Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Вплив гри на загальний психічний розвиток дитини.

Ігрова діяльність впливає на формування довільності психічних процесів. Так, у грі у дітей починають розвиватися довільна увага і довільна пам'ять. В умовах гри діти зосереджуються краще і запам'ятовують більше, ніж в умовах лабораторних дослідів. Свідома мета (зосередити увагу, запам'ятати і пригадати) виділяється для дитини раніше і легше всього в грі. Самі умови гри вимагають від дитини зосередження на предметах, включених в ігрову ситуацію, на утриманні розігруються дій і сюжету. Якщо дитина неуважний до того, що вимагає від нього ігрова ситуація, якщо не запам'ятовує умов гри, то він просто виганяється однолітками. Потреба в спілкуванні, в емоційному заохоченні змушує дитину до цілеспрямованого зосередження і запам'ятовування.

Ігрова ситуація і дії з нею чинять постійний вплив на розумовий розвиток дитини дошкільного віку. У грі дитина вчиться діяти з заступником предмета - він дає заступнику нове ігрове назву і діє з ним у відповідності з назвою. Предмет-заступник стає опорою для мислення. На основі дій з предметами-заступниками дитина вчиться мислити про реальний предмет. Поступово ігрові дії з предметами скорочуються, дитина навчається мислити

276

про предмети і діяти з ними в розумовому плані. Таким чином, гра у великій мірі сприяє тому, що дитина поступово переходить до мислення в плані уявлень.

У той же час досвід ігрових і особливо реальних взаємин дитини в сюжетно-рольовій грі лягає в основу особливої властивості мислення, що дозволяє стати на точку зору інших людей, передбачити їх майбутню поведінку і залежно від цього будувати свою власну поведінку.

Рольова гра має визначальне значення для розвитку уяви. В ігровій діяльності дитина вчиться заміщати одні предмети іншими, брати на себе різні ролі. Все це сприяє розвитку уяви. В іграх дітей старшого дошкільного віку вже необов'язкові предмети-заступники, так само як необов'язкові і багато ігрові дії. Діти навчаються ототожнювати предмети і дії з ними, створювати нові ситуації у своїй уяві. Гра може протікати у внутрішньому плані.

Шестирічна Катюша розглядає фотографію, де зображена дівчинка, яка підперла пальчиком щічку і задумливо дивиться на ляльку. Лялька посаджена біля іграшкової швейної машини. Катюша каже: «Дівчинка думає, як ніби її лялечка шиє». Своїм поясненням маленька Катя виявила властивий їй самій спосіб гри.

Вплив гри на розвиток особистості дитини полягає в тому, що через неї він знайомиться з поведінкою і взаємовідносинами дорослих людей, які стають зразком для його власної поведінки, і в ній набуває основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з однолітками. Захоплюючи дитини і примушуючи його підкорятися правилам, відповідним взятій на себе ролі, гра сприяє розвитку почуттів і вольової регуляції поведінки.

Продуктивні види діяльності дитини - малювання, конструювання - на різних етапах дошкільного дитинства тісно злиті з грою. Так, малюючи, дитина часто розігрує той чи інший сюжет. Намальовані їм звірі б'ються між собою, наздоганяють одне одного, люди йдуть в гості і повертаються додому, вітер здуває висять яблука і т.д.

Інтерес до малювання, конструювання спочатку виникає саме як ігровий, спрямований на процес створення малюнка, конструкції відповідно з ігровим задумом. І тільки в середньому і старшому дошкільному віці інтерес переноситься на результат діяльності (наприклад, малюнок), і вона звільняється від впливу гри.

Всередині ігрової діяльності починає складатися і навчальна діяльність, яка пізніше стає провідною діяльністю. Елементи вчення вводить дорослий, вони не виникають безпосередньо з гри. Дошкільник починає вчитися граючи -

277

до вчення він ставиться як до своєрідної рольової гри з певними правилами. Однак, виконуючи ці правила, дитина непомітно для себе оволодіває елементарними учбовими діями. Принципово інше, ніж до гри, ставлення до навчання дорослих поступово, поволі перебудовує і ставлення дитини до нього. У дошкільника з'являється бажання вчитися і складаються початкові вміння.

У грі дитина осягає специфічні знаки двоякого типу: індивідуальні умовні знаки, що мають мало спільного за своєю чуттєвої природі з позначається предметом, і іконінескіе знаки, чуттєві властивості яких візуально наближені до заміщати предмету.

Індивідуальні умовні знаки і іконічні знаки у грі беруть на себе функцію відсутнього предмета, який вони заміщають. Різна ступінь наближеності предмета-знака, що заміщує відсутній предмет, і замещаемого предмета сприяє відпрацюванню знакової функції мови: опосередковує взаємозв'язок «предмет - його знак - її найменування» збагачує смислову сторону слова як знака.

Дії заміщення, крім того, сприяють розвитку у дитини вміння вільно поводитися з предметами і використовувати їх не тільки в тій якості, яке було засвоєно в перші роки дитинства, але й по-іншому (чистий носовичок , наприклад, може замінити бинт або літню шапочку).

Гра як провідна діяльність має особливе значення для розвитку рефлексивного мислення.

Рефлексія - це здатність людини аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви і співвідносити їх із загальнолюдськими цінностями, а також з діями, вчинками, мотивами інших людей. Рефлексія сприяє адекватної поведінки людини в світі людей.

Гра сприяє розвитку рефлексії, оскільки в грі виникає реальна можливість контролювати те, як виконується дію, що входить в процес спілкування. Так, граючи в лікарню, дитина плаче і страждає, як пацієнт, і задоволений собою як добре виконуючий роль. Подвійна позиція граючого - виконавець і контролер - розвиває здатність співвідносити свою поведінку з поведінкою якогось зразка. У рольовій грі виникають передумови до рефлексії як суто людської здатності осмислювати свої власні дії, передбачаючи реакцію інших людей.

Іграшка як засіб психічного розвитку дитини. Іграшка виникає в історії людства як засіб підготовки дитини до життя в сучасній йому системі суспільних відносин. Іграшка - предмет, службовець для забави та розваг, але одночасно є засобом психічного розвитку дитини.

278

Як вже говорилося вище, в дитинстві дитина отримує брязкальця, які визначають зміст його поведінкової активності, його маніпулювання. Він уважно роздивляється підвішені перед його очима іграшки, що вправляє його сприйняття (відбувається запечатление форм і кольорів, виникає орієнтування на нове, з'являється перевага).

У ранньому віці дитина отримує так звані автодідактіческіе іграшки (матрьошки, пірамідки та ін.), в яких закладені можливості розвитку ручних і зорових соотносящие дій. Розважаючись, дитина вчиться співвідносити і розрізняти форми, розміри, кольори.

У цьому ж віці він отримує безліч іграшок - заступників реальних предметів людської культури: знарядь, предметів побуту (іграшковий посуд, іграшкові меблі), машин та ін Через подібні іграшки дитина освоює функціональне призначення предметів, опановує гарматними діями.

Багато іграшки сучасних дітей мають історичних прабатьків, які виникли на певному етапі розвитку людства. Зменшені лук і стріли, бумеранги, ножі і т.д. мали у стародавніх народів особливе призначення. Вони навчали дитини, що готується до майбутнього життя, конкретним гарматним дій. У наш час ці предмети перетворені на іграшки, які, з одного боку, як би зберігають функцію предмета-прародителя (цибуля пускає стрілу, стріла летить і влучає в ціль; бумеранг повертається; ніж ріже і т.д.), але, з іншого боку, вже не служать справжніми знаряддями (іграшковий цибуля не має достатньої пружності, щоб надати стрілі велику швидкість і силу удару; іграшкова стріла має тупий кінець, щоб уникнути нещасних випадків; бумеранг також перетворений на забаву - іграшку, що виробляє спритність; іграшковий ніж не має гострого леза, не може різати предмети з щільною фактурою).

Іграшки - копії реальних знарядь - мають зовсім інші функції, ніж самі гармати. Вони служать для розвитку у дитини не приватних професійних якостей, а деяких загальних якостей, наприклад влучності, спритності. Ті ж функції виконують іграшки, що сталися з ритуальних предметів (наприклад, м'яч та ін.)

Іграшки - копії предметів, що існують в побуті дорослих, - долучають дитини до цих предметів. Він пізнає їх функціональне призначення, що допомагає йому психологічно увійти в світ постійних речей.

Крім іграшок, створених спеціально для дитячої гри, в якості іграшок часто використовуються різні побутові предмети (порожні котушки, сірникові коробки, олівці, клаптики, мотузочки тощо) і так званий природний матеріал (шишки, гілочки, трісочки, кора, сухе коріння та ін.) Дорослий під

279

донесе дитині можливість використання подібних предметів в якості заступників реальних предметів.

Більшість з перерахованих предметів може бути використано по-різному залежно від сюжету гри і ситуативних завдань; в грі ці предмети виступають як поліфункціональні. Виступаючи в якості заступників багатьох предметів, вони допомагають дитині вже в трирічному віці опанувати діями заміщення. Якщо дитина, отримуючи в руки предмет із закріпленою за ним функцією, діє з ним у відповідності з цією функцією і утруднюється використовувати цей предмет за іншим призначенням, то, отримуючи поліфункціональний предмет, він легко використовує його як безлічі інших предметів, які він заміщає.

Іграшка - засіб впливу на моральну сторону особистості дитини. Особливе місце серед іграшок займають ляльки і м'які іграшки - зображення ведмедика, зайця, мавпи, собаки та ін Спочатку дитина виконує з лялькою тільки ті дії, які йому показує дорослий: качає ляльку, возить її в колясці, кладе в ліжечко. Це насамперед наслідувальні дії, а не зображення відносин дорослих. Надалі дорослий пропонує дитині ляльку або іграшкову тваринку як об'єкт для емоційного спілкування. Дитина вчиться протегувати, проявляти турботу, співпереживати іграшці у всіх її лялькових перипетіях, які дитина сама створює у своїй уяві на основі власного досвіду. Граючи з лялькою або іграшкової тваринкою, дитина вчиться рефлексії, емоційного ототожнення.

Лялька має особливе значення для емоційного та морального розвитку дитини. Завдяки волі і уяві дитини вона «поводиться» виключно так, як це потрібно в даний момент її господареві. Вона розумна і слухняна. Вона ласкава і весела. Вона норовиста і уперта. Вона брехуха і непоправна нечупара. Дитина переживає зі своєю лялькою всі події власного і чужого життя у всіх емоційних і моральних проявах, доступних його розумінню. Лялька або м'яка іграшка - заступник ідеального друга, який все розуміє і не пам'ятає зла. Тому потреба в такій іграшці виникає у кожного дошкільника - не лише у дівчаток, але і у хлопчиків. Лялька для дитини не тільки дочка чи синок. Лялька або м'яка іграшка - партнер у спілкуванні в усіх його проявах. У кожної дитини встановлюються особливі стосунки зі своєю лялькою або звірятком, він по-своєму прив'язується до іграшки, переживаючи завдяки їй безліч різноманітних почуттів.

Ляльки - копії людини, мають різне призначення в грі.

У традиційній «прекрасною» ляльки великі очі, обрамлені довгими віями, короткий носик, маленький яскравий

280

рот, обов'язково розкішні (білі, золоті, руді, чорні) волосся. «Прекрасна» лялька може бути донькою, принцесою, мамою. У «прекрасну» ляльку грають в основному дівчатка.

У характерною ляльки (це лялька-хлопчик чи лялька-дівчинка) виражені певні людські якості - наївність, дурість, пустощі і т.д. Ці ляльки несуть в собі характерологическую заданість, яка часто визначає розігрування сюжету. Цих ляльок люблять усі діти.

Ляльки - герої народних та авторських казок, мультфільмів і т.д. - Також мають характерну зовнішність (Буратіно, Чебурашка, Білосніжка та ін.), але крім цього вони несуть у собі заданість образу поведінки, стабільну моральну характеристику, не залежну від мінливих сюжетних ліній в грі. Такі ляльки як би вимагають від дитини певної поведінки. Наприклад, Буратіно, Карлсон, Чебурашка завжди хороші, добрі, справедливі і чесні, а Карабас Барабас, Бармалей - погані, злі, несправедливі і брехливі. Цікаво, що в самих казках позитивні герої не несуть у собі всього безлічі позитивних рис, які дитина потім їм приписує, а негативні герої не мають великого набору негативних рис. Завдяки тому що ляльки - герої казок - є для дитини еталонами морального обличчя, він зосереджує на них весь свій моральний досвід і програє сюжети з проблемними ситуаціями міжособистісних відносин. Характерні ляльки, ляльки - герої мультфільмів улюблені не тільки дівчатками, але і хлопчиками. Улюблена іграшка вчить дитину доброті, здатності ідентифікуватися з лялькою, з природою, з іншими людьми.

 Образотворча діяльність. Гра - не єдина діяльність, яка впливає на психічний розвиток дитини. Дитина малює, ліпить, будує, вирізає. Спільним для всіх цих видів діяльності є спрямованість на створення того чи іншого продукту - малюнка, конструкції, аплікації. Але кожен з цих видів діяльності має і свої особливості, вимагає володіння спеціальними методами дії і проявляє свій специфічний вплив на розвиток дитини. 

 Розвиток графічних про б р о з о в. Ми вже бачили, що витоки образотворчої діяльності дитини відносяться до раннього дитинства. До початку дошкільного віку дитина, як правило, вже має деякий (хоча і дуже обмежений) запас графічних образів, що дозволяють йому зображувати окремі предмети. Однак ці зображення мають лише найвіддаленіше схожість з реальними предметами. 

 Уміння впізнавати в малюнку предмет - один із стимулів вдосконалення образотворчої діяльності дитини. Це вдосконалення має тривалу історію. У дитячий малюнок впроваджуються різні форми досвіду, який дитина отримує 

 281 

 в процесі дій з предметами, їх зорового сприйняття, самої графічної діяльності та навчання з боку дорослих. Малюнок дорослого відображає виключно ті властивості предмета, які можна сприйняти зорово. Дитина ж використовує весь свій досвід. Тому серед дитячих малюнків поряд з зображеннями, відповідними зоровому сприйняттю, можна зустріти такі, в яких виражається те, що дитина з'ясовує, чи не дивлячись на предмет, а діючи з ним або обмацуючи його. Так, нерідко діти, обмацавши плоску гострокутну фігуру (наприклад, трикутник), малюють її у вигляді овалу та відходять у сторони коротенькими рисками, якими вони намагаються підкреслити остроугольность зображуваного предмета. Такі зображення гострокутних фігур пояснюються спробами пристосувати для цієї мети склався раніше графічний образ у вигляді замкнутої колоподібної лінії. 

 Графічна форма, в якій діти зображують предмети, обумовлена насамперед трьома моментами: наявними в розпорядженні дитини графічними образами, зоровими враженнями від предмета і рухово-дотикальним досвідом, що здобувається в процесі дії з предметом. Крім того, дитина передає в малюнку не тільки враження від предмета, а й своє розуміння предмета, своє знання про нього. Так, один маленький хлопчик, який спостерігав, як мати малює жіночу фігуру, наполягав, щоб спершу були намальовані ноги, а потім вже сукню. 

 Ледь намічений малюнок дитини показує, що він не робить серйозної спроби точно і повно відтворити зображуваний предмет. Дуже часто, коли дитина малює людини без волосся, вух, тулуба і рук, його «мистецтво» залишається далеко позаду його пізнань. 

 Динаміка розвитку змісту дитячого малюнка. Малюнки дітей рясніють «головоногих», будинками, деревами, квіточками і машинами.

 Це зміст діти запозичують у дорослих, які пропонують деякі графічні зразки, коли дитина починає захоплено малювати каракулі. 

 Малювання людини, безумовно, визначається не стільки спрямованістю дитини на собі подібних, скільки тим, що дорослі, як правило, в першу чергу знайомлять його з зображенням саме людини. Цей факт виступає як усталилося серед сучасних людей стереотип початку навчання малюванню в умовах сімейного виховання. 

 Що стосується малюків, які відвідують дитячі садки, то зміст їх малюнків в більшій мірі відповідає прийнятій програмі. Тому в основному зміст перших малюнків цих дітей складають стрічки, доріжки, паркани, сонечко, кульки, бублики, сніговики, квіти, ялинки і пр. 

 282 

 Приблизно до п'яти років дитина малює мале число об'єктів, запозичених у дорослих, і знайдені в орієнтовному черкане графічні форми, якими він намагається зображати реальні предмети. 

 У віці від п'яти до шести років у дитини з'являється здатність за підтримки дорослого подолати звичні шаблони, і він починає малювати все, що викликає інтерес. Він готовий не тільки малювати окремі предмети і сюжетні картинки, а й ілюструвати книжки та події свого життя. У цей час діти малюють у багато разів більше, ніж у попередні і в наступні роки. Змістом малюнків стає все, що може відбуватися в повітрі, на суші і на морі, не залишаючи без уваги і фантастичні персонажі. 

 Після шести років малюнків стає менше, але образотворчий репертуар також дуже різноманітний. 

 Однак не можна сказати, що малюнки всіх дітей у віці від п'яти до шести років починають буяти розмаїттям тем і сюжетів. Діти, у яких не розвивається пізнавальний інтерес до навколишнього, малюють тільки людей, будинки, квіти і дерева. Реально тематична вузькість зумовлена як загальним розвитком дитини (у нього не розвивається установка бачити все різноманіття світу), так і стереотипними графічними побудовами, рабом яких він стає. 

 Реальне та уявне в дитячому малюнку. Важливим чинником, що обумовлює спрямованість змісту дитячих малюнків, є ступінь орієнтації дитини на реальну і уявну дійсність. За змістовної спрямованості малюнків ми можемо умовно розділити дітей на реалістів і мрійників: перші зображують предмети і явища природи, реальні події повсякденного життя людей; другий - свої нездійснені бажання, мрії й мрії. У цьому зв'язку треба спеціально відзначити, що чим старше стають діти, тим частіше в їхніх малюнках відображаються мрії і бажання. Крім цього, можна вказати на інтерес дітей до зовсім особливому фантастичного світу. Чорти, водяні, лісовики, русалки, чаклуни, феї, казкові принцеси і багато інших персонажів дитячих малюнків відображають, так само як і реальні істоти, роботу душі і внутрішнє самопочуття дитини. 

 Індивідуальна прихильність в малюванні. Зміст зображуваного обумовлено фактором статевої сен-зітівності дитини, ціннісними орієнтаціями національної культури і сім'ї, ступенем орієнтації дитини на реальну і уявну дійсність. Поряд з цим необхідно відзначити індивідуальну прихильність дитини в певний проміжок часу до одного і того ж предмета малювання. 

 283 

 П'ятирічний Кирило з захопленням малював портрети жінок, чоловіків, принців, чарівників і т.д. З-під його руки за день виходило до 20 - 25 подібних малюнків. При цьому йому подобалося вводити в портрети елементи орнаменту, що прикрашають, на його думку, зображення і надають їм «чарівні» і незвичність. Крім того, Кирило захоплено малював і самі орнаменти. Складання візерунка було його улюбленим заняттям. 

 Брат Кирила Андрій вважав за краще малювати батальні сцени. Нескінченне число муравьеподобних воїнів, нальоти, оточення, вибухи, атаки, розвідки, бомбардування і т.п. Андрій малював війну в повітрі, на суші і на морі. Захоплюючись вибухами, гуркотом і шумами, він давав своїм малюнкам відповідні назви: «Усюди стріляють», «Війна на небі і на землі», «Усюди гримить». Ще одна улюблена тема Андрю-ши - чорти. Ці персонажі постійно гримасують і здійснюють всілякі каверзні вчинки. 

 Інші брати - Андрійко та Сергійко Щ. - протягом ряду років захоплювалися малюванням машин. Їхні малюнки - це нескінченні «Волги», тягачі, самоскиди, тролейбуси і тому подібний транспорт, який можна побачити на власні очі, розглянути на ілюстрації або на фотографії. (За матеріалами В.С.Мухиной.) 

 Утримання дитячих робіт визначено показує, що дитина чуйно реагує на події життя дорослих: якщо дорослі пам'ятають минуле, то воно стає і надбанням дитини; якщо дорослі схвильовані тим, що відбувається, то дитина схвильований теж. Аналіз сотень малюнків дітей дозволяє стверджувати: соціальні реакції дітей адекватні громадському настрою і інтересам дорослих. Дитячі малюнки можна оцінювати як справжні документи епохи. 

 В умовах систематичного художнього виховання кількість тем, які дитина вибирає при малюванні, стає значно більшим. Проте ми чітко спостерігаємо загальну тенденцію - в дошкільному віці діти прив'язані до змісту, запропонованого дорослими. 

 Не слід думати, що дитина перебуває в «кайданах» впливу дорослого. Поза засвоєння духовної культури від посередників, що стоять між цією культурою і дитиною, немає розвитку особистості дитини. Лише в рамках загальної тенденції проходження за дорослим дитина проявляє свою індивідуальність, причому чим старше дитина, тим виразніше ці прояви. 

 Тематика дитячих малюнків обумовлена багатьма факторами. Один їх них - приналежність дитини до певної статі і ступінь його сензитивности до статевих відмінностей. Загальна спрямованість на ідентифікацію зі своєю статтю додає певний зміст і малюнках дитини: хлопчики, особливо сензитивні до чоловічих ролям, малюють будівництво будинків і міст, дороги з мчаться автомобілями, літаки в небі, кораблі в море, а 

 284 

 також війни, бійки, бійки. Дівчатка, сензитивні до жіночих ролям, малюють «гарненьких дівчаток» і принцес, квіти, сади, всілякі орнаменти, а також мам, які гуляють з доньками. 

 У деяких випадках в надрах продуктивної діяльності дитини ми знаходимо виняткову прихильність до ціннісних орієнтацій іншої статі, коли раптом хлопчики починають захоплюватися малюванням принцес і квіточок, а дівчатка малюють батальні сцени. Така ідентифікація з іншими в нормі обумовлена тим, що дитина вибирає свого кумира серед представників іншої статі (частіше це старший брат або сестра) і несвідомо слід за всіма його проявами. Поступово, однак, в умовах нормальних стосунків у сім'ї домінуючий вплив кумира поступається місцем сформованим в культурі суспільним очікуванням. 

 Гра і малювання є тими видами діяльності, які сприяють практичному освоєнню реального соціального простору: у символічних діях і заміщеннях дитина програє колізії відносин людей, символічно ідентифікуючи і відокремлюючи від персонажів, яких він по своїй волі вводить в ігрові та образотворчі сюжети. 

 Опановуючи діями гри і образотворчої діяльності, дитина одночасно освоює довільні боку психічних процесів, а також дії заміщення. Також поступово дитина освоює власне людський знаково-символи-чний світ - насамперед вербально окреслений простір, яке стандартизує, соціалізує його, а також особливе зна-ково-символічне простір, де домінують образи уяви. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Вплив гри на загальний психічний розвиток дитини."
 1. ? 4. Психічний розвиток дитини: вплив середовища
    вплив на концепції психології особистості і вікової психології; вона наочно показала роль соціального оточення, культури у формуванні психіки дитини. Таким чином, ми простежили постановку проблеми детермінації психічного розвитку в теоретичних положеннях і емпіричних дослідженнях ряду найбільших психологів. Питання для самоперевірки: 1. Позначте основні тенденції в
 2. § 2. Початок систематичного вивчення дитячого розвитку
    впливом закону еволюції Ч. Дарвіна і так званого биогенетического Закону2. Біогенетичний закон, сформульований у XIX в. біологами Е. Геккелем і Ф. Мюллером, заснований на принципі 1 Див: Прейер В. Душа дитини. Спостереження над духовним розвитком людини в перші роки життя. СПб., 1912. 2 Див: Марцинковская Т.Д. Історія дитячої психології. С. 89-90. Глава III. Виникнення
 3. 5. 1. Термінологія
    впливами, крім депривації (велика можливість зараження, зміна режиму, недолік сну, підвищена можливість для конфліктів за життя в колективі і т.д.). До того ж, за сприятливих умов депривація в установах може зовсім не виникнути. Взагалі терміни, що встановлюють поняття лише через певну специфічну ситуацію або на підставі певних ознак, часто вже не
 4. РАННИЙ ВІК
    психічних дій, властивих людині. Передісторія психічного розвитку тепер поступилася місцем його справжньої історії. Наступні два роки - період раннього дитинства - приносять дитині нові принципові досягнення. Якісні перетворення, які зазнає дитина за перші три роки, настільки значні, що деякі психологи (Р.Заззо, наприклад), розмірковуючи про те, де ж середина
 5. # 3. Психічний розвиток дитини: фактори біологічний і соціальний
    вплив на погляди Ж. Піаже. 1 Див: Виготський Л.С. Вступна стаття до російського перекладу книги К. Бю-лера «Нарис духовного розвитку дитини» / / Вікова та педагогічна психологія: Тексти. М., 1992. С. 18-31. Глава IV. Теорії дитячого розвитку першої третини XX в. ... 53 Основний предмет дослідження Методи дослідження Основні поняття Основні ідеї Фактори розвитку Цінне
 6.  ГЛАВА5.Псіхіческая депривація і її вплив на розвиток дітей в перші роки життя
    вплив на розвиток дітей у перші роки
 7. § 4. Диадических принцип вивчення дитячого розвитку
    вплив батьків на розвиток дитини. Сірс виділені три вікові фази у розвитку дітей, що розрізняються за характером загальної мотивації поведінки. Мотивація становлення поведінки, по Сирсу, безпосередньо залежить від прижиттєво складається потреби - залежності або прихильності. На початковій фазі дитина занурений у свої органічні відчуття і аутічен. Задоволення біологічних
 8. § 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку
    психічного розвитку, яке розгортається в часі. На початковому етапі розвитку дитячої психології (у другій половині XIX - початку XX в.) Це був насамперед метод спостереження. Дослідники (серед яких біологи і психологи Т. Тидеман, І. Тен, Ч. Дарвін, В. Прейер) простежували індивідуальний розвиток власних дітей, прагнули фіксувати реальний хід дитячого розвитку в
 9. Опис історії життя випробуваного
    психічному розвитку велике значення має ретельне, максимально засноване на об'єктивних даних вивчення історії розвитку неповнолітнього. Затримка розвитку виявляється з перших років життя, інтелектуальна недостатність стає очевидною з початком навчання в школі. Відсутність уваги з боку батьків або емоційне відкидання ними дитини здатне загальмувати його психічний
 10. § 2. Проблема специфіки психічного розвитку людини
    вплив на варіативність розвитку в межах норми, в культурно-історичному підході розуміються морфофізіологічні особливості мозку і
 11. 13.3. Права та обов'язки батьків
    психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей поса 189 8 ни виключати зневажливе, жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток своїх дітей.
 12. § 1. Походження і розвиток вищих психічних функцій
    впливу. Виготський виділяв нижчі, елементарні психічні функції (фаза натурального розвитку) і вищі психічні функції (фаза «культурного» розвитку). Гіпотеза, висунута Виготським, пропонувала нове рішення проблеми співвідношення психічних функцій - елементарних і вищих. Головна відмінність між ними полягає в рівні довільності, тобто натуральні психічні процеси не піддаються
© 2014-2021  ibib.ltd.ua