертацію. Кафедра мінералогії при ньому щорічно збагачувалася новими гірськими зразками, приладами та книгами. У співпраці з викладачами та студентами складається «школа» В. І. Вернадського. Періодично йдуть екскурсії на Урал та інші роботи.

Поряд з викладацькою розвертається і наукова діяльність. У цей час формуються ідеї про біосферу, біогеохімії, друкуються його роботи в журналі «Бюлетень», який видавався Московським суспільством випробувачів природи - найстарішої науковою організацією Росії, активним членом якої був В. І. Вернадський. Він ставав не тільки натуралістом, але й натуралістом, як він сам себе називав, так як прагнув до безпосереднього спілкування з природою, широким спостереженнями та експериментів. Залишаючись викладачем-професором, виростав у вченого-професіонала, великого мислителя. У цей період захопився вивченням всесвітньої історії науки і філософії, регулярно виїжджаючи до Західної Європи.

 У 1911 р. він змушений був покинути Московський інститут разом з іншими професорами (К. А, Тімірязєвим, Н.Д.Зелінським, П. Н. Лебедєвим та ін.) в знак протесту проти антидемократичних дій уряду щодо університетів і переїхав до Петербурга для роботи в Академії наук. Тут також реорганізував Мінералогічний музей, продовжуючи геологічні експедиції і радіологічні дослідження, а також дослідження газового дихання в біосфері Землі. Учень В. І. Вернадського, видатний радянський геолог А, А. Сауков так оцінив його діяльність в цей час: «мінералогії він реформував, геохімію наповнив змістом, біогеохімію і радіологію створив». У 1915 р. в ході війни з Німеччиною за пропозицією ряду академіків при Академії наук була створена постійна Комісія з вивчення природних продуктивних сил Росії (КЕПС) на чолі з В. І. Вернадським. З евомр моменту па-ряду з прикладними науковими роботами він продовжував нечисто дослідні та теоретичні роботи з радіоактивним мінералів, геохімії, питань ролі живої речовини в геохімічсскіхпроцессах. 

 У 1917 р. напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції він змушений був виїхати під Полтаву для лікування туберкульозу. Але не минуло й року хвороби, як він проявляє ініціативу щодо створення Української Академії наук, обирається її першим президентом, читає лекції спочатку в Києві, а потім у Таврійському університеті, в Криму, де дозріває його тверде рішення створити науковий центр вивчення живої речовини. 

 Після громадянської війни поле наукової діяльності значно розширилося. Повернувшись до Петрограда, він продовжував виконувати обов'язки директора Геологічного і Мінералогічного музеїв, голови КЕПС а, а потім організував і очолив Радієвий інститут. У 1922 р. на запрошення ректора Сорбонни він їде до Франції читати курс геохімії в Паризькому університеті на чотири роки, де триває відпрацювання його вчення про біосферу. По поверненню до Ленінграда він знову став працювати головою КЕПС і в Комісії з історії знань Академії наук. У 1928 р. під сто керівництвом була створена Биогеохимическая лабораторія АН СРСР, а в 1937 р. він востаннє виступив на Міжнародному геологічному конгресі в Москві. 

 На рубежі 40-х рр.. Володимир Іванович, незважаючи на вік, хвороби, пережите, продовжував залишатися на передньому краї науки, обдумував основні положення вчення про ноосферу, керував роботою комітету з метеоритів, вів дослідження з вивчення і застосування ізотопів, багато працював над уранової проблемою. У цей час за його наполегливим пропозиціям почали вживатися заходи щодо створення в країні атомної промисловості та сировинної бази для неї. Після загострилася хвороби 6 січня 1945 В. І. Вернадський вмирає. 

 Вчення його про самоорганізацію розглянемо за такими послідовно взаємопов'язаним темами: 

 а) вчення про біосферу; 

 б) еволюція видів і біосфери; 

 в) вчення про ноосферу; 

 г) вчення про різнорідності живого і відсталого речовини. 

 Про філософію самоорганізації говоритимемо в розділі 7. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Володимир Іванович Вернадський і наука про самоорганізацію"
 1. Література 1.
    наука. Кн. 1, 2. М.: Енергетика, 1989. 31. Богданов А. Філософія живого досвіду. П.М.: Книга, 1923. 32. Богданов А. Емпіріомонізм. Кн. 1-3 М., СПб., 1904-1906. 33. Богданов А., Степанов І. Курс політичної економіки. Т. 1,2.1918. 34. Боровий А. Міф про Бакуніна. М.: Голос праці, 1925. 35. Бранський В. П. Теоретичні основи соціальної синергетики / / Зап. філос. 2000. № 4. 36. Введення
 2. Список літератури 1.
    наука майбутнього. - М.: Інститут психології РАН, 1997. 178. Кочетова А.А. Гуманістична педагогіка: витоки і тенденції розвитку: Навчально-методичний посібник до спецкурсу. - СПб., 1997. 179. Краєвський В.В. Методологічна рефлексія / / Радянська педагогіка. 1989. № 2. 180. Крижанская Ю.С. Третьяков В.П. Граматика спілкування. Л.: ЛДУ, 1990. 181. КРИУЛИН А.А. Психологія спілкування. - Курськ, 1993.
 3. СПИСОК
    наука) У 2-х кн. : Кн. 2. - М - Економіка, 1989. - 35] з 26 Бруно Дж Вигнання торжествуючого звіра Про причину, початок і єдине - Мн: Харвест, 1999. - 480 с 27 Брюханов В А Світогляд До Е. Ціолковського і його науково-технічна творчість. - М., Изд-во соціально-економічної літератури, 1959. - 168 с. 28 Брюханов В А Про філософської основі науково-технічної творчості К. Е. Ціолковського:
 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО КУРСУ «КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства»
    наука створює світ знань, що складається з експериментально доведених даних про навколишньої дійсності і висновків, отриманих на основі законів логіки. Виділяються три напрями наукового знання: природознавство (знання про природу), суспільствознавство і наука про людину. Вказуються основні функції науки. Окремий розділ присвячений теорії як формі наукового знання. Розглядається структура
 5. Словник термінів
    наука, що вивчає фізичні та фізико-хімічні процеси в живих організмах, а також структуру біологічних систем на всіх рівнях їх організації. Біфуркації - розгалуження в траєкторії руху системи в певній точці (біфуркації). Віталізм - сукупність ідеалістичних навчань у біології, згідно з якими життя пояснюється присутністю в організмах особливого нематеріального початку
 6. Космологічні ІДЕЇ російський космист
    У наші дні поняття «російський космізм» найчастіше пишеться вже без лапок. Це яскраве унікальне явище, що виникло на рубежі XIX-XX століть, стало загальновизнаним у світовій філософській думці. Воно багатогранно, оскільки охоплює своїми ідеями не тільки представників науки, а й мистецтва і культури в цілому. На наш погляд, не буде надмірним перебільшенням проведення паралелей між античної
 7. 3. Висновок. Метафізика, теокосмізм і окультне знання
    наука і філософія вступали в складні взаємини з окультними (від лат. occultus - таємний, потаємний) навчаннями, що визнають існування прихованих сил в людині і космосі. Обсяг і зміст окультних учень історично змінювалися. Так, ряд явищ, які раніше вважалися суто окультними (наприклад, магнетизм в епоху Відродження, гравітація і гіпнотизм в XVIII в.), Пізніше були включені в сферу
 8. Філософія в Росії.
    наука "(" віра - знання "). Тут має місце дуже складний процес, який стосується всю систему цінностей суспільства. Справа насамперед у тому, що в науковій картині світу ціннісні аспекти виявляються повністю елімінувати. Світ науки - це обесчеловеченность світ. Наука - сфера раціонального досвіду, релігія - ірраціонального. Тому релігійна і наукова картини світу при безпосередньому прямому
 9. Література
    наука. Прага, 1978. Шмальгаузен І.І. Фактори еволюції. М., 1968. Макьюсік В.А. Генетика людини. М.Г 1967. Дубінін Н.П. Вічний рух. М., 1973. Бєляєв Д.К. Сучасна наука і проблеми дослідження людини. - Діалектика в науках про природу і людину. Людина, суспільство і природа в століття НТР. М., 1983. Шварц С.С. Екологічні закономірності еволюції. М., 1979. Шмальгаузен І.І.
 10. 1. Етапи і основний зміст вітчизняної філософії
    наука повинні сприяти творення і процвітання всіх без винятку. Дослідження, перетворення і збереження миру виступає загальнолюдської завданням, що працює на об'єднання людей перед лицем глобальних проблем сучасності. Серед лікарів-філософів Росії XIX-першої половини XX ст. найбільш примітні Н.І. Пирогов (1810-1881), І.М. Сєченов (1829-1905), І.І. Мечников (1845-1916),
 11. Післямова
    наука, що розвивається як у напрямі минулої історії, так і в теперішньому часі, що є перспективи розвитку її і в майбутньому. Є і джерела, а значить і можливість для подальшого розвитку згідно прикладеного списку літератури по кожному з напрямів. Розкриємо коротко цю можливість. Почнемо з історії, до якої звертається майже кожен дослідник з метою обгрунтування своєї
 12. Передмова
    самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 13. 1. Західне мислення: діалектика і метафізика голографії Всесвіту
    науках - це перводвигатель, енергія, ентелехія, душу і т.д. У філософії - це ціла система категорій, викладена в його «Метафізика». У логіці - це первісна формулювання законів формальної логіки і т.д. По-третє, слово-Логос, як самий ідеальний варіант тотожності буття і мислення. Тотожність змісту думки змістом буття дає можливість виразити те й інше вміст у слові.
 14. 7.4. Про різнорідності живого і відсталого речовини
    наука, як стверджує Вернадський, вносить в наукове вивчення явищ життя абсолютно інше трактування живих і відсталих природних тіл, ніж та, до якої звик у своєму тисячолітньої роботі біолог. Зате вона дає нове розуміння живої природи, не суперечить по суті старому, але доповнюючи і поглиблюючи його. З усіх відмінностей в якості найголовніших Вернадський виділив наступні: Життя на землі
 15. 11.1. А. І. Вейник. «Термодинаміка реальних процесів»
    самоорганізації - В. М.) укладена в самій сутності речей - в речовину і його поведінці. Таким чином, взаємодія, як відоме специфічне, так і вводиться універсальне, що зв'язує між собою всі різнорідні речовини Всесвіту, призводить до об'єктивної причинного обумовленості й обов'язковості зміни і розвитку всіляких явищ природи. При цьому повинні змінюватися і
 16. 6.10. А. Л. Тахтаджян і подальший розвиток тектологии
    науках. Але найважливішою і неперевершеною серед цих спроб була і залишається на сей день, безсумнівно, «Тектологія». Тим більше, що багато се організаційні положення, принципи і навіть закони продовжують отримувати підтвердження все в нових і нових відкриттях в різноманітних галузях науки і практики. Переходячи до проблем тектологии, Тахтаджян першою справою вводить в неї сучасні поняття і визначення,
 17. 1.Поіск в галузі методології
    наука багато років розвивалася в традиціях російської історичної науки. Це насамперед російська источниковедческая школа. Радянська аграрна школа - це традиції А.М. Гневушева, К.А. Неволіна, архімандрита Сергія, А.М. Андріяшева, академіка Н.К. Нікольського. Біда ж радянської науки в тому, що були віддані забуттю цілі напрямки історичної науки, наприклад краєзнавство, що є необхідною
© 2014-2021  ibib.ltd.ua