Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

XXII. Рівновага

§ 170. До чого прагнуть різні зміни? Візьмемо ми конкретний приклад або будемо розглядати питання абстрактно, ми все одно побачимо, що Еволюція має межу. Усюди це - рух у напрямку до рівноваги. Загальне співіснування антагоністичних сил, що обумовлює повсюдне існування ритму і розкладання кожної сили на розбіжні (divergent) сили, в той же самий час призводить і до кінцевого рівноваги. Еволюція кожного агрегату повинна тривати до тих пір, поки не встановиться динамічна рівновага, бо наявний в агрегаті надлишок сили, що діє у відомому напрямку, має нарешті витратитися на подолання опорів змін у цьому напрямку, після чого залишаються тільки ті рухи, які врівноважують один одного і утворюють таким чином рухлива рівновага. Що стосується будови, що купується в цей час агрегатом, то очевидно потрібно, щоб воно представляло такий розподіл сил, при якому врівноважувалося б всі сили, що діють на агрегат. Поки існує надлишок сили в якому б то не було напрямку (чи буде це надлишок сили, що спрямовується агрегатом на навколишнє середовище, або ж надлишок впливу навколишнього середовища на агрегат), рівновага не може існувати, і тому перерозподіл матерії має тривати. Звідси випливає, що межею різнорідності, до якого прагне всякий агрегат, тобто утворення такої спеціалізації і комбінацій частин, яка відповідала б спеціалізації і комбінації сил, що підлягають врівноважування.

§ 171. Послідовно змінюються форми, які, за вченням небулярной гіпотези, виникали в продовження Еволюції Сонячної системи, були тимчасовими видами рухомого рівноваги; вони поступалися місцем більш стійким видів, що знаходяться на шляху до остаточного рівноваги. Так, прийняття сгущающейся туманністю сплюснутій сфероїдальної форми було встановленням тимчасового і часткового рухомого рівноваги між складовими частинами, такої рівноваги, яке поступово робиться все більш міцним, у міру того як місцеві антагоністичні руху розсіюються. Таким чином, закон рівноваги ілюструється рухом мас, що виникають під час розвитку і поступово знову розсіюється в молекулярному русі ефірного середовища. Як ні неймовірно віддалено той час, коли всі масові рухи будуть перетворені на молекулярні і ці молекулярні рухи будуть врівноважені, проте такий стан повної інтеграції та повного рівноваги, до якого неминуче прагнуть всі зміни, що відбуваються всюди в Сонячній системі.

§ 172. З найвищої точки зору всі земні зміни суть окремі випадки космічного рівноваги. Бо ті з постійних змін, перетерплюємо корою і атмосферою землі, які виникають не внаслідок все ще триваючого руху речовини землі до її центру тяжкості. зобов'язані своїм походженням досі продовжує рух речовини сонця до його центру тяжіння; а цей процес інтеграції є процес перетворення відчутного руху в невідчутне, який закінчується рівновагою.

§ 173. Досліджуваний нами процес виявляється в живих організмах чотирма способами: ежемгновенно - вврівноважені механічних сил; щогодини - вврівноважені функцій; щорічно - у зміні стану, компенсуючому зміни умов; нарешті, повною зупинки життєвих рухів при смерті. Групи організмів виявляють 52 дуже виразно це загальне прагнення до врівноваження. Бо кожен вид тварин і рослин постійно зазнає ритмічне коливання в чисельній величині, яка то зростає вище середнього рівня завдяки великій кількості їжі і відсутності ворогів, то падає нижче цього рівня через що виникає потім нестачі їжі і великої кількості ворогів. Між цими крайніми величинами лежить та середня чисельна величина виду, при якій його прагнення до поширення врівноважується протидіючим впливом навколишнього середовища.

§ 174. Врівноваження в нервових деягельностях, з яких утворюється духовне життя, можуть бути класифіковані подібно до тих, які служать вираженням тілесного життя. Бути може, деякі будуть сумніватися в можливості класифікувати ці рівноваги подібно попереднім. Однак ці рівноваги суть настільки ж істинно фізичні, як і всякі інші. Існування в особистість емоційного стимулу, що знаходиться в рівновазі з відомими зовнішніми вимогами, є звичайний прояв відомої спеціалізованої частини нервової енергії, еквівалентну тим зовнішнім опорам, з якими йому звичайно доводиться мати справу. Таким чином, кінцеве стан, що є межею, до якого веде нас Еволюція, тобто такий стан, при якому види і величини розумової енергії, постійно виникає і превращаемой в рух, будуть еквівалентні, або будуть врівноважувати різноманітні види і ступеня оточуючих сил, протидіючих цим рухам .

§ 175. У суспільстві процес урівноваження можна бачити на прикладі боротьби Консерватизму (що захищає панування суспільства над індивідом) і реформаторство (що захищає свободу індивіда стосовно суспільства), боротьби, яка поступово входить у все більш вузькі межі. Вже тепер цей процес увійшов у нас в такий період, коли коливання порівняно невеликі; але він буде тривати до тих пір, поки рівновагу між які борються силами не зробиться майже повним. Бо пристосування людського будови умов існування не може припинитися, поки внутрішні сили, відомі нам у формі почувань, не прийдуть в рівновагу з зовнішніми силами. Встановлення подібного рівноваги рівносильно створенню такої людської організації і такого суспільного устрою, коли людина не має інших бажань, крім тих, які можуть бути їм задоволені в рамках властивої йому сфери діяльності, і коли суспільство не накладає інших обмежень, крім тих, які індивід добровільно визнає . Кінцеве знищення всіх обмежень свободи індивіда, крім тих обмежень, які випливають з подібної ж свободи інших індивідів, буде наслідком повної рівноваги між бажаннями людей і поведінкою, що накладаються оточуючими умовами.

§ 176. З сталості сили випливають не тільки ті різноманітні прямі і непрямі врівноваження, які всюди зустрічаються, не тільки те космічне рівновагу, яке покладе край всім видам розвитку, але також і ті менш помітні врівноваження, які вияв-живаються в воспріспособленіі порушених рухливих рівноваг. Сталість сили дає підставу твердженням, що існує поступове наближення до гармонії між духовною природою людини і умовами його існування. Після того як ми знайшли, що різноманітні характерні риси Еволюції випливають з цього принципу, ми досягаємо впевненості, що Еволюція може закінчитися лише встановленням найбільшого досконалості і самого повного щастя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " XXII. Рівновага "
 1. II. Генезис нервів
  рівноваги між місцем, в якому існує надлишок молекулярного руху, і місцем, де цього руху недостатньо, вчиняється за цією формулою. Під цю ж формулу підходить і освіта безперервної лінії того особливого колоїду, який найкраще пристосований ря передачі молекулярного руху, а також і все більша і більша ущільнення цієї лінії. Ця формула включає в себе також і той
 2. Закон сталого нерівноваги
  рівновазі і виконують за рахунок вільної енергії постійну роботу проти одно-весия, необхідного законами фізики і хімії при відповідних зовнішніх умовах
 3. Контрольні питання
  1. Що являє собою правотворчість як вид державної дятельності? У чому його відмінність від процесу правотворення? 2. Які основні види правотворчості в Російській Федерації? 3. У чому полягає зміст законотворчого процесу? 4. Які основні стадії законодавчого процесу в Російській Федерації? Список літератури
 4. I. фактори
  рівноваги залежить від того, що на агрегат впливає належну кількість цих зовнішніх сил. Його рухлива рівновага може бути знищено, якщо одна з сил буде занадто великий або занадто малою, тобто якщо в навколишньому середовищі буде існувати надлишок або нестача якого-небудь неорганічного або органічного агента. § 317. Кожен індивід може вступити у взаємодію з цими
 5. Основні етапи державної історії.
  Землеробські племена, що поклали початок єгипетської цивілізації (багатьом зобов'язаною у своїх особливостях річці Нілу), з'явилися в Єгипті в IV тис. до н. е.. в ході тієї ж хвилі заселення Близького Сходу, що і шумери. Як і в Шумері, перші протодержавні освіти тут виникли навколо міст-храмів (пізніше греки назвуть їх «номами», але збігалися чи найдавніші області з
 6. Проблемні питання 1.
  рівноваги як оптимального режиму функціонування політичної системи? 6. Структура, функції і типологія реальних політичних систем. 7. Яке теоретичне і прикладне значення поняття політичної системи в структурі гуманітарного знання?
 7. ВІД РЕДАКЦІЇ
  Пропонований увазі читачів колективна праця створений у зв'язку з 200-річчям з дня народження Г. В. Ф. Гегеля. Мета його - показати сучасне значення філософських ідей великого німецького мислителя і ідейну боротьбу навколо його філософської спадщини. Книга підготовлена авторським колективом, створеним Інститутом філософії АН СРСР і науковою радою АН СРСР з історії громадської думки. В
 8. VII. Генезис
  рівноваги; якби вони не з'єдналися, ця рівновага закінчилося б розкладанням, але внаслідок змішання їх рівновагу зруйнувалося й почалася нова еволюція. § 78. За яких умов відбувається генезис? Як сталося, що одні організми розмножуються гамогенезісом, а інші гетерогенезісом? Чому в тих випадках, коли панує агамогенезіс, він зазвичай, час від часу, переривається
 9. § 2. Теорія «двох мечів» (від Аврелія Августина до Фоми Аквінського)
  рівновагу влади, проголошене Гелазия, залишалося досить хитким, оскільки поряд з принципом поділу світської і релігійної влади Гелазій стверджує моральну перевагу влади духовної, зокрема Церкви і її глави. Наступний крок у сфері порушення рівноваги двох влад на користь влади Церкви робиться папою Григорієм I (кінець VI - початок VII ст.), що проголосив політику
 10. .3. 1.5Механізм функціонування ринку
  рівноваги між попитом і пропозицією: - по-перше, - ціни служать орієнтиром для зміни обсягу виробництва, вибору технології виробництва та споживача продукції; - по-друге, попит-пропозиція - це потреба в товарах, які споживач може купити на ринку при даній ціні; - по-третє, конкуренція, т. к. кожен підприємець прагне до максимуму прибутку, що
 11. 3.14.5. Екологічний детермінізм (Дж. Кларк, Дж. Стюард, М. Харріс, Е. Ле Руа Ладюрі, Е.С. Кульпин та ін.)
  рівновагу з середовищем по тим чи інших причин порушується, то виникає криза, яка ставить під загрозу існування як соціора, так і його членів. Щоб продовжувати нормальне існування, члени соціоісторіческого організму повинні вжити заходів до розв'язання кризи, відновити, причому тепер на новій основі, його баланс із середовищем. Засіб відновлення порушеної рівноваги - зміна
 12. § 5. Які можуть складатися відносини між суспільством і державою?
  рівноваги і оцінюватися через метод здійснення державного керівництва, іменований зазвичай терміном «політичний режим ». А це означає, що характер відносин між державою і суспільством може бути здійснений в одному з трьох варіантів. Перший варіант: якщо динамічна рівновага знайдено, то політичний режим найчастіше іменується демократією. Другий варіант: якщо держава
 13. V. Пристосування
  рівноваги у нього не існує. Якщо надлишок відправлення і, отже, надлишок витрати поміркований, то він не тільки врівноважується, але навіть більш ніж врівноважується відновленням і відбувається нпкоторое зростання обсягу. Зростання москалів, вправляються сильніше звичайного, відомий всім. Існує, втім, настільки ж загальний закон, що за відомим межею, звичайно скоро досягається,
 14. 6.4. Стійкість і організованість форм
  рівноваги. Системою рівноваги називається така, яка зберігає своє дана будова в даному середовищі. Виявом ж її структурної стійкості є «закон рівноваги», сформульований A. JL Ле-Шательє. Його вираз: якщо система рівноваги піддається впливу, що зраджує якесь з умов рівноваги, то в ній виникають процеси, спрямовані так, щоб протидіяти цьому
© 2014-2021  ibib.ltd.ua