Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами

З метою переходу до економічних методів управління природоохоронною діяльністю постановою Ради Міністрів РФ від 9 січня 1991 року № 10 були затверджені тимчасові нормативи плати за викиди (скиди, розмі-щення відходів) забруднюючих речовин у природне середовище та порядок застосування нормативів плати на території Росії.

У 1993 році були затверджені Міністерством охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Російської Федерації «Інструктивно-методичні вказівки щодо справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища».

Радам Міністрів республік, що входять до складу Російської Федерації, адміністрації країв, областей ставиться в обов'язок із залученням місцевих природоохоронних органів провести цю постанову в життя, у практику роботи, тобто встановити порядок застосування часових нормативів всіма підприємствами, незалежно від їх відомчого підпорядкування, і в разі необхідності відкоригувати розміри платежів за забруднення природного середовища у бік зменшення з урахуванням екологічної ситуації в регіоні, а також встановити порядок освоєння коштів на виконання природоохоронних заходів та зарахування їх у рахунок платежів.

Плата стягується за нормативами з акціонерних товариств, підприємств, установ, організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, видів і форм власності, а також з інших природокористувачів, розташованих на території РФ.

Плата з природокористувачів справляється за: -

викид в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел; -

викид в атмосферу забруднюючих речовин від пересувних джерел; -

скидання у водні об'єкти або на рельєф місцевості забруднюючих речовин, у тому числі за скидання через системи комунальної каналізації (місцеві підприємства водопровідно-каналізаційного господарства звільняються від плати за скидання через їх стоки забруднювачів промислового походження); -

розміщення відходів;

Плата за забруднення природи являє собою компенсацію за економічний збиток від забруднення навколишнього середовища і відбувається за рахунок прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні даного підприємства засобів.

Якщо у підприємства немає прибутку (доходу), або воно збиткове, то плата за забруднення природного середовища здійснюється за рахунок усіх наявних у розпорядженні даного підприємства засобів.

Плата природокористувачів за допустимі забруднення природного середовища визначається за формулою

n = D5iPimi, (2.18)

де i - вид забруднюючої речовини ;

5, - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості регіонів і басейнів річок (дод.

4);

P - норматив плати, руб / т., по,-тому забруднювачі (дод. 3);

mi-фактична маса викиду (скидання, розміщення твердих відходів) забруднюючих речовин за розрахунковий період.

Плата природокористувачів за перевищення допустимих забруднень природного середовища визначається аналогічно, тобто як добуток відповідних нормативних значень плати за величину перевищення фактичної маси над допустимої з урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації та екологічної значимості. У разі забруднення природного середовища без оформленого в установленому порядку дозволу на викид (скидання, розміщення відходів) вся маса забруднюючих речовин розглядається як сверхдопустімая і плата визначається як за перевищення допустимих забруднень.

Плата природокористувачів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин від пересувних джерел визначається залежно від используе-мого палива, з урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації та екологічної значимості.

У період проведення природоохоронних заходів, узгоджених з місцевими контролюючими органами, плата природокористувачів за перевищення допустимих забруднень природного середовища визначається цими органами за нормативом плати за гранично допустимі викиди (скиди, розміщення відходів) забруднюючих речовин.

Плата за забруднення природного середовища перераховується пріродопользовате-лем в установу банків на рахунок фондів охорони природи і використовується на проведення природоохоронних заходів. Перерахування плати відбувається щокварталу в терміни, що встановлюються місцевими природоохоронними органами з урахуванням очікуваної або фактичної маси викидів (скидів, розміщення відходів) забруднюючих речовин. За порушення термінів плати стягуються пеня за кожний прострочений день; при ухиленні від сплати сума плати та пені стягуються в примусовому порядку через арбітраж або суд.

Якщо природопользователь відводить виробничі стоки в комунальну каналізацію, то плата за викид надходить на рахунок підприємств відпр-водно-каналізаційного господарства та спрямовується на вдосконалення техніки і технології міських систем водовідведення.

Внесення плати за викиди (скиди, розміщення відходів) забруднюючих речовин не звільняє природокористувачів від виконання планів заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та дотримання природоохоронного законодавства.

У разі аварійних викидів (скидів, розміщення відходів) забруднюючих речовин в атмосферу, водні об'єкти та на рельєф місцевості з вини при-родопользователей, розміщення промислових та побутових відходів на невідведених для цієї мети території встановлюється десятикратний тариф до нормативів плати за допустимі викиди (скиди, розміщення відходів) забруднюючих речовин.

Маса забруднюючих речовин визначається розрахунково або ін-тальне виміром з моменту виникнення порушення до його ліквідації.

Норматив плати дорівнює питомій економічному збитку, що заподіюється одиницею маси забруднюючої речовини довкіллю, і виражається в грошовій формі.

Так, норматив плати за викиди в атмосферу забруднюючих речовин дорівнює:

PA = уA - AA [руб / т], (2.19)

де Y - величина питомої економічного збитку від вступників в

атмосферу річних викидів;

АА - показник відносної небезпеки i-того виду забруднюючої речовини в атмосфері, ум . т / т, що дорівнює: A 1 Г 1

[усл.т / т], (2.20)

Ai TTTTjy I усл.т / т

ГДК I, СС.

Де ГДК. СС. є ГДК середньодобова; якщо відсутні дані про

ГДК (,, СС. то використовується ГДК мр (ГДК максимальна разова).

Для речовин, що не мають значень ГДК, показник відносної небезпеки АА встановлюється 5х104 ум. т / т.

Норматив плати за викиди у водойми забруднюючих речовин встановлюється рівним:

pB = YB + AB [руб / т ], (2.21)

де YB - величина питомої економічного збитку від річних викидів, що у водойми;

AB ї

SI , - показник відносної небезпеки z-того виду забруднюючої речовини, ум. т / т, що дорівнює:

AB = 1 [усл.т / т], (2.22)

'ГДК, РХ 17 J

де ГДК I PX є ГДК для води рибогосподарського призначення. При відсутності ГДК, PX використовується ГДК, хп - (ГДК води господарсько-питного призначення), ГДК, кб - (ГДК води комунально-побутового призначення). Для речовин, у яких відсутній ГДК, AB встановлюється 5х104 ум. т / т.

Норматив плати за розміщення твердих відходів визначається залежно від виду відходів: -

для відходів, що є вторинними матеріальними ресурсами (ВМР), величина плати визначається згідно прейскуранту оптових цін на ВМР; -

для відходів, які не є ВМР:

P0 = / - АТ [руб. / т], (2.23)

де у ° - величина питомої економічного збитку за розміщення твердих відходів на території;

j0

Ai - показник відносної небезпеки i-того виду твердого відходу,

ум. т / т, що дорівнює:

Ai0 = - ~ К [Услт / т] (2.24)

гп грунту

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами"
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  загальні схеми і догми марксистсько-ленінської доктрини. Панувала юридична парадигма про розрив того нового типу держави - соціалістичної держави, який виник після жовтня 1917 року, з усім попереднім державно-правовим розвитком Росії, про протиставлення і протистоянні цього типу держави всім попереднім типами та формами Російської держави. Прийшов час
 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  загальні відомості. Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. Дано чітке визначення моніторингу, в табличній формі представлені щаблі, об'єкти і характеризуються показники моніторингу. Вказані завдання та етапи моніторингу. Розкрито основа організації державного екологічного моніторингу. 2.2. НОРМАТИВИ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Е. А. Арустамов. Природокористування.
 3. Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.
  установки очисних споруд у багатьох країнах застосовується надання державних низькопроцентних позик на тривалі терміни. У числі більш гнучких або більше «економічних» заходів скорочення шкідливих викидів в атмосферу необхідно згадати компенсаційну політику - принцип і продаж прав на викид. Суть політики компенсації полягає в тому, що для створення сприятливих умов
 4. 1.2. Класифікація витрат екологічного призначення
  оплату послуг, пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Так само, як і капітальні вкладення, статистика поточних витрат ведеться за елементами навколишнього середовища і має свою специфіку. Поточні витрати на охорону та раціональне використання водних ресурсів є суму поточних витрат по експлуатації: споруд для очищення виробничих і комунальних стічних вод; берегових станцій
 5. 2. Правові екологічні вимоги
  забруднення навколишнього природного середовища та інших шкідливих впливів на неї, в тому числі наслідків аварій і катастроф; - державним контролем за станом навколишнього природного середовища та дотриманням природоохоронного законодавства, притягненням до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог забезпечення екологічної безпеки населення. Одним з правових
 6. 3. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
  оплати праці і коливаються від 50 до 700 мінімальних розмірів оплати праці. Суб'єктами кримінальної відповідальності можуть бути тільки фізичні особи - громадяни і посадові особи, кримінальна відповідальність яких може бути різною за одне і те ж правопорушення. Кримінальний штраф у розмірі від 500 до 700 мінімальних розмірів оплати праці передбачається за незаконне полювання з обтяжуючими
 7. Лекція 2 визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
  загальні витрати на виховання та підготовку сучасного працівника у віці тільки до 18 років на початку 1980-х років становили від 151 до 287 тис. долл.5. Витрати ж на підготовку фахівців з університетською освітою до середини 1990-х років досягали 1 млн дол Все це дозволяє говорити про те, що сучасний технологічний прогрес пред'являє надзвичайно жорсткі вимоги до загального
 8. 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
  установки; KM, KДВ - коефіцієнти використання установки по потужності і в часі; ПЕ - ККД установки; t - дійсний фонд часу роботи обладнання; p - ціна енергії; амортизаційних відрахувань і витрат на утримання та поточний ремонт обладнання AZa = (/ 100 + Sp) ° - (SA / 100 + Sp) ', (6.11) де S - балансова вартість обладнання; A - норма амортизаційних
 9. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  загальні для всіх предметів даної групи. Йдеться про застосування кількісних: характеристик: число, вага, міра (дванадцять стільців, кіло-грам цукерок, кубометр води). При узгодженні істотних умов договору, предметом якого є родові речі, сторонам юридично байдуже, які конкретно речі з наявної сукупності будуть передані, їх цікавить лише кількість. Утретє, крадіжка
 10. 3.2. Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території
  забруднення навколишнього середовища . Споживання паливно-сировинних ресурсів у світі за останні 50 років зросла в 30 разів і подвоюється кожні 15 років. Бурхливий розвиток економіки сприяє все більш широкому освоєнню території Землі, деградації природного середовища. Так, щорічно знищується понад 20 тис. кв. км. площі лісів, з сільськогосподарського обороту вибуває по 7 млн. га земель. Загрозливі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua