Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

67. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання


Антимонопольний контроль за економічною концентрацією (структурою ринку), спрямований на попередження та усунення домінуючого становища суб'єктів підприємницької діяльності, є однією з найважливіших сфер антимонопольної політики, оскільки економіка України відрізняється високою ступенем монополізму.
На законодавчому рівні контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання на ринку закріплений в стст.14, 15 Закону "Про обмеження монополізму ...", перша з яких регулює контроль за створенням, реорганізацією (злиттям, приєднанням), ліквідацією суб'єктів господарювання, а другий - контроль за придбанням, передачею в оренду майна.
Внаслідок внесення змін від 03.03.98 р. до Закону ще дві статті - 23 'і 232 Закону - були підключені до механізму правового регулювання державного контролю за економічною концентрацією. Це процедурні норми, що регулюють розгляд заяв про надання згоди на створення, реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання (ст.23 ') та збір за подачу заяви про надання такої згоди (ст.232).
Закон не вказав підстави застосування такого контролю, обмежившись вказівкою "у випадках, передбачених законодавством". Ці випадки, а, по суті, умови або порогові показники, при яких зазначена в Законі концентрація повинна здійснюватися за згодою Антимонопольного комітету, були визначені в постанові Кабінету Міністрів України "Про введення механізму попередження монополізації товарних ринків" від 11.11.94 р. № 765 .
У 1997 р. воно було викладено в новій редакції, а в 1999 р. до нього були внесені істотні зміни і доповнення. Це призвело до оновлення правової основи антимонопольного контролю за концентрацією. Внаслідок цих змін і доповнень в кілька разів були збільшені значення порогових показників, за наявності яких необхідна згода Антимонопольного комітету на концентрацію, скасовано необхідність отримання згоди її органів на створення об'єднань підприємств, якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації не перевищують граничних показників, встановлених для випадків створення суб'єктів господарювання, або якщо вони не займають монопольного становища на ринках. Поряд з уточненням поняття господарюючих суб'єктів і введення поняття "суб'єкти господарювання" це дозволило обмежити контроль Антимонопольного комітету за економічною концентрацією випадками, які найбільш суттєво впливають на формування конкурентного оточення, підвищити ефективність діяльності органів Антимонопольного комітету з контролю за придбанням часток (акцій, паїв) суб'єктів господарювання, які здійснюються фінансовими посередниками на аукціонах, фондових біржах та інших організаційно оформлених ринках. Виведення зі сфери контролю за економічною концентрацією малих і середніх підприємств усунуло обумовлені цим контролем перешкоди при їх створенні. Отже, у сфері контролю залишилася концентрація тих суб'єктів, яка може створювати загрозу розвитку конкуренції, і до мінімуму зведений контроль за іншими суб'єктами.
Розмір і порядок сплати зборів визначено Поклади-ііем про порядок сплати зборів за подання заяви про надання згоди на створення, реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.98 р. № 996 .
До 1995 року була сформована правова база контролю за економічною концентрацією, а до 2000 року вона була оновлена (проте оновлення торкнулося не всіх нормативних актів).
Норми постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.94 р. № 765 були конкретизовані в декількох підзаконних відомчих нормативно-правових актах, затверджених наказами Антимонопольного комітету, основним з яких є Положення про контроль за економічною концентрацією, затверджене в новій редакції розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.02.2000 р. № 31-р.
Відповідно до законодавства України спеціальною метою антимонопольного контролю за економічною концентрацією суб'єктів господарювання є недопущення монополізації товарних ринків або суттєвого обмеження конкуренції на ринку.
Способом здійснення контролю за економічною концентрацією в Україні є встановлений в законодавстві вимога отримання попередньої згоди (дозволу, узгодження, висновків) органів Антимонопольного комітету на певні випадки концентрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 67. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання "
 1. Зміст
  антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання 67.
 2. 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання
  антимонопольного регулювання в Україні, як і в багатьох країнах світу, є контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання. У Законі України "Про обмеження монополізму" не міститься визначення поняття "економічна концентрація", хоча статті 14 і 15 цього Закону містять норми, що регулюють контроль за такою концентрацією - створюючи, реорганізацією (злиттям,
 3. 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
  антимонопольний контроль за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній має певні особливості, Порядок отримання згоди Антимонопольного комітету України та його органів на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації в Україні регулюють кілька актів Антимонопольного ко "тету України, з яких
 4. 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку
  антимонопольного законодавства, повинні застосовуватися норми інших галузей права, в першу чергу, господарського та цивільного. Підтримання необхідних обсягів виробництва здійснюється, перш за все, з метою забезпечення необхідними обсягами товарного наповнення ринку та обов'язкової можливості доступу всіх членів суспільства до певних товарів, що поставляються на ринок монопольними
 5. 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства
  антимонопольного законодавства є Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльність "від 18.02.92 р. (далі - Закон" Про обмеження монополізму ... "), Закон" Про Антимонопольний комітет України "від 26.11.93 р. і Закон України" Про природні монополії "від 20.04.2000 р. Крім цих Законів, антимонопольне регулювання
 6. 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  антимонопольного законодавства - дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю - включає ряд різновидів: - заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в якийсь сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення
 7. 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
  антимонопольного регулювання буде поступово обмежений тільки природними монополіями та ринками, на яких вони діють. Головною метою такого регулювання є недопущення протиправної поведінки таких суб'єктів на ринку, підтримання конкуренції на суміжних ринках і забезпечення стабільного, відповідального інтересам всього суспільства і держави, функціонування суб'єктів, віднесених до
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  антимонопольний контроль - контроль за дотримання антимонопольного законодавства господарюючими суб'єктами, органами державної влади та місцевого самоврядування; контроль дотримання законодавства про захист прав споживачів; контроль за дотриманням законодавства в окремих сферах економіки і на окремих ринках, у тому числі - на ринку цінних паперів, у сфері страхування,
 9. Висновок
  контролю. Кримінальна економіка має властивості системи з притаманними їй специфічними адитивними ознаками, має потужні сегменти, що складаються в особливу структуру, особливі види економічної діяльності, власний характер трансакційних витрат, виробництва та накопичення капіталу, розподілу і привласнення прибутку , зайнятості, сегментації ринку, володіє своїми «трудовими
 10. Список літератури
  контрольному управлінні Адміністрації Президента Російської Федерації: Утв. Указом Президента РФ від 16 березня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1996. № 12. Ст. 1066. Положення про міліцію громадської безпеки (місцевої міліції) в РФ: Утв. Указом Президента РФ від 12 лютого 1993 р. Положення про Головне управління Президента Російської Федерації з питань внутрішньої і зовнішньої політики
© 2014-2022  ibib.ltd.ua