Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання


Одним з пріоритетних напрямків антимонопольного регулювання в Україні, як і в багатьох країнах світу, є контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання.
У Законі України "Про обмеження монополізму" не міститься визначення поняття "економічна концентрація", хоча статті 14 і 15 цього Закону містять норми, що регулюють контроль за такою концентрацією - створюючи, реорганізацією (злиттям, приєднанням) , ліквідацією суб'єкта господарювання та контроль за придбанням, передачею в оренду майна.
Разом з тим основний підзаконний нормативно-правовий акт у цій сфері - Положення про контроль за економічною концентрацією, затверджене в новій редакції розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.02.2000 р. № 31-р, як в самій назві, так і в змісті використовує термін "економічна концентрація". При цьому не дається визначення поняття "економічна концентрація", проте перераховується Коло дій, визнаних економічною концентрацією. До їх числа, зокрема, віднесені створення, реорганізація (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання; вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання; ліквідація суб'єктів господарювання всіх організаційно-правових форм, створення промислово-фінансових груп та ін
У юридичній літературі економічну концентрацію суб'єктів господарювання визначають як поглинання, злиття, приєднання і всі інші способи встановлення одним суб'єктом підприємницької діяльності контролю над всієї або частиною господарської діяльності іншого суб'єкта підприємництва [Саниахметова Н.А. Правовий захист конкуренції у підприємництві України. - Одеса: 000 "Бах-ва", 1998. -С.153].
У світовій практиці прийнято розрізняти три види економічної концентрації (для її позначення вживається термін "злиття"): горизонтальну, вертикальну і конгломератного. Критерієм класифікації злиттів є взаємини між учасниками економічної концентрації - суб'єктами господарювання у сфері конкуренції.
Горизонтальне злиття визначається як злиття, при якому один суб'єкт господарювання набуває іншого суб'єкта, що виробляє і продає ті ж самі або аналогічні товари в тому ж самому регіоні.
Горизонтальні злиття представляють істотну небезпеку для конкуренції.
Другим видом економічної концентрації є вертикальна концентрація, при якій один з учасників концентрації набуває чи споживача, йдучи доставщика своїх товарів.
Вертикальна економічна концентрація може створити перешкоди для вступу на ринок інших суб'єктів господарювання або примушувати (спонукати) інших суб'єктів здійснювати подібну вертикальну концентрацію, з тим, щоб витримати конкуренцію. Це, в свою чергу, може обмежувати доступ на ринок потенційних суб'єктів підприємництва. Метою вертикальної концентрації, учасниками якої є суб'єкти господарювання, що займають домінуюче становище на ринку, може бути створення перешкод вступу на ринок інших суб'єктів, участь яких на ринку буде заважати отриманню ними надприбутки внаслідок використання такого становища. Отже, вертикальна концентрація здатна зробити істотний негативний вплив на діючі ринки, конкурентні відносини, зокрема, за допомогою створення перешкод вступу на ринок. Протидія цій загрозі, виникненню зазначених негативних наслідків і становить мету антимонопольного законодавства, що перешкоджає здійсненню вертикальної економічної концентрації, яка здатна завдати шкоди конкуренції.
Третій вид концентрації - це конгломератна концентрація, учасниками якої є суб'єкти господарювання, які не діють на одному і тому ж або на вертикально пов'язаних рівнях ринку.
Ця концентрація включає всі інші випадки концентрації, які не охоплюються горизонтальними і вертикальними видами концентрації. Це, зокрема, може бути концентрація, учасники якої:
а) не перебувають у договірних господарських відносинах між собою;
б) є суб'єктами господарювання, що виробляють однотипну продукцію , однак не є конкурентами зважаючи на їх дії на різних географічних ринках;
в) є суб'єктами господарювання, функціонально пов'язаними при виробництві або збуті продукції.
Розмежування різних видів економічної концентрації має не суто теоретичне значення, але великий практичний сенс, оскільки суттєві відмінності між ними зумовлюють необхідність різного підходу при їх аналізі антимонопольними органами для вирішення питання про дозвіл або відмову в дозволі на її здійснення. Найбільшу загрозу для конкуренції являє горизонтальна концентрація, оскільки вона здатна підсилювати становище суб'єкта господарювання на ринку, безпосередньо впливає на ринкову структуру і створює перешкоди вступу на ринок. Тому законодавство у більшості держав насамперед регулює цей вид концентрації.
Однак у законодавстві враховується і те, що інші види концентрації (вертикальна і конгломератна), хоча не охоплюють суб'єктів, що діють на одному і тому ж ринку, але також здатні зробити шкідливий вплив на конкуренцію, встановлювати або збільшувати перешкоди вступу на відповідні ринки, усувати з ринку конкурентів або іншим чином створювати реальну загрозу для конкуренції.
Контроль з боку антимонопольних органів України охоплює всі види економічної концентрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 3. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 4. Поняття вікової неосудності.
  Понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій , подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 5. 1. Поняття і види підприємницької діяльності
  поняття підприємництва має не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення, оскільки ряд норм законодавства застосовні лише до такого роду діяльності. Особливу значимість це набуває при застосуванні імперативних норм, у тому числі регламентують санкції за порушення законодавства про підприємництво. При визначенні поняття "підприємництво" необхідно виходити
 6. 67. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання
  поняття господарюючих суб'єктів і введення поняття "суб'єкти господарювання" це дозволило обмежити контроль Антимонопольного комітету за економічною концентрацією випадками, які найбільш суттєво впливають на формування конкурентного оточення, підвищити ефективність діяльності органів Антимонопольного комітету з контролю за придбанням часток (акцій, паїв) суб'єктів господарювання,
 7. Методи здійснення виконавчої влади
  види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
 8. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 9. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 10. ЗМІСТ
  види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua