Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 2. Соціально-психологічні аспекти ефективного правотворчості

Стартовим і системоутворюючим ланкою правової регуляції є розробка й видання правових норм - юридичних законів. Загальнообов'язкову силу може придбати лише та правова норма, яка здатна виконувати функцію соціальної норми, тобто відповідати соціальним потребам суспільства і особи, відповідати соціально-психологічним механізмам людської поведінки.

Стабільне правотворчість в ряді випадків має передувати пілотажними (попередніми) дослідженнями, які забезпечують отримання первинної інформації про ефективність запропонованих правових новацій. Необхідна розробка теорії ефективності норм права. Критерії ефективності норм закону неоднакові в різних галузях права.

Так, для прийняття кримінально-правової норми необхідно попереднє з'ясування поширеності та причинногообумовленості забороняю діяння, обсягу соціального шкоди, спричинених цим діянням, можливості різкого скорочення поширеності цього діяння іншими соціорегулятівнимі засобами, підготовленості суспільної свідомості для прийняття відповідної норми, можливості реалізації введеної норми механізмом контролю над її здійсненням. Особливо важливо чітке уявлення цілей, на досягнення яких спрямована вводиться правова норма, чітке осозна-ня того, які форми людської поведінки вимагають розширення репресій, а які - їх звуження, які психологічні механізми общепревентівное впливу норм права.

Необхідна розробка критеріїв і показників ефективності норм права. При цьому повинні враховуватися і соціально-психологічні механізми соционормативного поведінки. Правова норма може не діяти і в силу дефектів практики її застосування. Престиж права, солідарність особистості з прийнятими законами, інтерналізація (привласнення) особистістю захищаються ними соціальних цінностей, правова соціалізація особистості - такі основні проблеми правової психології.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Соціально-психологічні аспекти ефективного правотворчості "
 1. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  соціально організованих людських мас, але вже з певним ступенем регулярності та ймовірності, і то в певних умовах, - предмет занять суспільних наук. Сюди входить опис, пояснення і передбачення явищ і процесів, що відносяться до людського суспільства, що протікають в цьому суспільстві. Вони і складають сферу інтересів, предмет занять суспільних наук. У свою чергу
 2. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  соціальне і класове в змісті права. Право як основа і засіб здійснення державної влади в ранньокласових суспільствах. Огляд теорій походження права. Розуміння неолітичної революції як кордону, що ділить всю історію людства на два способи його існування і відтворення - на привласнюють і виробляє економіку - є також і методологічним ключем до вивчення
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  соціального інституту, як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з
 4. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  соціальні властивості дії правової норми, соціальну реалізацію права. Цей аспект життя права і розглядається в темі «Реалізація права». Йдеться, по суті, йде про те, як, яким способом сам суб'єкт реалізує право, які соціальні, психологічні, організаційні процеси при цьому виникають. Тому реалізацію права можна визначити як таке соціальне поведінка суб'єктів права, і
 5. 7.4. Право та педагогіка Педагогічний підхід і функція права
  соціального та правового результату. Тому право досліджується і вдосконалюється не тільки з чисто юридичних позицій, а й соціологічних, філософських, психологічних. У всіх підходах визнається важливість формули «людина є міра всіх речей», у тому числі й правових. Людина, особистість - не тільки об'єкт правового впливу, а й джерело, що формує право; сила, витворюючи і перетворююча
 6. Система (структура) юридичної психології
  соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості психічного відображення правозначімих явищ, психологія праворозуміння та правосвідомості, психологія правоісполнітельного поведінки. 2. Кримінальна психологія: проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки, роль біологічних і
 7. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  соціальної справедливості, але і як велику історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог, поразок і трагедій, злетів людського духу і його падінь, теоретичних осяянь ідеологів і вождів революції і їх же грубих помилок і прорахунків. Відкинуто уявлення про «запрограмованості» революційного процесу на один переможний результат і поставлено питання про альтернативність
 8. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Соціальних групах, про соціальні процеси, закономірності індивідуальної та групової поведінки. ТГП використовує результати соціологічних експериментів для підвищення соціальної ефективності норм права, способів вдосконалення державного апарату, пізнання вивчення рівнів правосвідомості, соц. структури. Сфера дослідження соціології права - аналіз механізмів соціальної дії
 9. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  соціальний та економічний ефект. Наприклад, системний перехід від часткового скорочення безлічі частин до реформи організаційно-штатної структури військ, скорочення цілих частин, гарнізонів не тільки вдосконалює організаційно-штатну структуру військ, а й підвищує бойову готовність, дає можливість комплектувати частини, що залишилися сучасною бойовою технікою та озброєнням. Як заявив Главком
 10. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  соціально та організаційно-технічно. Значно зрослі вимоги до технічної, спеціальної, фізичної підготовки фахівців, що складаються в запасі, часта заміна застарілих зразків техніки і озброєння практично позбавили армію військово-навченого резерву. Причин такого стану багато. Це і економічний стан держави, і недостатнє фінансування, і багато іншого. Треба ясно
 11. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  соціальні, ідеологічні чинники, що роблять вплив на стан організованої злочинності. Структура і ієрархічна побудова організованих злочинних груп. Характеристика лідерів і учасників організованих злочинних груп, їх психологічні особливості. Правові основи боротьби з організованою злочинністю. Основні нормативні акти, що регулюють діяльність правоохоронних
 12. § 4. Поняття кримінальної відповідальності
  соціально-правове значення кримінальних санкцій, їх взаємодія, з одного боку, з кримінальною відповідальністю, а з іншого - з кримінальним покаранням. Викладене дозволяє виявити ланцюжок взаємозалежних ланок у вирішенні питання про поняття кримінальної відповідальності. Суть цього взаємозв'язку полягає в тому, що кримінальна регулятивне правовідносини може в повному обсязі реалізуватися лише через
 13. § 3. Система і види покарань
  соціально-корисних зв'язків засудженого із суспільством, сім'єю можуть надати в деяких випадках більш ефективний вплив, ніж покарання, пов'язані з позбавленням волі. Важливе значення має градація покарань за юридичним змістом. На жаль, в літературі немає єдиного поняття виправно-трудового впливу. Не заглиблюючись в перерахування і аналіз кожного з визначень, зауважимо, що,
 14. § 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх
  соціально запущеними дітьми. Контингент самих комісій був нестабільний, члени їх у більшості випадків не мали педагогічної освіти та досвіду роботи. У зв'язку з нинішнім становищем третя сесія ВЦВК 1-го скликання 1922 р., обговорювала проект кримінального законодавства, позитивно вирішила питання про розширення компетенції суду в боротьбі зі злочинністю неповнолітніх. Д. І. Курський по
 15. 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
  соціальних ризиків, породжуваних ринковою економікою в масштабах як суспільства, так і підприємства. До неї слід віднести, зокрема, страхування соціальних ризиків, пов'язаних з імовірністю не тільки втрати роботи, але і нещасних випадків, інших причин втрати здоров'я, що має передбачатися в угодах, колективному договорі, як це вже практикується в деяких акціонерних
 16. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто устрою держави, можна стверджувати, що зроблено ще один крок на шляху осягнення такого
 17. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  соціальне, класове і національне у функціях держави. «Вічні питання» життя суспільства і функції держави. Еволюція функцій держави. Класифікація функцій. Структура держави, що забезпечує виконання функцій. Система органів держави. Державний апарат. Бюрократія і функції держави. Функції держави, державної влади, органу держави. У попередніх
 18. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua