Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
Наступна »
А.Ю. Мельвіль. Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с. , 2002 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Андрій Юрійович Мельвіль - декан факультету Політології, проректор МДІМВ (У) МЗС Росії, доктор філософських наук, професор.

Переді мною, автором концепції та керівником колективу викладачів факультету Політології МДІМВ (У) МЗС Росії, який працював над дослідницьким і освітнім проектом «Категорії політичної науки» (у його друкованої та електронної формах), зараз стоїть досить складне завдання: представити читачам матеріал, як ми вважаємо, новаторський для Росії і для зарубіжних країн насамперед за своїм багатовимірному побудови, а в ряді відносин - за змістом і компонуванні тексту.

Сьогодні у нас в Росії політична наука - загальновизнана навчальна дисципліна, яку викладають майже у всіх вищих навчальних закладах країни і навіть (під різними назвами) у ряді середніх освітніх установ. Однак таке положення склалося в результаті розвитку і країни, і наукового знання за останні 10-15 років. В інші часи, які більшості росіян вже здаються відокремленими цілої історичної епохою, що цікавиться політикою студент міг тільки і почути від свого професора, що її слід вивчати в рамках історичного матеріалізму і наукового комунізму. Правда, з 1960 р. існувала Радянська асоціація політичних наук, що складалася з досить вузької групи вчених, в основному юристів і почасти філософів та істориків, багато з яких виконували функції політичних помічників і радників керівництва країни. У ті десятиліття політологія у нас так і не склалася у вигляді окремої галузі гуманітарного знання, проте діяльність Асоціації, принаймні, забезпечила відносну професійну самостійність вітчизняних дослідників політики.

Роки перетворень в Росії - зі зняттям ідеологічних заборон, з поступовим розвитком самої політики у вигляді відокремленої сфери життєдіяльності людини - дали потужний імпульс становленню політичного знання та аналізу динамічно мінливій суспільної реальності. Політологія отримала офіційне визнання як навчальна дисципліна. З кінця 1980-х рр.. у вузах країни одна за одною з'являються кафедри і вводяться обов'язкові курси основ політології. Однак, на жаль, здавна склалося речей у вищій освіті Росії призвело до того, що статистично переважна більшість виникали кафедр політології представляли собою перейменовані колишні відділення марксизму-ленінізму і наукового комунізму з відповідним кадровим потенціалом. Ця «родова травма» вітчизняної політології, зрозуміло, не могла не позначитися на ка-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

честве досить значної частини з наявної сьогодні на вітчизняному освітньому і просвітницькому ринку літератури.

На полицях наших книгарень і бібліотек - вже сотні, напевно, що вийшли за останні 10 з невеликим років в російських столицях і регіонах підручників і посібників з основ політології, політичної теорії, «запровадження» в політичну науку , політологічних словників, енциклопедій, хрестоматій і т.п. Зрозуміло, серед них є вельми солідні роботи, підготовлені нашими кращими професіоналами у сфері політичної науки. Навіщо ж тоді ще одна книга по політологічної тематики з навчально-просвітницькими цілями, коли можна просто відібрати цілком гідні видання для використання їх у навчальному процесі, в загальнополітичному самоосвіті, громадянському вихованні або в цілях розширення політичного кругозору?

Ні, XXI століття, масштаби його вже намітилися і прийдешніх політичних змін і викликів, найвищий рівень обумовлених ними професійних вимог - все це чекає нових пошуків, причому нерідко в області ще незвіданого. Ми, колектив однодумців, представників політологічної школи Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ - Університету) МЗС Росії, постаралися осмислити дані обставини і можливості, що відкриваються (і труднощі теж) для вивчення політичної науки. Саме тому вчені й педагоги факультету Політології вирішили приступити до здійснення комплексного і многоуров-нього дослідницько-освітнього та просвітницького проекту «Категорії політичної науки» за підтримки та в рамках освітніх програм Інституту «Відкрите суспільство» (Фонд Сороса - Росія) і Московського громадського наукового фонду (ІНО (Інформація, Наука, Освіта) - Центру). Автори переконані в тому, що становлення і вдосконалення політичного знання в Росії, розвиток політологічного освіти і громадянського виховання потребують нових формах і змісті, у поліпшенні методів і методик, у вживанні найсучасніших науково-видавничих та педагогічних прийомів.

Інноваційний і оригінальний характер видання, подібного якому поки немає не тільки в Росії, але, наскільки нам відомо, і в усьому світі, обумовлений трьома обставинами: масштабними можливостями його застосування вивчають політику або цікавляться нею; публікацією у двох версіях - електронної та друкованої; самій багаторівневою структурою тексту (таких рівнів шість, не рахуючи суто проблемно-педагогічних заду-4 ний і списків літератури).

Http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

Перед вами - не просто черговий підручник, курс лекцій, призначений для студентів. Це книга, розрахована на багатофункціональне використання найширшим колом споживачів - від студента і аспіранта до педагога, професора; від професіонала в галузі надання політичних послуг (аналітика, консультанта, радника, помічника, політтехнолога) до діючого політика будь-якого рівня, який хотів би надолужити згаяне у своїй освіті. Таким чином, наш курс «Категорії політичної науки» був задуманий як багатоцільовий проект. Тим самим ми хотіли відразу вирішити кілька завдань - зробити книгу потрібною і корисною для студента, тільки що приступив до вивчення базових теоретико-методологічних підходів у сучасній політичній науці, але одночасно дати можливість, як зараз кажуть, «просунутому» читачеві та Інтернет-користувачеві отримати дуже великий обсяг додаткової історичної, фактографічної, методологічної, та і взагалі дуже глибокої інформації з широкого кола пов'язаних з основними розглянутими темами питань.

Наш текст про категорії політології існує у двох видах: звичне друковане видання та інтернет-курс, причому за змістом вони багато в чому тотожні. Нині в нашому розпорядженні (на жаль, поки що далеко не у всіх) такі технологічні можливості, зокрема інтернет-технології, які створюють зовсім нові умови для пошуку, обробки і передачі знань та інформації, в т.ч. за допомогою дистанційного навчання. Ці сучасні технології складають основу пропонованого вашій увазі науково-освітнього курсу на відповідному вебсайті Всесвітньої Мережі.

Разом з тим, показово, що в індустріальних країнах «віртуальні» допомоги аж ніяк не підмінили собою звичайні друковані видання, навпаки, їх популярність в останні роки зростає. Сподіваємося, що опублікована книга (у вельми незвичному на сьогоднішній день графічному виконанні) приверне інтерес в регіонах Росії, а не тільки в Москві.

У зв'язку з новим баченням подачі проблематики політичної науки було вирішено структурувати роботу з різних підставах і рівнями складності, вираженим навіть лексично. У книзі міститься базовий текст (з певним виділенням), освоєння якого ми вважаємо абсолютно необхідним для з'ясування основ категоріального апарату політології, без чого будь-якому молодому людині, де б він не вчився і не проживав, неможливо на практиці просуватися у вивченні сучасної політичної сфери.

Але це по суті справи - сама початкова ступінь пізнання категорій політології і лише одна сторона нашої книги. Зауважу, одна-5

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution -NonCommercial 2.0

ко, що даний базовий текст в принципі корисний не лише для студентів, а й для викладацьких кіл, яким він може знадобитися в силу різних причин. До базового тексту примикають визначення політологічних понять і цитати з класичної та новітньої літератури, які більш повно розкривають положення основного матеріалу, причому в ряді випадків своєю стислістю і чіткістю у вираженні думки чудово заміщають більш розлогі викладу суті питання.

Інша сторона нашого курсу - поглиблене проникнення в його зміст за допомогою інтерпретацій, уточнень, розкриття різних дискусійних моментів (теж із власним графічним рішенням). На цьому рівні дається додатковий обсяг знань та інформації, що, за нашими уявленнями, має значним чином поглибити базове зміст книги, познайомити читача зі спектром альтернативних точок зору і позицій, а в цілому - сприяти навчанню теоретікометодологіческой роботі з різноманітністю наявних поглядів і концепцій.

Нарешті, ще один рівень пропонованих для освоєння нашого курсу знань - широкий обсяг аналітико-інформаційних відомостей про наукові біографіях видатних політичних філософів і політологів, чий внесок у розвиток політичної науки (від античності до наших днів) вважається фундаментальним, свого роду прецедентним. Ці знання особливо цікаві і важливі для викладачів і дослідників у політичній та політологічної областях, які хотіли б розширити свій Загальнопрофесійна кругозір, отримавши доступ до інтегрованого банку найбільш важливих для нашої дисципліни професійно-біографічних даних. Крім того, в цій частині книги використана найскладніша лексика, за допомогою якої тільки й можна коротко описати переважна більшість теорій і підходів, запропонованих провідними авторами.

В ідеалі ми хотіли б бачити процес освоєння нашого курсу ким би то не було як поетапне просування від його базових складових до складніших, розгорнутим. Це добре для починаючого студента, який піднімається в ході навчання з одного рівня знання на інший. Разом з тим, наш матеріал побудований таким чином, що залучення до нього можливо на самих різних стадіях, а така обставина сприяє вже дорослим людям, самостійно займаються освітою та професійним розвитком. До речі, інтернет-технології прекрасно пристосовані для поетапного або вибіркового оволодіння відомостями про кате-6 горіях політичної науки. Користувач самостійно вибі-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution- NonCommercial 2.0

рает ті послідовно розкриваються рівні знання та інформації, які йому потрібні в даний конкретний момент.

Ще кілька важливих, на наш погляд, міркувань про зміст і форму книги «Категорії політичної науки». Відомо, що категорії утворилися як результат узагальнення історичного розвитку наукового знання і практичної політики; тим самим вони відображають універсальні властивості і відносини найрізноманітніших явищ політичної дійсності і зумовлені ними пізнання. Отже, в принципі вони можуть використовуватися для вивчення політичних систем всіх товариств, що проживають на земній кулі, - від найбільш архаїчних до самих високоіндус-тріалізірованних. Не став винятком і Російська Федерація. Разом з тим, рівень еволюції вітчизняної політичної сфери (так само як і економіки, соціального складу) за сучасними мірками залишає бажати кращого. Прості приклади: ще не склалися нормативна і функціональна партійна система, групи інтересів, федеративні відносини, немає чіткого поділу гілок влади - даний перелік можна продовжити.

У зв'язку з цим автори і редактор представленої мною книги - незважаючи на всі неминучі наступні докори - свідомо вивели за рамки опису категоріального апарату політології майже всю російську політичну тематику. Зате вона присутня в якості однієї зі складових проблемних питань до семінарських занять з кожної з глав і в списку рекомендованої літератури. Це теж продуманий методичний прийом: викладачі факультету Політології МГИМО-Універ-тету вважають, що студенти насамперед зобов'язані займатися активним аналізом застосовності кожної з описаних у книзі категорій до політичного життя Росії, а не пасивно засвоювати загальні «правильні» знання. Даний підхід дозволяє виховувати у людини навички критичного ставлення до досліджуваного матеріалу, здатність до самостійних суджень, вміння докладати концептуальні схеми світової політичної науки до особливостей сучасного вітчизняного політичного процесу, що дає йому простір для роздумів про те, у чому ці моделі можуть бути відкориговані, вдосконалені .

Крім того, добре відомо обставина, що наші педагоги (не тільки в МДІМВ, а по всій країні) часто тлумачать події нещодавньої політичної історії Росії і нинішні процеси в політичній сфері неоднаково, виходячи з особистих думок і узагальнень. З подібних питань у політологічному співтоваристві згоду теж поки не склалося, і навряд

 чи воно з'явиться в доступному для огляду майбутньому. В цілому нічого особливо пе-7 

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 

  чільного в цьому немає - «велике бачиться на відстані», а політичний світ Росії великий і ще буде розростатися. Так що викладач, який використовує наш матеріал у навчальному процесі, вільний давати політичному житті країни власні оцінки і пояснення, тим самим ще раз спонукаючи схильного до аналітики студента до незалежних суджень і порівнянь. 

 Тут же слід сказати і про словниковому ладі книги «Категорії політичної науки». У політологічному співтоваристві нашої країни давно вже було зазначено з відтінком осуду надлишкове тяжіння російських вчених до іноземної лексиці.

 Підручники, втім, і майже вся політологічна література рясніють іншомовними словами (англіцизмами, рідше - латинізмами і пр.), переважна більшість з яких мають свої точні відповідності в російській словнику. Існують, правда, поняття, позбавлені російських аналогів. Багато хто, особливо молодь, їх нерідко вживають бездумно, не віддаючи собі звіт в їх початковому походження, в тому, з яких елементів інших мов (давньогрецької, латинської і т.д.) вони складені, а головне - в дійсному значенні. Такі слова автори книги постаралися пояснити або в окремих виразках, або безпосередньо в конспектах лекцій. Коротше кажучи, одне з наших завдань зводилася до того, щоб викласти запропонований увазі читача матеріал саме на гранично ясному, наскільки це можливо, російською мовою, чого було приділено особливу увагу. 

 Зрозуміло, авторський колектив, приступаючи до роботи, відмінно усвідомлював, що нові прийоми структурування, подання відомостей і сучасні технології можуть бути позитивно оцінені тільки в тому випадку, якщо в плані змісту книга відповідає високим професійним вимогам. Постаратися домогтися саме цього було для нас головним завданням. 

 У першу чергу ми використовували позитивний досвід наших колег і попередників, включаючи тих, хто закладав основи вітчизняних досліджень політики ще тоді, коли саме поняття політології вважалося ідеологічно сумнівним, - Г.Х. Шахназарова, Ф.М. Бурлацького, А.А. Галкіна, Ю.А. Красіна, Ю.А. Замошкин та ін Разом з тим, зміст і структура курсу в цілому відображають практичний досвід викладання комплексу політичних наук в МДІМВ - Університеті - спочатку на кафедрі політології (вона була створена ще в 1989 р. багато в чому зусиллями запрошених до нашого університету співробітників Академії наук СРСР), а потім - на факультеті Політології (утворений в 1998 р. - насамперед завдяки підтримці ректора 8 МДІМВ А.В. Торкунова і першого проректора І.Г. Тюлина). У своїй педагогічній діяльності співробітники факультету орієнтуються на світовий досвід і традиції політичної науки, враховують і використовують успішно зарекомендували себе програми і підручники, розроблені в провідних університетах світу. 

 Для написання книги корисним було знайомство з матеріалами цілого ряду вітчизняних політологічних навчальних і дослідницьких центрів, а також були прийняті до уваги різноманітні наукові та освітні проекти Російської асоціації політичної науки, її відділень та секцій. Нарешті, автори виходили з безумовного для них положення про те, що розвиток в нашій країні політології як наукової і навчальної дисципліни немислимо без відновлення вітчизняних традицій вивчення політики і без включення російської науки в сучасний світовий контекст політичного знання. 

 Приступаючи до роботи над проектом «Категорії політичної науки», я багато в чому спирався на програму «Основи політології» (див. http://www.politstudies.ru/ resources / isp.html. Підготовлену мною спільно з проф. М.В. Ільїним після її багаторічної доведення і перевірки спочатку на кафедрі, а потім на факультеті Політології МДІМВ - Університету. Написання першого варіанту тексту ряду глав ми також починали спільно з Ільїним, але вже незабаром і зовсім логічно складу авторського колективу розширився за рахунок провідних професорів і викладачів (штатних і запрошених) нашого факультету - проф. Т.А. Алексєєвої, доц. 

 К.П. Боришполець, проф. А.Г. Володіна, проф. А.А. Дегтярьова, проф. М.М. Лебедєвої, преп. М.Г. Миронюка, проф. А.І. Соловйова, доц. О.Г. Харитоновой, доц. А.А. Чанигшева. Це наш факультетський золотий фонд, вчені та викладачі, чиїми зусиллями в МДІМВ-Університеті відбувається навчання політолога-Компарія-тівіста і політолога-міжнародника нового типу. 

 У складній ситуації нам була надана дуже важлива для проекту професійна допомога з боку проф. Е.Б. Шестопал, чий матеріал з проблем політичної поведінки увійшов до книги. Ключовою фігурою, особливо на етапі остаточного доведення тексту курсу, стала його науковий редактор Т.В. Шмачкова, протягом багатьох років - шеф-редактор кращого російського політологічного журналу «Поліс». Шмачкова виявилася не просто і не буквально науковим редактором, вона в прямому сенсі слова більш ніж співавтор майже всіх глав курсу. 

 Наша книга - саме колективна праця. До результату роботи взагалі стало важко визначити індивідуальне авторство багаторазово переписаних і перередактірованних розділів книги. 

 (Сказане майже не відноситься до глав про політичну культуру і 9 

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 

  міжнародних відносинах; їх автори - відповідно Соловйов і Лебедєва.) Однак і в цих випадках структура кожної глави передбачає фактичне співавторство не тільки наукового редактора Т.В. Шмачкова, але і відповідального за найважливіший напрям науково-інформаційного забезпечення нашого проекту - спочатку аспіранта, а потім викладача М.Г. Миронюка. Саме він, володіючи рідкісним науковим ригоризмом і професійним завзятістю, взяв на себе підготовку біографій вчених у галузі політики, розділивши при цьому зі Шмачкова працю з написання поглиблених, «брендових» компонентів курсу - інтерпретацій, уточнень, точок зору, полеміки та ін Біографія Кеннета Уолтса написана Миронюком у співавторстві з Т.С. Крилової, аспіранткою МДІМВ - Університету. 

 Інтернет-версія і схеми в друкованому виданні курсу (принаймні на рівні змістовної відпрацювання) були створені завдяки відданості справі ентузіастів нових технологій, співробітників МДІМВ - Університету Д.Н. Пєскова, Д. С. Славецкий і залучених ними молодих фахівців (Н.В. Винника, С.П. Єрьоміна та А.Ю. Козлова), які займалися сценаріями інтерактивних діаграм і візуального ряду, а також збором тематичних посилань. Велика частина тестових завдань для інтернет-курсу складена аспірантом С.С. Роговим. Успішним координатором даного науково-освітнього проекту з боку колективу факультету Політології МДІМВ - Університету виступив викладач Р.І. Котов. 

 Нарешті, авторський колектив і його керівник вдячні за терпляче співпрацю і підтримку працівникам Інституту «Відкрите суспільство» та Московського громадського наукового фонду (ІНО (Інформація, Наука, Освіта) - Центру). 

 Ми виносимо на суд читача-користувача наша праця, усвідомлюючи, що не всі задумане вдалося здійснити в повній мірі і в задовільною формі. Разом з тим, творча робота над цим проектом не завершена. Науково-викладацький колектив факультету Політології МДІМВ - Університету передбачає продовжити діяльність за нашим проектом «Категорії політичної науки» (в т.ч. за темами «Громадянське суспільство», «Держава» тощо) і надалі включити в нього новітній матеріал, осмислюються сучасний розвиток політичної сфери Росії в його співвідношенні з категоріальним апаратом політології. 

 А.Ю. Мельвіль 

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВСТУП"
 1. 2. Індікатівні Ціни
    Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
    Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74); знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
    Введення відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
    Введення відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
    Введення назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
    введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (Дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
    Введення Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.) , Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
    Введення в дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
    Введення ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
    введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
 11. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності и міжнародна правосуб'єктність державоподібніх Утворення
    Введення, католицизм вже не прізнається Єдиною релігією Італійської держави, італійськім громадянам дозволеного розірвання шлюбу и т.д.). Роль Ватикану в Міжнародній політіці, его Вплив в мире базується на велічезній кількості віруючіх-католиків, якіх налічується больше 800 млн. мужчина (у т.ч. 280 млн. - у Европе, 390 - в Амеріці, 60 - в Афріці, 65 - в Азії и біля 5 млн. в Австралії й Океанії).
 12. 16. Джерела міжнародного права.
    введення в систему міжнародного права. Для включення в Останню Такі принципи повінні хочай б Мовчазний буті Визнання як норми міжнародного права, тоб констітуюватіся як міжнародний порядок. Альо в такому випадка смороду втрачають характер особливого джерела міжнародного права. Практика Міжнародного Суду ООН не знає віпадків, коли б цею орган обґрунтовував Прийняті їм решение загально принципами
 13. 47. Правовий стан іноземців
    Введення национального режиму. Національний режим у Данії годину є одним Із двох Видів правового режиму, включаючі режим найбільшого сприяння, что встановлюються державами Стосовно іноземців. Національний режим пріпускає наявність такого ОБСЯГИ прав и обов'язків в іноземців, что практично Нічим НЕ відрізняється від ОБСЯГИ прав и обов'язків, НАДАННЯ державою їхнього перебування для ВЛАСНА громадян.
 14. 61. Регіональні Міжнародні організації
    Введення єдиної валюти (на качану травня 1998 року ЛІДЕРИ Союзу прийнять решение про Переход на єдину валюту - «євро», что булу введено з 1 січня 1999 року), фактичність Скасування внутрішніх між країн Союзу, Спільна зовнішня політика і політика в Галузі міжнародної безпеки та ін. Право Європейського Союзу Складається з двох великих груп норм: - внутрішнє право Союзу як міжнародної організації; -
 15. 76. Державна територія
    Введення новіх частин і т.п. Приклади демілітарізації питань комерційної торгівлі теріторій Дуже різноманітні. Так, за угіддями между СРСР и Фінляндією від 11 жовтня 1940 року и за мирним договором країн антігітлерівської коаліції з Фінляндією від 10 лютого 1947 року, режим повної демілітарізації встановлений для Аландськіх островів, что належати Фінляндії. Згідно з багатостороннім Паризька договором від 9 лютого 1920
 16. 77. Державні кордони
    Введення Зміни порядку перетінання державного кордону для громадян СНД, - таке перетінання буде дозволено Тільки при наявності іноземного паспорта. Если Такі Тенденції будут набіраті силу, то Незабаром внутрішні кордони между державами СНД перетворяться в кордони Зовнішні. Для забезпечення недоторканності державних кордонів І, відповідно, своєї территории держава на кордоні увстановлює Певний
 17. Петро Великий
    введення нових звичаїв і культурних традицій позбавило Росію її самобутності. Петро, кажучи словами Карамзіна, «захотів зробити Росію Голландією» і «принижував росіян у власному їх серці». У результаті російські люди «стали громадянами світу, але перестали бути, в деякому розумінні, громадянами Росії». Н.М. Карамзін засуджував і перенесення столиці з Москви до Петербурга, і ліквідацію патріаршества, і
 18. Олександр I
    введення правової системи та конституції. Ліберальні ідеали, закладені в його душі століттям Катерини не були для нього порожнім звуком. Проте становище абсолютного монарха, розбещеність безмежною владою об'єктивно перешкоджали неухильного і систематичного проведення реформ в життя. Очевидно, справедливе твердження деяких сучасників також про значну частку мрійливості і
 19. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
    запровадження в спільну дружну державну діяльність ». Здійснення цих завдань вимагало, до свою чергу, здійснення ряду необхідних для цього заходів: кодифікація та приведення у відповідність до вимог часу законів; підйом рівня освіти російських людей; необхідність керувати громадською думкою; пристрій державного господарства та фінансів. Найбільшим злом в країні
 20. 7. З історії російського лібералізму
    введення конституції в Росії. База лібералізму зміцнилася з появою земств і тисяч земських діячів, нових судів та адвокатури. Реформи в галузі освіти і друку перетворили на острівці лібералізму університети та інші вузи, деякі періодичні видання. У цей час з'являється і саме слово - інтелігенція. Особливістю російської інтелігенції була прихильність ідеї суспільного блага і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua