Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
Наступна »
А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Кінець 1980-х - початок 1990-х рр.. були ознаменовані зникненням з карти світу потужної геополітичної держави - СРСР. Цьому сприяли значні об'єктивні і суб'єктивні процеси, в тому числі істотний тиск насамперед з боку США. Захід стрімко наблизився до кордонів нової Росії.

Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.. привела до утворення потужної світової держави. Це була вже не та далека довоєнна Совдепія з її незрозумілими експериментами, фантастичними ідеями та екзотичними керівниками. Це був «монстр», що пройшов форсовану індустріалізацію, переламавши хребет нацистської машині, що створив атомну бомбу. Це була друга економіка в світі, яка не залежить від всемогутніх концернів. Її оточували союзні країни - різного ступеня сили, але зате володіють значними людськими ресурсами.

Після кількох марних спроб нової «гарячої» війни стало ясно, що прямого військового вирішення проблема не має. Світ занурився на багато десятиліть в еру «холодної» війни, що в кінцевому рахунку призвело в грудні 1991 р. до найбільшою геополітичною катастрофи - розпаду СРСР.

Проте Росія і сьогодні об'єктивно перешкоджає організації світу за американськими стандартами. Наша країна володіє власними традиціями позицирования в світі і власними геополітичними інтересами, не збігаються з позицією представників так званого золотого мільярда (групи високорозвинених західних країн).

Крім того, Росія має у своєму розпорядженні значні ядерні сили і партнерські зв'язки у всьому світі, які змушують рахуватися з її позицією і роблять її вагомою на світовій арені. Тому НАТО поки не має можливості прямого та безпечного для себе військового тиску на Росію.

При цьому Північноатлантичний альянс наполегливо проводить лінію на розширення географічної зони своєї відповідальності, ігноруючи фактично Рада Безпеки ООН і міжнародно-правову систему в цілому, і не прагне при цьому брати на себе ніяких зобов'язань перед Росією. Та до того ж існував до середини 1980-х рр.. баланс двох ядерних наддержав зруйнований, що робить світ все менш стійким.

3

Реальним відповіддю на виклик часу можуть бути лише корінна масштабна реконструкція країни на інноваційних підходах до всіх стратегічних галузей економіки та якнайшвидша реалізація пріоритетних національних проектів.

«Росія не сердиться, Росія зосереджується», - говорив князь Горчаков в середині XIX в. після важкої поразки в Кримській війні. Сьогодні треба адекватно поглянути на навислі над країною загрози, тверезо і скрупульозно розробити систему заходів протидії триваючої політичної, військової і територіальної експансії.

Росії треба будувати свою зовнішню політику на рівноправній основі, на умовах взаємовигідності, з урахуванням взаємних інтересів самих різних держав, керуючись принципом верховенства спільно вироблюваних і реалізованих рішень. Фундаментом цього зовнішньополітичного курсу є прагматизм, багатовекторність і готовність співпрацювати. Москва виступає за колективний підхід до вирішення ключових міжнародних проблем, однак якщо ж партнери стануть відмовлятися від такого підходу, то Росія повинна діяти самостійно, з урахуванням своїх національних інтересів, своєї національної безпеки при незмінному дотриманні міжнародного права.

Все це стане можливим за однієї умови - ми повинні стати країною з найвищим рівнем життя, здоровими і щасливими громадянами, великої наукою і могутньою армією.

Автор висловлює величезну вдячність і подяку в наданні допомоги при написанні даного навчального посібника: Н.А. Нартову, В.Н. Нартову, д-ру социол. наук, проф. Б.А. Ісаєву та проф. МГИМО А.К. Пушкову.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. 2. Індікатівні Ціни
  Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків , визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
  Вступ до експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74) ; знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Вступ відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
  Вступ відповідніх статей у дію. загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  Вступ назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх Особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  Вступ Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
  Вступ до дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Вступ ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua