Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998.-816с., 1998 - перейти до змісту підручника

8. ГрошіЦивільне законодавство відносить гроші до рухомих речей (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Як правило, вони розглядаються в якості речей, визначених родовими ознаками (хоча можлива і їх індивідуалізація), а також споживаних. З цього видно, що йдеться про грошові знаки (купюрах) і монетах, тобто про готівці. У Російській Федерації відповідно до ч. 1 ст. 75 Конституції готівку гроші випускаються (емітуються) тільки Центральним банком (Банком Росії) у вигляді паперових банкнот (банківських квитків) і металевої монети Банку Россіі2. Грошовою одиницею в Російській Федерації є рубль.
Головна функція грошей - бути засобом платежу . У цивільному обороті гроші оцінюються кількістю виражених у них одиниць, а не числом банкнот або монет. Рубль є єдиним законним платіжним засобом на території РФ, і тому виражають його платоспроможні банкноти і монети обов'язкові до прийому в усі види платежів за їх номінальною вартістю. Інакше кажучи, в цій своїй якості готівкові гроші здатні погацгать будь-який грошовий долг3.
1 Правове становище тварин регулюється і в зарубіжних правопорядках. Так, згідно
§ 90а Цивільного кодексу Німеччини (введеному в дію Законом від 20 серпня 1990 р.) тварини не є речами, хоча на них можуть бути поширені правила про речі, оскільки інше не передбачено законом. У теорії їх проте як і раніше відносять до "речей sui generis" (особливого роду) (див.: JauemigO. ua Bttrgerliches Gezetzbuch. Kommentar. 6. Aufl. Mflnchen, 1991. S. 32.
2 Див: ст. 4 і 29 Закону про Центральний банк (Банку Росії) (СЗ РФ. 1995 № 18. Ст. 1593; № 31. Ст 2991; 1996. № 1. Ст. 3, 7; № 26 Ст. 3032; 1997. № 9. Ст. 1028; № 18. Ст. 2099). У Союзі РСР поряд з банківськими квитками випускалися також казначейські квитки (гідністю в 1,3 і 5 руб.), емітованих Міністерством фінансів.
3 Див: Лунц Л. А. Грошове зобов'язання у цивільному та коллизионном право капіталістичних країн. М., 1948 С. 19.
Для підтримки даної властивості грошей публічна влада не тільки встановлює монополію державного (центрального) банку на їх емісію, а й оголошує їх безумовним зобов'язанням такого банку, забезпечуються всіма його активами (ст. 30 Закону про Центральний банк).
Разом з тим гроші можуть виступати і в ролі особливого товару-самостійного предмета деяких угод, наприклад позики та кредиту (бо останній, по суті, являє собою торгівлю грошима). Готівкові гроші не можуть бути витребувані від їх добросовісного набувача (п. 3 ст. 302 ЦК), в тому числі і за умови їх індивідуалізації.
У розвиненому майновому обороті більшість розрахунків здійснюється у безготівковому порядку, з використанням грошових коштів, що значаться на банківських рахунках і у вкладах (депозитах). Безготівкові гроші також широко використовуються в обороті і в якості платіжного засобу, і в якості особливого товару. Вони порівняно легко переводяться в готівку (володіючи, як кажуть фінансисти, "високим ступенем ліквідності") і в багатьох випадках з готовністю приймаються контрагентами-кредиторами на сплату боргу. Тим самим вони виконують звичайні функції грошей. Тому в економічному сенсі під грошима розуміється не тільки готівку, але і засоби, які значаться на банківських рахунках і в депозитах.
Однак за своєю юридичною (цивільно-правовий) природі безготівкові гроші не є речами, а правами вимоги (для їх позначення цивільне законодавство зазвичай використовує термін грошові засоби). Вони не можуть вважатися законним (тобто загальнообов'язковим) платіжним засобом. У Російській Федерації в ряді випадків обмежена можливість їх переведення у готівкову форму, а саме використання допускається з дотриманням встановленої законом, а не власником черговості платежів (ст. 855 ЦК). До того ж є ризик неплатоспроможності банків, за якими числяться відповідні суми (а цінність безготівкових грошей у цих умовах не може відповідати цінності тієї ж суми готівки) 1. В якості прав вимоги безготівкові гроші можуть включатися в поняття майна і навіть до складу таких речей, як майнові комплекси (підприємства). Проте їх цивільно-правовий режим як об'єктів зобов'язальних, а не речових прав виключає можливість їх ототожнення з речами.
1 Детальніше про відмінність юридичної природи готівкових та безготівкових грошей см. Новосьолова Л. А. Грошові розрахунки у підприємницькій діяльності. М., 1996. С. 7-17, 45-48.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8. Гроші"
 1. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості становища та менталітету
  грошах було не прийнято. У селянському середовищі нехтували скупість, розпуста, пияцтво (перетворення випивки в обряд). На думку селян, вживання нецензурних слів настільки ж грішно, як вживання скоромного в піст або засів хліба без благословення. І в той же час обман не вважається гріхом. Анкети не відображають підлесливості, раболіпства основної маси селян перед багатим і начальством,
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
  грошима, хлібними запасами, вином, сукном, порохом, свинцем, зброєю і т.д. Отамани та інші впливові особи періодично отримували від царського імені дорогі подарунки та грошові суми понад платні. Гостро потребуючи козацтві як свого роду прикордонному кор - Пусе, уряд змушений був надати йому ряд пільг і привілеїв. Так, в 1615 р. «за службу, роз'їзди по шляхам, перевезень»
 3. 5. Декабристи
  гроші для підкупу солдат з метою залишити їх в строю під час походу. Виступ чернігівців супроводжувалося пияцтвом, грабежами і насильствами солдатів над мирним населенням, тобто тим самим народом. В результаті С.І. Муравйов-Апостол зустрів слідство, суд і вирок як належне: « Офіцер, який очолив військовий бунт і допустив перетворення своєї команди в натовп п'яних грабіжників, командир,
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  гроші може видати, що хоче, обмовити кого завгодно. Ідеал К. П. Побєдоносцева - самодержавна монархія в Росії, яка сприймалася ним як освячена Богом традиційна і «відповідає національному складу російської людини» влада, вона може бути погана чи хороша, але вона освячена, а значить істина. Ці ідеї не нові для консервативної думки. Ідея божественного походження царської влади,
 5. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  грошам, свобода і насильство, масовий терор і зміна ставлення до смерті, маленька людина і лідери, жінка в революційних і контрреволюційних соціумах, специфіка поведінки етномаргіналов та побутової націоналізм і пр. Джерела та література Анатомія революції, 1917 рік у Росії: Маси, партії, влада. - СПб. 1994. Архів російської революції, виданий І.К. Гессеном: В 22-х тт. - Репринт. видання.
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  грошима і організацією безпосередньої збройної інтервенції на території Радянської держави. Більше того, вони розраховували, що, поваливши більшовиків, нові правителі Росії зможуть відновити східний фронт проти Німеччини в 1918 році. Тут доречно нагадати про те, що тривалий час в радянській літературі стійко пропагувалася неспроможна версія, вбачає причини
 7. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  гроші. СТОН закінчила своє існування в 1939 р., але до цього часу вся країна була вже покрита густою мережею різних «лагів». Казармений соціалізм, який відповідно до перед-накресленнями Сталіна будувала країна, вимагав атмосфери постійного страху. Створити її можна було тільки за допомогою насильства. Тоді й народилася теорія загострення класової боротьби у міру просування до соціалізму,
 8. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  гроші в рядах, в крамницях, на ринках, торгах і ярмарках, так само як і справи ремісників між собою і з іншими, по яким плата потрібно за особисту роботу, усі спори з торгівлі, що не перевищують 150 рублів сріблом (параграф 1633). Була визначена і підсудність: відомство кожного ком-мерческого суду простягалося «не далі того міста, в якому він заснований і повіту оного »(параграф 1636). Статтею
 9. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  гроші в рядах, в крамницях, на ринках, торгах і ярмарках, так само як і справи ремісників між собою і з іншими, по яким плата потрібно за особисту роботу, усі спори з торгівлі, що не перевищують 150 рублів сріблом (параграф 1633). Була визначена і підсудність: відомство кожного комерційного суду простягалося «не далі того міста, в якому він заснований і повіту оного »(параграф 1636). Статтею 1284
 10. 32. Орг-ція і порядок проведення виборів в з. с.
  Вибори в зарубіжних країнах проводяться в встановлений-ні законом терміни. У країнах, які не знають інституту парламентської відповідальності (президентські республіки), глава держави звичайно не має права розпуску парламенту. Поетомупарламентскіе вибори в них проводять-ся в строго встановлені терміни через визна-лені проміжки часу. В парла -тарних республіках і парламентарних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua