Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

6. Укладення договору на торгахІстотними особливостями відрізняється такий спосіб оформлення договірних відносин, як укладення договору на торгах (ст. 447-449 ЦК). Шляхом проведення торгів може бути укладений будь-який договір, якщо тільки це не суперечить його суті. Наприклад, неможливо представити висновок подібним способом видавничого договору з автором певного твору, договору дарування або договору про спільну діяльність. У той же час не існує перешкод для продажу у порядку проведення торгів якого майна, включаючи нерухомість, цінні папери, майнові права (скажімо, права оренди приміщення) і т. п. До їх числа, зокрема, відносяться:
1. продаж державного або муніципального майна на аукціоні, зокрема продаж на спеціалізованому аукціоні акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств;
2. продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами;
3. відчуження перебувають у державній або муніципальній власності акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств власникам державних або муніципальних цінних паперів, що засвідчують право придбання таких акцій (ст. 16 Закону про приватизацію).
При продажу речей або майнових прав на відкритих торгах договір повинен бути укладений з особою, що виграв торги. Укладення такого договору - обов'язок продавця, тому в разі необгрунтованого ухилення від укладення договору переможець торгів має право вимагати спонукання продавця до його укладення, а також відшкодування збитків, викликаних ухиленням від укладення договору.
У певних випадках, передбачених законом, договори про продаж майна, в тому числі майнових прав, можуть укладатися лише шляхом проведення торгів. Зокрема, серед способів приватизації державного та муніципального майна є такі, які можуть бути реалізовані виключно шляхом проведення відкритих торгів.
При зверненні стягнення на заставлене майно предмет застави реалізується шляхом проведення торгів (ст. 350 ЦК).
Власник речі або власник майнового права, який вирішив укласти договір про їх відчуження на торгах, може сам організувати торги або звернутися до послуг спеціалізованої організації, яка виступить в якості організатора торгів. При цьому спеціалізована організація повинна діяти на основі договору з власником (володарем права) і залежно від умов такого договору виступає від імені власника або від свого імені.
Форма торгів обирається власником реалізованої речі (володарем права), якщо інше не буде встановлено законом. Однак його вибір обмежений лише двома можливостями: торги можуть бути проведені у формі або конкурсу, або аукціону. Різниця між ними полягає в тому, що на аукціоні виграв визнається особа, що запропонувала найвищу ціну, а за конкурсом - особа, яка, за висновком конкурсної комісії, запропонує кращі умови. У свою чергу, і аукціон, і конкурс можуть бути відкритими або закритими. У першому випадку учасником аукціону чи конкурсу, а отже, і його переможцем може бути будь-яка особа, у другому - тільки особи, спеціально запрошені для участі в конкурсі (аукціоні).
На організатора торгів покладаються певні обов'язки як з підготовки торгів, так і з їх проведення. Насамперед він зобов'язаний забезпечити доведення до передбачуваних учасників сповіщення про їх проведення не менше ніж за 30 днів до цього. Повідомлення має містити відомості про час, місце і форму торгів, їх предмет і порядок проведення, в тому числі про оформлення участі в торгах, визначення особи, який виграв торги, а також відомості про початкову ціну продаваного об'єкта. Згодом організатор торгів, що дав повідомлення, може відмовитися від їх проведення у строк не пізніше ніж за три дні до настання оголошеної дати проведення торгів у формі аукціону і не пізніше ніж за 30 днів до проведення конкурсу. Якщо при цьому передбачалося провести закриті торги, їх організатору доведеться відшкодувати учасникам понесені ними збитки (реальні збитки). Що ж до відкритих торгів, то обов'язок відшкодувати їх учасникам понесені збитки виникає в організатора торгів тільки у випадку порушення встановлених строків відмови від їх проведення.
Певні обов'язкові умови повинні дотримуватися також учасниками торгів - вони зобов'язані внести завдаток. Розмір, строки і порядок внесення завдатку визначаються повідомленням про проведення торгів. Доля завдатку, внесеного учасниками торгів, визначається спеціальними правилами, суть яких полягає в тому, що тим особам, які взяли участь у торгах, але не стали їх переможцями, завдаток повинен бути повернений. Завдаток також підлягає поверненню всім учасникам, якщо торги не відбулися. Інакше вирішується доля завдатку, внесеного особою - майбутнім переможцем торгів: відповідна грошова сума зараховується в рахунок виконання його зобов'язань з оплати придбаної речі або майнового права.
Результати торгів засвідчуються протоколом, який підписується організатором торгів і їх переможцем і має силу договору. Якщо ж яка-небудь з названих сторін буде ухилятися від підписання договору, виникають певні несприятливі наслідки: переможець торгів втрачає внесений ним завдаток, а на організатора торгів покладається обов'язок повернути особі, котра виграла торги, внесений ним завдаток у подвійному розмірі, а також відшкодувати йому збитки в частині, що перевищує суму завдатку.
У випадках, коли предметом торгів є право на укладення договору (наприклад, договору оренди приміщення), відповідний договір повинен бути підписаний сторонами не пізніше 20 днів після завершення торгів і оформлення протоколу, якщо інший термін не був вказаний в повідомленні про проведення торгів. Ухилення однієї із сторін від оформлення договірних відносин дає право іншій стороні звернутися до суду з вимогами як про спонукання до укладення договору, так і про відшкодування збитків, викликаних ухиленням від його укладення.
Торги, проведені з порушенням правил, встановлених законом, можуть бути визнані судом недійсними, що тягне за собою недійсність договору, укладеного за їх результатами.
Аукціон або конкурс, в яких взяв участь тільки один учасник, визнаються що не відбулися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Укладення договору на торгах "
 1. Укладення договору на торгах.
  Укладення договору на торгах передбачена ст. 447-449 ЦК. Цей спосіб укладання договорів широко застосовується, наприклад, при укладанні договорів приватизації державного (муніципального) майна. Сутність зазначеного способу полягає в тому, що договір укладається організатором торгів з особою, що виграв торги. Таким способом може бути укладений будь-який договір, якщо інше не випливає з його
 2. § 5. Порядок укладення, зміни та розірвання договору
  укладення договору важливо встановити момент, з настанням якого оферент пов'язаний своєю офертою. Це - момент отримання її адресатом. Тому, якщо повідомлення про відкликання оферти надійшло раніше або одночасно з самою офертою, остання вважається неодержаної. Отримана ж адресатом оферта не може бути відкликана протягом строку, встановленого для її акцепту, якщо інше не обумовлено в самій
 3. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  укладеним з ним договором доручення та довіреністю на здійснення від імені Фонду дій з реалізації майна на території соот-відповідне суб'єкта Російської Федерації, в тому числі шляхом організації та проведення торгів. Для того, щоб уявляти собі механізм організації та проведення торгів, потрібно засвоїти наступну термінологію: Торги - комплекс заходів щодо продажу майна,
 4. 6. Порядок реалізації майна
  укладеним з ним договором доручення та довіреністю на здійснення від імені Фонду дій з реалізації майна на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, в тому числі шляхом організації та проведення торгів. Торги - комплекс заходів щодо продажу майна, що здійснюється у відповідності з правилами, встановленими статтями 447-449 Цивільного кодексу Російської
 5. § 1. Поняття угоди. Види угод
  укладення договору, повідомлення про згоду відшкодувати збиток, обмін листами тощо; 2) непряме волевиявлення має місце у випадку, коли від особи, яка має намір здійснити операцію, виходять такі дії, зі змісту яких випливає його намір здійснити операцію. Такі дії називаються конклюдентні (від лат. Concludere-укладати, робити висновок). Оплата проїзду в метро, приміщення товару
 6. Звернення стягнення на заставлене майно.
  Укладеного після виникнення підстав для звернення стягнення на предмет застави. Умова про право заставодержателя звернути стягнення на заставлене нерухоме майно без пред'явлення позову до суду, що міститься безпосередньо в договорі про заставу, має визнаватися недійсним. Порядок звернення стягнення на предмет застави, переданий заставодержателю (заклад) визначається відповідно
 7. Істотними умовами договору про заставу є наступні:
  укладенні договору про заставу не потрібно. По суті своїй це умови зобов'язання, забезпеченого заставою, і яким-небудь чином змінити їх, доповнити та інше заставодавець і заставодержатель не можуть. Однак визначення того, яке саме зобов'язання забезпечується заставою, який його розмір і термін виконання, при укладенні договору про заставу необхідно. В іншому випадку виявиться, що
 8. 4. Припинення юридичної особи при банкрутстві
  укладених ним договорів, спрямованих на зменшення його майна; він може пред'являти позови про витребування майна боржника у третіх осіб, а також вживати інших заходів щодо пошуку, виявлення та повернення знаходиться у них майна боржника (ст. 101 Закону про банкрутство). У деяких правопорядках для цього встановлюється спеціальний термін - "період підозрілості". Потім конкурсний
 9. 4. Особливі види завдатку
  укладення договору учасники торгів вносять завдаток у розмірі, у строки та в порядку, які зазначені в повідомленні про проведення торгів. Якщо торги не відбулися, завдаток підлягає поверненню. Завдаток повертається також особам, які брали участь у торгах, але не виграли їх. При цьому в п. 5 ст. 448 ЦК йдеться, що особа, яка виграла торги, при ухиленні від підписання протоколу втрачає внесений ним
 10. 4. Предмет застави
  укладеним на підставі п. 6 ст. 340 ГК, право застави виникає у заставодержателя тільки з моменту придбання заставодавцем відповідного майна (див: п. 4 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 15 січня 1998 р. № 26 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних із застосуванням арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про заставу "/ / Вісник ВАС РФ.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua