Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Меггс П. Б., Сергєєв А. П .. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с., 2000 - перейти до змісту підручника

А. Теоретичні основи охорони авторських правПроцес історичного розвитку авторського права в країнах континентальної Європи і в
англомовних країнах йшов по-різному. Континентальна європейське право розвивалося в
напрямку охорони прав авторів. У XIX в. такі автори, як Віктор Гюго, очолили рух
за ефективну охорону прав авторів не тільки всередині країни, а й за її межами. Авторське
право в англомовних країнах розвивали видавці спочатку шляхом приватних угод між
собою, але потім, на початку XVIII в., Вже шляхом прийняття законів. У результаті такого розвитку в
континентальному авторське право більший акцент робився на захисті інтересів учасника, якими
охоплювалися інтереси як майнового, так немайнового характеру. В англо -
американському праві посилювалася охорона економічних прав видавців. Однак, незважаючи на таке
відмінність в історичному розвитку, в наші дні детальне регулювання питань авторського права
у міжнародних договорах призвело до дуже високого ступеня уніфікації правових норм в
законодавстві різних країн світу. Більш того, залишилося дуже мало протиріч між
авторами та видавцями. Сильна охорона авторських прав йде на користь обом сторонам. Не будь
видавців, автори не могли б ефективно користуватися плодами своєї праці, видавцям нема чого
було б публікувати, не будь авторів. Останнім часом автори (через свої асоціації) і
видавці успішно об'єднали зусилля у лобіюванні питань посилення охорони авторських прав на
створені і на перекладені твори, які стали загальним надбанням. В даний час
розгорівся справжній конфлікт між інтересами країн, які є експортерами
захищеної авторським правом продукції та країнами, які імпортують цю продукцію. Країни -
експортери, зокрема Сполучені Штати Америки, хотіли б бачити більш високі стандарти
охорони авторських прав у країнах-імпортерах. Якщо викорінити в цих країнах піратське
використання авторських творів, то їх громадяни будуть змушені купувати ці
твори у правовласників в експортують продукцію країнах або купувати
ліцензії. Країни-імпортери отримують економічну вигоду від слабкої або навіть відсутньої
охорони авторських прав. Кошти, зекономлені за рахунок придбання недорогий піратської
продукції замість дорогої авторської, можуть бути використані на виробничі потреби.
Всесвітня організація інтелектуальної власності у своїх виданнях та в мережі
Інтернет 14 намагається пропагувати користь від введення сильної охорони авторських прав в менш
розвинених країнах, але ця пропаганда мало переконлива. ВОІВ доводить, що авторське право
допомагає зберігати культурну національну самобутність в невеликих і менш розвинених
країнах, стимулюючи працю творчих працівників охороною їх прав. Однак здебільшого ці
люди працюють на місцевий ринок і тому їм мало користі від охорони їхніх прав у світовому
масштабі. По суті справи авторське право може служити захисту національної самобутності в
менш розвинених країнах, але аж ніяк не в тому плані, який прокламує Всесвітня організація
інтелектуальної власності. Якщо в країні з відносно невисоким рівнем доходу на душу
населення забезпечується сильна охорона авторських прав, іноземні правовласники будуть
прагнути продати свій продукт за високою ціною тільки самим заможним членам суспільства .
Більшість же населення буде, таким чином, ізольоване від іноземних книг, журналів,
музичних дисків, відео - та аудіокасет. Високі ціни на імпорт захищатимуть
національну розважальну індустрію і літературу. З іншого боку, при тому розмаху
піратства, який має місце, наприклад в Китаї, вартість продукції падає до рівня витрат на
її виготовлення і в іноземну розважальну індустрію залучаються все більш широкі
сегменти суспільства, що потенційно загрожує придушенням національної культури розваг і
літератури. Таким чином, сувора правова охорона авторських прав є способом створення
високоефективної торгової перепони у захисті національної культури в менш розвинених країнах.
Більше того, така перепона ніяк не суперечить вимогам Світової організації торгівлі і
положенням міжнародних договорів з авторського права. І, тим не менш, багато країн з
числа слаборозвинених, які є імпортерами інформаційної продукції, розглядають
охорону авторських прав як основну торгову поступку більш розвиненим країнам, що експортують
таку продукцію У ході ведення переговорів про торгівлю і, зокрема, в ході переговорів по
створенню СОТ вони вимагали та отримали різні поступки в інших областях міжнародної
торгівлі в обмін на обіцянку ввести тверду охорону авторських прав.
У XXI в. гігантські багатонаціональні компанії в галузі засобів масової інформації
та програмного забезпечення будуть домінувати на світовому ринку, використовуючи ефективність
сучасних систем передачі інформації. Ефективність сучасних систем вже створила в
галузі мистецтва та літератури тип економічних відносин, які отримали назву "все
переможцю" або "переможець отримує все". Бестселери в галузі програмного забезпечення,
звукозапису, кінофільми і книги швидко переводяться на основні мови і поширюються по
всьому світу. Все зростаюче число освічених і заможних людей у всьому світі знає
англійська мова і тому їм доступна велика частина масової культури мовою оригіналу. В
результаті виходить, що значна частина прибутку, гарантована системою охорони
авторських прав, направляється на посилення вже і без того могутніх міжнародних
компаній і, зокрема, тих, що розташовані в Сполучених Штатах.
У цієї системи є кілька позитивних аспектів. Споживачі повсюдно мають
постійний доступ до кращих світових творам інтелектуальної творчості. З іншого
боку, в невеликих, але багатих державах творчість місцевих авторів змітається потоком
закордонних матеріалів. Така країна, як Данія, може мати гідну охорону авторських прав.
Але ринок для творів датською мовою просто занадто малий, щоб підтримувати
значна кількість письменників, поетів і кінорежисерів. Такі країни шукають для авторів
стимули, але не в самій системі гарантій авторських прав, а в інших формах охорони, які їй не
суперечать і дають можливість обгороджувати національну культуру від голлівудського навали.
Російське авторське право, як і російське цивільне право в цілому, належить до
родині європейського континентального права і воно завжди, навіть у радянський період, розвивалося в
цілому в рамках традицій останнього. Зокрема, незважаючи на те, що рівень охорони авторських
прав в Росії був завжди нижчий за європейський, в російському авторське право одне з центральних
місць займала категорія суб'єктивних авторських прав ; в складі цих прав виділялися особисті
немайнові права; авторські права вважалися невідчужуваними від особистості творця
творчого твору і т. д. З прийняттям Закону РФ "Про авторське право і суміжні права"
1993, зразком для якого послужив Типовий закон ВОІВ про авторське право і суміжні
правах, стан справ дещо змінилося. Оскільки Типовий закон ВОІВ представляє собою
своєрідний сплав двох основних сформованих підходів до авторського права, в авторському законі
Росії виявилися відбитими як ідеї, характерні для європейської авторського права,
наприклад особисті немайнові права авторів, так і деякі положення, властиві
англо-американському авторському праву, наприклад можливість вільного відчуження
майнових авторських прав.
Оцінюючи сучасний стан авторського законодавства Росії, можна відзначити
наступне. Перш за все з його прийняттям російське авторське право вперше за всю його історію
зблизилося з рівнем авторсько-правової охорони, яка забезпечується в більшості розвинених
країн світу. Перший серйозний крок до цього був зроблений Основами цивільного законодавства
1991, однак містяться в них норми були явно не достатні для врегулювання
виникають на практиці питань. Іншими словами, якщо Основи цивільного законодавства
визначили принциповий підхід законодавця до регулювання авторсько-правових відносин,
то Закон РФ "Про авторське право і суміжні права" уперше докладно регламентував всі
основні їх аспекти з урахуванням гарантій, які забезпечуються Бернською конвенцією про охорону
літературних і художніх творів. Що стосується відносин, пов'язаних із суміжними
правами, то їх розгорнуте правове регулювання взагалі дане вперше в історії російського
законодавства. При цьому безумовним гідністю Закону є те, що переважна частина
його норм розрахована на пряме застосування. Навпаки, число бланкетну (відсильні) норм,
надмірною кількістю яких характеризувалися раніше діяли акти з авторського
праву, в Законі досить невелика.
Далі, характерною рисою Закону є його ринкова спрямованість. Закон значно
розширює можливості учасників авторських та суміжних з ними відносин по вільному
розпорядженням належними їм правами. Майнові права авторів стали своєрідним
товаром, який може вільно відчужуватися і передаватися на підставі цивільно-правових
угод. Одночасно скасовано багато з існуючих раніше в законі гарантій і
обмежень, які були покликані захищати права творців творчих творів. Такий
підхід, звичайно, є досить жорстким, але він характерний для ринкових відносин,
які впроваджуються у розглянуту сферу.
Нарешті, особливістю Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" є
зміна деяких ключових моментів правового регулювання авторських відносин по
порівняно з раніше діючим законодавством. Зазначені зміни прямо не пов'язані ні з
підвищенням рівня авторсько-правової охорони, ні з ринковою орієнтацією нового Закону, а
виражаються лише в іншому юридико-технічному підході до регулювання деяких аспектів
авторських правовідносин. Як приклад можна послатися на відмову законодавця от.конструкціі авторства юридичних осіб на деякі види творів, зокрема
енциклопедичні видання, словники, журнали і т. П., Введення поняття колективного управління
майновими правами і т. д.
Поряд із зазначеним Законом, який має загальне значення і поширюється на будь
твори науки, літератури і мистецтва, а також об'єкти суміжних прав, до числа джерел
авторського права відносяться Закони РФ від 23 вересня 1992 "Про правову охорону програм для
ЕОМ і баз даних", від 27 грудня 1991 "Про засоби масової інформації", від 17 листопада 1995
г. "Про архітектурну діяльність в Російській Федерації" та деяких інших законів, а також
прийняті в їх розвиток підзаконні правові акти.
 Разом з тим створення відповідає сучасним вимогам нормативно-правової бази
 для регулювання авторських відносин саме по собі ще не означає, що авторські права
 користуються реальною охороною. Остання забезпечується лише те! Да, коли наявні всі
 необхідні передумови для реалізації правових норм у практичному житті. Важливе
 значення мають також політична воля і здатність влади навести в країні елементарний
 порядок.
 На жаль, для сучасної ситуації в Росії характерний величезний розрив між
 законодавством і реальним правозастосуванням. Саме в той час, коли Росія вперше
 знайшла в цілому добротне авторське законодавство, країну захлеснула хвиля піратства. Це
 пов'язано не стільки з появою безлічі приватних видавництв, студій звукозапису,
 відеосалонів, радіостанцій, телеканалів і т. д. (Так як авторські права систематично
 порушуються та державними організаціями, зокрема, радіостанціями і телеканалами),
 скільки з загальною обстановкою безвідповідальності, корупції та беззаконня, яка панує в країні
 протягом останніх років. Тому сподіватися на якісь рішучі зрушення у справі охорони
 авторських прав можна лише тоді, коли Росія вийде з тою глибокої кризи, в якому вона
 знаходиться в даний час. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "А. Теоретичні основи охорони авторських прав"
 1. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
    основи охорони комерційної таємниці В. Структура міжнародних договорів, які передбачають охорону комерційної таємниці Г. Поняття охорони комерційної таємниці Д. Термін охорони комерційної таємниці Е. Незаконні способи отримання комерційної таємниці конкурентами Ж. Правомірні способи отримання комерційної таємниці конкурентами 1. Незалежне відкриття 2. Зворотний технічний аналіз 3. Сумлінне
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу
 3. Поняття вікової неосудності.
    теоретичним і конкретно-образним; відбувається перебудова особистості в цілому, що дозволяє виділяти цей етап психічного розвитку як особливий, якісно новий. Відбувається інтенсивне формування самосвідомості та самооцінки, з чим пов'язане поглиблення розуміння підлітком соціального значення своїх дій. В цілому інтелектуальний компонент вирішення питання про віковий порозі кримінальної
 4. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
    теоретичної основи для таких висновків, вони просто пропонують нам запам'ятати ці правила кваліфікації. Все це говорить про відставання наукової розробки центрального питання кримінального права - питання про підставу кримінальної відповідальності, про склад злочину. Незадовільний рішення цього питання може вести і веде до судових помилок, коливань в судовій практиці, так як практичні
 5. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
    теоретичному, так і в практичному відношеннях. Розглянемо наступну ситуацію. Вчинено тяжкий злочин, факт якого доведений. Відомо особа, яка його вчинила, проте злочинець покінчив життя самогубством або зник. Залучати до відповідальності нема кого, але злочин залишається в уявленні людей, крім того, для запобігання таких злочинів у майбутньому за результатами розслідування
 6. § 2. Класифікація об'єктів злочину
    теоретичному плані іменують ознаками та його носіями (річчю). На відміну від носія, ознака, представляючи собою "показник, знак, за допомогою якого можна дізнатися, визначити що-небудь", не здатний до самостійного існування в просторі та часі і завжди є приналежністю якоїсь речі, щодо якої він не повинен ні ототожнюватися , ні протиставлятися. На жаль,
 7. § 2. Поняття вини
    теоретичному плані провину необхідно розглянути в кількох аспектах, кожен з яких висвічує певну грань цього поняття. 1. Психологічний аспект. Розкриваючи сутність провини, юристи користуються такими психологічними поняттями наміру і необережності, як інтелектуальний і вольовий: свідомість, передбачення наслідків і т. "п. 2. Кримінально-правовий аспект підкреслює ту обставину,
 8. 92. Поняття інтелектуальної власності.
    підставі угод використовувати висловлені іншими особами ідеї, як правило, на платній основі у підприємництві. Об'єкт права інтелектуальної власності - результати творчої діяльності як цілеспрямованої інтелектуальної діяльності людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичної
 9. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
    основна цінність і предмет правової охорони - їх художня форма і мова, які відображають їх оригінальність, то в об'єктах патентного права цінність представляє насамперед сам зміст тих рішень, до яких прийшли винахідники. Саме воно і стає предметом охорони патентного права. На відміну від форми авторського твору, яка фактично неповторна і може бути лише
 10. А. Розвиток права інтелектуальної власності на національному рівні
    засноване на власних винаходах або на закордонних запозиченнях. Довільний надання таких привілеїв поступово стало регулюватися законодавчо. До числа найбільш значущих актів у цій області можна віднести Статут Венеціанської республіки 1474 і англійський Закон про монополії 1628 До початку XIX в. в США і в ряді європейських країн вже було досить розвинене патентне
© 2014-2022  ibib.ltd.ua