Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства


Відповідно до стст. 16, 19-22 Закону "Про обмеження монополізму ..." система санкцій, встановлених за порушення антимонопольного законодавства, включає:
- накладення штрафів на підприємців - юридичних осіб. Воно здійснюється за постановами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу, постійно діючої та тимчасових адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, а також державних уповноважених та голів територіальних відділень Комітету одноосібно;
- стягнення незаконно отриманої суб'єктами підприємницької діяльності прибутку в результаті зловживань монопольним становищем та антиконкурентних узгоджених дій між підприємцями. Прибуток стягується до державного бюджету судом чи арбітражним судом за позовами посадових осіб органів Антимонопольного комітету або самостійно сплачується порушником;
- відшкодування збитків, заподіяних зловживанням монопольним становищем, антиконкурентними узгодженими діями, дискримінацією суб'єктів господарювання органами влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю. Воно здійснюється за позовами заінтересованих осіб у порядку, передбаченому цивільним законодавством України, або збитки відшкодовуються порушником зазначеним особам без рішення суду.
При визначенні розмірів штрафів органами Антимонопольного комітету враховуються істотність впливу порушення на конкуренцію на відповідному ринку, розмір незаконно отриманого прибутку і завданих збитків, повторність і тривалість порушення, поведінка відповідача після виявлення Комітетом ознак порушення, його фінансове становище і інші обставини.
Поряд з прямим поверненням потерпілим збитків, завданих внаслідок вчинення порушень антимонопольного законодавства, виявлення та припинення органами Комітету випадків встановлення монопольно високих, дискримінаційних цін дозволило запобігти значні матеріальні витрати українських підприємців і споживачів.
Відповідальність за адміністративні правопорушення - порушення антимонопольного законодавства передбачена стст. 1643, 1662, 1663, 1664 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Передбачений ст. 38 КпАП термін притягнення до адміністративної відповідальності ускладнює застосування заходів адміністративного впливу до керівників суб'єктів господарювання, які вчинили порушення антимонопольного законодавства. Це обумовлює обмежену сферу застосування цього способу впливу до порушників антимонопольного законодавства і в остаточному підсумку його недостатню ефективність.
У ст. 16 Закону "Про обмеження монополізму ..." передбачено примусовий розділ монопольних утворень. Він можливий при зловживанні суб'єктами господарювання монопольним становищем на ринку, оформляється постановою Антимонопольного комітету України і його територіального відділення. У практиці ця санкція застосовується вкрай рідко.
Охоронні правові засоби в сфері антимонопольного законодавства не вичерпуються заходами відповідальності. Вони також включають, зокрема, заходи попередження правопорушень.
Так, надані законом Антимонопольному комітету повноваження з погодження рішень органів державної влади, місцевого самоврядування з питань демонополізації економіки, розвитку конкуренції, антимонопольного регулювання Антимонопольний комітет використовує головним чином для попередження порушень антимонопольного законодавства, насамперед, в випадках дискримінації суб'єктів господарювання. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог при прийнятті рішень органами державної влади, місцевого самоврядування є також одним з механізмів попередження монополізації товарних ринків, що не дозволяє створювати монопольних утворень шляхом прийняття адміністративних рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства "
 1. Зміст
  порушення незаконними актами державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Санкції. Це має виключити вигідність подібної поведінки. 57 Місяці В.В. Поглиблення соціального контролю злочинності (Матеріали круглого столу). -Держава і право, 1999, № 9. - С. 6 січень. Найважливішим напрямком соціально-правового контролю є посилення різних видів контролю за соціально-економічними та політичними процесами, за фінансовими і товарними потоками (бюджетного,
 3. 5. Види норм підприємницького права
  санкцій, застосовуваних до правопорушників і т.п. У таких нормах знаходять свій розвиток, деталізацію і конкретизацію первинні правові норми. Як і первинні правові норми, норми-правила поведінки неоднорідні і, в свою чергу, по їх функціональної спрямованості поділяються на регулятивні та охоронні. Охоронні норми законодавства про підприємництво розосереджені по спеціальних
 4. 72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
  санкції до суб'єктів природних монополій та суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними умов і правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов); - приймати з питань, що належать до їх ком-потенції, нормативні акти, контролювати їх виконання; -
 5. 86. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу
  санкцією пресекательной характеру, передбаченої ст. 28 Закону України "Про рекламу", є публічне спростування недобросовісної реклами добровільно або за рішенням суду, здійснюване за рахунок винної особи, через той же рекламний засіб з використанням того ж простору, часу, місця і в тому ж порядку, в якому здійснювалась реклама. Метою її є ліквідація несприятливих
 6. 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД
  санкцій у зв'язку з порушенням законодавства про ЗЕД; реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності; облік іноземних компаній, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед українськими партнерами та Україною; представництво України в СОТ, ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях;
 7. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  порушення антимонопольного законодавства: Дис ... к. ю. н. - Одес са, 1995. 24. Била Л.Р. Правовий статус домінуючої фірми / / Юрид чний вісник. - 1995. - № 1. 25. Била Л.Р. Адміністративно-правовий статус АКУ і його терри торіальних відділень / / Державне будівництво та пра вові проблеми управління: Зб. науч. тр. - Одеса, 1995. - № 2. 26. Біла Л.Р. Деякі правові аспекти розвітку
 8. Поняття і підстави застосування заходів процесуальної відповідальності
  санкціями правової норми і в цій якості виступає як примусово що співається обов'язок діяти правомірно і зазнати відповідні процесуально-правові санкції при добровільному невиконанні норм арбітражного процесуального права. Юридична відповідальність являє собою таку санкцію, яка тягне за собою певні позбавлення майнового або особистого характеру.
 9. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  порушення публічних інтересів. Однак слід зазначити, що в арбітражному процесуальному законодавстві не дається визначення публічних інтересів. Під публічними інтересами можна розуміти державні, суспільні інтереси та інтереси великого числа осіб. Відповідно З п. 4 ст. 304 АПК РФ, до публічних законодавець відносить і інтереси невизначеного кола осіб. Як вказує В. В. Ярков,
 10. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  порушенням їх прав, за винятком випадків, коли зазначені органи є стороною, не на користь якої відбулося рішення; податкові, фінансові, митні органи та органи з валютного та експортного контролю, що виступають в якості позивачів і відповідачів, - за позовами про стягнення податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів до відповідного бюджету і повернення їх з відповідного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua