Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

2. Захист особистих немайнових правОсобисті немайнові права, як і інші права абсолютного характеру, регульовані нормами цивільного права, існують незалежно від їх порушення. При порушенні ж цих прав між уповноваженою особою і правопорушником виникають відносні правовідносини охоронного характеру. Породжує їх юридичним фактом є правопорушення.
З огляду на те, що розглянуті права виникають з приводу особистих немайнових благ, вони захищаються в основному способами, що не мають на меті відновлення порушеної майнової сфери потерпілої особи. Згідно ст. 12 ГК такими способами є:
* визнання цих прав;
* відновлення становища, яке існувало до порушення права;
* припинення дій , порушують право або створюють умови його порушення;
* визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого самоврядування,
* припинення або зміна правовідношення,
* незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону,
* а також інші способи, передбачені законом, наприклад спростування відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина
У юридичній літературі з урахуванням особливостей особистих немайнових прав пропонується встановити в законі нетрадиційні способи захисту цих прав, спрямовані як на попередження їх порушення, так і на ефективний захист вже порушених особистих немайнових прав 1.
Характерною особливістю перерахованих способів захисту особистих немайнових прав є те, що вони застосовуються до правопорушника незалежно від його вини.
Разом з тим якщо порушенням особистих немайнових прав громадянину завдано майнову шкоду, то застосовуються норми цивільного права, що регулюють відповідальність за заподіяння шкоди (гл. 59 ЦК) 2. Крім того, у зв'язку з порушенням особистих немайнових прав потерпілий має право вимагати відшкодування моральної шкоди (ст. 151, п. 5 ст. 152, 1099-1101 ЦК). За порушення окремих особистих немайнових прав компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від вини (наприклад, якщо шкода заподіяна поширенням відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина).
Компенсація моральної шкоди здійснюється відповідно до ст. 151 і 1101 ЦК у грошовій формі. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних чи моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди, та з урахуванням вимог розумності та справедливості.
1 Докладніше про це див Красавчикова Л О Особисте життя громадян під охороною закону М, 1983 С 51-52, Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі / Відп ред В П Мозолин М, 1986 С 207 - 208
2 Для захисту окремих особистих прав громадян у певних випадках може використовуватися також інститут договірної відповідальності (см Ярошенко До Б Життя і здоров'я під охороною закону Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян М, 1990 С 21 -31,95-102)
Додаткова література
Красавчикова Л. О. Особисте життя громадян під охороною закону. М., 1983;
Красавчикова Л. О. Поняття і система особистих немайнових прав громадян (фізичних осіб) у цивільному праві Російської Федерації. Єкатеринбург, 1994;
МалеінН.С. Цивільний закон і права особистості в СРСР. М., 1981;
Петрухін І. Л. Особисте життя: межі втручання. М., 1989; Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапі / Відп. ред. В. П. Мозолін. М., 1986 (гл. 8);
Флейшиц Е. А. Особисті права у цивільному праві СРСР і капіталістичних держав / / Уч. зап. ВИЮН. М., 1945;
Ярошенко К. Б. Життя і здоров'я під охороною закону. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян. М., 1990.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Захист особистих немайнових прав "
 1. § 4. Види цивільних правовідносин
  захисту суб'єктивних прав, що існують у рамках цих правовідносин. За загальним правилом, майнові права захищаються за допомогою відшкодування заподіяних збитків. Захист же особистих немайнових прав здійснюється іншими способами. Так, у разі опублікування в газеті відомостей, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію громадянина, виплата йому грошової компенсації сама по собі не
 2. § 2. Способи захисту цивільних прав
  захисту. Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Загальний перелік цих заходів дається ст. 12 ГК, де говориться, що цивільні права захищаються шляхом їх визнання; відновлення
 3. Захист інших особистих немайнових прав.
  Захисту особистих немайнових прав громадян є надання і забезпечення їм фізичної та інтелектуальної недоторканності, а також недоторканності внутрішнього світу особистості, з тим щоб громадянин мав певну самостійність від суспільства і його соціальних та державних утворень. Така автономія може забезпечуватися наданням громадянину свободи і недоторканності,
 4. § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права
  захисту особистих немайнових прав і свобод. Особливе місце займає спадкове право, що визначає зміст і порядок універсального правонаступництва, пов'язаного зі смертю громадянина. З огляду структури громадянського права видно, що інститути та підгалузі в ній виділяються або за предметним, або за функціонально-службовому критерієм. Характер предмета регулювання обумовлює
 5. § 1. Поняття і система особистих немайнових прав
  захист. У ст. 150 ЦК міститься тільки приблизний перелік найважливіших нематеріальних благ, які належать громадянину: життя і здоров'я, гідність, особиста недоторканність, честь і добре ім'я, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця. Крім того, за громадянами визнається право на свободу пересування, вибору місця перебування і проживання, права на ім'я,
 6. 2. Поняття особистих немайнових прав у цивільному праві
  захист "у праві взагалі і в цивільному праві зокрема. Специфіка цивільно-правового регулювання особистих прав визначається предметом цивільного права. Відповідно до ст. 2 ЦК цивільне законодавство визначає правове становище учасників цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на
 7. 3. Здійснення і захист особистих немайнових прав
  захист особистих немайнових
 8. 36. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві.
  захисту. Ці способи спрямовані не на відновлення майнової сфери потерпілого. Способом відновлення порушених прав є спростування відомостей , що ганьблять честь і гідність. Стаття 7 ЦК передбачає цивільно-правовий захист честі, гідності, а також ділової репутації. Честь - це соціальна оцінка особи, яка формується відповідно до суспільно значущими
 9. 48. Довіреність і її види.
  захисту інтересів організацій у суді, арбітражному суді та
 10. 63. Довіреність, її види та значення.
  захисту інтересів організацій в суді, арбітражному суді та
© 2014-2021  ibib.ltd.ua