Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Заключний контроль

здійснюється всіма суб'єктами фінансово-економічного контролю після завершення господарських операцій шляхом проведення перевірок, економічного аналізу, а також документальних ревізій. Основне завдання заключного контролю полягає в перевірці правильності і законності здійснених господарських операцій, виявленні порушень і корисливих зловживань, розробці заходів щодо усунення виявлених недоліків та запобігання їм у майбутньому.
Документальна ревізія виробничо-господарської діяльності є основною формою заключного контролю, за допомогою якої всебічно оцінюється робота підприємств та ін-шихгєуб'єктів господарювання.
Фінансово-економічний контроль у всіх галузях народного господарства, і насамперед в його основній ланці - підприємстві, здійснюється в основному шляхом проведення економічного аналізу, тематичних перевірок та ревізій.
Економічний аналіз проводиться з метою контролю за виконанням планових завдань, держзамовлення, договірних зобов'язань за кількісними і якісними показниками, виявлення відхилень від плану та установлення причин їх виникнення. На підставі даних економічного аналізу приймаються рішення, спрямовані на усунення причин негативних явищ, виявляються шляхи підвищення ефективності виробництва, мобілізації внутрішніх резервів.
Тематичні перевірки ставлять своїм завданням фінансово-економічний стан окремої дільниці підприємства, їх результати оформлюються довідкою або доповідною запискою. За результатами перевірки розробляються заходи щодо усунення недоліків у господарській діяльності структурного підрозділу підприємства, які затверджуються керівником контролюючого органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Заключний контроль"
 1. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  заключному етапі реформування (орієнтовно з 2000 року) вони мають бути побудовані за наступною схемою: а) голова обласної державної адміністрації повинен мати статус політичного провідника єдиної державної політики в регіоні. Го лова обласної держадміністрації призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр- міністра України; б) перший заступник,
 2. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  контроль за діяльністю уряду. Генеральна Рада здійснює також затвердження (ратифікацію) міжнародних договорів Андорри. Виконавча рада (уряд) Андорри діє в складі 5 міністрів і включає міністра зовнішніх зв'язків. Збройні сили в цій державі відсутні, але існують невеликі поліцейські формування, що забезпечують охорону суспільного порядку. І хоча Андорра, що набула в 1993 році повний суверенітет,
 3. 19. Основні принципи міжнародного права.
  контролем, що не одержав свого закріплення в кодифікаційних актах основних принципів міжнародного права. Отже, зазначена тенденція зберігається.При тлумаченні і застосуванні принципів міжнародного публічного права необхідно враховувати, що усі вони взаємно пов'язані і кожен із них повинен розглядатися в контексті всіх інших принципів.Стаття 18 Конституції України закріплює, що «зовнішньополітична
 4. 20. Принцип суверенної рівності держав
  контролю за діяльністю міжнародних
 5. 27. Принцип непорушності державних кордонів
  контроль із боку будь-якої держави за перетинанням його границь фізичними особами й транспортними засобами. Однак принцип непорушності границь і принцип недоторканності границь відрізняються сферою застосування: перший є регіональним, другий -
 6. 29. Принцип поваги прав людини
  контроль у цій галузі не суперечить принципу невтручання, У Документі Московської наради Конференції з людського виміру НБСЄ 1991 року підтверджується, що «питання, які стосуються прав людини, основних свобод, демократії і верховенства закону, носять міжнародний характер, оскільки дотримання цих прав і свобод складає одну з основ міжнародного порядку». Відповідні зобов'язання представляють
 7. 64. Загальний характер безпеки
  заключний акт від 1 серпня 1975 р. поклав початок створенню загальноєвропейської системи безпеки й співробітництва. Основними ланками колективної безпеки в рамках ОБСЄ є: а) дотримання положень Декларації принципів Хельсинкского заключного акту, у тому числі дотичної територіальної цілісності держав-членів, непорушності їхніх границь і поваги прав людини й основних воль; б) різнобічне
 8. 78. Юридичні підстави зміни державної території
  заключного акту НБСЄ 1975 р. проголошені принципи непорушності границь і територіальної цілісності. Як ми вже відзначали, данийные принципи забороняють насильницькі дії по зміні територій держав. Разом з тим міжнародне право допускає правомірні способи зміни державної території В XX в. найбільш істотну роль як юридична підстава територіальних змін зіграв принцип самовизначення народів. Реалізація
 9. 79. Міжнародні ріки і їхній правовий режим
  контроль за дотриманням постанов Конвенції й різних питань забезпечення судноплавства по Дунаєві. Рішення по конкретному питанню комісія приймає більшістю голосів при обов"язковій згоді державии, який це рішення безпосередньо стосується. Місцеперебування Дунайської комісії - Будапешт (Угорщина). На основі положень Конвенції 1948 р. була заснована спеціальна річкова адміністрація, що здійснює
 10. постановлення вироку.
  заключний етап стадії судового розгляду, зміст якого становлять нарада суддів в умовах, які унеможливлюють сторонній вплив на них, прийняття рішення і оформлення його вироком та проголошення вироку. Процесуальний порядок постановлення вироку. 1. Проведення наради суддів. Видалившись до нарадчої кімнати, суд під керівництвом головуючого проводить нараду, в ході якої обговорюють всі питання, які
© 2014-2021  ibib.ltd.ua