Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Смоленський М. Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. , 2003 - перейти до змісту підручника

39. Підстави припинення громадянства

Громадянство Російської Федерації може припинятися з різних підстав, встановлених в гол. III закону.

Вихід з громадянства Російської Федерації - головна підстава його припинення. Закон передбачає дві форми виходу з громадянства: за клопотанням громадянина Російської Федерації і в порядку реєстрації. У першому випадку рішення про вихід приймається Президентом, у другому - припинення громадянства регулюється відповідними органами внутрішніх справ.

Чинний закон Російської Федерації визначив дві групи підстав, які перешкоджають виходу.

При нали-!; Чіі одних у виході з громадянства може бути відмовлено, дру-4е - виключають можливість виходу. Підставою для віз-помилкового відхилення клопотання є наявність у громадянина Російської Федерації майнових зобов'язань леред фізичними або юридичними особами Російської Федерації або невиконаних зобов'язань перед государ-гвом. Умови відхилення клопотання про вихід стосуються тих Алучаев, коли клопоче громадянин Російської Федерації проживає або має намір оселитися в країні, не свя-Ганною з Російською Федерацією договірними зобов'язаннями про правову допомогу.
Крім того, що перешкоджають виходу 1річіни повинні випливати з підстав, визначених законом.

Друга група обставин виключає можливість виходу з громадянства. Вихід не допускається: а) після отри-шя повістки про призов на військову службу і до її закінчення, б) якщо громадянин притягнутий як обвинувачений по головному справі або стосовно нього є обвинувальний вирок суду.

Підставою припинення громадянства Російської Федерації є також відміна рішення про прийняття до громадянства Російської Федерації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. Підстави припинення громадянства "
 1. Види і стадії адміністративного права
  підставою для перегляду постанов по де-лам про адміністративні правопорушення є: 1) скарга потерпілого 2) протест прокурора 3) розсуд вищого органу 4) розсуд органу, який виніс постанову ст. 262 2. перевірка законності постанови і винесення рішення. Орган чи посадова особа при розгляді скарги або про-тесту на постанову по справі про адміністративне
 2. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  підставі міжнародних договорів РФ, ГК РФ, інших законів та звичаїв, що визнаються в РФ. Якщо відповідно до ГК РФ неможливо визначити право, що підлягає застосуванню, застосовується право країни, з якою цивільно - правове відношення, ускладнене іноземним елементом, найбільш тісно пов'язано. Якщо міжнародний договір Російської Федерації містить матеріально - правові норми, що підлягають
 3. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і правовідносини нерозривно пов'язані, вони - частини єдиного механізму правового регулювання. Реальний характер -
 4. 16. Структура правовідносин.
  Підставах брати участь у правовідносинах. При цьому розрізняють «суб'єкт права» і «суб'єкт правовідносин». Суб'єкт права - лише потенційний учасник правовідносини, в реальному житті він може в нього ніколи не вступати (наприклад, вступ до шлюбу). Суб'єкт правовідносини - його фактичний учасник, носій конкретних суб'єктивних прав і обов'язків. Суб'єкт правовідносини - завжди суб'єкт
 5. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  основанно притягати його до кримінальної відповідальності за втечу за законами країни, де він затриманий. Логічніше видати дану особу Росії та притягнути його до відповідальності за законами РФ. Тому місцем вчинення триваючого злочину, на наш погляд, є територія тієї держави, де було виконано діяння (дія або бездіяльність), з якого починається тривале невиконання обов'язків.
 6. § 10. Видача осіб, які вчинили злочин
  підстави екстрадиції. 1. Багатосторонні угоди по боротьбі з окремими видами злочинів. Так, згідно зі ст. 7 Конвенції про попередження злочину геноциду "відносно видачі винних геноцид і інші перераховані в статті 3 діяння не розглядаються як політичні злочини. У таких випадках Договірні Сторони зобов'язуються здійснювати видачу у відповідності зі своїм
 7. 4. Цивільний кодекс Україна (загальна характеристика).
  підставах виникнення цивільних прав та обов'язків, здійсненні цивільних прав та їх захист, про суб'єктів права, представництво, довіреності, позовної давності. В цьому розділі поряд з лібералізацією деяких норм (наприклад , частковим закріпленням у ст. 4 принципу, відомого ще римському праву, - дозволено все, що не заборонено законом), були посилені окремі обмеження ініціативи
 8. 13. Поняття і зміст цивільної правоздатності, її початок і кінець .
  підстав. Разом з тим зміст правоздатності громадян не безмежне. Межі змісту правоздатності громадян відображені в положенні про те, що громадяни здійснюють свої права за принципом: «дозволено те, що не заборонено
 9. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  підставах, передбачених законом. Ця власність заснована яа свободі особистості в розпорядженні власними. здібностями до виробничого і творчої праці, виборі його форм і способів звернення результатів на задоволення суспільних і особистих потреб. Право приватної власності було закріплено в Україні 7 липня 1992 Законом України "Про внесення змін і доповнень до деяких
 10. Республіканська форма правління.
  Підстав набуття громадянства, громадяни РФ мають рівні права і рівними обов'язками, що випливають зі стану громадянства РФ. 4. Принцип єдиного громадянства означає, що громадянство Росії є єдиним, загальноросійським, але разом з тим республіки, що входять до складу РФ також мають своє громадянство, і відповідно до конституціями республік, кожен громадянин республіки є
© 2014-2022  ibib.ltd.ua