Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право → 
« Попередня Наступна »
Меггс П. Б., Сергєєв А. П .. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Б. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) - це найстаріша і
найбільш велика з усіх міжнародних організацій, що займаються питаннями
інтелектуальної власності 1. Історія створення цієї організації належить до кінця XIX в.,
Коли відбулося злиття структур, утворених у свій час для виконання Паризької
конвенції з охорони промислової власності та Бернської конвенції про охорону літературних
і художніх творів. В даний час ВОІВ є спеціалізованим органом
Організації Об'єднаних Націй. ВОІВ виконує ряд функцій у сфері інтелектуальної
власності. Найбільш важливі з них пов'язані з виконанням діючих договорів по
інтелектуальної власності та організацією підготовки нових. ВОІВ також займається
наданням технічного сприяння країнам, совершенствующим своє законодавство з
інтелектуальної власності, і допомагає у вирішенні спірних питань з даної
проблематики.
Незважаючи на певні успіхи в діяльності ВОІВ, починаючи з 80-х рр.. країни,
експортують інтелектуальну власність, стали все більш критично висловлюватися на її
адресу. На їх думку, доходи від експорту інтелектуальної власності перебувають під загрозою
з-за двох аспектів діяльності ВОІВ. Перший пов'язаний з тим, що більшість країн світу, а
отже, і більшість членів ВОІВ, є імпортерами інтелектуальної
власності. Процеси підготовки міжнародних договорів, в яких всі члени ВОІВ
беруть участь на рівних, знаходяться під їх явним впливом. Другий аспект пов'язаний з тим, що успіх
ВОІВ у здійсненні основної її функції полягає в практичному забезпеченні ратифікації
усіма країнами-членами договорів з інтелектуальної власності та включення їх
положень в національне законодавство. Тому увага повинна бути звернена на
найбільш важливу з невирішених проблем, а саме на проблему примусового виконання
цих договорів. Багато хто з менш розвинених країн ввели у себе сучасні моделі
законодавства про інтелектуальну власність, але не мають практики його ефективного
застосування. ВОІВ ж завжди зосереджувала свою увагу на матеріальних аспектах права і не
займалася питаннями правозастосування. Незадоволеність цим аспектом діяльності ВОІВ
особливо зросла до того часу, коли велися переговори про реформування Генерального
угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) в нову міжнародну структуру - Всесвітню
організації торгівлі (СОТ). Результатом стало (мова про це піде нижче) включення
положень про примусове виконання договорів та про механізми такого виконання в
угоди, розроблені самої СОТ. Проте ВОІВ продовжує відігравати провідну роль і в
відносно діючих, і в розробці нових договорів з інтелектуальної власності.
СРСР став членом ВОІВ у 1968 Після розпаду Радянського Союзу його членство у ВОІВ
було продовжено Російською Федерацією.
В. Світова організація торгівлі (СОТ)
Всесвітня торгова організація (ВТО) була створена в 1995 в результаті багатосторонніх
переговорів про вдосконалення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Це
Угода зіграло значну роль у розвитку вільної торгівлі. Але його положень не
охоплювалися питання про продаж послуг та щодо придбання інтелектуальної власності. Плюс до
цього в рамках ГАТТ не було створено ефективних інститутів і механізмів примусового
виконання його положень 2. Так званий Уругвайський раунд міжнародних переговорів,
який тривав з 1986 по 1994, завершився ухваленням Заключного акта, до якого увійшли
ряд угод і, перш за все, Угоду про формування СОТ. Ще одна угода,
включене в Заключний акт, - Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної
власності (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs). Угода по
торговельних аспектів прав інтелектуальної власності - ТРІПС - містить положення, в
відповідно до якого умовами членства в СОТ є прихильність країни до основних
міжнародних договорів з інтелектуальної власності, готовність забезпечити рівень її
охорони не менший, ніж це потрібно за відповідними договорами, і, що найголовніше,
застосування ефективних механізмів примусового виконання договірних зобов'язань.
Положеннями ГАТТ був створений досить примітивний механізм вирішення спорів.
Всесвітня торгова організація має куди більш потужними можливостями в цій галузі.
Скарга про недотримання договірних положень проходить в СОТ формальну процедуру слухань
в Комісії з врегулювання суперечок, включаючи апеляційні стадії. Ця процедура може
закінчитися або відхиленням скарги, або підтвердженням факту порушення. У разі
встановлення порушення стороні, що програла дається розумний строк для його усунення. Якщо
порушення не було усунуто, СОТ може дозволити виграла справу стороні застосувати репресалії
(здійснити заходи відплати). Прикладом такої ситуації може послужити скарга Сполучених
Штатів Америки (пізніше до неї приєдналося і Європейське Співтовариство) проти Індії. США
вважали, що Індія не виконує своїх зобов'язань за положеннями Угоди ТРІПС про
поступовому введенні патентної охорони фармацевтичної та сільськогосподарської хімічної
продукції . Ця скарга була розглянута Комісією з урегулювання суперечок СОТ. Індія після
цього виправила ситуацію, зміцнивши власну систему патентної реєстрації.
Російська Федерація поки ще не є членом СОТ, хоча і висловила намір
приєднатися до даної організації. Російське законодавство про інтелектуальну
власності в даний час в основному відповідає вимогам Угоди ТРІПС і в
цьому плані навряд чи можуть виникнути серйозні перешкоди при прийомі Росії до СОТ. Таким
перешкодою, однак, може стати реальний стан справ з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності в Російській Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Б. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) "
 1. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  організацій 1. Інтернаціоналізація права інтелектуальної власності 2. Дисбаланс інтересів країн, що експортують і імпортують об'єкти інтелектуальної власності У. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності III. Міжнародні установи з охорони інтелектуальної власності А. Введення Б. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
 2. Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій
  (СОТ). У нашій країні термін "інтелектуальна власність", що вважався неприйнятним з кінця XIX в., Знов увійшов у науковий обіг і в законодавство на початку 90-х років, а остаточно був узаконений Конституцією РФ 1993 Хоча ст. 44 Конституції РФ, присвячена свободі літературної, художньої,, наукового, технічного та інших видів творчості, і не розкриває
 3. А. Введення
  організацій. Основними міжнародними організаціями є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Найважливішою серед регіональних організацій є Європейський союз. Ці організації виконують дуже важливі функції. ВОІВ та СОТ відповідають за складання та перегляд основних міжнародних договорів у галузі охорони інтелектуальної
 4. А. Теоретичні основи охорони авторських прав
  організація інтелектуальної власності у своїх виданнях та в мережі Інтернет 14 намагається пропагувати користь від введення сильної охорони авторських прав в менш розвинених країнах, але ця пропаганда мало переконлива. ВОІВ доводить, що авторське право допомагає зберігати культурну національну самобутність в невеликих і менш розвинених країнах, стимулюючи працю творчих працівників охороною
 5. 4. Договір ВОІВ з авторських прав.
  Організацій. Зміст нових авторських законів держав, що входили раніше до СРСР, свідчить про те, що більшістю країн - учасниць Угоди прийняті зобов'язання вже виконані. Угода про партнерство та співробітництво, яка засновує партнерство між Російською Федерацією, з одного боку, і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, з іншого боку, яке
 6. Поняття вікової неосудності.
  Організаційно-методичних заходів профілактики щодо неповнолітніх, звільнених від кримінальної відповідальності на підставі ст. 20.3 КК РФ. Включений в КК РФ інститут вікової осудності сконструйований за допомогою термінів, запозиченим із суміжних з юриспруденцією дисциплін (психологією, психіатрією). Юридично коректне застосування ст.20.3 КК РФ вимагає їх чіткого розуміння.
 7. 28. Торгові палати
  всесвітньому масштабі організація приватного підприємництва. Цілями МТП є: заохочення торгівлі, інвестицій, вільних ринків і вільного руху капіталів; сприяння гармонійному розвитку і свободи міжнародної торгівлі, захист системи приватного підприємництва. Найважливішими функціями МТП є: гармонізація торговельної практики; розробка рекомендаційних кодексів поведінки в сфері
 8. 29. Участь України в міжнародних економічних організаціях
  організаціях. Це, насамперед, її членство в Міжнародному валютному фонді (МВФ) і в організаціях, що входять до Групи Світового байка: Міжнародному банку реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Міжнародної асоціації розвитку (МАР), Багатостороннє агентство з гарантіях інвестицій (БАГІ) і Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС).
 9. Інтелектуальна власність
  організацію інтелектуальної власності. інтелектуальна власність - це всі права, що виникають у зв'язку з результатами творчої діяльності людини, а об'єкти правовідносин - конкретні результати цієї діяльності. об'єктами права інтелектуальної власності є: 1. Літературні, художні твори та наукові праці. 2. Виконавча
 10. 1. Інтернаціоналізація права інтелектуальної власності
  організації і піддаються такому тиску з боку провідних торгових держав, що приєднання до договору насправді стає справою обов'язковим. Міжнародний аспект права інтелектуальної власності має і інший прояв. У світовому співтоваристві одні країни є основними експортерами інтелектуальної власності, інші - основними імпортерами. Значна частка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua