Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

14.1. Поняття, зміст та термін трудового договору

Трудовий договір іноді називають контрактом. Ніякого смислового різниці в цих поняттях немає, оскільки в російській мові «договір» замінює «контракт».

Відповідно до ст. 56 ТК трудовий договір - це угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити належні умови праці та в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку. У трудовому договорі вказуються:

^ прізвище, ім'я, по батькові працівника та найменування роботодавця (прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - фізичної особи), які уклали трудовий договір;

S місце роботи (із зазначенням структурного підрозділу);

^ дата початку роботи;

S найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою кваліфікації відповідно до штатного розкладу організації або конкретна трудова функція;

^ права та обов'язки працівника;

^ права та обов'язки роботодавця;

^ характеристики умов праці, компенсації і пільги працівникам за роботу у важких, шкідливих і (або) небезпечних умовах;

8

S режим праці та відпочинку (якщо він щодо даного працівника відрізняється від загальних правил, встановлених в організації);

^ умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати);

S види й умови соціального страхування, безпосередньо пов'язані з трудовою діяльністю.

Вищеназвані умови трудового договору є суттєвими (ст. 57 ТК). Це означає, що всі вони підлягають закріпленню в трудовому договорі. Відсутність хоча б одного з них (сьогодні це не рідкість) робить трудовий договір недійсним.

Виділення законом істотних умов трудового договору не означає неможливість включення до нього інших умов, наприклад про випробування, про нерозголошення комерційної таємниці та ін Якщо ж проект трудового договору складається з формулювань загального характеру на кшталт «працівник зобов'язується виконувати доручення роботодавця »і роботодавець не хоче його міняти, то це свідчить про намір роботодавця покладати на працівника різні додаткові навантаження без відповідної оплати, схильності роботодавця до порушень законодавства про працю.

В інтересах громадянина наполягти на тому, щоб положення про оплату праці були включені безпосередньо в трудовий договір; не покладатися на те, що зарплата встановлюється «згідно зі штатним розкладом». Штатний розклад затверджується роботодавцем без згоди працівника, тому розмір оплати праці після укладення працівником трудового договору може бути знижений роботодавцем в односторонньому порядку (сьогодні це не рідкість). Для усунення затримок виплати заробітної плати в трудовому договорі доцільно вказати точні терміни її виплати.

Трудові договори укладаються, як правило, на невизначений термін.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання. Якщо в трудовому договорі не обговорений термін його дії, то договір вважається укладеним на невизначений термін. У разі, якщо жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну, а працівник продовжує роботу після закінчення строку трудового договору, трудовий договір вважається укладеним на невизначений термін.

Трудовий договір, укладений на визначений строк при відсутності достатніх до того підстав, встановлених органом, що здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства або судом, вважається укладеним на невизначений термін. Забороняється укладання строкових трудових договорів з метою ухилення від надання прав і гарантій, передбачених працівникам, з якими укладається трудовий договір на невизначений термін

(ст. 58 ТК).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Поняття, зміст та термін трудового договору "
 1. Адміністративний процес
  змісту туалетів вагонів поїзда на-покладав на бригадира поїзда штраф у розмірі 40 руб. Чи має він на це право? Директор ДК, зайшовши в одне з приміщень виявив, що молода людина вживав наркотики. Суддя, розглянувши справу про административ-ном правопорушення, пов'язаним з цим фактом, виніс постанову про покладання на правопорушника адміністративного стягнення. Яке стягнення міг
 2. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 3. 3. Об'єкти авторського права
  поняття інтелектуальної власності. Виникає питання, наскільки велике це розширення? Зокрема, у судовій практиці різних країн виникли великі труднощі, пов'язані із застосуванням положень авторського права до охорони комп'ютерних програм, за аналогією з положенням Договору ВОІВ з авторських прав про те, що "охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені
 4. 1. Права роботодавця за відсутності трудового контракту з працівником
  поняття "службовий твір" закон не розкриває, відносячи до їх числа твори, створені у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця (ст. 14 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права"). Юридична наука і судова практика вносять в це поняття більшу визначеність і ставлять його у відомі рамки. Зокрема, твір може вважатися
 5. § 1. Правоздатність і дієздатність громадян
  поняття має охоплювати всіх суб'єктів цивільного права, а не наділяти кожного із суб'єктів власної правосуб'єктністю. Юридичні особи, держави, національно-державні та адміністративно-територіальні утворення мають обома можливостями в їх нерозривній єдності, про громадян, як бачимо, такого сказати не можна. Чи може громадянин, у якого тільки правоздатністю і не
 6. § 1. Поняття зобов'язання
  поняттям відносин економічного обороту. Спільним для всіх відносин економічного обороту є те, що вони так чи інакше пов'язані з переміщенням матеріальних благ у вигляді речей, грошей, виконання робіт, надання послуг і т.п. Так, при купівлі-продажу продана річ переходить від продавця до покупця. За договором підряду результати виконаної підрядником роботи переходять до замовника. При оренді
 7. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  поняття було розкрито в § 2 цієї глави. Протиправне поведінку. Зазначене умова відноситься до числа об'єктивних передумов цивільно-правової відповідальності. Протиправною визнається така поведінка, яка порушує норму права незалежно від того, знав чи не знав правопорушник про неправомірність своєї поведінки. Іншими словами, в понятті протиправності знаходить відображення тільки
 8. § 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб)
  вмістом правоздатності громадян Російської Федерації є політична, економічна, культурна, особиста і інші соціальні свободи особи в суспільстві. Так, політична свобода знаходить своє вираження у праві громадян обирати і бути обраними, економічна - у праві на працю. Володіння тією чи іншою свободою - це лише одна зі сторін взаємин між індивідом і суспільством; громадянин
 9. § 2. Дієздатність громадян
  змісті) правоздатності міститься можливість права власності на майно, вилучене з цивільного обороту (надра, води, нафторозробки і т. п.), то, природно, громадянин, не може стати його власником. Наявність або відсутність дієздатності не впливає на обсяг правоздатності. Наприклад, особи, визнані недієздатними, повністю зберігають правоздатність. Зміст
 10. § 2. Набуття права власності
  поняття "безхазяйне майно" є збірним, так як фактично воно охоплює і речі, кинуті власником, і знахідку, і бездоглядних тварин, і скарб. У всіх названих випадках право власності у власників на безхазяйне речі виникає первісним способом. безхазяйного можуть стати як рухомі, так і нерухомі речі. Право власності на рухомі речі виникає у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua