Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

10. Юридичні факти і юридичний склад. Види юридичних фактів.Самі по собі суспільні відносини не стають правовими. Для цього
необхідні певні обставини, з якими закон пов'язував би
наступ конкретних юридичних наслідків. Виникнення, зміна і
припинення цивільних правовідносин завжди обумовлені життєвими
обставинами (фактами), що мають юридичне значення, і тому
іменовані юридичними фактами. Юридичні факти інакше ще називаються
підставами виникнення цивільних правовідносин, так як закон
пов'язує з ними настання не будь-яких, а тільки таких юридичних
наслідків, як виникнення, зміну або припинення цивільних прав та
обов'язків у суб'єктів даного правовідносини. Так, укладення між
суб'єктами договору позики веде до виникнення між цими особами
правовідносин позики.
Підставою цивільного правовідносини можуть служити як одиничний
юридичний факт, так і складний юридичний склад або складний юридичний
факт. Сукупність юридичних фактів, з якими закон пов'язує
виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків,
іменується юридичним складом. Так, наприклад, право власності у
спадкоємця за заповітом виникає при наявності трьох юридичних фактів:
нотаріально посвідченого заповіту, смерть заповідача і прийнятті
спадщини. Таким чином, під юридичним складом слід розуміти
сукупність юридичних фактів, необхідних і достатніх для настання
передбачених законом юридичних наслідків.
Цивільний кодекс України передбачає перелік юридичних фактів, в силу
яких виникають, змінюються або припиняються цивільні права і
обов'язки. До них, зокрема, відносяться: договори та інші угоди, як
передбачені законом, так хоча і не передбачені законом, але не
суперечать йому; акти державних органів та органів місцевого
самоврядування, які передбачені законом як підстави
виникнення цивільних прав та обов'язків; судові рішення,
встановлюють цивільні права та обов'язки; придбання майна за
підставах, що допускаються законом; створення творів науки, літератури,
мистецтва, винаходів та інших результатів інтелектуальної діяльності;
заподіяння шкоди іншій особі; безпідставне збагачення; інші дії
громадян та юридичних осіб; події, з якими закон пов'язує настання
. цивільно-правових наслідків. Цей перелік не є вичерпним,
оскільки цивільні права та обов'язки можуть виникати як з підстав,
передбачених законодавством, так і з дій громадян і юридичних
осіб, які хоч і не передбачені ним, але в силу загальних засад
цивільного законодавства породжують цивільні права і обов'язки. Усі
юридичні факти цивільного права поділяються на дві основні категорії
- на юридичні події та юридичні дії.
Юридичні події - це такі явища, розвиток яких відбувається
незалежно від волі людини. Розглянуті події поділяються на дві групи
- на абсолютні і відносні, залежно від того, чи обумовлено їх
виникнення волею людини чи ні. Абсолютні події - це такі
явища, які як у своєму виникненні, так і в подальшому розвитку не
мають безпосереднього зв'язку з вольовою діяльністю людини. Сюди відносяться
факт закінчення часу, землетрус і ряд інших стихійних явищ. Іншу
групу утворюють відносні юридичні події, які виникають в
результаті дій людини, але протікають (розвиваються) незалежно від цих
дій і, може бути, навіть всупереч волі людини. Наприклад, пожежа, що виникла
в результаті підпалу, смерть особи, що настала в результаті вбивства, і навіть
народження людини. Юридичні події набувають правове значення тому,
що з їх наявністю закон пов'язує певні юридичні наслідки. Так,
наприклад, з фактом смерті закон пов'язує ряд правових наслідків, в
зокрема відкриття спадщини (що дає можливість спадкоємцям стати
правонаступниками спадкодавця),. припинення шлюбного правовідносини між
подружжям і т. д. Дії, у свою чергу, відбуваються волею
людини. Наприклад, укладення договору, створення твору, прийняття
спадщини і т.д. Цивільне законодавство передбачає, що і
бездіяльність може викликати юридичні наслідки. Так, наприклад, якщо
наймодавець не надасть у користування наймача здане в найм майно,
наймач має право витребувати від нього майно і вимагати відшкодування
збитків. Дії, поділяються на правомірні і неправомірні.
Правомірними називаються дозволені або не заборонені законом дії,
які становлять більшість юридичних дій. До них належать договори і
односторонні угоди, створення продуктів інтелектуальної творчості, інші
правомірні дії фізичних і юридичних осіб. Неправомірними,
протиправними або деліктами визнаються дії, вчинення яких
суперечить нормам цивільного-, законодавства. З передбачених
цивільним кодексом до неправомірних дій належать заподіяння шкоди
іншій особі, придбання або збереження майна без достатніх підстав.
За своїм юридичним значенням всі правомірні дії діляться на
юридичні вчинки і юридичні акти. Юридичні вчинки - це
такі правомірні дії, які породжують цивільно-правові наслідки
незалежно, а іноді й всупереч наміру людини, яка вчинила юридичний
вчинок. Так, авторські правовідносини виникають у момент створення письменником
твори незалежно від того, чи прагнув він при написанні твору до
придбання авторських прав чи ні. Знахідка загубленої речі породжує
зобов'язання по її поверненню який втратив. На відміну від юридичних вчинків
юридичні акти - це такі правомірні дії, які породжують
відповідні юридичні наслідки лише тоді, коли вони вчинені з
спеціальним наміром викликати ці наслідки. До числа юридичних актів
відносяться адміністративні акти й угоди. Адміністративні акти - це
акти компетентних органів державної влади, що представляють собою
владні розпорядження, адресовані конкретним юридичним або фізичним особам
і спрямовані , на встановлення, зміну або припинення цивільних прав
та обов'язків. До них, зокрема, відносяться: видача Ордери на житлове
приміщення, розпорядження про перетворення юридичної особи, державний
замовлення тощо
Відповідно до ст. 41 ГК України угодами визнаються дії громадян
та юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов'язків. Так, до числа угод відносяться різні
договори (купівля-продаж, дарування, майновий найм, оренда, позика тощо),
оголошення конкурсу, заповіт та інші правомірні дії, які
відбуваються суб'єктами цивільного права з метою викликати певні
цивільно-правові наслідки.
Таким чином, юридичні факти класифікуються наступним чином: події
і дії; неправомірні й правомірні дії; юридичні вчинки і
юридичні акти ; адміністративні акти й угоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Юридичні факти і юридичний склад. Види юридичних фактів. "
 1. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право, яке може бути
 2. 27. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
  Юридичну. Класифікація юридичних фактів: Вольова ознака: а) події: - Не залежать від волі людей-стихійні; (катаклізми природи). -Антропогенні; (пов'язані з людиною - народження, смерть). б) дії: - настання яких пов'язане з людиною. -Правомірні; (дії які відповідають закону). -Неправомірні. У свою чергу: Правомірні дії:-юридичні акти - це правомірне
 3. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  юридичного інституту. Свердловськ, 1960, стор 165. 2 Т а м же, стор 168. 6 * 83 загального складу '. Пізнаючи конкретний злочин, ми повинні користуватися поряд з визначеннями, даними в статтях Особливої частини, більш високою абстракцією як засобом пізнання конкретного злочину. Отже, склад злочину являє собою складне поняття, яке, будучи формою відображення
 4. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  юридичній особі, що з діяльності її філії, представництва, розташованих поза місцем знаходження юридичної особи, може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження юридичної особи або її філії, представництва; позови про відшкодування збитків, заподіяних зіткненням суден, стягнення винагороди за надання допомоги і рятування на морі можуть пред'являтися в
 5. Елементи позову
  юридичними фактами, пов'язує своє матеріально-правова вимога або правовідносини в цілому, що становить предмет позову. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в ар-арбітражного процесі. Оскільки суб'єктивне право, як правило, грунтується не на одному
 6. Поняття і класифікація доказів
  юридичних фактів. Тому суду для з'ясування спірних правовідносин треба спочатку встановити, які юридичні факти відбувалися в дійсності. Для цього використовуються судові докази, отримані та досліджені в ході арбітражного процесу. Ніякі відомості та повідомлення про факти, отримані поза процесом, не за допомогою доказів, не можуть бути використані судом (наприклад,
 7. 4. Поняття підсудності, її види
  юридичній особі , що з діяльності її філії, представництва, розташованих поза місцем знаходження юридичної особи, може бути пред'явлений до арбітражного суду за місцем знаходження юридичної особи або її філії, представництва; позови про відшкодування збитків, заподіяних зіткненням суден, стягнення винагороди за надання допомоги і рятування на морі можуть пред'являтися в
 8. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  юридичній літературі немає єдності думок з найбільш важливих питань доказування - сутності, суб'єктам та ін Є дві головні концепції щодо поняття судового доказування. В основі першої з них лежить судження про судовому доведенні як способі пізнання фактичних обставин справи. Так, на думку К.С. Юдельсон, під судовим доказуванням слід розуміти «діяльність суб'єктів
 9. Види міжнародного комерційного арбітражу. Інституційний арбітраж у Франції, Швеції і Великобританії.
  юридичними особами, придбавши унікальний досвід і високу світову репутацію 12. Суд діє на підставі Статуту та Внутрішнього регламенту, які визначають організаційну структуру і механізм його функціонування. Суд складається з Голови, заступників Голови, Генерального секретаря, а також членів. Члени Суду призначаються на три роки Радою МТП за пропозицією Національних комітетів.
 10. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
    юридична взаємозв'язок суб'єктів права, що виникає на основі правових норм у разі настання передбачених законом юридичних фактів. Ознаки: Нормативні підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена
© 2014-2021  ibib.ltd.ua