Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009 - перейти до змісту підручника

Адміністрація

- (у широкому сенсі) - вся діяльність держави з управління, яку Маркс визначив як "організуючу діяльність держави "(М.І Е., 1, 440). Ця діяльність здійснюється адміністрацією (у вузькому сенсі), яка включає в себе керівників усіх щаблів, починаючи від глави держави і закінчуючи низовими керівниками підрозділів установ. Адміністрація є необхідним елементом управління в будь-якій економічній системі, однак її функції істотно залежать від суспільних відносин, що встановилися в даній суспільно-економічної формації. У буржуазному суспільстві практикується адміністративне свавілля вищестоящих керівників щодо нижчестоящих, проте він в деякій мірі обмежений, завдяки профспілковим організаціям. У социали-стическими суспільстві можливість свавілля адміністрації різко обмежена чинним законодавством, а також контролем з боку профспілки та інших громадських організацій.
Заняття адміністративної посади зазвичай престижно і супроводжується певними привілеями, наприклад, підвищеної заробітної платою і т.п., що залучає на ці повинно-
сти людей, що не придатних до адміністративної діяльності, і тягне за собою різні негативні наслідки. Змінити становище може тільки скорочення привілеїв і підвищення відповідальності за допущені промахи і невміння керувати людьми, а також регулярна звітність про виконану роботу і подальші плани з поданням письмового підтвер-дження про схвалення діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адміністрація "
 1. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  адміністрації. в) органами виконавчої влади і знаходяться в їх подчине-ванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, між Мін. праці та соціального розвитку РФ і ВЮТ. г) органами виконавчої влади і не знаходяться в їх підпорядкуванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, фінан-совий контроль, митний контроль. д) виконавчими органами державної
 2. 1. Орган виконавчої влади
  адміністрація суб'єктів. б) органи галузевої (спец.) комп. - Здійснюють керівництво окремими сферами або галузями управління (міністерства, відомства, структурні підрозділи адміністрації). в) органи міжгалузевої компетенції, які відають спец. во-просами управління, що мають міжгалузеве значення. Государствен-ні комітети, федеральні комісії і нагляди. г) органи змішаної
 3. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  адміністрація Прези-дента, Уряд, деякі міністерства) 2. побічно, тобто через Уряд. Уряд керує міністерством. повт. повн. П-та у сфері виконавчої влади ст. 83 КРФ. 3. Федеральна виконавча влада є двуступенчатой. Уряд і федеральні органи (міністерства тощо) повт. склад і компетенцію П-ва, ст. 110, 114 Конституції РФ. У систему
 4. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
  Адміністрація країв, облас-тей, автономних областей, автономних округів (повт.): порядок освітньої-ня і повноваження Урядів республік у складі РФ і адмін. Органами галузевої та міжгалузевої комп. є міністер-ства, комітети, служби, інспекції, головні управління і т.д. Їх струк-туру, порядок формування, організація діяльності визначається н / а суб'єктів РФ. Для здійснення
 5. Адміністративні стягнення
  адміністраціях. Всі справи про адміністративні правопорушення, підвідомчий-ні адміністративним комісіям, можна розділити на 2 групи, ст. 199: 1. Справи виключної компетенції / заняття забороненим про-думки, порушення правил зв'язку, порушення законодавства про релігійні озних культах та ін /. 2. Справи змішаної компетенції (правопорушення, що посягають на державний, громадський
 6. Суб'єкти адміністративного процесу
  адміністрацією стягнення. Іншою стороною процесу є особи, що захищають свої права та інтереси: 1) особа , яка притягається до адміністративної відповідальності 2) потерпілий 3) з-ві представники обох сторін, тобто особи, які залучаються до ад-міністратівной відповідальності і потерпілого 4) адвокати В адміністративному процесі беруть участь також особи та органи, со-діючі здійсненню пр-ва: 1)
 7. Види і стадії адміністративного права
  адміністраціонной комісії, голові селищної, сільської ор-гана самоврядування). ст. 29 травня. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, які були виявлені при затриманні або особистому огляді або огляді речей вилучаючи-ся д.л. соотв. їх орг. ст. 290 Вилучені предмети зберігаються в місцях, визначених даними ор-ганізації до розгляду справи. Реалізація
 8. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Адміністрація були політичною опорою монархії. Ця обставина, а також роз'єднаність повітового дворянства і городян, які не зуміли протистояти московської знаті, на думку автора, були основною причиною незавершеності розвитку станового представництва. Автор звертає увагу на недостатність-ную чіткість у літературі понять «боярство» і «дворянство». Протиставлення боярства і
 9. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  адміністрацію і нижче духовенство. Цю особливість і живучість селянських вірувань А.Я. Гуревич пояснює тим, що під покровом релігійної свідомості, будь то християнство чи язичництво, розташовується потужний пласт архаїчних «споконвічних» стереотипів практичного чи інтелектуального «освоєння світу», навряд чи піддаються опису. Так, за язичницьким культом як таким ховалася система
 10. 4.Питання вивчення народних рухів
  адміністрації підпорядкувати їх. Принцип «з Дону видачі немає» у XVII ст. залишався непорушним. Однак Дон і інші регіони розселення козацтва, не був для втікачів благословенним раєм, т. к. козаки не представляли собою однорідної маси. Заможні (домовиті) з «дідів козаків» групувалися навколо військового отамана і старшини. У їхніх руках знаходилася велика частина худоби, рибні промисли, струги,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua