Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Висновок і висновок

. Відтворення психологічної моделі фіксованості заїкуватих дефекті дозволяє побачити її розвиток в певній наростаючою послідовності спочатку на рівні психічних процесів: від перших відчуттів і емоційного реагування на свої мовні запинки до цілісного усвідомленого сприйняття і утворення уявлень, понять, що запам'ятовуються картин і випадків своєї важкої мови і пов'язаних з цим неприємностей, розвиток картин уявних труднощів з передбаченням і очікуванням параксізмов заїкання. Одночасно від першого мимовільного емоційного реагування на свій дефект у заїкуватих дітей поступово формується своє нездорове ставлення до нього, пов'язане з емоційними переживаннями і отражаемое у вольових зусиллях (діях і вчинках) в самостійною і безуспішною боротьбі із заїканням.

Залежно від сприятливих або несприятливих соціальних умов, в яких ростуть і виховується дитина, названі психічні явища можуть різною мірою або проявлятися короткочасно, або закріплюватися і переростати в стійкі психічні стани і властивості особистості, визначаючи в Загалом уже психологічні особливості заїкуватих. Таким чином, фіксованість на своєму дефект можна вважати основоположним чинником, що визначає характер і складність психологічних особливостей заїкуватих і, тим самим, що входять в складну структуру цього мовного розладу.

Таке психологічне розуміння моделі розвитку у заїкається феномена фіксованості на своєму дефекті відповідає філософської теорії відображення. І отже, поняття феномена фіксованості можна визначити так: це є відбитком об'єктивно існуючого мовного дефекту (мовних запинок) в усій психічної діяльності заикающегося людини. Це результат процесів отримання та переробки інформації про мовних труднощі (або перешкодах) і що з ними неприємності, трансформованих в психічних процесах, станах і властивості заикающегося і який проявляється в його взаємодії з навколишнім соціальним середовищем.

З метою диференційованого підходу до вивчення психологічних особливостей заїкуватих важливо знайти критерії (і досить прості, щоб їх можна було б використовувати в практиці), які характеризували б наростаючу складність різних рівнів або ступенів фіксованості на дефекті. В якості такого критерію ми вибрали 3 варіанти емоційного ставлення заїкуватих до свого дефекту (байдуже, помірно-стримане і безнадійно-відчайдушне) і відповідно 3 варіанти вольових зусиль у боротьбі з ним (їх відсутність, наявність і переростання в нав'язливі дії і стан) ...

Відповідне поєднання названих варіантів виправдало запровадження робочого терміна «болючої фіксації» для виділення 3-х груп заїкуватих: з нульовою, помірною і вираженою ступенем болючої фіксації.

Нами в 1961 р. вперше була зроблена спроба диференційованого підходу до заикающимся залежно від наявності у них різного ступеня фіксованості на своєму дефекті. Матеріалом для основного дослідження послужили спостереження близько 400 заїкуватих дітей і підлітків від 6 до 17 років, з якими проводилась логопедична робота. ...

На підставі психолого-педагогічних характеристик були виділені три групи заїкуватих: з нульовою, помірною і вираженою ступенем фіксованості на дефекті.

У першій групі виявилися діти, які не відчували утисків від усвідомлення своєї неповноцінною мови або навіть зовсім не помічали її. Ці діти охоче вступали в контакт з однолітками і дорослими, знайомими і незнайомими. У них були відсутні елементи сорому, уразливості за свою неправильне мова, до якої вони ставилися свідомо чи неусвідомлено.

У другу групу увійшли ті, хто відчував у зв'язку із заїканням неприємні переживання, намагався приховати або замаскувати свою неправильне мова за допомогою хитрощів. Проте, усвідомлення цими дітьми свого недоліку і переживання не виливати в постійне тяжке почуття власної неповноцінності, коли кожен крок, кожен вчинок обов'язково осмислюється через призму власної неповноцінності, а прагнення замаскувати свій недолік не переростало у них кордонів відносини будь-якої людини до якого-небудь своєму недосконалості, до якого просто не хотілося б привертати увагу оточуючих.

У третю групу ми виділили дітей з постійною нав'язливою фіксованістю на своєму мовному недоліку. Ці діти постійно концентрували увагу на своїх мовних невдачах, глибоко і тривало переживали їх. Всю свою діяльність вони ставили в залежність від мовних невдач. Для них було характерним відхід у хворобу, самоприниження, хвороблива недовірливість, нав'язливі думки і виражений страх перед промовою.

В результаті проведеного експериментального дослідження були зроблені наступні висновки:

1. З віком (або зі стажем заїкання) у заїкається дітей ступінь їх фіксованості на своєму дефекті має тенденцію до ускладнення.

2. У заїкається дітей дошкільного віку збільшення ступеня фіксованості на своєму дефекті знаходиться в певному зв'язку з наявністю у них другий мовного дефекту. (У старшому віці подібна закономірність не виявляється.)

3. Ступінь фіксованості на своєму дефекті у заїкається має певний зв'язок з усложняющимся характером моторних порушень (її наростання від клонічних до тонічним мовним судорогам).

4. Позитивні результати логопедичної роботи з заїкатися закономірно перебувають у зворотній залежності від складності їх фіксованості на своєму дефекті (чим більше фиксированность, тим нижче результат). Саме різна ступінь цієї фіксованості (а не стаж заїкання, не наявність другого мовного дефекту і не тяжкість моторних порушень самі по собі) визначає насамперед різні результати логопедичної роботи.

5. Виходячи із зроблених спостережень, можна вважати, що ступінь тяжкості заїкання у дітей адекватна ступеня їх фіксованості на своєму дефекті. Це має важливе значення для прогностичних суджень про результати майбутньої корекційної роботи в кожному окремому випадку заїкання.

Заїкання у дітей. М., 2001. С. 33-47.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок і висновок "
 1. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
  висновок, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності укладення порівняно
 2. 4.4. Правила висновків логіки висловлювань
  ув'язнення. Правила виводу - це припису або дозволу, що дозволяють з суджень однієї логічної структури як посилок вивести судження деякої логічної структури як висновок. Їх особливість полягає в тому, що визнання істинності укладення проводиться на підставі не змісту посилок, а їх логічної структури. Правила виведення записуються у вигляді схеми, яка складається з двох
 3. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  висновок - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового
 4. ГЛАВА ТРЕТЯ [Справжні укладення з помилкових або змішаних посилок по другому фігурі]
  укладення у всіх випадках - і коли обидві посилки взяті цілком
 5. Оцінка експертного висновку.
  Ув'язнення, повнота і переконливість висновків, в тому числі, чи випливають вони логічно з матеріалів справи та результатів психологічного дослідження. Можливість об'єктивної оцінки висновку експертизи багато в чому залежить від його повноти, відповідності вимогам, що пред'являються до цих документів. Тому перше, на що має бути звернена увага представників правоохоронних органів при
 6. 4.1. Чисто-умовний і умовно-категоричний силогізми
  висновок, посилками і укладанням якого є уявні судження. Слід зазначити, що укладення в даному виді силогізму може робитися з будь-якої кількості посилок, оскільки висновки чисто-умовного силогізму можна охарактеризувати як висновки на підставі свій-ства транзитивності імплікації. Інакше кажучи, висновок в чисто-умовному силогізм грунтується на правилі: наслідок слідства
 7. Умовивід по логічному квадрату
  висновок про хибність общеотріцательного судження (Е): «Неправильно, що жодна рідина не є
 8. 5.1. Загальна характеристика умовиводу
  ув'язнення, а потім вивчити конкретні його види. Більшу частину знань про предмети і явища навколишнього світу людина отримує з вже наявною у нього інформацією. При цьому він йде по шляху виведення нового знання із уже наявного. Опосередковано, використовуючи різні види умо-заключний, ми отримуємо нове знання. Тому отримане таким шляхом знання прийнято називати вивідним, або опосередкованим. Під
 9. Мотивування експертних висновків.
  Висновку, яка містить аналіз усіх зібраних як самими експертами, так і наслідком, даних є найважливішою частиною експертного висновку. Експерти повинні не тільки зібрати необхідний для винесення обгрунтованого судження обсяг фактичних даних і проаналізувати їх, а й показати хід своїх міркувань, обгрунтувавши тим самим, чому вони прийшли саме до того висновку, який міститься в
 10. Види умовиводів
  висновку як логічної операції тісно пов'язане з поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком Аі, ..., Ап (п> 1). В
© 2014-2021  ibib.ltd.ua