Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

14. Прикінцеві статті контракту


Статті називається "Мова контракту і його кореспонденції" укладачі контрактів зовнішньоторговельної купівлі-продажу зазвичай приділяють мало уваги. Тим часом невдале оформлення її може породити важковирішувані суперечки між сторонами договірного правовідносини.
В тексті контракту слід в першу чергу обумовити, якою мовою або мовами він складений, на якій мові або мовах вестиметься листування між сторонами, тобто продавцем і покупцем, з питань виконання контракту.
Якщо сторони з самого початку не обумовлюють, якою мовою вестиметься листування, то за звичаєм, що склався в практиці міжнародної торгівлі, мовою листування стає той мову, на якому зроблено пропозицію укласти угоду.
Зазвичай зовнішньоторговельний контракт складається як мовою продавця, так і мовою покупця. При цьому в ньому спеціально обмовляється, що обидва тексти мають однакову юридичну силу.
Однак нерідко виникають ситуації, коли мовою контракту доцільно обрати не мови продавця і покупця, а якийсь третій мову.
Нарешті, сторони за обопільною згодою можуть вибрати в якості мови контракту і кореспонденції мову продавця і покупця.
Чітке позначення мови контракту і листування з його приводу важливо, крім іншого, ще й тому, що тим самим позначається мова можливого арбітражного розгляду спору між сторонами.
У статтю контракту "Додаткові умови" включаються умови, не передбачені в попередніх статтях, що складаються з одного-двох пунктів.
Які це можуть бути умови?
По-перше, в дану статтю можуть увійти деякі обмеження, які продавець бажає накласти на дії покупця за розпорядженням отриманим товаром.
По-друге, в даній статті можна закріпити за тією або іншою стороною зобов'язання вчинити будь додаткову дію.
По-третє, в даній статті можна обумовити розподіл витрат або збитків, пов'язаних з невиконанням контракту його сторонами.
У цій же статті зазвичай вказується порядок внесення у разі потреби змін і доповнень до тексту контракту, порядок вступу договору в силу, кількість примірників оригіналів контракту та інші необхідні умови, що вносяться за погодженням контрагентів або на вимогу одного з них.
У статті «Зміни і доповнення контракту", завершальній контракт, повинен бути закріплений порядок внесення до нього змін і доповнень. У практиці зовнішньоторговельних відносин склалося два способи зміни або доповнення контракту. Перший передбачає, що зміни і доповнення повинні вноситися безпосередньо в текст контракту і лише при цьому вони набувають юридичну силу. За другим способом зміни і контракту можуть відбуватися у вигляді складання відповідних протоколів, які додаються потім до тексту контракту.
Формулювання статті "Вступ контракту в силу" залежить від конкретних обставин, наприклад, від предмета контракту - конкретного товару залежить, чи може контракт виконуватися безпосередньо після його погодження та підписання обома сторонами, або необхідно пройти процедуру його державної реєстрації.
Практика міжнародної торгівлі знає певні заборони та обмеження, що накладаються на зовнішньоторговельний оборот державними органами тієї чи іншої країни. У цих випадках вступ зовнішньоторговельного контракту в силу залежить не тільки від волі його учасників, а й від розсуду компетентних державних органів. Сторони контракту повинні отримати дозвіл на вчинення передбачених ним дій;
Стаття "Юридичні адреси" банківські реквізити і підписи сторін "є заключною в тексті контракту. У ній обов'язково зазначаються:
- повне і правильне юридичне найменування суб'єктів підприємницької діяльності - сторін контракту, відповідно до їх установчими документами;
- повні банківські реквізити сторін, при цьому необхідно перевірити і переконатися в тому, що банк, реквізити якого вказуються, має право виробляти валютні розрахунки і має необхідні ліцензії,
- особисті оригінальні підписи уповноважених осіб від кожної зі сторін;
- звичайно поруч з підписами законних і повноважних представників сторін в контракті ставляться також ділові печатки підприємств або організацій. Дані друку не є обов'язковими, але ми б порадили все ж скріплювати ними текст контракту для більшої юридичної надійності;
- текст контракту може бути надрукований також на офіційному бланку однієї зі сторін. У цьому випадку інша сторона залишає на ньому відбиток своєї службової друку із зазначенням номера та дати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. Прикінцеві статті контракту "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 5. Оточення І. В. Сталіна
  У політичній системі радянського суспільства тривалий час провідна роль належала Політбюро (Президії) ЦК партії. Багато найважливіших для долі країни і народу рішення приймалися на його засіданнях, тому важливе значення має питання про його склад. У складах Політбюро ленінського періоду (після його створення на VIII з'їзді партії в 1919 р.) за 6 років відбулися незначні зміни, в
 3. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  Одним з основних напрямків діяльності щодо реформування армії та підпорядкування інтересам громадянського суспільства є встановлення громадянського контролю за її формуванням і функціонуванням. Тривалий час, перебуваючи в певних історичних умовах, Росія була змушена виділяти армію як особливий інститут держави. Як у дореволюційній Росії, так і в Радянській Росії армія мала
 4. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  Розглянемо основні положення деяких нормативних актів, що регулюють найбільш важливі сфери правовідносини держава-військовослужбовець: федеральні закони «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу »,« Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ »і їх відповідність Конституції РФ, цілям і принципам проведеної реформи ЗС РФ. Стаття 59 Конституції РФ, будучи відсильною
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 6. Список літератури
  Нормативно-правові акти Конституція Російської Федерації. М., 1993. Арбітражний процесуальний кодекс РФ. М. 1996. Кодекс України про адміністративні правопорушення. М., 1997. Кодекс честі судді РФ / / Законність. 1994. № 2. Цивільний кодекс РФ. Частина 1. М. 1995; Частина 2. М. 1996. Цивільний процесуальний кодекс РРФСР. М. 1995. Основи законодавства України про охорону здоров'я
 7. ВСТУП
  Керуючись марксистсько-ленінської методології, люди розкривають не тільки закономірності розвитку природи, а й закономірності суспільного життя. Це дозволяє їм в умовах соціалізму ставити під свій контроль як процеси, що відбуваються в природі, таге і в суспільному житті. Пізнаючи закони розвитку природи і суспільства, людина опановує ними, використовує їх у своїх інтересах, в інтересах
 8. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
 9. § 9. Обмеження по військовій службі
  Кримінально ^ правова сутність цієї міри і виправних робіт подібні. Специфікою обмеження по військовій службі є те, що воно призначається: засудженим військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом замість виправних робіт, передбачених санкціями статей Особливої частини КК; військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у випадках, передбачених санкціями статей
 10. 27. Товарні біржі
  Згідно із Законом України "Про товарну біржу" від 10.12.91 р. (далі - Закон) товарна біржа є організацією, яка об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і спрощення товарообігу і пов'язаних з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua