Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Суб'єкти адміністративного процесу

1. Поняття і види адміністративного процесу.
2. Суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі.
3. Особи і органи, що сприяють здійсненню провадження гл.
20 Кодексу про адміністративні правопорушення.
1. Суб'єкти адміністративного процесу - це сторона в про-
цессе, що займає свій законний інтерес, своє право, оспорюване або
нарушаемое іншою стороною.
Одним із суб'єктів адміністративного процесу є компі-
тентной орган або посадова особа, які наділені правом прини-
мати владні акти, складати правові документи, визначати движ-
ня і долю справи, повт. органи, що накладаються адміністрацією стягнення.
Іншою стороною процесу є особи, що захищають свої права
та інтереси:
1) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності
2) потерпілий
3) з-ві представники обох сторін, тобто особи, які залучаються до ад-
міністратівной відповідальності і потерпілого
4) адвокати
В адміністративному процесі беруть участь також особи та органи, зі -
діючі здійсненню пр-ва:
1) свідки
2) експерти
3) перекладачі
4) поняті
2. Права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, ст. 247.
Потерпілий, ст. 248
Законні представники, ст. 249
Адвокат, ст. 250
3. Свідки, ст. 251
Експерт, ст. 252
Перекладач залучається в тому випадку, якщо особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності, не володіє мовою, на якому веде-
ся виробництво, ст. 253.
Поняті - фізичні особи, присутні при огляді речей,
товарів і при особистому огляді.
Д / з. 2 ст. 56, 3 ст. 56, № 1 ст. 57.
2 ст. 56
Громадянин без отримання необхідного дозволу побудував у
свого будинку на незабудованій пустирі гараж для особистого автомобіля.
Дільничний інспектор міліції, склавши про це протокол, направив до
адм. комісію, який, розглянувши справу про адміністративне правона-
рушении, наклало на громадянина штраф у розмірі 40 руб. Дайте оцінку
дії дільничного міліції та учасників комісії. (Ст. 143, 10 - 30
МРОТ, Закон "Про міліцію")
3. 56
Державний інженер-інспектор Державного техниче
ського нагляду дав припис про усунення порушень технічного
обслуговування тракторів в транспортному господарстві агропромислового
підприємства. Але зазначені порушення так і не були усунені. Кого з
посадових осіб агропромислового підприємства можна притягнути до ад-
міністратівной відповідальності за невиконання даних розпоряджень?
Яке стягнення на них може бути накладено?
1., 57
За перевезення у вагоні далекого прямування пластмасовою каністри
с 20 л бензину на пасажира було накладено адміністративне стягнення
у розмірі 100 руб. Будучи незгодним з цим, він оскаржив дії ор-
гана залізничного транспорту до суду. Яке рішення за скаргою дол-
дружин прийняти суд?
За проведення без відповідного дозволу водолазних робіт
в портових водах капітан порту наклав на посадових осіб, винних у
цьому, адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Чи вправі він був це
зробити, і якщо вправі, то в якому розмірі?
Ст. 109, ст. 206 до? МРОТ
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Суб'єкти адміністративного процесу"
 1. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  суб'єктів представить., су-Дебні влади і прокуратури 5. відносини. які виникають при здійсненні гро-ними організаціями делегованими їм державою спеціальних го-сударственно-владних повноважень. Для всіх зазначених відносини характерні є те, що вони виникають у галузі державного управління та місцевого само-
 2. Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
  суб'єктами АП. ПР-ку - це самостійно господарюючий суб'єкт, створений для пр-ва пр-ції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення заг. потреб-ності та отримання прибутку. Учр. виконує соц.-культ. або адм.-політичне життя. ф-ції. ПР-ку, учр. залежно від форм влас. справ. на: 1) держав. 2) муницип. 3) приватні 3) громадські 4) і змішаних форм соб-ти Залежно від
 3. Методи здійснення виконавчої влади
  суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на окремих стадіях упрвленческого процесу. В якості загальних методів управління виділяють методи переконаний-ня, примусу і заохочення. Переконання являє собою способи впливу
 4. Види і стадії адміністративного права
  суб'єктів РФ, організацій та їх керівників. 2. контроль на місцях за виконанням Федерального закону і волею Президента здійснюють повноважні представники Президента в ре-нах федерації. Це посадові особи адміністрації Президента. контроль законодавчих (представницьких) органів влади. 1) Для здійснення контролю за виконанням федерального бюджету Ради Федерації і
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  суб'єктному складі осіб, що у справі, а одно розмежування підвідомчості справ між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами не настільки, на думку В.М. Жуйкова, істотні, щоб можна було говорити про необхідність створення для провадження арбітражними судами судової влади особливої процесуальної форми. Неможливість віднесення арбітражного процесу ні до якого іншого з
 6. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  суб'єктів процесу, спрямовані на здійснення їх процесуальних або матеріальних прав, не суперечили закону і не порушували чиїхось прав і охоронюваних законом інтересів. У випадках, коли волевиявлення осіб, що у справі, не відповідають сформульованим вище умові, суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем, не затверджує мирової угоди. Принцип
 7. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  суб'єкта діяти в певній ситуації способом, предусмотреннимзаконом чи іншим нормативно-правовим актом. Підвідомчість як правова категорія в радянському праві була детально досліджена Ю.К. Осиповим в роботі «Підвідомчість юридичних справ» (Свердловск. 1973). «Об'єктивна необхідність існування інституту підвідомчості полягає в тому, що в будь-якій державі
 8. Склад арбітражного суду, що розглядає конкретний спір по суті
  суб'єктів Російської Федерації» від 30 травня 2001 № 70-ФЗ (Із змінами і доповненнями від 25 липня 2002 року і 30 червня 2003). В АПК РФ чітко визначається компетенція складу суду За участю арбітражних засідателів. Відповідний склад може розглядати лише економічні суперечки, мають позовної характер, що виникають із цивільних та інших правовідносин. Таким складом не можуть бути
 9. Види співучасті
  суб'єктними. Наявність спільних спірних прав і обов'язків, декількох домагань на один предмет спору обумовлює необхідність залучення до участі в суперечці всіх зацікавлених осіб. Вирішити питання про права (обов'язки) кожного співучасника можна тільки встановивши загальні права та обов'язки всієї групи осіб. Тому не можна кожну вимогу розглядати окремо. Участь всіх необхідних
 10. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  суб'єктів, органів місцевого самоврядування, організацій, у статутному капіталі (фонді) яких є частка участі державного або муніципального освіти. Таким чином, незважаючи на те, що в даний час у ст. 52 АПК РФ не вказується на обов'язок прокурора виступати на захист державних або громадських інтересів, аналіз категорій справ, за якими він має право брати участь у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua