Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.3. Оцінка корисних копалин Республіки Білорусь

Геологічні дослідження, інтенсивно проводяться в післявоєнні роки, спростували раніше існувало уявлення про Білорусь як країні бідної на мінерально-сировинні ресурси. В даний час в її надрах виявлено і розвідано майже 5 тис. родовищ, які представляють близько 30 видів мінеральної сировини. Найважливішими корисними копалинами, видобуток яких найбільш істотно впливає на економіку країни, є калійні і кам'яні солі, нафта, торф, будівельні матеріали і сировина для їх виробництва, підземні прісні та мінеральні води. Дані про балансових запасах мінерально-сировинних ресурсів Республіки Білорусь наведені в табл.10.1. ,

Таблиця 10.1

Мінерально-сировинні ресурси Республіки Білорусь Вид корисних копалин Кількість родовищ (1995 г) Балансові запаси категорій А + В + С \ всього розроблювані нераз-раба -Тива емие Одиниці вимірювання 1995 прогноз 2000 2010 Нафта 58 32 26 млн т 66 60 50-55 Вугілля бурі 2 - 2 млн т 99 99 89-99 Калійні солі 2 1 січня млн т 6938 6743 6353 - 6370 Куховарська сіль 3 1 2 млн т 21 997 21 995 21 988-21 990 Доломіт 1 січня - млн т 761736 640-700 Піски скляні 1 лютого 1 млн т 15 15 15 - 16 Піски формувальні 2 лютого _ млн т 42 40 39 -40 Цементна сировина 15 червня 9 млн т 806778 716-750 Будівельний камінь 2 лютого - млн м3 328309 400-410 Облицювальний камінь 1 січня - млн м3 3 2,9 2,8-2,9 Мел 33 27 червня млн т 209206 193-200 Тугоплавкі глини 6 Березня 3 млн т 53 52 49-51 Глини для виробництва грубої кераміки 229103126 млн. м 3 252 278 298-300 Глини для виробництва легких заповнювачів 9 5 4 млн м ? * 58 56 51-53 Піски будівельні і силікатні 91 39 52 млн м3 435495 502-507 Піщано-гравійні матеріали 142 87 55 млн ма 688698 598-620 Залізна руда 2 - 2 млн т - 340 320-340 155

Паливні мінеральні ресурси Білорусі включають нафту, нафтові гази, торф, буре вугілля та горючі сланці.

Всього враховано 58 родовищ нафти, з них близько 30 експлуатуються, а інші ставляться до категорії розвідувати або законсервованих. Відповідно з кількісною оцінкою нефтеносности початкові видобувні ресурси нафти оцінюються в 338 300 000 т, залишкові запаси промислових категорій А + В + Сх - в 67600000 т і 8,4 млрд м3 попутного газу. Забезпеченість розвіданими запасами нафти на рівні річного видобутку {близько 2,0 млн т) становить приблизно 35 років. Потреби народного господарства в нафти зростають (у 2010 р. досягнуть 15,0 млн т), і нинішні обсяги видобутку зможуть їх покрити лише на 10-15%.

Торф'яні ресурси значно виснажені внаслідок інтенсивного використання на попередніх етапах економічного розвитку Білорусі. Якщо загальні прогнозні ресурси торфу оцінюються в 3,0 млрд т, то для промислового видобутку придатне лише 240 млн т. Решта запаси знаходяться в межах природоохоронних зон або входять до складу земельного фонду. Річний видобуток паливного торфу складає близько 4-5 млн т, і приблизно стільки ж видобувається торфу для потреб сільського господарства, що забезпечує потреби на 20-25 років. Все це вимагало науково обгрунтованого підходу до комплексного використання торф'яного фонду країни, що знайшло відображення в "Схемі раціонального використання та охорони торф'яних ресурсів Республіки Білорусь на період до 2010 р.", зокрема, передбачається збільшення природоохоронного фонду до 30% загальної площі торф'яних масивів.

Бурі вугілля виявлені на території Білоруського Полісся, прогнозні запаси складають 1350800000 т. Найбільш вивчені три родовища - Житковичский, Бріневское і Тонежское із загальними запасами 150,0 млн т. Розроблено проект будівництва Житковичский розрізу потужністю в 2 млн т вугілля на рік. У перспективі бурі вугілля можуть бути реальним джерелом енергетичного та місцевого побутового палива, а також застосовуватися в якості сировини для окремих хімічних виробництв.

Поклади горючих сланців на півдні Білорусі утворюють великий сланцевий басейн площею більше 20 тис. км2. Прогнозні запаси (до глибини 600 м) оцінюються в 11 млрд т, попередньо вивчені любанськом і Туровський родовища. Горючі сланці розглядаються в якості потенційної сировинної бази для розвитку енергетики, хімічної промисловості та виробництва будівельних матеріалів.

Гірничо-хімічна сировина представлено калійними і кам'яними солями, фосфорітамі, мінералізованими розсолами. Найбільше народногосподарське значення мають ка

156

лійние солі, промислові запаси яких по двох розвіданих родовищ (Старобінський і Петриківському) складають 6,9 млрд т, а прогнозні - понад 80 млрд т. Розробляється Старобінське родовище, на базі якого працюють чотири рудоуправління ПО "Білоруськалій". Перспективи Петриківського родовища пов'язані з впровадженням високорентабельної технології отримання калійного концентрату з солей з підвищеним вмістом хлористого магнію.

Запаси кам'яної солі оцінюються як практично невичерпні. Тільки на трьох розвіданих родовищах (Мозирському, Давидівське і Старобінський) вони перевищують 22 млрд т. Експлуатується Мозирське родовище, на базі якого працює солевиварювальний комбінат з обсягами річного видобутку близько 400 тис. т солі, розширюються поставки харчової солі на експорт.

Кам'яна сіль може бути також використана в якості сировини для виробництва кальцинованої соди.

На території Білорусі виділені два фосфоритоносних басейну: Сожскій - на сході і Прип'ятський - на півдні. Сож-ський басейн включає два попередньо розвіданих родовища: Мстіславльское і Лобковічское (прогнозні запаси оцінюються в 30 млн т), а також ряд перспективних площ. У межах Прип'ятського фосфоритоносних басейну виявлено Брестський фосфоритоносний район (прогнозні запаси фосфорного ангідриду - - 52,9 млн т). Необхідний пошук родовищ фосфоритів з більш сприятливими умовами залягання і більш високою якістю руди.

Територія Білорусі перспективна на руди чорних і кольорових металів. Відкрито два родовища залізних руд (Околовское і Новоселковське) із загальними запасами по категорії А + В + С, 340 млн т і прогнозними - 1,5 млрд т, їх використання в чому буде визначатися рішенням паливно-енергетичної проблеми в країні. Болотні залізні руди зустрічаються майже повсюдно, відомо більше 300 родовищ, до 60-х років XIX ст. на них працювали місцеві металургійні підприємства. В даний час болотні залізні руди служать сировиною для виробництва мінеральних фарб. У осадових породах Прип'ятського прогину виявлені поклади давсанітових руд (Заозерне родовище), перспективні в якості сировини для виробництва глинозему і кальцинованої соди. У породах кристалічного фундаменту Білорусі виявлено родовище рідкоземельних-берилієвих руд.

Білорусь має досить потужну мінерально-сировинну базу для виробництва будівельних матеріалів. Найбільш значні запаси цементної сировини, доломіту, крейди, будівельного і облицювального каменю, глин для виробництва грубої кераміки і легких заповнювачів, силікатних та буді

157

тільних пісків, піщано -гравійних та інших матеріалів. Разом з тим відчувається дефіцит в скляних пісках, глинах для виробництва якісної цегли.

Розширюються дослідження і залучення в експлуатацію мінеральних підземних вод. Розвідано 58 джерел мінеральних вод із загальними запасами 14 320,8 м3 на добу, розробляється 50 джерел. Мінеральні води використовуються для цілей санаторно-курортного лікування, а також реалізуються через торговельну мережу як мінеральних лікувальних і столових вод.

Багата Білорусь мінеральними розсолами, запаси яких в межах Прип'ятського прогину оцінюються в 1830 км3. Вони містять 680-Ю9 т мінеральної речовини. Високомінералізовані розсоли (порода отримала назву "Білорус") можуть служити сировинною базою для отримання йоду, брому, калію, магнію і багатьох інших елементів. Розроблено проект "Промислові розсоли Прип'ятського прогину", реалізація якого дозволить щорічно одержувати близько 160 т брому і 1,2 т йоду. Перспективні також пошуки на території Білорусі нових родовищ руд чорних і кольорових металів, алмазів, золота, бурштину та інших видів корисних копалин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Оцінка корисних копалин Республіки Білорусь "
 1. Тема 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
  оцінка запасів корисних копалин; недопущення псування розроблюваних і довколишніх родовищ корисних копалин в результаті користування надрами, а також запасів цих копалин, консервіруемих в надрах; найбільш повне вилучення із запасів основних і супутніх корисних копалин і компонентів; раціональне використання розкривних порід;
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання. 11. Теоретичні основи і методи охорони повітряного басейну, атмосфера і її склад. 12. Екологія та забезпечення якості повітряного басейну, атмосфера і її склад. 13. Основні джерела, види і наслідки забруднення повітряного басейну. 14. Регламентація якості і контроль за станом
 3. СВІТОВОЇ ОКЕАН
  корисних копалин. Це нафта, газ, кам'яне вугілля, залізна руда. В даний час створені великі міжнародні організації з використання копалин океанічного
 4. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
  оцінки стану атмосферного повітря на території Республіки Білорусь діють єдині нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (орієнтовно безпечних рівнів впливу) і рівнів шкідливих фізичних та інших впливів на нього. Детальніше сутність екологічного нормування та оцінки якості природного середовища розкрита в гол. 14. Якість
 5. § 1. Поняття системи освіти
  Будь-яке суспільство існує лише за умови, що його члени дотримуються прийнятих у ньому цінностей та норм поведінки, обумовленим конкретними природними та соціально-історичними умовами. Людина приймає накопичений соціальний досвід, примножує його і передає наступним поколінням. Дане явище, завдяки якому людина стає особистістю і знаходить здатність виконувати соціальні функції,
 6. види природних ресурсів
  корисні копалини, які знаходяться в надрах землі. Земельні ресурси - це земна поверхня, на якій людина живе і здійснює господарську діяльність. Водні ресурси забезпечують людини прісною водою. Річки широко використовуються для отримання електроенергії. Лісові ресурси - найважливіший вид природних ресурсів. Це не тільки деревина, ягоди, горіхи, лікарські
 7. 6.6. Регулювання стану повітряного середовища
  оцінки і прогнози 90 вання рівнів атмосферного забруднення, введення національних стандартів рівнів викидів в атмосферу, що відповідають міжнародним нормам. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і побут людини вимагає розробки відповідних заходів з охорони атмосферного повітря від шуму, вібрації, електромагнітних полів, радіації та інших
 8. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  оцінка фактичного стану природно-ресурсного потенціалу. Відомості, що становлять кадастри, можуть збиратися, зберігатися і використовувати 200 ся в текстовому, графічному та електронному вигляді. Постановою уряду Республіки Білорусь "Про державні кадастри природних ресурсів" (1993) передбачені кліматичний, земельний, водний, лісовий кадастри, кадастр тваринного,
 9. 8.3. Облік і оцінка земель
  оцінкою земель. До теперішнього часу в Білорусі проведені три тури оцінки якості грунтів землеволодінь колгоспів і госхозов, які проходили приблизно один раз на 10 років. Результати бонітування та економічної оцінки земель (1986 р.) використовувалися в практиці сільськогосподарського виробництва при оптимізації структури посівних площ, відводах земель для несільськогосподарських потреб, нормуванні
 10. Аграрне рух в Римській республіці в другій половині 2 в. до н.е., римська армія і реформи братів Гракхів.
  Оцінці античних авторів. Аграрна реформа Тіберія Гракха. Боротьба супротивників і прихильників реформи. Реформи Гая Гракха та їх соціально-політична спрямованість. Причини поразки аграрного руху та його значення. Аграрний закон 111 року до н.е. Література: Історія Стародавнього Світу. Кн.3. Занепад древніх товариств. М., 1989. Лекція 2: Єгоров А.Б. Римська республіка з середини II століття до 31 р. до н.е.
 11. МАТЕРИКИ І ОКЕАНИ
  корисних копалин, кліматі, внутрішніх водах, природних умовах, населенні і політичній карті материка. Велика частина поверхні земної кулі зайнята Світовим океаном. Всі океани і моря, пов'язані між собою, складають Світовий океан. Світовий океан умовно ділиться на чотири основні частини: Тихий, або Великий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани. Частини океану,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua