Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Т. А. Болдирєва, В. Ю. Ваніева Ефективність логопедичної роботи та особливості особистості заїкуватих

Логопедична робота з групою заїкуватих, які відвідують заняття після проходження курсу лікування, так звана «група доліковування», вимагає розробки нових прийомів і методів роботи. Незважаючи на можливі позитивні результати з лікування самого заїкання, пацієнти цієї групи потребують певної, конкретної корекції особистості та поведінки, які багато в чому сприяють появі рецидивів заїкання.

Основні завдання дослідження: виявити особливості емоційної сфери, дослідити рівень домагань, виявити взаємозв'язок особливостей особистості в ефективністю роботи логопеда.

Застосування Стандартизованого методу дослідження особистості (СМДО) дало якісні та кількісні характеристики особистості заїкатися, де домінуючими можна вважати шкали індивідуалістичності - 82% всіх обстежених, Депресії - 66%, імпульсивність - 63%, Тривожності - 57 %.

Виходячи з характеристик особистості, отриманих у результаті дослідження, було виділено три підгрупи.

Перша група (60-70%) з характерною відокремлено-споглядальної особистісної позицією, схильністю до роздумів, домінуючим над почуттями і дієвою активністю. Їм притаманні самокритичність, підвищене почуття провини, невпевненість, тривожність, нерішучість, вразливість, хвороблива фіксація на дефекті, що ускладнює перебіг заїкання, утруднюючи логопедичну роботу.

У другої групи (20-30%) спостерігається прагнення до самостійності, незалежність, безпечність, легко виникає емоційна нестійкість, що поєднуються зі зниженням контролю і критики.

Труднощі поведінки і спілкування часто не пов'язані з заїканням.

До третьої групи (близько 10%) ставляться заикающиеся, близькі за даними до средненорматівним. Для них відвідування логопедичних груп - можливість реалізації і вправ у самостійності та активності. Групу доліковування вони сприймають як своєрідний клуб спілкування.

Таким чином, дослідження показує необхідність диференційованої роботи з заїкатися, повторних курсів з метою запобігання зайвої фіксації на мовному дефекті і зміни програм логопедичної роботи в групах повторного лікування.

Міжнародна конференція по аномальному розвитку дітей та підлітків. МПДУ, 1994. С. 30.

Т. А. Болдирєва, Н. С. Фадєєва

Взаємозв'язок особливостей особистості заїкуватих підлітків з характеристикою сімейних відносин

Вплив сім'ї на процес формування особистості дитини є одним із визначальних факторів, особливо, якщо у дитини є який-небудь дефект. Предметом нашого дослідження є характер взаємин у сім'ї заїкуватих підлітків, який співвідносився з характеристиками особистості підлітків. Використовувалися такі методики: соціометричний малюнок відносин заїкуватих із зовнішнім світом, тематичний атшерцептавний тест (ТАТ), тест Розенцвейга, методика самооцінки в модифікації Т. А. Болдиревої.

Результати дослідження дали можливість виділити три групи за критерієм - взаємини в сім'ї. Риси особистості підлітків з заїканням знаходилися в прямій залежності від характеру взаємин у сім'ї.

Як показало наше дослідження, основна тенденція у взаємовідносинах батьків і їх заїкуватих дітей - тиск. Підліткам першої групи характерні негативний емоційний фон, що виявляється або стримувана агресія, при вираженій невпевненості в собі і низької самооцінки, 57% підлітків від загальної кількості ставилися до цієї групи.

Для другої групи стосунки в сім'ї носили характер співпраці. Особистість підлітків цієї групи характеризувалася великим позитивним емоційним фоном, ніж у першій групі, більшою впевненістю в собі і більш високою самооцінкою, хоча рівень самостійності поведінки був недостатньо високий. До цієї групи належали 33% підлітків.

Третя група була найменшою - 10% від загального числа. Відносини в родині можна оцінити як підтримку. Особистість підлітків в цій групі відрізнялася значним позитивним емоційним фоном, найбільшим ступенем впевненості в собі, адекватної самооцінкою і самостійністю вчинків.

Як показало наше дослідження, найбільш сприятливим ставленням у сім'ї заїкуватих дітей має бути співпраця та підтримка. Навчання батьків цих видів взаємин може стати додатковою педагогічної завданням логопеда і психолога з метою підвищення ефективності логопедичної роботи і правильного формування особистості заїкуватих дітей.

Міжнародна конференція по аномальному розвитку дітей та підлітків. МПДУ, 1994. С. 31.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Т. А. Болдирєва, В. Ю. Ваніева Ефективність логопедичної роботи та особливості особистості заїкуватих "
 1. Передмова
  логопедическом, педагогічному та лікувально-оздоровчому впливі на осіб з мовними та інтелектуальними розладами є формування, розвиток і корекція мовної функціональної системи з урахуванням особливостей особистості і поведінки. Педагоги-дефектологи в своїй повсякденній роботі будуть зустрічатися з людьми, що мають різні порушення мови, що з'явилися в різному віці і
 2. 5.3. Порушення речіудетей шкільного віку
  логопедичну допомогу. Слабко виражені, часткові (парціальні) порушення долаються на заняттях у логопедическом кабінеті, система яких широко розвинена і оснащена відповідної методичної документацією (розроблені нормативи з визначення контингенту дітей, які підлягають занять, є рекомендації з планування та організації занять і т. д.). Логопедичні заняття проводяться
 3. Висновок і висновок
  логопедична робота. ... На підставі психолого-педагогічних характеристик були виділені три групи заїкуватих: з нульовою, помірною і вираженою ступенем фіксованості на дефекті. У першій групі виявилися діти, які не відчували утисків від усвідомлення своєї неповноцінною мови або навіть зовсім не помічали її. Ці діти охоче вступали в контакт з однолітками і дорослими, знайомими і
 4. § 2. Соціально-психологічні аспекти ефективного правотворчості
  ефективності пропонованих правових новацій. Необхідна розробка теорії ефективності норм права. Критерії ефективності норм закону неоднакові в різних галузях права. Так, для прийняття кримінально-правової норми необхідно попереднє з'ясування поширеності та причинногообумовленості забороняю діяння, обсягу соціального шкоди, спричинених цим діянням, можливість різкого
 5. Контактний шар.
  Ефективність
 6. РЕЗЮМЕ
  ефективність визначається виходячи з поставлених цілей як функція досягнутих результатів і витрачених на це ресурсів. Показник економічної ефективності розраховується як відношення отриманої економії до витрат на її створення. Ефективність роботи підприємства за методом Боер розраховується як відношення фактично досягнутих критеріальних показників до базисних значень кінцевих
 7. Характеристики особистості та темпераменту.
  Ефективної роботи з персоналом переважними є сангвініки і холерики. Відомий експерт з соціального интервьюированию Е. Ноель так охарактеризувала ідеального інтерв'юера: «Він повинен виглядати здоровим, спокійним, впевненим, вселяти довіру, бути щирим, веселим, проявляти інтерес до бесіди, бути охайно одягненим, доглянутим». Блискуча характеристика інтерв'юера, по Ноель, -
 8. Філософія життя ефективного людини
  ефективним людиною? Ні, не кожен. Кожен може використовувати її елементи, ефективні техніки і прийоми, але ефективний людина - це більше, ніж сукупність прийомів. У першу чергу це філософія життя, і головні її осі задаються двома питаннями. Перший: БАГАТО ЧИ ВАМ В ЖИТТІ ТРЕБА, ЯКА ПЛАНКА ВАШОГО ЖИТТЯ? Другий: ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА ВАШ УСПІХ? А відповідати на ці питання можна ось
 9. Контрольні питання і завдання 1.
  Ефективністю соціальної роботи та ефективністю діяльності кадрів соціальної роботи у вигляді схеми. 12. На основі знань, отриманих в ході виробничої практики, виявите внутрішні і зовнішні мотиви діяльності конкретного фахівця соціальної роботи. 13. Як можна здійснити аналіз ефективності діяльності фахівця соціальної роботи на потребностно-мотиваційному рівні?
 10. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
  ефективність його. Вона з'єднує в собі педагогічну освіченість з педагогічною обученностью, вихованістю та педагогічної розвиненістю. Різна ступінь педагогічної професіоналізації особистості та її відповідності всім вимогам педагогічної діяльності виражається в чотирьох рівнях розвитку педагогічної культури: 1) допрофессіонал'ном - є майже у всіх людей, а тим більше
 11. 7. «ВІХИ» І ПІСЛЯ «ВЕХ»
  роботах Булгакова і Бердяєва, а політична - у Петра Струве (див. Проміжну главу I), який більше двадцяти років був центральною фігурою в еволюції інтелігентських поглядів. У дев'яностих роках Струве був лідером «легального» марксизму, в 1903-1904 рр.. - Революційного лібералізму; після 1905 р. він став головою тієї частини ліберальної інтелігенції, яка була насамперед патріотичною і
 12. Література
  логопедичної казки / / Здоровье, 1999. - № 10. - С. 75. 36.Козлов Н. І. Як ставитися до себе і людям, або Практична психологія на кожен день. - М., 1993. 37.Козирев Г. І. Введення в конфліктології. - М., 1990. 38.Коллектів. Особистість. Спілкування: словник соціально-психологічних понять / Под ред. Є. С. Кузьміна та В. Є. Семенова. - Л., 1987. 39.Кон І. С. Психологія ранньої юності. - М.,
 13. ФІЛОСОФІЯ особистості
  особистості можна назвати закони і чинники формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на
 14. 5.1. Поняття і види трудової адаптації
  ефективності праці (його кількості, якості); в засвоєнні соціальної інформації та її практичної реалізації; в зростанні всіх видів активності (трудової, суспільно-політичної, пізнавальної); в задоволеності різними сторонами трудової діяльності (змістом праці, заробітною платою, організацією праці, умовами праці, морально-психологічним кліматом в організації, можливістю
© 2014-2021  ibib.ltd.ua