Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Законодавчі органи

Єдині або нижні палати парламентів суб'єктів федерацій та інших державно-автономних одиниць обираються безпосередньо громадянами строком на 2-4 роки. Чисельний склад їх зазвичай не перевищує 40-60 чоловік і нерідко буває меншим, хоча зустрічаються і що налічують сотні депутатів. Наприклад, в Палаті представників Генерального правління (General Court) штату Нью-Гемпшир (США) 400 членів. У ч. 1 ст. 170 Конституції Індії встановлено, що законодавчі збори (єдина або нижня палата парламенту штату) повинна налічувати не більше 500 і не менше 60 членів, обраних в штаті прямими виборами по територіальних виборчих округах. Виборче право при виборах парламентів суб'єктів федерацій та державно-автономних одиниць в одних країнах більш демократично (зокрема, більш низький віковий ценз для пасивного виборчого права), а в інших менш демократично, ніж при виборах центральних, в тому числі федеральних, парламентів. Наприклад, в землях Німеччини для отримання пасивного виборчого права при виборах до ландтагу допускається встановлення цензу осілості, відсутнього на виборах до Бундестагу.

Верхні палати, де вони є, як правило, нечисленні. Наприклад, в США з 50 штатів переважна більшість верхніх палат налічують від 20 до 40 сенаторів. У 19 штатах США дві верхні палати налічують більше 40 сенаторів (максимум 67 сенаторів - у штаті Массачусетс). Як і у прикладі з нижніми палатами легислатур суб'єктів федерації, їх конституції можуть встановлювати додаткові цензи для своїх членів. Зокрема, розд. 2 ст. 4 Конституції штату Каліфорнія 1879 (з наступними змінами) встановлює, що сенат складається з 40 сенаторів, які обираються на чотирирічний строк; Сенат оновлюється по половин кожні два роки. Жоден сенатор не може бути обраний більш ніж на два терміни (депутати нижньої палати - Законодавчих зборів, які обираються на два роки, не можуть обиратися більше ніж на три терміни) *.

* Див: The Constitution of the United States of America and the Constitution of the State of California. - California: Legislative Assembly, 1993, p. 102.

Компетенція, внутрішня організація і процедура парламентів суб'єктів федерацій та державно-автономних одиниць в основному аналогічні тому, що має місце в парламентах центральних. А ось назви парламентів суб'єктів федерацій та державно-автономних одиниць зазвичай відрізняються від назв федеральних парламентів.

Так, в США, Індії парламенти суб'єктів федерації іменуються легислатурами (федеральні - відповідно Конгрес і Парламент), у Німеччині та Австрії - ландтагами (федеральні іменуються відповідно Бундестагом і Федеральними зборами), в Бразилії - законодавчими зборами (федеральний - Національний конгрес), в Італії парламенти областей - обласними радами (центральний законодавчий орган називається, як відомо, Парламентом), в Гренландії назву парламенту - Ландстинг (у Данії - Фолькетинг).

Як приклад наведемо положення вже згадуваної нами Конституції Саксонії про Ландтагу (ст. 39-58).

Ландтаг визначений у Конституції як виборне представництво народу. Він здійснює законодавчу владу, стежить відповідно до Конституції за здійсненням виконавчої влади і є місцем політичного волеобразованія.

Депутати представляють весь народ і підпорядковані лише своїй совісті. Гарантується право на опозицію. Як правило, Ландтаг складається з 120 депутатів, що обираються за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Для пасивного виборчого права допускається встановлення цензу осілості в землі. Термін повноважень Ландтагу - п'ять років, але за рішенням 2/3 депутатів він може достроково саморозпуститися; в разі розпуску вибори повинні відбутися протягом 60 днів.

Ландтаг сам визначає час своїх засідань. Його президент може скликати його за своєю ініціативою і зобов'язаний зробити це на вимогу 1/4 депутатів або Державного уряду. Засідання публічні, а закриті проводяться за рішенням 2/3 присутніх депутатів, якщо це запропоновано 12 депутатами або членом Державної уряду. Рішення приймаються, як правило, більшістю поданих голосів у присутності не менше половини депутатів.

Ландтаг обирає свого президента, його заступників, секретарів, утворює постійні комітети і комітет з петицій, може, а на вимогу 1/5 депутатів зобов'язаний створювати слідчі комітети, призначати уповноваженого з охорони інформації. Ландтаг далі обирає таємним голосуванням Міністра-президента, і якщо не зможе зробити цього протягом чотирьох місяців, то розпускається (ст. 60). Передбачений конструктивний вотум недовіри: Ландтаг позбавляє Міністра-президента своєї довіри лише шляхом обрання його наступника (ст.69).

Державне уряд зобов'язаний інформувати Ландтаг про свою діяльність остільки, оскільки це необхідно для виконання його завдань.

Воно зобов'язане давати негайні й повні відповіді на запитання депутатів.

У ст. 70-76 врегульовані питання законодавства. Закони приймаються Ландтагом або референдумом. Право законодавчої ініціативи належить Державному уряду, депутатам або 40 тис. виборців. Референдум проводиться на вимогу не менше 450 тис. і не більше 15% виборців. Передбачена можливість делегованого законодавства.

У Швейцарії є невеликі кантони і напівкантони, в яких законодавча влада здійснюється загальними зборами громадян - ландсгемайнде (нім. Landsgemeinde означає громаду краю, країни), для якого виборний парламент (точніше, квазіпарламенту) лише готує рішення .

У багатьох федераціях, де загальнонаціональні референдуми не практикуються (наприклад, в США), закони суб'єктів федерацій приймаються шляхом референдуму не настільки вже рідко. Особливо це характерно для Швейцарії, де часті і загальнонаціональні референдуми. Практикуються в суб'єктах федерацій і різні форми народної ініціативи - народна законодавча ініціатива і Петиційна референдум. Так, в 17 штатах США групи виборців (зазвичай 5-10%) можуть вносити до легіслатури проекти конституційних поправок, в 21 штаті - проекти звичайних законів, в 18 штатах передбачений Петиційна референдум *.

* Див: Лафитский В.І. США: конституційний лад ... С. 119.

Наприклад, в штаті Каліфорнія Конституція передбачила (розд. 1-12 ст. 2), що виборці можуть виступити з ініціативою прийняття законопроекту (за винятком проектів законів про надзвичайний стан, призначення виборів, встановлення податків або поточних асигнувань) або поправки до Конституції, а також їх скасування. Для призначення референдуму з питання про долю законопроекту необхідно, щоб петицію ініціативної групи підписало не менше 5% виборців, а в разі зміни Конституції - не менше 8% виборців, що взяли участь в останніх за датою проведення губернаторських виборах. У разі підтримки законопроекту більшістю виборців він набирає чинності на наступний день після проведення референдуму, якщо інше не встановлено прийнятою законом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Законодавчі органи "
 1. 22. Характеристика федеративної форми державного устрою.
  Законодавчих актів. які діють тільки на території суб'єкта федерації і мають відповідати союзному законодавству. Принцип пріоритетів та загальнофедерального закону є загальним для всіх без винятку федерацій (ст. 31 Основного закону ФРН постановляє: «Феде-рального право має перевагу над правом земель»). Федеральні законодавчі органи можуть, як правило, приймати
 2. 14. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
  Законодавчі органи, органи місцевого самоврядування, поради Виконавча влада - кабінет міністрів, адміністрації, виконкоми. Юрисдикційна - судові, прокурорські, контрольно-наглядові У сукупності держ органи дають поняття д механізму. Держ апарат є частиною держ механізму, а гос орган частиною гос
 3. 25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
  Законодавчі органи, Ради, органи місцевого самоврядування тощо, приймають участь у розробці та здійсненні політики держави, в управлінні державними і громадськими справами на основі їх програм і статутів відповідно до чинного законодавства. Основи адміністративно-правового статусу об'єднань громадян врегульовані насамперед Конституцією України, Законом України від
 4. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Законодавчі органи, органи державної виконавчої влади, а також спеціально створені органи - судові та прокуратура. Певне місце в цій справі відводиться громадськості (трудовим колективам, громадським об'єднанням). У справі забезпечення законності важливу роль відіграє інститут оскарження громадянами незаконних дій органів державного управління, посадових осіб та
 5. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  законодавчі органи, обмежують владу монарха. Конституційна - буває двох видів: Дуалістична - верховна державна влада розділена між монархом і парламентом. Монарх - голова виконавчої влади, парламент - повноваження у сфері законотворчості та схвалення бюджету. Монарх може розпустити парламент і володіє правом вето. Парламентська - влада монарха - представницький
 6. 26. Нормативна регламентація і обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів
  законодавчі органи України звернутися до вже існуючими правилами ІНКОТЕРМС, що й було зроблено в 1994 р.; тоді як більшість, країн світового співтовариства з ус-'пехом використовують ІНКОТЕРМС у своїй діловій прак-'тику з 1936 р. Був виданий Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10.94 р., який встановив обов'язковість застосування
 7. Білет № 14 . 1.Понятие органів держ. влади.
  Законодавчої, виконавчої та судової влади. Органи законодавчої влади - це Федеральне Збори Російської Федерації, народні збори, державні збори, верховні ради, законодавчі збори, державні збори республік у складі РФ; думи, законодавчі збори, обласні збори та інші законодавчі органи влади країв, областей, міст федерального
 8. 2.ОРГАНИ законодавчої і виконавчої влади суб'єктів РФ
  законодавчих органів. До компетенції органів законодавчої влади республік: прийняття конституцій та поправок, прийняття законів та нормативних актів, затвердження бюджету, призначення виборів в законодав. орган, питання з відмовою президента, обрання суддів КС, рішення питання уряду, визначення адміністративно-територіального устрою, установа держ. нагород. У більшості республік
 9. 3. Об'єкти авторського права
  законодавчого, адміністративного і судового характеру і офіційним перекладам таких текстів ". За законодавством багатьох країн офіційні тексти I юридичного характеру виключаються зі сфери правової охорони і входять в сферу публічного використання. Мотив тут зрозумілий, - дати громадянам необмежений доступ до права. У деяких країнах режим охорони не поширюється тільки на власне
 10. Білет № 14. 1.Понятие органів держ. влади.
  законодавчої, виконавчої та судової влади. Органи законодавчої влади - це Федеральне Збори Російської Федерації, народні збори, державні збори, верховні ради, законодавчі збори, державні збори республік у складі РФ; думи, законодавчі збори, обласні збори та інші законодавчі органи влади країв, областей, міст федерального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua